fbpx

Tako je nekdanja ljubljanska županja Danica Simšič poskrbela za nuncija

Apostolski nuncij Juliusz janusz (Foto: STA)

Po skoraj 25 letih je nuncij končno dobil svoje stalne prostore. S tem je Slovenija stopila ob bok razvitim državam, v katerih ima Apostolska nunciatura svoj stalni sedež. Diplomatsko predstavništvo Vatikana v Sloveniji obstaja sicer že od leta 1992, a je vse do danes imelo zgolj začasni naslov. 

Apostolska nunciatura v Sloveniji se je po skoraj 25 letih preselila v svoje prostore in s tem dobila stalni naslov. Vse od leta 1992 je bilo diplomatsko predstavništvo Svetega sedeža v Sloveniji namreč na začasnem naslovu na Krekovem trgu. Nova stavba nunciature je v Ljubljani na Ulici stare pravde 6, nuncij Juliusz Janusz pa se je v nove prostore že vselil.

Prva predvidena lokacija v Trnovem
Pot do stalnega naslova diplomatskega predstavništva Svetega sedeža v Ljubljani pa je bila dolga. Apostolska nunciatura v Sloveniji obstaja že vse od leta 1992, ko je bil imenovan prvi nuncij v Sloveniji – Pier Luigi Celata. Sprva je bilo načrtovano, da bodo prostori predstavništva na lokaciji v Trnovem ob Barjanski cesti. Mestni svet je lokacijo takrat potrdil in Vatikan je bil dolga leta lastnik zemljišča.

Toda lokacija je bila za Mestno občino Ljubljana ključnega pomena za nadaljevanje gradnje Barjanske ceste, zato je leta 2006 takratna županja Danica Simčič dva dni pred koncem svojega mandata podpisala dogovor z Vatikanom. S tem dogovorom je občina v celoti postala lastnica zemljišča, diplomatskemu predstavništvu Svetega sedeža pa je namenila nadomestno lokacijo na Ulici stare pravde.

Stalni sedež pod Ljubljanskim gradom
Zgradba Apostolske nunciature danes stoji na dveh povezanih zemljiščih. Eno se nahaja na Ulici stare pravde, drugo pa na ulici Janeza Pavla II. Predstavništvo je drugo parcelo kupilo od patrov jezuitov. Obe parceli sta danes povezani v skupno zemljišče z dvema zgradbama, ki ju povezuje vrt. V prenovljeni stavbi so pisarne, prostori za sprejeme in druge potrebe, v novo zgrajeni stavbi pa sta stanovanja in kapela.

Prvi apostolski nuncij v Sloveniji je bil Pier Luigi Celata, sledili so mu Edmond Y. Farhat, Marian Oles, Guiseppe Leanza, Santos Abrill y Castello, danes pa je na čelu vatikanskega predstavništva Juliusz Janusz, in sicer od leta 2011 dalje.

Apostolski nuncij je tudi doajen zbora diplomatov v Sloveniji
Razlog za združitev dveh parcel in gradnjo večjega kompleksa pa je tudi v tem, da apostolski nuncij v Sloveniji velja za doajena oziroma vodjo zbora diplomatov v Sloveniji. Sveti sedež ima sicer eno najbolj razvitih diplomacij. Gre tudi za najstarejšo diplomacijo na svetu. Prvo predstavništvo Vatikana je bilo namreč ustanovljeno v Benetkah pred več kot 515 leti. Sveti sedež ima diplomatske odnose s kar 180 državami sveta ter z Evropsko unijo in Malteškim viteškim redom, prav tako pa ima poseben diplomatski odnos s Palestinsko osvobodilno organizacijo.

V vatikanski diplomaciji delujejo tudi Slovenci
V vatikanski diplomatski mreži pa pomembno vlogo igrajo tudi Slovenci. Msgr. Ivan Jurkovič deluje kot apostolski nuncij v Ruski federaciji in Uzbekistanu, pred tem pa je bil na enaki poziciji v Belorusiji. Pred njim je v diplomaciji kot nuncij deloval tudi nadškof Jože Žabkar, ki je med drugim služil tudi na Finskem in na Islandiji.

M. G.