fbpx

Tako pa v visokem šolstvu – kljub svojim skoraj 90 letom – posluje znamenita gospa Kornhauser

Aleksandra Kornhauser Frazer v sredini (foto: MPŠ).

Iznajdljivost pri izplačevanju posvečenih ljudi na fakultetah – zaradi katere je morala lani svoje mesto zapustiti ministrica Stanka Setnikar Cankar, medtem ko Dušan Mramor in Maja Makovec Brenčič kljub temu v vladi še vztrajata – očitno nima meja. Če so nekateri z namenom izplačevanja denarja ustanavljali podjetja doma, so drugi to delali tudi prek podjetij v tujini. Razkrivamo, kako je denar prek Mednarodne podiplomske šole Jožefa Štefana služila Aleksandra Kornhauser Frazer.

V uredništvo smo dobili obsežno dokumentacijo, ki kaže, da je v zadnjih letih del denarja s te šole lepo odtekal tudi v tujino, in sicer na račun Infotech Consultancy na Abingdon Street v Londonu. Direktorja te družbe pa sta bila – danes že pokojna – Malcolm Frazer in Pavel Kornhauser, prvi mož Aleksandre Kornhauser Frazer, ki že leta vodi Mednarodno podiplomsko šolo Jožeta Štefana (MPŠ).

“To smo storili zato, da smo se izognili davkom”
Frazer je preko družbe, ki jo je vodil, redno izstavljal račune Mednarodni podiplomski šoli, ki jo je vodila in jo še danes vodi njegova žena Aleksandra Kornhauser Frazer. Ko smo odgovorne na šoli povprašali, kako da so se namesto pogodbe o zaposlitvi odločili za podjemno pogodbo z angleško družbo, so nam odgovorili: “Ker je bila Aleksandra Kornhauser Frazer (tedaj in do 2012) angleška davčna zavezanka, je bila v izogib dvojnemu obdavčenju za njeno delo za MPŠ sklenjena pogodba s podjetjem Infotech, čigar znanstveni direktor je bil njen soprog Malcolm Frazer.”

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ) je bila ustanovljena leta 2004 kot samostojni visokošolski zavod. Pobudo za ustanovitev je dal Institut Jožef Stefan ob veliki podpori industrije, v prvem koraku predvsem s strani Gorenja, Kolektorja in anhovskega Salonita ter mednarodnega omrežja različnih sodelujočih univerz in inštitutov iz Evropske unije, ZDA, Japonske in nekaterih drugih držav. To mednarodno šolo kot dekanja vodi dr. Aleksandra Kornhauser Frazer, ki se ji mandat izteka, vendar po naših informacijah kljub visokim letom – letos bo praznovala 90 let – vodenja šole še ne namerava predati kakšnemu mlajšemu znanstveniku.

Namesto pogodbe o zaposlitvi pogodba z angleškim podjetjem
Slovenska zakonodaja določa: “Slovenski visokošolski zavodi in raziskovalne organizacije pogosto zaposlujejo tuje profesorje in raziskovalce, ki so nerezidenti Republike Slovenije in tako zavezani za plačilo dohodnine od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji.”

V primeru MPŠ pa to zakonsko določilo seveda ne velja, saj pogodba s Kornhauser Frazerjevo ni bila nikoli sklenjena. MPŠ je sklenila podjemno pogodbo za storitve s podjetjem Infotech. Kar so počeli, ni nujno kaznivo, dejstvo pa je, da je šlo za izkoriščanje sistema, ki jim je take mahinacije omogočal.

Je šlo za svetovanje gospodarstvu ali samo za plače Kornhauser Frazerjeve?
V odgovoru, ki so nam ga poslali z MPŠ, so zapisali, da je podjetje Infotech Consultancy za šolo izvajal:

   •  iniciacijo, organizacijo in vodenje sodelovanja MPŠ z gospodarstvom;
   • svetovanje pri pripravi individualnih projektnih programov študija in raziskav kandidatov iz gospodarstva za študij na MPŠ;
   • načrtovanje raziskovalno-razvojnih projektov z gospodarstvom in vključevanje teh projektov v študijski proces MPŠ;
   • sodelovanje pri pridobivanju raziskovalno-razvojnih projektov iz gospodarstva v Sloveniji in drugod;
   • usmerjanje študijskega procesa in projektov MPŠ v smeri sodelovanja z gospodarstvom;
   • pridobivanje manjkajoče ekspertize – vzpostavitev (in plačilo stroškov) sodelovanja tujih znanstvenih inštitucij z gospodarstvom v Sloveniji.

   Iz dokumentacije, ki smo jo prejeli v uredništvo, pa je jasno razvidno, da je šlo kljub navedenim storitvam za podjetja na računih večinoma za izplačevanje plače Aleksandri Kornhauser Frazer. Najbolj pogosta so izplačila v vrednosti 2.700 evrov ali pa 5.400 evrov, s tem da ob prvem navedenem znesku vedno piše “Monthly fee”, ob drugem pa “Two-montly fee”. Res je, da so med temi računi tudi dejanska naročila za konkretno delo drugim inštitutom, a so zelo redka.

   In tako je v Britanijo odteklo čez 350.000 evrov
   Iz odgovora, ki so nam ga poslali z MPŠ, je razvidno, da je bilo letnih izplačil v povprečju za 45.000 evrov, največ med leti 2007 in 2012. Če je mesečna plača Frazerjeve znašala 2700 evrov, bi to v enem letu pomenilo 32.400 evrov. Glede na povprečje letnih nakazil lahko vidimo, da veliko denarja za raziskave izven plače za Frazerjevo ne ostane. V desetih letih je v Britanijo tako odteklo 355.000 evrov tukaj neobdavčenega denarja.

   “Poleg plačila za delo Aleksandre Kornhauser Frazer za MPŠ so bili v računih zajeti tudi potni stroški Frazerjeve za prihode na delo za MPŠ iz Oxforda v Slovenijo,” pojasnjujejo na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

   Izplačila angleški firmi so se začela v letu 2004 in končala leta 2014. Torej od začetka sodelovanja MPŠ z Aleksandero Kornhauser Fraser do njene preselitve v Slovenijo in potrditve za dekanjo MPŠ. Odkar je Frazerjeva dekanja, je sodelovanje MPŠ s podjetjem Infotech usahnilo in tudi prenehalo.

   Kornhauser Frazerjeva sama predlagala revizijo
   Z MPŠ so nam sporočili, da so se vprašanja o smotrnosti in zakonitosti sodelovanja med MPŠ in Infotechom že pojavila. Kornhauser Frazerjeva je upravnemu odboru MPŠ predlagala, da se za ugotavljanje zakonitosti in gospodarnosti poslovanja za ves čas sodelovanja med Infotechom in MPŠ izvede posebna revizija.

   Od tega predloga je minilo že celo leto, revizija je v teku, rezultatov pa še ni na vidiku. Na kratko – Aleksandra Kornhauser Frazer je predlagala revizijo, v kateri bodo na šoli, ki jo vodi ona, ugotavljali, ali je denar dobivala zakonito.

   A. R.