Starši, pozor! V slovenskih vrtcih lahko otroci hitreje zbolijo za rakom na pljučih

Foto: Pixabay

Radon je radioaktivna snov, ki lahko skupaj s svojimi razpadnimi produkti močno ogroža naše zdravje. Njegovi delci, ki jih lahko najdemo v stanovanju, najpogosteje v špranjah pod in ob vratih, so izjemno rakotvorni. Če te delce vdihnemo, se nam prilepijo na pljuča, kjer sevajo. Nevarnost nastanka raka na pljučih je v tem primeru mnogo višja kot pri kadilcih. Kot ugotavljajo raziskave, pa je v tretjini pregledanih slovenskih vrtcih in šolah raven radona previsoka. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v lanskem letu opravil meritve radona v več šolah in vrtcih po Sloveniji. Skupaj so preiskali kar 126 igralnic in učilnic v 87 osnovnih šolah in vrtcih. Previsoko vrednost radona vsebnost pa so odkrili v kar tretjini, oziroma v 43 primerih.

Radon, predvsem pa njegovi razpadni produkti, so za naše zdravje izjemno nevarni. Če dihamo zrak, v katerem je prevelika vsebnost teh delcev, je možnost za nastanek raka na pljučih višja kot pri kadilcih. Delci se namreč lepijo na stene dihalnih poti, kjer sevajo in s tem povzročajo poškodbe tkiva. Zaskrbljujoče pa je, da se to dogaja v prostorih, kjer naj bi bili otroci najbolj varni – v vrtcih in šolah.

Nujna je obnova stavb
Na inštitutu sicer niso predložili seznama osnovnih šol, v katerih obstaja tveganje za zdravje otrok, so pa navedli smernice, kako naj šole ukrepajo in vrednosti radona zmanjšajo. V prvi vrsti bi morali stavbe in prostore vrtcev in šol obnoviti. Utrditi je potrebno talne plošče, prezračiti jaške in zatesniti razpoke in špranje v tleh ter v stenah. Predvsem tiste, ki so v stiku z zemljino.

Za silo lahko pomagamo s prezračevanjem
Najhitreje pa lahko otrokom pomagamo z zračenjem prostorov. S tem se zmanjšujejo vrednosti radona v prostoru, predvsem pred pričektom pouka ter redno med samim poukom. Nujno pri tem je, da prezračujemo z zunanjim zrakom in ne z zrakom iz drugih prostorov, saj je tudi tam lahko povišana vsebnost radona.

Kot pa poudarjajo na nacionalnem inštitutu za javno zdravje, pa prezračevanje ne more nadomestiti gradbenih sanacij. Za zdravje naših otrok bo torej potrebno prenoviti vrtce in šole in zagotoviti infrastrukturo, v kateri se bodo naši otroci lahko razvijali, ne pa zbolevali.

M. G.