fbpx

Streznitev za slovenske osrednje medije ali dokaz, da ne živimo več v komunizmu

Foto: Nova24TV/STA

Glavni značilnosti osrednjih medijev v bivšem komunističnem režimu sta bili skupna, skrbno nadzorovana uredniška politika in neomajano zaupanje ljudi v informacije, ki so jim jih podajali. 25 let kasneje pa je od tega ostala le še skupna, nadzorovana uredniška politika. Ljudje pa smo spregledali. 

Slovenija je namreč država z enim najnižjih deležev ljudi, ki zaupajo osrednjim medijem. Še več, po podatkih Evropske unije je prav Slovenija tista država, v kateri je v zadnjem letu največ ljudi medijem prenehalo zaupati.

Podatke so v EU zbirali jeseni lansko in predlansko leto ter primerjali rezultate, v teh pa je Slovenija dosegla katastrofalne rezultate. Zaupanje ljudi v medije je v enem letu v Sloveniji padlo za okoli 10 odstotnih točk v vseh kategorijah – radio, televizija, internet in tiskani mediji. Daleč največji preskok pa je doživela televizija. Za kar 13 odstotnih točk se je v zgolj enem letu znižalo zaupanje ljudi v slovenske televizije.

Zaupanje v televizijske medije leta 2015 in 2014 (foto: Evropska komisija)

Zaupanje v televizijske medije leta 2015 in 2014 (foto: Evropska komisija).

Slovenija močno pod povprečjem EU
Po celotni Evropi sicer drži dejstvo, da ljudje najbolj zaupajo radijem, najmanj pa internetnim medijem. Največji padec pa v zadnjem času doživlja televizija. V prav vseh kategorijah medijev pa Slovenija zaseda najslabše položaje. Skoraj dve tretjini ljudi menita, da slovenskim televizijam ni vredno zaupati.

Manj ljudi televizijskim medijem zaupa le še v Grčiji in Španiji. Naše zaupanje medijem je tako mnogo pod povprečjem Evropske unije, kar bi našim osrednjim televizijskim hišam lahko dalo jasen signal.

Od nas mnogo boljša Hrvaška
Popolnoma nasprotne rezultate od nas pa uživajo naši sosedje. Hrvaška se namreč uvršča v sam vrh držav, v katerih je zaupanje ljudi v medije najbolj naraslo. Približno za enak odstotek, kot se je pri nas zaupanje zmanjšalo, pa se je na Hrvaškem povečalo.

Maruša Gorišek