fbpx

Sodišče odločilo: Starima staršema ministrica Anja Kopač Mrak in CSD vnuke odvzela nezakonito

Anja Kopač Mrak (Foto: STA)

Upravno sodišče je vse naše institucije, ki v primeru socialnih zadev skrbijo za človekove pravice, postavilo na laž. Varuhinja človekovih pravic, socialna inšpekcija in ministrica za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti so vse po vrsti zagotavljale, da pri odvzemu koroških dečkov ni bilo nepravilnosti, sodišče pa sedaj ugotavlja nasprotno – dečka pri starih starših nista bila ogrožena.

Vnuka, znana kot koroška dečka, sta bila starima staršema odvzeta nezakonito. To je dosodilo upravno sodišče, ki je tožbi babice Marije Otorepec delno ugodilo. Njej in njenemu partnerju so vnuka brez njune vednosti odvzeli iz vrtca in ju namestili pri rejnikih, saj naj bi bilo po mnenju CSD otrokoma, potem ko je njun oče hladnokrvno ubil njuno mamo, pri rejnikih bolje kot pri starih starših.

Neuradno naj bi se zaradi odločitve sodišča tresel stolček ministrici Anji Kopač Mrak, ki je tudi sama zagotavljala, da je postopek odvzema vnukov potekal zakonito in brez nepravilnosti. Na junijski seji naj bi poslanci razpravljali tudi o interpelaciji ministrice Mrakove. Sama je sicer dejala, da sodbe še ne more komentirati, saj je še ni videla. Dodala je, da v kolikor bo sodba pravnomočna, bo ukrepala skladno s pristojnostmi in zahtevala prevzem odgovornosti.

Sodišče: Dečka pri babici in dedku nista bila ogrožena
Sodišče sedaj ugotavlja, da so bile kršene človekove pravice tako babici in dedku kot tudi otrokoma. Priznali so aktivno vlogo starih staršev v razmerjih, ko država poseže v razmerje med starimi starši in vnuki. Dodali so, da dečka pri starih starših nista bila ogrožena. Pri razsojanju so se sklicevali na podobno odločitev evropskega sodišča v italijanskem primeru, poroča Večer.

Metka Zevnik (foto: STA).

Metka Zevnik (foto: STA).

”Na tak način se otrok ne more odvzeti. To je bilo storjeno zelo samovoljno po sklepu enega in drugega CSD, velenjskega in slovenjgraškega. Res mi je lepo, da je sodišče tako odločilo, pravilno, v korist vseh malih otrok, ki so bili tako nasilno odvzeti starim staršem, kar je nedopustno. V imenu Združenja starih staršev, ki ga zastopam, lahko rečem, da nam je ta odločitev v veliko zadovoljstvo,” je odločitev sodišča komentirala Metka Zevnik.

Upravno sodišče pa je sicer zavrnilo zahtevo babice, da bi se dečka vrnila k starima staršema. Sodišče je dejalo, naj o tem odločajo drugi organi. Odvetnik babice je že napovedal, da se bo na ta del sodbe pritožil. Babica in dedek namreč še vedno nimata stikov z vnukoma niti ne vesta, kje sta.

Da je sodišče odločilo pravilno, se strinjajo tako v Združenju starih staršev kot v Odboru za pravice vnukov in starih staršev, kjer nad odločitvijo sodišča niso presenečeni. ”Glede na to, kako je potekala seja v parlamentu in kako smo vse postopke pojasnjevali, je to povsem jasno in povsem pričaovano,” je komentiral socialni delavec in član odbora Franci Donko, ki je dodal, da ostaja največje vprašanje še odprto. ”Zanima me, če bo ministrica sedaj potegnila tiste poteze, h katerim jo tudi kot stroka pozivamo,” je pojasnil Donko.

Franci Donko (foto: osebni arhiv).

Franci Donko (foto: osebni arhiv).

”Sedaj so na potezi ministrstvo, inšpekcija in centri za socialno delo, da opravijo potrebne zadeve, da se otroci vrnejo v družino starih staršev. Vsekakor je čas, da nemudoma popravijo svojo strokovno in pa etično zgrešeno odločitev,” je stanje komentiral Franci Donko.

Metka Zevnik je dodala, da se sedaj vidi, da je sodišče ugotovilo prav tiste kršitve človekovih pravic, na katere so v Združenju starih staršev vedno opozarjali. ”Čeprav ministrica in varuhinja človekovih pravic tega nista priznavali, smo mi na te kršitve že od začetka opozarjali,” je dejala Zevnikova.

 

“Trditi, da je varuh podprl ugotovitve drugih organov, ni primerno”
Varuhinja človekovih pravic pa o sodbi pravi, da le-ta ugotavlja enako, kot je ugotovila že sama, saj da je že takrat opozorila na pravni interes ožjih sorodnikov v pravnih postopkih za zaščito otrok in na potrebo, da jim ga zakonodaja prizna. Kot še poudarjajo pri varuhu, se strinjajo tudi z delom sodbe, ki pravi, da morajo državni organi odločiti o vsaki vlogi posameznikov in da ni dovolj, da jih o tem zgolj obvestijo, kot so to storili v primeru koroških dečkov.

”Varuh torej ni ugotavljal nepravilnosti v postopkih, za katere so pristojni drugi državni organi in jih bo mogoče odpraviti v nadaljnjih postopkih, ki jih je začel zastopnik starih staršev. Trditi, da je Varuh podprl ugotovitve drugih organov, ni primerno, saj so bila že izhodišča za preučevanje različna,” so še sporočili v izjavi za javnost.

M. G.