To je knjiga, s katero je angleška pisateljica razbila vse mite o nekdanjem jugoslovanskem diktatorju Josipu Brozu Titu!

Foto: STA

Angleška pisateljica Nora Beloff je bila dopisnica The Observerja iz različnih tujih prestolnic. Upokojila se je leta 1977 in od takrat napisala več knjig. Tik pred razpadom Jugoslavije je napisala knjigo Zapravljena dediščina Josipa Broza Tita, ki predstavlja zelo aktualno tematiko, glede na to da danes večina verjame v partizanske mite in časti kult diktatorja Tita.

Beloffova je izpostavila da ji knjiga delno predstavlja pokoro, ker je skupaj z večino svojih rojakov slepo sprejela titoistično pristranost. “Upam, da jo do neke mere lahko vzamemo kot odškodnino, ki jo dolgujem mnogim žrtvam jugoslovanske policijske represije,” je izpostavila. Povedala je, da je bil eden od časopisov, kjer so se najbolj trudili ohraniti titoistični mit, The Observer, pri katerem je preživela večji del svojega odraslega življenja. “Na srečo sem odstopila še pred Titovim pogrebom, ko je uredništvo The Observerja položilo venec v počastitev “velikega voditelja”. Kakor se nekoč sama nisem zavedala, se tudi oni niso, da bi morali, če bi bili pisci v Jugoslaviji in bi imeli pogum za svoja lastna prepričanja, bodisi emigrirati ali pa živeti nevarno življenje izven zakona, nezaposleni in brez podpore za brezposelne.”

Po besedah Beloffove jo je nekaj kritičnih mladih Jugoslovanov, ki jih je srečala na svojih potovanjih, rotilo, naj opiše nasprotja med življenjem, ki ga v Jugoslaviji živijo, in načinom, kako predstavljajo titoizem v svetu – in naj pokažem krivdo Zahoda, ki je vzdrževal titoistično vero in s tem prispeval k sedanji revščini v tej državi. Ker so zahodne dežele nasploh, Velika Britanija pa še posebej, prispevale k partizanskemu mitu, imajo še posebno dolžnost, da prenehajo ohranjati pregrado, ki loči Jugoslovane od njihove preteklosti. Vendar namesto tega delajo vse, da bi ohranili in podaljšali komunistični monopol nad zgodovinskimi dejstvi za vse prihodnje generacije.

Vede ali nevede prispevali k podaljševanju komunistične oblasti
“Toda ni opravičila, da bi se nove generacije izmikale težkim dokazom, da so zahodne države nasploh, Velika Britanija pa še posebej, pomagale vzpostaviti in vzdrževati komunistično oblast v Jugoslaviji,” poudarja Beloffova in dodaja, da za to nosijo precejšnjo odgovornost pred jugoslovanskimi narodi. “Videli smo, kako so zahodne dežele in njihove ustanove desetletja dajale komunističnim vladarjem bianco čeke ob napačni domnevi, da vrsta režima v Jugoslaviji pač ni njihova stvar. Svetovna banka, IMF, OECD in druge mednarodne ustanove so vede ali nevede prispevale k podaljševanju komunistične oblasti.”

Navdušenci iz vojnih časov takrat niso mogli vedeti, kar vemo danes, in sicer, da so sporočila, ki so jih prejemali britanski oficirji za zvezo v Kairu, popravljali in presejali agenti obveščevalne službe, ki so jih inflitrirali komunisti. Prav tako ni bilo znano, da ljudem, ki so ustvarjali politiko v Londonu, niso posredovali poročil s terena, ki so prihajala v Kairo od oficirjev za zvezo, ki so služili pri antikomunističnih četnikih. Prav ta poročila so namreč bila precej manj naivna in navdušena glede obsega in narave partizanskih operacij.

(Foto: iStock)

Jugoslovanski komunisti sami vzdrževali predstavo o titoizmu kot braniku pred ZSSR
Predstavo o titoizmu kot braniku pred ZSSR so vešče vzdrževali sami jugoslovanski komunisti. Njegovi privrženci in nasledniki so izredno uspešno ohranjali in olepševali tezo, da bodo morda ubrali pot nazaj v sovjetsko ogrado, sicer neradi, če jim Zahod ne bo dal, kar želijo. K veri v Tita spada tudi prepričanje, da se je Jugoslavija v nasprotju s preostalo Evropo osvobodila nacistične okupacije po zaslugi svojega lastnega odpora – kar vlivajo v glave otrokom od petega leta dalje, odrasli na Zahodu pa so to po večini sprejeli.

“Če razumemo, da je »osvobojeno« ozemlje tisto, kamor okupator ne more več poslati svojih čet, potem ni bilo v Jugoslaviji nobenega ozemlja, na katerega bi se ta beseda nanašala – kar nam odkrivajo nemški in italijanski dokumenti,” je v knjigi zapisala Beloffova. Zgodbe, da je “bila vsa Jugoslavija v plamenih”, kakor pripovedujejo v nekaterih standardnih zgodovinskih knjigah, niso bile nikoli niti od daleč resnične.

Glavni sovražnik v večini bojev so predstavljali lastni rojaki
Končne odločitve nemškega poveljstva, da umakne svoje čete z Balkana, niso vsilili partizani, ampak naraščajoči pritisk vzhodnih in zahodnih front. Po mnenju zaveznikov so jih partizani pravzaprav razočarali z zanikrno taktiko “udari in beži”. Tito se je boril za komunistično Jugoslavijo in glavni sovražnik v večini bojev niso bile nacistične čete, ampak njegovi lastni rojaki. Ker je zelo malo Jugoslovanov simpatiziralo z nacisti in fašisti, so bili partizani pogosto vpleteni v akcije proti rojakom, ki so sicer simpatizirali z zavezniki, vendar so nasprotovali komunistični oblasti.

Robert Wade, eden od britanskih oficirjev pri Mihajloviću, se spominja pogovora z nemškimi ujetniki, ki so jih ujeli Mihajlovićevi četniki pozimi 1943, ob času, ko je partizanska propaganda pripravljala “dokaze”, da se Mihajlović bori na strani nacistov. Še aprila 1944, tako pozno, sta dva ameriška oficirja za zveze, ki sta potovala po vsej Jugoslaviji, ob povratku v Washington trdila, da so veliki predeli Srbije in Bosne še vedno pod nadzorom četnikov in bi lahko ob prihodu zaveznikov mobilizirali precej sil. Vsaka akcija četnikov proti Nemcem je bila za partizane vzrok za skrbi, ker je bila v nasprotju s Titovimi poročili v Moskvo, v katerih je trdil, da so vse boje vodili partizani.

Obstaja nesporen dokaz, da je Tito Nemcem ponudil sodelovanje
“Tito je Nemcem ponudil sodelovanje, za kar obstaja nesporen dokaz,” poudarja Beloffova. Misija je ponudila tri glavne predloge: prvič izmenjavo ujetnikov, drugič premirje, ki bi sprostilo partizanske sile za boj proti skupnemu sovražniku – četnikom, in tretjič dogovor, da se bodo partizani s silo uprli vsakemu poskusu anglo-ameriškega izkrcavanja na jadranski obali. Z drugimi besedami – da bi se borili na strani Nemcev. Zahodni zgodovinarji, ki so svoj ugled zastavili za partizane, so bili zgroženi ob odkritju kupčij partizanov z Nemci. Med njimi je bila Phyllis Auty, ena od Titovih najbolj neomajnih branilk. V pismu za The Times Literary Supplement 27. novembra 1970 je povedala, da je osebno povprašala Tita o omenjenem dogovoru in ji je povedal, da to ni res: “Ne vidim nobenega dokaza, zaradi katerega bi dvomila v besedo maršala Tita glede tega Ni mi znan noben verjeten dokaz, ki bi jo ovrgel.” Toda bila je ovržena.

Ukaz Arsu Jovanoviću, sekretarju pokrajinskega komiteja komunistične partije Bosne in Hercegovine, ki so ga skupno podpisali Tito, Ranković in Sreten Žujović. Rečeno mu je bilo, “naj se ne loteva akcij proti Nemcem, ker to ne bi služilo interesom naših sedanjih operacij.” Ukazi niso bili dvoumni: “Naša najpomembnejša naloga je popolnoma poraziti četnike Draža Mihajlovića, uničiti njihov administrativni aparat, ki predstavlja največjo nevarnost za nadaljnji razvoj narodnoosvobodilne borbe.”

Partizani razmišljali, da bi razstrelili mostove
Edvard Kardelj v svojih vojnih spominih pripoveduje, kako so bili partizani obsedeni od strahu pred izkrcavanjem zaveznikov. Povedal je, da je Tito sumil, da bi zahodne čete lahko izzvale spopad vzdolž Soče kot izgovor, da si odprejo pot proti Dunaju. Zato so partizani razmišljali, da bi razstrelili mostove. Ko je februarja 1945 prišel feldmaršal Alexander v Beograd, se je ponudil, da preskrbi zavezniške čete, ki bi pospešile nemški umik. Po Kardeljevi pripovedi je “našo revolucijo rešila” samo Titova nepopustljivost, ko je zavrnil zahtevo (ki bi verjetno res lahko pospešila konec vojne in v Jugoslaviji očuvala na desettisoče v zadnjih mesecih izgubljenih življenj). Tako britanski kot ameriški oficirji za zveze so bili ob več priložnostih priče akcijam četnikov. Kasneje so slišali, da jih je BBC pripisal partizanom.

Edvard Kardelj in Ivan Maček (Foto: wikimedia.commons.org)

Številni komunikeji partizanov so bile čiste izmišljotine
Bill Hudson se spominja, da so bili številni komunikeji partizanov, v katerih so opisovali svojo bojevitost in herojska dejanja in jih vestno pošiljali v Kairo, čiste izmišljotine. Kmetje iz tistih krajev so mu vedeli povedati, da se na omenjenih področjih ni sploh nič zgodilo. Kasnejša priča nezanesljivosti partizanskih komunikejev je bil Ljubo Sirc. Bil je zraven, ko so partizani napredovali iz Splita v Ljubljano. Na nekem počivališču so prišli za streljaj blizu nemških topov, prvi je zbežal krajevni poveljnik in njegov štab. V nekaj urah so tuje radijske postaje poročale o neustrašnem odporu partizanov s tega kraja.

Prav Macleanovo poročilo, ki ga je poslal 16. novembra 1943, je končno zaključilo zadevo v prid partizanom in proti četnikom. Poročilo se začne s tem, da potrdi hudo pretirano trditev partizanov, da za vsakega človeka, ki ga izgubijo, pobijejo pet Nemcev. Partizani so trdili, da jih je 305 tisoč izgubilo življenje in da je bilo 425 tisoč ranjenih. V skladu z uradnimi nemškimi vojnimi dokumenti so v času med 22. junijem 1941 in 1. aprilom 1945 Nemci izgubili 20.256 mož na celem balkanskem prizorišču. Pri tem je všteto število mrtvih v Albaniji, Bolgariji in Grčiji, kakor tudi v Jugoslaviji (proti Mihajlovićevim in Titovim silam skupaj). Večino izgub so utrpeli v času sovjetskih in bolgarskih napadov na nemško vojsko, ki se je umikala leta 1944/1945, in ne v bojih proti partizanom. Maclean ni znal jezika niti ni mogel priti v stik z nikomer, ki ga ne bi partizani pretipali, pa je vseeno brez težav poročal, da »civilno prebivalstvo enodušno podpira« partizane.

Kakor hitro si je Tito zagotovil reden dotok pomoči, je pospešil borbo proti četnikom
Zahodni poveljniki so morali drago plačati svoje spoznanje, da je Maclean storil veliko napako, ko je predlagal, naj pošljejo čim več pomoči Titu, ker da bo potem ob tem bolj pripravljen sodelovati v zavezniških vojnih načrtih. Izkazalo se je prav obratno. Kakor hitro si je Tito zagotovil reden dotok pomoči, je pospešil borbo proti svojim glavnim sovražnikom, četnikom, ukazal svojim poveljnikom, da ovirajo vsako zavezniško akcijo v Jugoslaviji. Dezinformator Maclean je 6. februarja Churchillu poslal nujno sporočilo, v katerem je trdil, da je Titova glavna skrb “omogočiti svoji deželi, da postane močna, združena, demokratična in neodvisna”. Kraljevi svetovalci so Churhillu povedali, da je to neumnost, toda on ni čakal na kraljevo privoljenje in je 21. februarja spodnjemu domu oznanil, da je treba ustaviti pomoč Mihajloviću, da imajo partizani srečo, da so v Titu našli “izjemnega voditelja, veličastnega v borbi za svobodo”. Pri stikih z zahodnimi diplomati in novinarji je Tito obljubil, da ne bo nikoli uporabil sile, da bi Jugoslaviji vsilil komunizem. Šel je celo tako daleč, da se je delal prizadetega in užaljenega zaradi stalnih zahtev, da ponovi to obljubo.

Foto: Youtube

Pobijali prebivalce celih naselij
Proti koncu 1944 je vlada v izgnanstvu v Londonu prejela Mihajlovićevo poslednje obupano sporočilo: “Partizani so sprožili brezobziren teror, ko brez razlike pobijajo najboljše voditelje skupnosti in poglavarje starih uveljavljenih družin. Postavljajo koncentracijska taborišča, kamor pošiljajo cvet srbskega ljudstva. Ljudje bežijo v gore kot živali v upanju na golo preživetje. Rotimo vas, pošljite v Jugoslavijo delegacijo, ki bo seznanila zaveznike z našim tragičnim položajem. Naš poziv je nujen, kajti jutri bo verjetno prepozno. Pomagajte nam najti pot iz tega pekla.” Kakor vemo iz navodil, ki so jih razposlali partizanski voditelji in iz pričevanj tistih, ki jim je uspelo pobegniti, je bila običajna praksa partizanskih enot, da so pobijali ne le posameznike, ampak prebivalce celih naselij, ki so se aktivno upirala komunistični oblasti.

Naredili vse, da bi prikrili množične pokole
Tito in njegovi možje so storili, kar so največ mogli, da bi Zahodu prikrili množične pokole. Teden dni, preden so sovjetske čete prišle čez mejo v Jugoslavijo, je general Arso Jovanović, vodja Titovega štaba, izdal ukaze, da se vsemu osebju SOE in OSS strogo prepove oditi iz štaba, kamor so bili dodeljeni, razen pod nadzorom. Generalu Lloyd-Owenu, britanskemu oficirju za zveze pri Titu, se je zdelo »neverjetno«, da je treba po vsej pomoči, ki jo je dala Britanija, “aretirati britanske patrole in nekatere vreči v bedne zapore in jim odvzeti možnost komunikacije z njihovo bazo.”

Titova prva prioriteta ni bila pospešiti tedaj neogibnega odhoda Nemcev, ampak utrditi svojo moč doma. Zato je ponovno odklonil zahteve zaveznikov, da bi ti lahko pripeljali svoje čete in se borili ob njegovi strani. Februarja 1945 je general Alexander, ki je nasledil generala Wilsona, prišel v Beograd in Tito je še enkrat odklonil dovoljenje za izkrcavanje zaveznikov. Tako je po Kardeljevih besedah “rešil revolucijo”.

Edvard Kardelj (Foto: wikimedia.commons.org)

Po koncu vojne so skupino 18.500 Slovencev, Srbov in tudi Hrvatov vrnili v domovino na način, ki ga je neki britanski oficir, polkovnik velških straž Robin Price, opisal kot “najbolj zločinsko hinavščino”. Može, ki so jih poslali nazaj v Jugoslavijo, so dali na vlake in, da bi se izognili upiranju, so jim rekli, da gredo v Italijo. Kakor je Milovan Djilas kasneje zapisal: “Niso imeli krvavih rok. Njihov edini zločin je bil strah pred komunizmom in pred slabim slovesom komunistov. Njihov edini motiv je bila panika.” Djilas je opisal svoj gnus do samega sebe, ko se je opazoval, kako se še poslednjič obnaša kot poslušen član partije. “Če pripadaš komunistični partiji,” je rekel kasneje, “ne traja dolgo, ko moraš žrtvovati svoja prepričanja in kastrirati svojo vest.” Že v nekaj tednih si je znova pridobil samospoštovanje in vrnil partijsko knjižico.

Ko je Bela hiša obtožila polkovnika Gadafija, da izvaža terorizem, je ta lahko rekel: “Zakaj moja dežela? Ko pa to dela Tito, se nihče ne pritožuje!” Ena od ironij sodobne zgodovine je, da je Zahod podpisal zavarovalno polico za jugoslovanski režim v prvi vrsti zaradi neuvrščenega statusa Jugoslavije, medtem ko je bil za Tita in njegove naslednike odnos do dežel v razvoju koristen predvsem za vzdrževanje neprekinjenih napadov na kolektivno zavest Zahoda. Paul Johnson v svoji knjigi History of the Modern World upravičeno smeši spoštljivost, ki so jo zahodni voditelji izkazovali neuvrščenemu gibanju, ki je imelo med svojimi člani priznane ljudožerce, kot sta Bokassa in general Amina, ubijalske fanatike, kot sta poročnik Gadafi in ajatola Homeini.

Materialno in politično podporo Zahoda zahtevali tudi kasnejši jugoslovanski voditelji 
Tudi kasnejši jugoslovanski voditelji so šli po Titovih stopinjah in so še naprej zahtevali in prejemali materialno ter politično podporo Zahoda. Še vedno pa so kaznovali vsakega svojega državljana, ki je javno zagovarjal politični pluralizem ali zasebno podjetništvo. Pri tem pa so vedeli, da so se samo države z zahodnimi oblikami ureditve izkazale sposobne, da proizvedejo dovolj bogastva, s katerim so zmanjšale tudi jugoslovanske dolgove in ohranile jugoslovansko gospodarstvo pri življenju. Brez zahodnega kapitala ne bi mogli zgraditi mnogih cest, mostov, namakalnih naprav za polja in sadovnjake ter modernih industrijskih objektov, ki jih ni mogoče vzeti nazaj, tudi če Jugoslavija ne izpolni svojih obveznosti.

Foto: YouTube

Samoupravljanje: Vodilni delavec ameriške firme Dow Chemicals, ki je delal v skupnem petrokemičnem podjetju na Hrvaškem, se spominja, kako so postavili novo tovarno  blizu velikega jezera. Sredi dopoldneva je Američan vprašal, zakaj nihče ne dela. Odgovor je bil jasen – bil je lep dan in možje so šli ribariti.

Obiskala sem tovarne, katerim so tamkajšnje občine ukazale, da vsako leto dodatno zaposlijo določeno število delavcev. To je bilo treba storiti ne glede na to, ali so delovno silo potrebovali ali ne. Slovenski ekonomist Aleksander Bajt je trdil, da bi se lahko jugoslovanska podjetja znebila tretjine osebja brez škode za proizvodnjo.

Tito je bil virtuozen slepar, zaradi česar je prav izstopal med svojimi sodobniki. Zares ima malo zgodovinskih primerjav, je jasna Beloffova. “Videli smo ga, kako je skrival pred zunanjim svetom, pred nekaterimi najbolj prekanjenimi politiki svoje revolucionarne cilje in prikrival morilske strahote državljanske vojne s krinko, da gre za domoljuben boj za narodno osvoboditev.” V povojnem obdobju, ko so bili na višku ubijanje, pregoni in množični pokoli jugoslovanskih antikomunistov, je Tito uspel ohraniti dobre odnose z zahodnjaki, ki ne bi imeli prav nobenega upanja, da preživijo, če bi bili jugoslovanski državljani.

Tuja in zastarela vera v Marxa in Lenina, ki jo je Tito vsilil Jugoslaviji, je naredila iz ljudi duhovne sestradance. V začetku osemdesetih let je bila britanska vlada izredno neradodarna in je odklanjala jamstva številnim britanskim podjetjem, ki pogosto brez svoje krivde niso mogla plačati dolgov. Vendar ministri niso videli nič čudnega v zahtevah, da britanski davkoplačevalci financirajo zmanjšanje jugoslovanskih obveznosti. V Londonu, Washingtonu in Parizu se niso zavedali, kako uspešno so komunistični voditelji prepričali jugoslovansko javnost, da bremena, ki jih nosijo in so najbolj obremenila najrevnejše dele skupnosti, niso nastala po krivdi napak njihovega lahkomiselnega vodstva, ampak zaradi pohlepa kapitalističnega sveta. Dr. Slaven Letica je dejal, da je najboljša usluga, ki bi jo zahodne banke naredile Jugoslaviji, ta, da bi za jugoslovanska podjetja uporabljale prav tako ostra merila kakor za svoja domača – nikoli ne bi smele investirati v podjetja ali projekte, kjer ni izgledov za zagotovljen dobiček.

H. M.

 • AlojzZ

  Prevod in razdeljevanje … bo ali ne?

  • Tone

   Vse malo preveč spominja na domobranski, ustaški in četniški diskurz.

   • Svele

    Preveč inteligentno za vas domosralce

 • Miran

  Mi vsi smo v letu 2018, desničarji pa ste še v 1945 haha.

  • Svele

   Inteligenca desnicarjev.kinezi Mars nazad u japan

 • Božobožo

  Pa vi ste največji fani od Titeja. Vsak teden objavljate reklamo zanj in obujate spomine kako je pogumno premagoval svoje nasprotnike. On je bil res superheroj glede na to da še 40 let po njegovi smrti redno pišetevo njem.

 • Hans Christian Andersen

  BASEN
  Vrabček poleti visoko
  in čivka svetu na široko:
  »Le poglejte, dobro gre mi,
  meni tuji so problemi!«

  Naenkrat strašni mraz pritisne,
  vrabčku perutničke stisne,
  zledeni in strmoglavi,
  negiben obleži v travi.

  Mimo pride krava Šeka,
  spusti na ptička 5 kil dreka,
  prijazna ga obda toplina,
  izgine smrtna ozeblina.

  Vrabček čivkne: »Dobro gre mi,
  meni tuji so problemi!
  Kot vidim, ne velja izrek,
  da le sovrag te pahne v drek!«

  Zasliši mucek glas iz kupa,
  potegne vrabca ven brez hrupa.
  Že čivka ptiček »Dobro gre mi,
  neznanka meni so problemi!«

  »Ni vedno prinašalec sreče
  ta, ki iz dreka te povleče!«,
  reče muc, mu vrat zavije,
  in s slastjo ga zaužije.
  Torej tisti ki te spravi v drek se ni tvoj sovražnik in tisti ki te spravi iz dreka nikakor ni tvoj prijatelj ?

  • luckyss

   Torej ovce, če dobro razmislite….
   Komunisti so vas “spravili drek”…Janša vas je pa “ven spravil”
   Ja, ja..basni znajo biti poučne..;))

   • Steiermark

    Vam cuckom niso nič kaj poučne, ker ne razumete bistva!

   • Jakob Kovač

    ja on pa je res spravil iz dreka -haha,prej zagrizen komunist,sedaj poveličuje prejšne sovražnike!

  • Steiermark

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ BRAVO!

 • janez zorman

  “Tito je Nemcem ponudil sodelovanje, za kar obstaja nesporen dokaz,” poudarja Beloffova. Misija je ponudila tri glavne predloge: prvič izmenjavo ujetnikov, drugič premirje, ki bi sprostilo partizanske sile za boj proti skupnemu sovražniku – četnikom, in tretjič dogovor, da se bodo partizani s silo uprli vsakemu poskusu anglo-ameriškega izkrcavanja na jadranski obali. Z drugimi besedami – da bi se borili na strani Nemcev. Zahodni zgodovinarji, ki so svoj ugled zastavili za partizane, so bili zgroženi ob odkritju kupčij partizanov z Nemci.”

 • Miran

  Največji ljubitelji Tita vsakodnevno obiskujejo NoroTV, ker samo oni redno pišejo o njihovem heroju.

  • Steiermark

   Debilček, ljubitelj pederasta in množičnega morilca jusufa brozić titeka, zakaj pa potem tako vztrajno in vsakodnevno “obiskuješ noro tv”, kaj hočeš s tem povdarit, da si prav ti, ki spadaš med največje lubitelje te zveri?

 • Krtača 20

  Dejmo se rajš pogovarjat kako so farške kurbe in nemškutarji med leti 21-45, ženskam pobral volilne pravice. Glede Tita pa – bit predsednik 150im neuvrščenim državam ni hec. Dons smo pa zadnji petelin na gnoju. Strašen napredek….

 • MEFISTO

  So mar med nicki enega in edinega sami nekrofili, da še vedno ljubijo mrtvega Tita?

 • luckyss

  Tito je pač bil kakršen je bil….Smo pa v bivši Yugi živeli bistveno bolje kot v ostalem vzhodnem komunističnem raju…Maturanti smo v takratni Češkoslovaški s tistimi njihovimi kronami podlagali mizo, da se ni majala, ko smo igrali poker za njihove prelepe kelnarce..;)
  Sedaj v skrajnem neoliberalističnem sistemu pa nas te države prehitevajo po levi in desni…
  Tito je pač vedel da se balkanska svojat da obvladovati le s trdo roko…
  Sedaj pa skrajneži komaj čakate, da vam kdo da v roke kakšno orožje, da potešite svojo genetsko prirojeno slo po krvi…Govorim za leve in desne Balkance..
  Če bi bil Tito še živ bi že zdavnaj igrali fusbal na otoku Goli…in to z lastnimi lobanjami…
  Tako pa na portalu ščuvate polpismen narod..sramota za 21. stoletje..

  • Slovencsm

   Ja, samo da se ve, da praktično od leta 1991 nas vodijo Titovi nasledniki z redkimi manjšimi premori. V bistvu je celotni javni sektor s sodstvom in mediji še vedno voden z ljudmi iz prejšnjega sistema. Saj se tudi vidi po vodenju.
   Res smo v bivši jugi živeli bolje od vzhodnih držav ampak seveda so v zahodnih državah živeli pa še bistveno bolje od nas.
   In ni problem, kaj je bilo. Problem je, da nas danes taisti ljudje iz tistih časov še vedno pitajo samo z informacijami, kako je takrat vse lepo bilo, ne upajo pa povedati, da vse pa le ni bilo tako lepo. In da so v bistvu živeli na račun drugih in da živijo tako še danes in da to želijo delati še naprej. In to je katastrofa.
   In danes nismo več balkanska svojat ampak imamo možnost postati pravi Slovenci. In samo od nas je to odvisno. In komunisti niso pravi Slovenci, ker pravi Slovenec dela trdo in ne krade ter živi na račun drugega. Tudi ni vsiljuje svojega mnenja drugim, je pa ponosen nase, na svoje korenine in na svoje mišljenje.

 • Vojteh Dovč

  BLA BLA BLA …KAJ NISO ONI KRIVI ZA NEKE VRNITVE .”vojakov,izdajalcev,beguncev” ITD.
  ONI KOT AMERIKANCI SO LAHKO KAR TIHO. PIŠITE RAJE KAJ PAMETNEGA NE J..E..T MLADINO

 • Anton

  Takih knjig slovenski komunisti ne berejo in jim ne verjamejo. Oni imajo oprane možgane do smrti. Še vedno verujejo v umor, uboj, požig in rušenje.

  • luckyss

   Potomci Hitlerjeve kolaboracije pa pozivate k spravi ;))
   Vic stoletja ;))

   • Anton

    No….kot sem že napisal.

   • MEFISTO

    NI SPRAVE S KOMUNISTI!

    • luckyss

     In kljub temu jih skrajni desničarji največ proizvajate…zaradi svojih bolanih stališč in dejstva, da jih imate “poln kurac” ;))

   • Slovencsm

    Prvi kolaboranti s Hitlerjem so bili komunisti. Do leta 1941 so imeli podpisan pakt. In ta pakt je bil seveda podpisan iz čisto pragmatičnega razloga, ne pa zato, ker bi jih v to nekdo silil. namreč imeli so ozemeljske in politične težnje.
    Kot je tudi iz te knjige razvidno, so komunisti prostovoljno in za svoje interese paktirali tu še po 1941 na posameznih področjih.
    Za vaške straže pa je tudi jasno, zakaj so nastale in zakaj so nekateri šli v pakt z Nemci.

    Vem, da je težko, ko živiš in razlagaš celih 60 let eno in isto, kar so vas naučili s propagando. Na žalost je resnica včasih drugačna. Zato je pomembno, da ko pridejo nova dejstva in dokazi na plano, da jih preberemo in če je potrebno tudi spremenimo svoje mnenje. Logično, saj so nas do zdaj zavajali. Če pa smo samo trobila nekaterih političnih usmeritev, potem pa tistim tako ni pomoči. Mu lahko pokažeš, da bela barva ni črna ampak ta bo še vedno trdil obratno, ker so ga tako učili leta.

    • luckyss

     Torej se zgodovina moti in vse napredne svetovne sile zavezništva tudi….
     Silam osi se godi krivica…v jok, pa na drevo, pa svečke prižigat…ubožčki..

     • Slovencsm

      Ne, ne govorim tega. Povedal sem pa to, da so komunisti igrali dvojno igro in da se o tem nič ne govori javno. Zakaj se javno obsoja vaške straže, istočasno pa se ne pove, da so komunisti recimo do nastanka prvih vaških straž že pobili skoraj 1000 Slovencev. Da ne govorim o tem, da so bili nasprotniki Tigra, danes pa se zgovarjajo, da v bistvu niso bili.
      In če si kaj moža, boš temu pritrdi, ker to kažejo zgodovinski zapisi, ki pa so jih do 1991 skrivali. šele zdaj počasi prihaja na plan, kaj se je pri nas res dogajalo. No, saj ljudje so iz pripovedovanj domačinov to že vedeli ampak pisnih virov oz. dokazov pa še ni bilo. Zdaj jih počasi dobivamo, kar jih je še ostalo in jih bo treba upoštevati.
      Pa ne drugim govorit, kdo naj gre jokat na drevo. Če nimaš kaj skrivat, zakaj pa nihče leta 1991 ni upal odpret arhivov in so s kamioni vozili ven dokumentacijo? Dajmo se pogovarjat o dejstvih ne pa žalit druge brez argumentov.

     • luckyss

      Dejstva sem napisal zgoraj poleg spiska “kolaborantov”..

     • etrusk

      Delal sem v letih 50 z Tigrovcem , ki je moral če je hotel ostati živ pobegniti in se po letu 45 skrivati , drugače bi ga takoj ubili. Vse mi je povedal , kaj so heroji partizani delali z borci za Slovenijo.

     • luckyss

      Kako pa je bilo leta 41 p.n.š……Kleopatra in Mark Antonij sta ti tudi kaj povedala ?! ;)))

     • etrusk

      Tov , Slovenska zgodovina , je povsem zlagana . Tisti z opranimi možgani tega nikoli ne boste razumeli . Kajti pamet vas nikoli ne bo srečala,
      Prav ste zapisali ste uboščki.

     • Tone

      Kdor ima oprane možgane, ne ve, da jih ima. Če bi to spoznal, bi prenehal imeti oprane možgane. Zamisli se nad tem!

   • Steiermark

    Z vami se ni mogoče “spraviti”, vas je kvečjemu potrebno “pospraviti” in dobrro razkužiti za vami…..smrad rdeči, krvoseški!

    • Tone

     Si kandidatka za govornico naslednje leto v Dražgošah, ko praviš, da sprava ni možna.

     • pajot

      Ti pa kandidat za 101. drevo v Frankolovem.

  • Jakob Kovač

   Če ima kdo oprane možgane jih imate vi kvizlingi,dobili ste jih po buči,pred 73 leti,vi pa nikakor ne morete v 21 stoletje in še kar razlagate svoje resnice-smešni ste!

   • Steiermark

    Od koga smo pošteni in zasužnjeni Slovenci “dobili po buči” si lahko prebereš v zgornjem članku: od rdečih morilskih fašistov!

    • Svele

     Za hlapca rojen za Janšo vzgojen.

   • Anton

    Dobili ste jih po buči- priznavate zločine in jih nočete priznat

   • pajot

    Zadeva še ni končana. Nasvidenje v naslednji vojni,perjatu.

   • Svele

    Povabljeni na ekskurzijo v Barbarin hostel na skupinski samomor

 • MEFISTO

  Pravzaprav se moramo tovarišu Titu zahvaliti, da smo smeli živi dočakati rajsko blaženost komunistične svobode.

  Lajhko bi nas dal vse pobiti, kot je onih 1.500.000, pa nas ni, ker je zmanjkalo municije in rudniških jaškov, tankovskih jarkov, fojb in drugih naravnih ter umetnih odprtin ter jam.

  • Steiermark

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • luckyss

  Zelena barva na zemljevidu pomeni razvoj in preživetje…
  Ostalo v Evropi pa je s strani ZDA namenjeno propadu in novi vojni…
  Z uvozom skrajnih in polpismenih muslimanskih skrajnežev so pognali voz po klancu navzdol…le novega Hitlerja še ustoličijo pa bo…
  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Palestine_recognition_only.svg

  • MEFISTO

   V tej situaciji nas lahko res reši le še kak novi Hitler, ne pa kak novi Tito.

   • luckyss

    No, saj to ravno razlagam….S to razliko, da se bo ponovila zgodovina in v tem ne vidim neke rešitve…Je pa res, da boste lahko večni kolaboranti znova nastavili rit v zameno za dovoljenje za pobijanje lastnih državljanov..
    Zgodovina se ponavlja in čez pol stoletja boste spet jamrali…če ne boste vsi v jamah…

    • MEFISTO

     Tebi pa res ni pomoči.

     • luckyss

      Hvala…iz tvojih ust je to velik kompliment..

     • Svele

      Če žalitev pride iz ust hudiča je to blagoslov.zato Janezek zmerja pljuva kot hudič ko ga polivasbz blaženo vodo

   • Svele

    Alojz hiter je bilo pravo ime Hitlerja očeta Janeza Janše

  • Anton

   In zakaj komunisti podpirate uvoz muslimaniv?

   • luckyss

    Napačen naslov….osebno sem zelo proti poneumljanju (islamizaciji) Evrope !!

    • Steiermark

     Pravilno, ker ti in tebi podobni ter vsa leva nesnaga, ste že totalno poneumljeni, tudi brez Altzheimerja…..

    • Anton

     Potem pa Bog s tabo.

     • luckyss

      Če obstaja, je sigurno z mano in ne z Vatikanskimi hlapci, ki so zavrgli vse njegove nauke…

     • Svele

      Pedofilski hlapci

    • Svele

     Sel bos v dzehenem

  • Svele

   Muslovenija innsallah.zlovence in zlovenijo bo Bog kaznoval.

 • MEFISTO

  Dušeslovna znanost je ugotovila, da ni nikakršnih zdravo razumskih razlogv za čaščenje in poveličevanje revolucionarnega, vojnega in mirnodobskega zločinca Tita.

  Hkrati je dušeslovna znanost razglasila vse častilce tega zločinca za nekrofile, kar so po definiciji tudi vsi komunisti.

  • luckyss

   A Hitler pa je še živ ?!
   Toliko o nekrofiliji ;))

   • Anton

    Mogoče ti veš ,saj ste paktirali z njim.

    • luckyss

     Ja, “smo” mu tudi prisegli in on nas je oblekel in oborožil..:))
     Vzemi tablete…

     • Anton

      Ja nikogar niso ubili za lovsko puško in harmoniko.
      A veš da se da izdelat ročno bombo iz češarkov?

     • luckyss

      Vzemi še več tablet…dokler še veš kje imaš usta..

     • Anton

      Torej priznaš da so partizani delali monicijo iz češarkov. Res so dobri…

     • luckyss

      Poskusi intravenozno….zadnje sive celice bežijo v jame….;)

    • Steiermark

     +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, cucek, čeprav je mlad in prejema privilegirano borčevsko penzijo, tega ne ve, ker še takrat, kot tudi vodja zločinske partizanske organizacije, še ni živel, ni v očetovih žlaprtkih…..

  • Steiermark

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • TOML

  Kaj je pol s tisto titovo taco?
  Socialistična drhal pa cvili in laže.
  Ne volte socialistov.
  A zakaj?
  To so bolni ljudje in ne morejo vodidti družbe, dražave ali sveta
  Norci!

  • Steiermark

   Kot so v zgodovini dokazali “socialisti” , državo in družbo lahko vodijo in to z vsemi svojimi zločinskimi dejanji in odločitvami, vendar v propad!

  • pajot

   taco enonogega ima shranjeno murgeljponi. Vsake toliko časa pridejo k njemu mafijci iz foruma 21 in si jo vtikajo. Kam,naj pa vsak sam ugane.

 • Anton

  Slovenija je majhna dežela ima pa največje komuniste na svetu. No ja največji je v bistvu najmanjši.

 • MEFISTO

  Moram premisliti, ali naj se preneham oglašati na tem portalu, ker ne prenašam komunističnih nekrofilov.

  • luckyss

   Ker nimaš s čim razmišljati boš očitno ostal ;))

   • MEFISTO

    Zakaj se pa potem govori in piše, da je Mefisto velik, moder, učen in genialen!?

 • domovina mili dom

  Pizduni hinavski se zdaj opravičujejo zaradi pomoči krvniku. Ko bi vsaj pred 38 leti povedali resnico, morda, morda bi se dalo še kaj rešiti. Tako pa je Slovenec komunistično pohabljen do nepopravljivosti.
  Še balkanezarji odstranjujejo njegove toteme. Jih bo pamet prej srečala.

  • Steiermark

   Saj to resnico smo lahko zasledili že zdavnaj, ali direktno od naših prednikov (kateri so bili razgledani in načitani) ali pa kasneje, tudi od nekaterih “pričevalcev”, ki so pripovedovali, kako so domobrance podpirali Angleži, kasneje, ko so pa ti rabili pomoč in zaščito, pa so jim obrnili hrbet, jih celo iz Avstrije deportirali k velikemu pedofilu, pederajzlu in množičnem morilcu titu jusufiću broziću, da se je le ta lahko , v zameno za Trst (ki ga je pustil v zameno za stotisoče bežečih ljudi, pred komunizmom) , da se je lahko izživljal s svojimi balkanskimi zvermi, nad njimi”!

   • Tone

    Pozabila si povedat, zakaj so Angleži domobrancem obrnili hrbet.

    • Steiermark

     Zato, ker je zločinska svinja churchil s krempljem v kremplju sodeloval z največjim zločincem vseh časov, pederajzlom in množičnim morilcem, titom! Obadva pa spadata v isto greznico – komunajzarsko antičloveško!

     • Svele

      Ekskurzija v Barbarin rov na skupinski samomor amen

     • Steiermark

      Ja, tja boste slej kot prej odšli vsi zločinci in potomci zločincev, vodil vas bo pa oni zombi, ki ve veliko o “naravnem pravu”!

     • Svele

      Joka jernej za svojo pokojnino hlapec.enkrat hlapec vedno hlapcic

     • Steiermark

      Hlapci in lizalci anusov komunistični drhali srbo rusofilski, ste vi, rdeče podgane in vi, v zameno za nadomestilo v denarju in privilegijih, hlapčujete tej sodrgi, in proti slovenskemu narodu!

     • Tone

      Ves ta iracionalni bes ne bo pomagal zakamuflirati zgodovinsko resnico kolaboracije. Je mednarodno potrjena.

     • Steiermark

      Kamuflirate vi, rdeče zmeneti in zločinci ter njihoi potomci, čeprav je vsesplošno znana resnica, ki je pa vi ne pustite na dan…… bojite se in morda vas je celo nekoliko sram – 600 množičnih morišč – grobišč, kjer “počiva” več kot 200.000 nedolžnih Slovencev, med njimi tisoči otroci….

     • Tone

      Kar se tiče števila žrtev se pozanimaj v muzeju Novejše zgodovine, imajo poimensko vse preštete. Zgodovinarka Tamara Griesser-Pečar nima nič proti temu seznamu.
      Kar pa se otrok tiče, sem imel v komunistični šoli dva profesorja domobranca, ki so ju iz Teharij izpustili zaradi mladoletnosti.

     • Steiermark

      budala zagamana…..

     • Tone

      Resnica pretrese, a ne” Si ostal brez besed in argumentov?

     • Steiermark

      Bebček, kaj pa mene brigajo vaši lažnivi podatki, po katerih bi naj pošteni in nedolžni Slovenci in njihovi majhni in mladoletni otroci bili morilci….. Pa res moraš biti duševno na dnu, niti tabletke ti nebodo več prijele…..
      Če se po izračunih strokovnjakov, domneva, da samo v pancer grabnu v Mb leži več kot 15 000 žrtev, in to je ena izmed, že odkrtiih 700 morišč, da o drugih, katerih sondiranja sploh ne dovolijo, v bojazni, da se bo odkrilo še enkrat toliko žrtev, sploh ne govorimo……

 • MEFISTO

  Znano je, da Tito ni potreboval očal.

  Nosil jih je, da bi bil videti pametnejši.

  Kot črnci, ki jih je rad obiskoval.

  • luckyss

   Dejansko tudi Janša ne rabi pleše….”Nosi” jo samo zato da zgleda bolj “univerzitetno” ;))

   • MEFISTO

    A ne veš, da si preveč gorenjsko neotesan in nespameten, da bi lahko in smel replicirati velikemu, modremu, učenemu in genialnemu Mefistu!?

    • luckyss

     Torej se narcistični sindrom ne pojavlja le v vrhu stranke ?!

     • rrrrr

      Kje rastejo narcistični sindromi? Baje pod Golico? Veš kaj več o tem?

   • Soave

    Uf. . . . . . danes pa imaš ” sijajne ” domislice.

    • luckyss

     Samo na ustreznem prilagujočem se nivoju repliciram…

  • Steiermark

   posebno otroke in njihove očete….

 • MEFISTO

  Živ komunist ni dober komunist.

  Dober komunist je mrtev komunist.

  • Jakob Kovač

   Ti si zrel za psihjatrično ustanovo!

   • MEFISTO

    Potrebuješ cimra?

    • Jakob Kovač

     Si preveč nor zame!

   • Steiermark

    A ti si pa že ven pobegnil?

  • Steiermark

   Napačno, Mefisto. Če povemo v njihovi maniri, rdeče podganje sodrge, kot so včasih govorili, potem se mora ta rek glasiti nekako tako: Samo mrtev komunist je dober komunist……

 • Olga_10

  Vsi še živeči zločinci, s Kučanom, veleizdajalcem Slovenije in “varuhom” zločina in zlocincev vred, si zaslužijo dosmrtne kazni! “Borčevsko” organizacijo prepovedati, vzeti privilegije “našim” in borčevske penzije uskladiti z današnjimi penzijami!

  • tarantela

   A mogoče veš, kolikšne so borčevske penzije?

   • dr Janez Sveti

    Previsoke? :)
    DR janez SVeti domobranc

    • Steiermark

     Previsoke! in ne: Previsoke?

     • Svele

      A si pogledal če je s tvojimi Pankrti v redu.zdtavniku na pregled za raka na modih amen crknte Janševi

   • Olga_10

    V vsakem primeru NEZASLUŽENE! Temeljijo pa na LAŽI, GOLJUFIJI IN ZLOČINU!

    • Steiermark

     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, ja nezaslužene in od ust odtrgane ubogim penzionistom, ki po 4o letih garanja prejemajo 400 E miloščine, medtem ko se debele rdeče svinje in njihovi potomci, mastijo s privilegiji, prav njim odvzetim denarjem!

   • rabbit

    Po uradnih podatkih prejmejo v povprečju 1350 evrov pokojnine na mesec.

    • if

     To dejstvo ustreza klasifikaciji “korupcija nedemokratičnih sil”.

     • rabbit

      Na leto damo samo za te borce skoraj 24 milijonov potem pa še za oficirje JLA še par milijonov pa za neke španske borce le kje so še ti na svetu ne vem. Naj jim da Španija ne pa mi.

     • francelj3

      Španski borci so (bili) komunistični zločinci, ki so podpirali sovjetsko okupacijo Španije. Zastonj bi bilo pričakovati, da jim bo Španija kaj dala, tudi če bi bil kateri še živ!

     • Tone

      Španija se je pred leti zahvalila španskim borcem in vsaj nekatere tudi odlikovala.

     • pajot

      In jim zmetala kolajne v grobove.

     • Tone

      Kar tolaži se z neumnimi domislicami.
      http://www.yuinterbrigade.net/oldSite/lazar_latinovic_trezor.html Peti odstavek.

     • Svele

      Edino prav .vi pedofilski fašisti crkujete z500€.bog prosim uniči zlovenijo in zlovence vzemi jim domove službe jezik domovino otroke hrano vodo vse jim vzemi

     • Steiermark

      Bog ne dela zla, z vami rdečimi podganami, ki pa ste že uničile Slovenijo in Slovence, pa ima načrte vaš gospodar, ki vas bo sprejel v svoje kraljestvo – satan!

    • luckyss

     Tako je povprečna borčevska pokojnina znašala 806,09 evra (starostna), 671,39 evra (invalidska) in 435,11 evra (družinska).

     Kako že gre tista vaša ….Laž nesmrtna duša ..?!
     ;))

 • if

  Iz znanih zgodovinskijh dejstev je očitno, da so Tito&Njeogovi do 22. junija 1941, do Barbarosse, formalno in praktično odkrito kolaborirali s Hitlerejevimi nacisti, tudi v času napada nacistov na KJU.
  Po 22. juniju 1941 so bili Tito&Njegovi formalno Hitlerejvi nasprotniki, vendar so z njim razvijali praktični pragmatizem po načelu “sodelujmo z njim, da zahodne zavezniške vojaške sile operativno ne bodo stopile na tla JU”.
  Del slovenske zgodovinske stroke, mnogi mediji in ljudje teh dejstev ne zmore ali noče dojeti, ker so v službi laži, prva med njimi je OF laž, ali, ker so mentalno hudo prizadeti z vsebinami, ki jih pooseblja žločinec Tito.

  • luckyss

   Kolaboracija s Hitlerjem ni tako izjemna stvar kot mislite tukajšnje ovce…
   Sploh v začetku druge svetovne vojne so bili mnogi zaradi očitne Hitlerjeve vojaške premoči primorani v to predvsem zaradi pridobivanja časa ali preprosto zaradi zavajanja sovražnika…
   So se pa kasneje vse napredne države in gibanja združile v koalicijo zavezništva….
   Nekateri pa so dočakali svoj bedni konec pri Dolfiju…
   Spodaj je seznam držav, ki so v določenem obdobju sklepale sporazume s Hitlerjem…toliko o tem, da ne boste brez veze nakladali…

   1.1 Albania
   1.2 Australia
   1.3 Belgium
   1.4 Burma
   1.5 China
   1.6 Czechoslovakia
   1.7 Denmark
   1.8 Estonia
   1.9 France
   1.10 French Indochina
   1.11 French North Africa
   1.12 Greece
   1.13 British Hong Kong
   1.14 India
   1.15 Indonesia
   1.16 Latvia
   1.17 Lithuania
   1.18 Luxembourg
   1.19 British Malaya
   1.20 Monaco
   1.21 Netherlands
   1.22 Norway
   1.23 Philippines
   1.24 Poland
   1.25 Portuguese Timor
   1.26 British Somaliland
   1.27 Soviet Union
   1.28 Straits Settlements
   1.29 Yugoslavia
   1.30 United Kingdom

   • Slovencsm

    No, Sovjetska zveza je bila v paktu s Hitlerjem, da si razdeli ozemlje do sredine Poljske. Pakt so prekinili šele, ko jih je Hitler napadel na Poljskem. Tukaj težko govorimo, da si je ZS kupovala čas. Poljska pa ni sklepala pakta s Hitlerjem, ker ga ni mogla. Namreč že leta 39 je bila zasedena s strani Nemcev in SZ.

    • luckyss

     Ravno Rusi so si najbolj očitno kupovali čas….
     Tedaj so vso vojno industrijo preselili za Ural, Američani pa so jih oskrbovali z vojaškim materialom preko ruskih severno morskih pristanišč…

     • if

      Sovjetski in jugokomunusti so čas vrednostili tako, da so do 22, junija 1941 skupno vojaško razbijali Evropo.

      Vam to še zmeraj ne potegne!

   • if

    Stalin, šef Kominterne, Tito in Kardelj sta bila njena člana, so bili Hitlerjevi operativni vojaški soagresorji na evropske države od vključno 17.9.1939, ko je Stalinova SZ napadla Poljsko skladno s paktom Hitler-Stalin. Potem je, skladno z omenjenim paktom, v nizu napdla še druge evropske države
    Tito je bil lojalen Hitelrju in Stalinu:
    v končnici marca 1941 (pristop KJU k trojemu paktu je bil skladen z doktrino Kominterne);
    ob napadu Stalinovega Hitlerja na KJU 6. aprila 1941;
    v fazi, ko so slovenski komunisti tvorli PIF 27. aprila 1941;
    1. maja 1941, ko je Hitlerjev Stalin gostil Hitlerjeve naciste na Rdečem trgu v Moskvi; https://youtu.be/jAfSrBMuXI8
    13. maja 1941, ko je Stalinov Tito poročal Hitlerejevemu Stalinu “Odzvali se bomo v slučaju, če boste napadeni” ….

    • luckyss

     Ja, in ?!
     “Visoka politika” se sestoji tudi iz takšnih in podobnih spletk…
     Niso vojne reševanje kraljičen iz grajskih stolpov in boji z mlini na veter…
     Važen je celosten potek vojne in oblikovanje koalicije zavezništva, ki je na koncu porazila sile osi..
     Če misliš, da ni zmagala prava stran je to tvoj problem..

     • if

      Pomembno je sprejeti dejstvo “Tito je bil lojalen Stalinu in Hitlerju v času, ko sta skupno razbijala Evropo”.

     • luckyss

      To sploh ni sporno…..

     • if

      Ker to ni sporno, bo to poudarjeno na komunistični proslavi v Držagošah, ob Dnevu upora proti okuaptrju, v slovenskih učbenikih …

    • pajot

     Sprejeli so napad na Jugoslavijo z veseljem. Skupaj s hitlerjansko svastiko so vihrale tudi komunistične zastave s srpom in kladivom. V Trbovljah na primer.

 • Steiermark

  No, končno, da se še vendarle najde kdo, ki je sposoben opisati jugotitoistično drhal, na način, kot je bilo ter jih proglasiti za hujšega sovražnika svojih ljudi, kot je bil “okupator” sam…… In te podgane in njihovi potomci še danes prejemajo 25 000 neupravičenih privilegiranih penzij! Sramota in zločin, ki nam še vedno vlada! One jugosrbsko komunajzarske čefurske klovne, ki pa hodijo vsako leto na razna “romanja”, kot je npr Dražgoše, bi pa bilo potrebno poloviti in jih poslati nazaj, v jugovino, kamor spadao!

 • učko

  A ni mogoče kakšnih bolj “AKTUALNIH DRUŽBENIH PROBLEMOV” ?! Mogoče bi blo boljš te novodobne probleme osvetliti kot pa srati po Titu. Tud’ JaJo je hotu bit “heroj slovenskega naroda”, izpadu je pa kot izdajalec in kriminalec. Tako pač je !

  • sloustava

   Butl! Z Lazgosami se vi stalno, leto za letom, po potrebi ste laznivci vsak dan, tako se vracate v preteklost. Kako je bilo komunisticno, socialisticno, titoisticno, zdaj je golobicisticno in kucanisticno. Ste vredni vsega prezira, lopovi laznivi. In ja, aksiom je: laz in Kucan imata kratke noge!

   • učko

    Dokler vas bojo komunjare kar naprej provocirali in označevali za domobrance in “ta bele” in kolaboracioniste in boste vi to vlogo hvaležno sprejmal’, tolk časa bojo komunjare na volitvah zmagovali !!!! BEDAKI NEUMNI !!!!!

 • etrusk

  Res je , vprašanje je , zakaj so vrli komunistični partizani potem že leta 45 streljali na Angleščine – Ameriške bombnike v Lescah . Enega so sestrelili nad Triglavom , enega pa nad Lescami . Ta je padel v Mošnjah na Rsju na koncu sedanjem nasadu jabolk. Piloti pa so bili zakopani pod smreko .
  Res je , da so titovi junaki sodelovali vse do leta 45 z Nemci.

 • Krtača 20

  Povprečna SDS mentaliteta. Dobr se usedite da ne padete iz stola zaradi smeha: https://youtu.be/t-Ydoh_5EjU

 • Goran Hvala

  Nova je spet pri titotu….baje da v prihodnosti…;-);-)…pa spet ena anglezinja ve vse kaj se dogaja nekje dalec stran…a to je tipicno za zahodne novinarje…ko odpres novo se ti zdi da si enga jutra nekje leta 45…in pravjo levako nostalgiki….bvahahaha…na nobenem levakarskem portalu ne pisejo tolk o nekih dogodkih 100let nazaj…niti o vasem ljubem hitlerju ne…;-)

  • etrusk

   No tov , sramota je , da ena Angležinja ve več zgodovine kot vi z opranimi možgani tega ne razumete

   • luckyss

    In da je za nekoga ena bosanska mafijska nevesta bolj verodostojna kot banke ;))

    • Soave

     Primerjava, da na rit padeš !!

     • luckyss

      Ja, kar kruto dejstvo za marsikoga ;)

   • Tone

    Zate je resnica to, kar se sklada s tvojim prepričanjem. Tipično opranoglavsko.

   • Goran Hvala

    ;-)..ti ves da ona ve….hahahahah…ne zal ne bom razumel nikoli kak lohk en ve nekaj ce pa ga ni blo zraven…aja povedal so mu…;-)

   • Goran Hvala

    Men je tud en eskim prisepnu kak je blo…res da je mel sam ene 45 let sam mu kr verjamem da je vse to videl in dozivel…

  • sloustava

   Lazgose, pobijanja, revolucija…to je vasa domena. Kaj imate od tega? Ko boste skripnili, boste odsli kot ste prisli, goli in bosi. Direktno v trpljenje duse. Vesti nimate, duso vam je dal Bog. Po vasih dejanjih smo vas spoznali, od Klavca preko Macka do Kucana. Zakaj samostojna Slovenija ni vasa intimna opcija? Zakaj strezete ljudem, narodu, meni, po boljsem jutri? Odgovor je edino enoznacen: ker ste, zivite in hocete ziveti brez dela in na veliki nogi. Najprej je bil vasa mantra komunizem, zdaj je kapital. Barabe!

   • Tone

    Kolikor vem, so v raju vsi goli in bosi. A mislite vi tja oblečeni in obuti?

   • Goran Hvala

    Ja jst sm se od jj vse naucu…ne me zdej postran gledat ejga…

   • Goran Hvala

    Sej ves kak je to…gres z vetrom tako kot Janez Jansa…

  • Soave

   Ja. . . . .znova in znova !!
   Veš, sprašujem se zakaj nisi v tej naši sijajni državi ?? Pridi nazaj domov, saj šimfati iz varne razdalje ni prav nič pohvalno.

   • Goran Hvala

    Kua bom pa doma delav..?..redil in poslusal slovence jamrat??…pr celem svetu bom pa v tistih 20.000kvadratih korenine pognal al kaj..?..;-)..to je za starce pa za ljudi brez domislije..

   • Goran Hvala

    Zakaj varne razdalje??..varni ste vi tam v slo…vse neki socialno…dohtarji zastonj…ce imas za crknt te takoj resjo…tega v svetu ni…ko pravis varna razdalja..men noben nic ne nudi…niti nisem samoumnevno zaposlen dokler me ne stegne la tud ce delam kaj ali ne.
    To poznate sam slovenci..res da tulite cez to 100 na uro…me zani.a kaj bi ko vam bi vse to vzel pa reku de si sami zrihtajte…nic ne bi blo ker je ze mentaliteta taka da vse drugi zrihtajo..znajo pa jokcat vsi…

    • Soave

     No, poglej, kaj si napisal. Zato sem te vprašala, zakaj nisi tu . Zakaj tisoči mladih išče delo npr. v Avstriji.
     Sem kar precej po svetu hodila in vem, kako je. Da ljudje gledajo na vsak dinar, čeprav imajo dovolj . Da vedo , da bodo na starost odvisni od svojih ” prihrankov ” .Skratka, da bodo ležali, kot si bodo postlali.
     Vendar pa. Dohodke imajo temu – da si vso sigurnost lahko plačajo – primerne.
     Tudi vsi ti ” fondi ” v katere vplačujejo , gospodarno ravnajo z vloženim denarjem.
     Pri nas pa vemo, kaj so počeli in čedalje slabše je.
     Jaz si že zrihtam posel. Nič ne jamram. Jamram potem, ko vidim, da mi moja država od vsakega evra vzame čez 60 centov.
     Torej se ti ne zdi, da mi nekako pripada vsaj tista osnovna oskrba, ki mi jo država dolguje.
     O mentaliteti pa se ne bi pogovarjala. . .

     • Goran Hvala

      Kak pol ne jamras…ce ti kaj ne pase dvign rit pa pejt se ti v tujino…ne sam na dopust po svetu host..drugje mas druge davke…menatliteta slovencev pa je ze vsem znana…sm slisev de vam ne disi niti jakov fak da nosi zastavo slovensko na olimpiskih…ker ni slovenc..loh se tip sam po glavi tolce da za tako golazen nastopa pa svoje prihranke da da sploh lahko za slovenijo tekmuje…hahaha…se rezim kot konj…je koncno videl obraz pravih slovencev…;-);’)….zame je bumbar zaradi te poteze in to mu loh v faco recem..ceprav se mi smili…

     • Soave

      Ti, posluš ! Dobro, da nisi v SLO, ker bi te po buči !! Kaj vse si mi pa pripisal ?
      Po svetu nisem hodila na dopust.
      Rit mam debelo zaradi ur, ki sem jih presedela za klavirjem in stanjem za štedilnikom
      Davke plačujem verjetno več kot ti, v Avstriji
      Mislim, da Jakov prav dobro ve, kam pes taco moli. Tudi on je kaj imel od tega, da tekmuje za Slovenijo.
      In jaz sem svoje mnenje že napisala.Kompletno krovno OKS bi bilo potrebno kaznovati, ne zamenjati. Saj bodo pa drugam šli škodo delat !!!
      Če je kaj plačal pa ne vem. Saj pri nas vsi molčijo zaradi svojega preživetja. Povedati bi moral.

     • Goran Hvala

      Sej je povedal..se knjiga je napisana ce te ze zanima…sam to pravega slovenca ne preprica…;-)…

     • Soave

      Nisem vedela! Čigava pa je knjiga ?

  • goldhorn

   A si se ravnokar iz Dražgoš vrnil?

   • Goran Hvala

    Takaj jest ce pa vi klobasate o titotu?…a to desnaki res morte stalno obracat zadevo…pa se zdej noben ni odgovoru zakaj si tolk zagrozen slovenac kot je jj sposoja kes pri cefutarjih…sej ni nc drugacen od levakov ki si sposojajo od amerosov…sam pouhna usta morale so ga…

   • Goran Hvala

    Ma kaki…jst kr tam kampiram…sej tud sam cuzam 30.000 borcevske penzije na mesec…zdej se pa pozri..;-)

 • Caetano

  Tito nima zastonj visokega statusa na lestvici najhujših diktatorjev 20. stoletja.

  • francelj3

   Mislim, da je na seznamu lažnivcev in prevarantov kar na prvem mestu.

   • Svele

    Janez Janša .enkrat izdajalec vedno JANŠA.bog mu in njegovim podari kratko življenje in raka na modih.amen

    • Steiermark

     Budala ćefurska, ali ne veš, da vsa prekletstva, ki jih kdo pošilja drugim, se najprej in najbolj obrnejo proti pošiljatelju samemu….. pazi se svojega prektetstva, ki te bo slej kot prej doseglo….

     • Svele

      Diagnoza zlovenci imajo raka na modih hvala bogu.greh bi bil da tako majhno izrojeno pleme pedofilsko nima potomcev.smrt Sloveniji Bog daj da izumre slovenski izrojenio seme

     • Steiermark

      ali še vedno nisi razumel, da rak in ostao zlo, ki bi ga rad pošiljal na Slovence, pride kar k pošiljatelju nazaj – ker se pri vas najbolj počuti, potem ko vam je že požrl možgane….. pa ne upaj na svinjske, ker so “too much” zate!

     • Steiermark

      Kaj sploh počneš v Sloveniji, kdo te je klical k nam, tebe ali tvoje prednike, ki svoje sovražtvo že direktno in javno kažete, do Slovencev, poleg tega pa ne pozabite povedati, da se z samostojno Slovenijo nikoli niste strinjali in ste proti, še ddanes!

    • viRus

     Bog ne usliši vsakega bedaka.

    • soc

     Bebce na vrvico, porečem kot vedno. Take res trofejne balkanske primerke lahko tudi na vertikalno. Najprej in zares pa na drek listo, takoj.

     • Svele

      Se bojiš .ko pridejo naslednjič tuji vojaki v zlovenijo.vas ne bo več hvala bogu.od rimljanskih časov do zdaj ste obstajali.hvala bogu za evolucijo muslimane siptarijo.zlovenija izumira kot dinozavri

   • Steiermark

    , ne samo na lestvici lažnivcev in prevarantov, na mesto množičnih morilcev je kar na 4. mestu, takoj za hitlerjem…..

 • if

  Nedemokratična in nsetrokovna je vsaka fizična in pravna oseba, ki OF vsebino veže na 27. april 1941, ki Dan upora proti okupatorju sidra na 27. april.
  Kdo so te osebe?
  Prva med fizičnimi in pravnimi osebami je predesnik države Borut Pahor, ker vsakega 27. aprila polaga venec pred spomenik OF laži na Cesti 27. aprila v LJ!

  27. aprila 1941, trideset dni po marčevskih beograjskih demontracijah proti pristopu KJU k trojnemu paktu in protestu jugokomunistov proti napadu demonstrantov na dve beograjski nacistični izpostavi, komunisti so s protestom izvajali diktat Kominterne v BG ga je prenesel Dimitrov (generalni sekretar Kominterne), so slovenski komunisti tvorili PIF anti VB, Francij in ZDA.

 • antimur

  Da so titoisti zločinci, kriminalci in izdajalci svojega naroda, je verjetno jasno vsem. Sicer pa, kdo skriva svoje zločine pod strogo konspiracijo, kot so in še poizkušajo početi ti zločinci in banditi še dandanes. Nobena kriminalna zadeva ni javna, čeprav je vsem na očeh, vsi ropi in antislovensko delovanje se skrivajo pod oznako tajno, zato, da ne bi prišla resnica o ropanju in uničevanju Slovenije na dan, pa skrbi cel kup raznih kučanističnih varuhov in mafijsko sodstvo.

 • Artur

  Ja komunistična zločinska gamad ni pobijala le posameznike, ampak prebivalce celih naselij, ki so se aktivno upirala komunistični oblasti, njihovo žrtve so bile za njih na nivoju živali pasje groblje je ena od njihovih zločinskih pogruntavščin :https://www.youtube.com/watch?v=PFd6Q_zpw2A
  a psihopatskih častilcev te zločinske kreature tudi v sedanjosti ne primanjkuje ki so po praksi svojih predhodnikov prekletastvo za narod tudi v bodoče , če se ne bo aljkavi narod enkrat dokončno prebudil in na hladno zlifral to psihopatsko gamad.

  • francelj3

   Če se ne motim, gamad v slovenščini pomeni mrčes ali nekaj podobnega. Taki izrazi pomagajo razlikovati balkanarje od Slovencev.

   • Artur

    Nismo na pouku slovenskega pravopisa, če tebi to ne gre v nos je to tvoj problem .

    • francelj3

     Bravo! Pristno stališče čistokrvnega čefurja.
     Kaj pa groblje? Ali je to v slovenščini mogoče pokopališče? Samo ugibam.
     Aljkavi narod? Tu pa še ugibati ne znam.

     • Artur

      To je vse kar si sposoben komentirat ? Je.e se meni kaj si misliš o moji pripadnosti tudi če me imaš za karkoli poleg čefurja čeprav to nisem jaz povem tako ali drugače, če to zate ni sprejemljivo pač seri naprej in še naprej išči dlake v jajcih, če čutiš v tem zadovoljstvo tudi prav, mi dol visi kaj si misliš o vsem kar se mojega izražanja tiče.

     • Tone

      Saj ni važno, kaj ti misliš. To, na kar je opozoril francelj3, je pomembno za tvoje somišljenike, da bodo videli, da imajo krtico med sabo.

     • Artur

      Meni je važno, da sem se udeležil protestnih shodov proti migrantski invaziji in s tem izrazil svoj odpor proti temu, proti politiki sedanjega režima kakor je že znano ni teh shodov sprovocirala nobena krtica , če si ti somišljenik trofaznih franceljskih zapečkarjev s teboj vred je to tvoj problem ne moj.

     • Svele

      Slovenije ni več hlapec Jernej.ne Slovencev ne jezika hvala bogu da retardiran narod incesta izumira.plitek genetski bazen .prosim Bog uniči poplavi s potresi vodo ognjem uniči to zalego slovensko amen

  • Steiermark

   Kot v Dražgošah, kjer so namenoma izzvali Nemce, nato pa pobegnili, da se je kadilo za njimi, dražgošane pa pustili v nemilost in plačilo njihovih (komunajzarske drhali) grehov….. Danes pa še slavijo svoje zločinsko delo…..

   • Artur

    Ne morejo iz svoje psihopatske kože, podedovana degenerirana genetika je hudičeva stvar . Se že ve kako to gre : povej mi kdo je tvoj idol pa ti povem kakšen si in kaj slaviš .

   • janez cepec

    kadil se je za vam, ko ste 45.ga gor čez Karavanke letel, sam jeba je ta, ke so vas Jodlarji nazaj trajbal

    • Steiermark

     defičent, jaz sem predvsem Štajerka, nemškega porekla in mi nismo bežali nikamor, ne pred vami niti pred maistrom in “jodlarji” tudi niso nikogar “nazaj natrajbal” ampak so to storili smrdljivi, od zločinca churchila, ki je bil velik prijatelj in množični morilec, s titom, angleži……Ja, vas, jugose, pa so res, prav Avstrijci, tudi 45 leta, nazaj na balkan “strajbali”…….

 • montyamp

  Kako razložiti aktualni oblasti , UDBOVSKI DECI , da je življenje , če nisi kriminalec , marioneta in ovaduh , dosti bolj kvalitetno .
  Kontaminacija zazidarske kulture in moralno etične kokakartelne ter NLB pralne poduhovljenosti v Sloveniji , je skrb vzbujajoča .
  Zato letno zbeži iz države 8 000 ljudi .

  • Tone

   Iz Hrvaške, ki ji vladata desnica in cerkev še več, da o Poljski in madžarski ne govorimo.

  • Svele

   Janez v prizonu

 • soc

  Čeprav sem anglofil, sem žal prepričan, da so prav Angleži največji krivci za klavrno sedanjost slovenskega naroda – kot posledico njegove strahovite usode 1945 in bega večine preostalih domoljubov iz Tito-Stalinove kletke. Upam, da se brigadir Toby Austin Richard William Low, prvi baron Aldington, za večne čase cvre v peklu !

  • luckyss

   Saj takrat so Tita hoteli potisniti krepko proti Srbiji, vendar so bili sami prešibki zaradi Rusije v ozadju, ZDA pa so imele prioriteto na daljnem vzhodu Najprej Japonska in potem Koreja itd.
   V bistvu je s koncem druge svetovne vojne ta prešla takoj v tretjo, na srečo bolj ali manj “hladno”, to pa zaradi atomskega orožja..

   • neny

    ++++++

  • Lustrator

   Drži, a umazana igra se je začela že mnogo pred tistim strašnim letom 45. Pravzaprav se je začelo že ko so z intrigo inscenirali tisti znani “bolje rat nego pakt” protest v Beogradu s čimer so začeli v tujo vojno vleči v do tistega trenutka še povsem indiferentno kraljevino Jugoslavijo, ki ni imela prav nikakršnega interesa stopiti ne na stran zaveznikov, ne nacistov, saj bi obe opciji terjale le ogromno žrtev in gospodarsko škodo in prav nobenih koristi, kar se je seveda zelo kmalu potrdilo. Naslednja ključna točka pa je bila marionetna podpora četnikom v času, ko so jo ti najbolj potrebovali v boju proti Nemcem in kmalu zatem nož v hrbet s podporo komunističnim partizanom, ki v normalnih razmerah ne bi imeli prav nikakršnih možnosti pri svojih kominternovskih revolucionarnih ciljih proti dobro organiziranim četniškim domoljubom.

 • Soave

  Nova. . . . . . bravissimo !!
  Čimveč takih informacij. Da na rit padeš, kako je Tito obrnil vse zaveznike, enega za drugim !!

  ” Pri stikih z zahodnimi diplomati in novinarji je Tito obljubil,
  da ne bo nikoli uporabil sile, da bi Jugoslaviji vsilil komunizem. Šel
  je celo tako daleč, da se je delal prizadetega in užaljenega zaradi
  stalnih zahtev, da ponovi to obljubo.”

  Tako vemo, kje so današni komunisti imeli svetal vzgled. Same laži in hinavščina.

  • Jakob Kovač

   Še bolj pa lažejo kvizlingi,ki bi bili radi mučeniki!

   • Mojca pokraculja

    Ej na iredento si pozabu !

   • Svele

    Drug Tvito Janez .mucitelj

  • Mojca pokraculja

   Ob bok Titu komot postaviš kučana. Oba genialna prevaranta, igralca, zlaganca. Prvi celo likvidator. Z eno besedo Luciferja, točno tako kot pravi komentator dob !

   • Svele

    Enkrat izdalec vedno Janša

    • Steiermark

     kaj pa pomeni “izdalec”? Ali se še vedno nemoreš naučiti izražati slovensko? Ali pa je morda to primeren izraz za vas ćefurje – izdalce (ko ste in še “izdajate” – nastavljate anuse svojim duhovnim vodjem, kot je bil tito, sedaj pa je pritlikavi srbski podtaknjenec?

     • Svele

      Pizdolizec.ali cuzotic.aja ne boste zlovenci pedofili smrt svinjam klobase narodu

     • Mojca pokraculja

      Zapri svoj umazan svinjak ! Nič nam ne moreš s takimi abotnim svinjarjenjem Raje svojim otrokom pokaži kakšen svinjakar si, če si upaš!

     • Steiermark

      balkanski ćefur, p…..lizec ali cuz…… in še dajalec anusa na razpolago pedofilom in zoofilom si ti in tvoja rasa, ki še vedno hara po naši Sloveniji! To, da privoščiš smrt svojim pripadnikom, svinjam in klobase narodu, najbrž islamskemu, pa me ne čudi, to ste počeli tudi ob vaših koljaških akcijah po Sloveniji, po 45 letu, ko ste pridrveli kot turki, katerih potomci tudi ste in miselnost vam je ista. Zato o anusu in lizanju le tega, ter pedofilstvu, zadrži zase, ker to je del vaše “kulturne pedofilsko pederastične ” dediščine, ki so jo vaši starši prenesli.na vas….. Da si pa duševno omejen, je pa jasno, kot beli dan, pač spadaš takšni jugorasi, ki je povečini zelo, zelo omejena – duševno!

     • Artur

      Ali veš zakaj Sveleti nosijo opanke s štrcljem od spredaj ?

     • Svele

      Reče Urša črtu ti pa bolje občujes kot oče Janez vem to mi je že brat Jakob povedal

    • Janez

     Slovensko se nauči Čefur,ali pa utihni.

    • Mojca pokraculja

     Hahaha sej tud pisat ne znaš, revše ubogo !

   • Karmen

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   • Soave

    Seveda!! Saj je kot mladiček imel sijajno šolo . . . . . . svetal vzgled !

  • Svele

   Tito bi se lahko marsikaj od Janše naučil.americani niso mogli verjeti kako nizkotno pokvarjen brez kančka moralnosti je Janez Janša in so mu dodelili nagrado za inovacije pokvarjenosti in zlobnosti v politiki.hvala bogu da Slovenija in slovenci in slovenski jezik izumira . JANŠA bo orenk pripomogel k temu

   • Steiermark

    Tito se ni imel česa naučiti od nikogar, on je bil že rojen zločinec, amoralni in pederajzl…….tako kot takšni kot si ti, ki pripadate ćefurski rasi, rasi okupatorskih divjakov, klavcev in posiljevalcev – ki ste narejeni po vzoru oz. podobi tita!

   • Janez

    Če pa ti nisi nor?

    • Soave

     + + + + + + To se pa človek o takihle komentatorjih kar naprej sprašuje.

 • montyamp

  TITOBANDITO STALINOVA GLISTA

  • Jakob Kovač

   Strah in trepet petokolonašev!

   • Viktorh

    Bali ste se ga, ker niste imeli čiste vesti.

 • FUCK COMMUNISM

  In ta komunajzarski klavec se je ves cas prizadeval za Nobelovo nagrado za mir… Preklet parazit!

 • tasilo

  (X) mite O nekdanjemU jugoslovanskemu diktatorju

  Pa dobr, jebenti, a res noben pis(d)un ne zna več sklanjati!

  Hanibal Lector

  • francelj3

   Bravo, prihranil si mi post. Sklanjati znava namreč samo še midva, kot kaže:(

   • Svele

    The last of slovak hajaj

  • Svele

   Slovenščina izumira .ful kul amen

  • Svele

   Hlapec Jernej.sprache dojcland bittezer

 • Viktorh

  Iz kriminalca in zločinca so komunisti – revolucionarji ustvarili lažnega heroja.

 • goldhorn

  To knjigo je treba OBVEZNO prevest v Slovenščino.

  • Svele

   Slovenija izginja hlapec bo govoril avstrijsko ali angleško amen

  • Dragan Krstič

   Forum21 že zbira donacijo za plačilo prevajalca. Verjetno jo bo prervedel kar prof. dr. Božo Repe.

 • totex39

  Še večja sramota pa je, da politiki poznajo tudi “drugačno” zgodovino katero sicer tako vztrajno zagovarjajo, vendar so njihovi možgani tako zapacani z to Titovo ideologijo, da sami sebi ne priznavajo prave resnice.
  So pač pravi idioti in lažnivci po Titovem vzoru.

 • miko11

  Zato pa tito zaseda visoka mesta med največjimi zločinci…

  • Jakob Kovač

   Čurčil je dal bombardirati Drezden,kjer je umrlo ogromno ljudi,čeprav to mesto ni imelo vojaškega pomena,Anglrži so iztrebili cela plemena v Afriki in Avstraliji,samo oni niso zločinci ampak demokrati!

   • Svele

    Imperij.posiljevalci sadisti kompleks boga a predniki občevali z ovcami.

   • Svele

    Komunisti šli boste v zapor

   • Dragan Krstič

    Kdo pa je to Čurčil? Aja, to je tisti tvoj sošolec iz šole za retardirance.

  • luckyss

   Preko 100 000 mrtvih civilistov samo v Tokiu, kot posledica bombardiranja od “najbolj demokratične države sveta”…da “testiranja” Hirošime in Nagasakija niti ne omenjam…

   • Svele

    To so komunisti nardili

   • učko

    Najbolj militanten narod na svetu je blo treba nekako “skulirat”.

 • regina bavdaz

  Najbolj me je prizadel ta stavek: “Tuja in zastarela vera v Marxa in Lenina, ki jo je Tito vsilil Jugoslaviji, je naredila iz ljudi duhovne sestradance.”

 • totex39

  Sedaj se bodo oglasili komunistični zgodovinarji in knjigo izničili kot lažnivo propagando proti Titu.

  • Tone

   Pravilno.

 • Claudio Moro

  TITO JE BIL NAJVECJI ZLOCINEC VSEH CASOV! HVALA BOGU JE ZE DAVNO SAMO HRANA ZA CRVE!

  • Jakob Kovač

   Kdo ti je pa to povedal,domobranec Cefizelj?

   • MB

    Domobrancu se lahko samo klanjas rdeci kvizling nacisticni…

    • domovina mili dom

     So v šoku, ne morejo prežvečiti.

    • Jakob Kovač

     Raje se obesim kot da bi se klanjal ritolizniku kvizlinškemu!,pa nikoli nisem bil rdeč.še manj pa petokolonaš!

  • Steiermark

   Pa še ti, so v večini pocrkali, ko so se najedli njegovega dreka iz katerega je bil …..

 • Franc Šink

  Tito je dobro razumel da človeška duša nima nobene prehrambene vrednosti, ampak samo moralno.Pil je njihovo kri in se hranil z posledicami njihovega znoja. Tito marš v PM.

 • Artur
 • MEFISTO

  Kaj so pokopali v cvetlični hiši v Beogradu?

  Titovo bedno telo ali pesek?

  Baje je še komunistom preveč zasmrdel, da bi ga po krščansko pokopali v trugi.

  • Steiermark

   kup dreka, ki je ostal od te rdeče morilske podgane!

  • Miran

   To si ti zamešal s Pučnikom.

  • domovina mili dom

   Zato so to zrežirali, ker jih je izdal , na smrtni postelji komuniste. Dal se je spovedati za svoje grehe, kar so mu na smrt zamerili, župnika pa ubili.

 • viRus

  Naš Edo pa ni nič vedel kaj se dogaja?

 • Franjo Trojner

  Toti socialistični diktator je vedno živel, kot princ, ljubic in otrok pa je imel več, kot njegov prijatelj Honecker. Vsem komunistom in ostali ubogi raji je bil za vzgled, z svojim življenskim slogom jim je zelo nazorno kazal kako se v socializmu ne sme živeti. Svojo priljubljenost med narodom si je vedno znova utrdil z škornjem in puškinim kopitom. Narod ga je zelo ljubil, saj je pomenilo ne ljubiti Tita, zagotova in hitra pot v nebesa. Zelo rad je imel tudi kulake, zato je kulakom v dobro ustanovil kolhoze, tistim kulakom, ki pa to ni bilo všeč, pa je na svoj poseben inovativen način pričaral raj na zemlji, še raje pa v nebesih. Še posebej je imel rad Slovence, to je pokazal tudi s tem, da je Slovenijo zelo redko obiskal. In, ko nas je, smo šolarji, delavci, študentje ter ostala raja čisto neprisilno pod budnim diktatom partijskih šefof Tita vzhičeno pričakali na točno določenem mestu in vzklikali gesla in parole v skladu z navodili, čuvala pa nas je tajna partijska policija verjetno zato, da se komu od udeležencev od ginjenosti s srečanjem Tita, kaj ne zgodi. Tito je bil dober človek, rad je imel svoje ljudi, zavzemal se je tudi za višji standard zapornikov, hotel je da tudi zaporniki letujejo, zato je odpr Goli otok!!! Bil je res pravi človekoljub, seveda, če odmislimo vse tiste, ki jih je po vojni dal iz človekoljubnih nagibov izvensodno zverinsko pobiti!!!! Bil je tudi velik in zvit politik, ko se je zbal, da bi mu Stalin lahko prevzel kraljestvo, se je raje obrnil k zahodni civilizaciji in se dobrikal ZDA , ki so mu v zahvalo dajale žito in denar, da se je sam še naprej lahko šel socializem. Res je, Tita smo imeli vsi zelo radi, tako domača, kot tudi tuja javnost si je zelo oddahnila, ko je za večno legal k počitku.

  • domovina mili dom

   Baje, da so nekatere mladoletne Slovenke nastavile vazo, da je tiran štafetno palico imel kam djati.

   • janez cepec

    de ni bla ena izmed njih tvoja mat?

    • Steiermark

     Ne njegova, ampak tvoja!

     • domovina mili dom

      Pusti primitivca…

   • Steiermark

    Svinjar in množični morilec tito je bil pedofil in posiljevalec, kot tudi vsi okrog njega, tudi tisti, ki so v zaporih mučili Slovenke in jih istočasno posiljevali ter nato obglavili! Zato pa so mu lahko “nastavljale” le kakšne jugopritepenke in hčerke komunističnih pedofilo v in posiljevalcev – kakšne “narodne herojke”!

    • Jakob Kovač

     Ali se nič ne bojiš boga ko pišeš takšne norosti?

     • Steiermark

      Prav imaš, res so to “norosti”, ker si normalni ljudje nemoremo predstavljati, da so lahko tako zločinsko obnašanje in izživljanje znašali nad poštenimi ljudmi in to ravno psihopatski titovi norci oz. zločinci! Boga se pa morate bati vi, oz. tisti, ki to počnete aliste počeli…..

     • Jakob Kovač

      Ja domobranci,belogardisti so pošteno pobijali,ovajali okupatorju ljudi ,nasploh so bili okupatorske sluge pošteni ljudje!!

     • Steiermark

      Vam pedofilsko pederajzlarskim rdečuhom se je od vaše zlobe in zločinov zmešalo in zato v svoji stalnici svoje zločine in amoralnosti pripisujete normalnim in poštenim, ter Slovencem zavezanim Ljudem!

  • Jakob Kovač

   Če ne bi bilo Golega otoka bi imeli pri nas Sovjetski komunizem!

   • Steiermark

    idiot, tako smo pa imeli titov komunizem! Razlika? je ni, samo da je ta prasec od tita prodajal svojo rit tako rusom, kot američanom, za nameček pa še “neuvrščenim”, tako je njegovo nagnjenje k pederaštvu bilo polno zadovoljeno – od črnih velikih, do rumenih tankih…….

    • Jakob Kovač

     Domobrančki kar pljuvajte .mi pošteni državljani smo čisto v redu živeli pod Titom,od leta 90,pa zopet hujskate narod,ostali bi rajši v Argentini nas pa pustili pri miru-sprijaznite se dobili ste jih po buči,ljudje iz Štajerske ,Koroške in Prekmurja niso bežali ker so imeli čisto vest,vi pa bi radi razdelili ves narod,budala pač ostane budala in to kvizlinška!

     • Steiermark

      Prodajalci anusov, v kar vas je vpeljal kar vaš pedofilski pederajzl, kot titove pionirčke, ter vam s tem tudi povzročil hudo, nepopravljivo škodo v vaši prazni ali s slamo nagačeni glavi! Takšni kot ti, ki ste pa bili še poleg tega hudo zlorabljeni, titovi pionirčki, trpite tudi zaradi štokholmskega sindroma…… gotovi ste, ni vam pomoči!

     • Tone

      Zgleda, da te je zadel ritni sindrom, samo na ritno luknjo lahko še misliš.

     • Steiermark

      Ob prebiranju vašega sranja, nemore biti drugega kot vaš ritni sindrom – mislite in “odvajate”, vse preko anusa, zato se ti zdi, da se vse suče okrog vas in vašega a…….a…….

     • Tone

      Jaz nikoli ne omenjam anusa sam od sebe, ti pa kar naprej, Da nisi kak zavrti gey

     • Steiermark

      Tunek, jaz nisem niti zavrta, niti gej, zato se ne boj “konkurence” v te branži, z moje strani………Nasvet ti bom pa vseeno dala, priskrbi si veliko vazelina, ker boš drugače imel velike probleme z hemeroidi, kot vsi tvoji levaški tovariši…..

     • Tone

      Hm, spet nekaj okoli riti, kako naj ti kdo verjame.

     • Steiermark

      No, pa si le kapiral, ker kot izgleda, je to “okoi riti” tvoja najljubša tema, še posebaj če misliš, da debatiraš z “moškim”……

     • Tone

      Ti me sploh ne zanimaš in tega ne pišem zate, ampak za druge, ki to berejo, da jih opozorim, kaj vse se potika tod. Samo nekaj tvojih replik naj preberejo, pa bodo videli, da ima prav.
      Kako pa naj ven, da si ženska, in kako ti veš, da jaz nisem ženska?

     • Steiermark

      bukseljnček, naj te tudi ne zanima, dejstvo da sem ženska, ker četudi bi bil ti pravi moški, me nebi mogel zanimati, ker si tako bedast, da se mi smiliš……sicer pa iz tvojih komentarjev veje “želja” po kakšnem prijateljčku, z vazelinom….

     • Tone

      No na koncu tudi tu nisi mogel-la brez ritnih zadev. A ti res ne znaš kulturno komunicirat, saj ni težko.

     • Steiermark

      še vedno imaš probleme …..

     • Tone

      Čestitam, zdaj je pa uspelo!!!

     • Tone

      Hm, spet nekaj okoli riti! Kako naj ti potem kdo kaj verjame?

     • Jakob Kovač

      Domobrančki ste dajali anuse svojim gospodarjem,zato še zmeraj častite svojo izdajalsko preteklost,kolikokrat bi jih morali dobiti po nori buči,da bi enkrat dali mir!’

 • Antonius

  Vsiljeni spomenik sprave morilcev s pospravljenimi je tiho priznanje političnih dedičev morilcev, kaj so slovenski Titovi komunisti storili svojemu narodu med II. vojno in takoj po njej.
  Edini na svetu se v Sloveniji ponašamo s spomenikom zločinu, ki nam in zanamcem dopoveduje in polaga v spomin, da so se umorjene žrtve po svoji vesti in volji spravile s svojimi morilci.
  Ne čudijo me politikantske barabe, dediči genocidnega zločina, čudijo me volivci, ker dediče morilcev, kljub vsem razgaljenim lažem, še danes masovno podpirajo in volijo.

 • domovina mili dom

  Z odkrivanjem dokazanih zločinskih rabot, komunisti padajo na rit.

 • janez cepec

  če nč druzga, je Tito zaslužen za to, de mamo danes velikega vodjo.. Tito je biu usa leta vzornik in ideal danšnjega samozvnega disidenta, posnemau ga je in ga še u mislih, besedah in dejanjih, je glih tko večni predsednik stranke, kot je biu Joško, rad bi biu enak diktator in vladar, pa mu, hvala Bog, to glih ne gre od rok. skratka je živa kopija našega Titeja, edin pr babah mu glih ne gre tko dobr, kot je šlo Joškotu. pa nč zato, sej ma še cajt. sam vahtat more, če ga bo preveč oponašu, mu uhka talevo nogo odrežejo. skratka, če ne bi blo Tita, ne bi blo ljubljenga vodje.

  • herman

   To bomo spet jokal, ko bo šel…

  • if

   Titova veliki vodji sta bila Stalin in Hitler. Obema je služil, obermaje bi lojalen!

   • janez cepec

    možno, možno, sam biu je pa uzornik in mentor vašga ljubljenga vodje

    • if

     Ugotavljam, da napredujete v zavedanju!
     Vzajmno so si bili mentorji Hitler, Stalin in Tito.

     • janez cepec

      ja,ja, Ivanček jih pa kopira

     • Steiermark

      Hitler se je “učil” od Mussollinija……….pravtako pa je stalin bil “učitelj” v zlu, za ESES, ki se niso mogli načuditi krutosti, ki so je premogli stalinovi vojaki!

   • Jakob Kovač

    ja pa saj ni bil domobranec-služil je svojemu narodu,izdajalce pa kaznoval,

  • Iva

   Beloffova je izpostavila da ji KNJIGA delno predstavlja POKORO, KER je skupaj z večino svojih rojakov SLEPO sprejela titoistično pristranost.

   Pa je Beloffova živela v EU in ne Yugi, kjer smo slepo (totalna indoktrinacija, kot danes v S. Koreji) verjeli!
   Kdor pa je razpolagal s kakšno drugačno literaturo in ni več verjel, je končal na Golem ali v kaki jami, v zaporu, ….., tik pred osamosvojitvijo (leta 1988) pa s pomočjo udbe ter Kučana kar v JLA zaporu na Roški!

   • janez cepec

    no mejčken si pomešu, na Goli so jih začel furat tam okol leta 48. ga in to res ni blo glih fletn. kar se pa kasnejših represalij tiče, pa ni blo tko hudo, kot rad danes predstavla samozvani disident JJ, u zaporu je počivu, sladoled lizu, pa srbohrvaščino obnavlu. tud tok je biu rit, de ni upu translejterja zahtavat, pa se je u tujmu jeziku branu. sploh so pa bli uglavnem usi današnji “demokrati” u partij, tko, de jim res ni blo hudga.

 • MladiLiberalec

  Tito nekako do jeseni 1942 ni bil posebno izpostavljen s strani OF ki nam je skozi izvedbo narodne revolucije priborila tudi pravico do samoodlocbe. Kot liberalecu mi tudo ne odgovarja kult osebnosti.

  Tudi ta clanek ne more partizanom ocitati kolaboracije z okupatorji kar pa se da za domobrance ustase in vecinoma tudi cetnike na dolgo in siroko dokazovati s celimi dosjeji materialov. S Titom se ni sporazumela samo britanska vlada ampak tudi jug. vlada v Londonu. Res je da se ni drzal vseh obvez sporazuma vendar se je po drugi strani pokazala za pravilno tudi Macleanova ocena da je Tito komunist ki pa je nagnjen k sprejemanju samostojnih odlocitev in da bo to morda igralo vazno vlogo tudi v povojnem casu. Maclean je kot poznavalec komunistov zelo dobro zadel kar je potrdil tudi cas.

  • if

   Partizani so bili kolaboranti z nacisti!

   • MladiLiberalec

    Kdaj in kje?

    • Steiermark

     vedno in povsod, kjer so imeli možnost in dokler jih hitler ni odpikal….

     • MladiLiberalec

      Cista izmisljotina kopica nemskih dokumentov dokazuje da so imeli s partizani totalno vojno.

     • Tone

      Na neznanem kraju, ob neznanem času in na neugotovljen način.

    • if

     Izvajali so doktrino Kominterne, ker so upoštevali njenega šefa Stalina, ki je izvajal doktrino vzajemnsti s Hitlerjem, ki je bila skladna s paktom Hitler-Stalin.!

     • MladiLiberalec

      Partizani? Sporazum med Nemcijo in SZ je veljal samo do napada na SZ. Partizani se pa pojavijo potem. Ceprav ne zanikam da je neke vrste sodelovanje med leti 1939-1941 bilo sem ti ze velikokrat povedal da ne upostevas da je bil ta sporazum zacasne narave kar se vidi iz navodil kominterne in da ni veljal za fasisticno Italijo.

      Verjetno tudi se nisi slisal za novejso teorijo da so verjetno slovenski komunisti s pomocjo sodelavcev iz bivsega drustva prijateljev SZ ustanovili konec aprila 1941 PIF ker so klerikalci in liberalci sli v politiko sodelovanja z italijanskimi fasisti z namenom doseci da bi italijanski okupatorji zasedli celo Slovenijo. Prej so isto neuspesno poskusali tudi z Nemci.
      Zanimivo je da podobnih front ne najdes po drugih delih Jugoslavije.

     • if

      Sporazum Hitler- Stalin je Tita in njegove partizane definiral kot prakolanborante z nacisti!
      Stalin je bil šef Kominterne, podpsinik pakta s Hitlerjev in njegov soagresor na niz ecvrposkih držav! Tito je bil član Kominterne v času, ko je Stalinov Hitler napadel KJU.

      Komunisti in neokomunisti sami blatijo partizanstvo, ker Dan upora proti okupatorju vežejo na 27. april 1941, ko so bili nacifašisitni kolaboranti in so v tej funkciji sledeč doktrirni Kominterne tvorili PIF proti VB, Franciji in ZDA.
      Dokler bodo komunisti in neokomunisti še naprej lagali v zgodovino slaveč OF laž, toliko časa bodo blatili partizanstvo z nacifašsitično kolaboracijo!

  • Karmen

   V Medvodah v gostilni na klancu, takoj za krožiščem iz smeri Kranja, so se redno dobivali in se dogovarjali – Nemci in partizani.

   • DJURO SUMAR

    Pametni ljudje, ki so želeli zmanjšati število žrtev na obeh straneh. Vedno se je bolje pogovarjati, kot streljati.

   • Jakob Kovač

    Ja dogovorili so se da ko bodo partizani zapustili Dražgoše,bodo Nemci požgali vas in pobili vaščane-bolano!

  • Resnica

   Kakorkoli gledaš tito je bil zločinec ki je bil dogovoren za mnoge zločine nedolžnih ljudi. Le preberi si malo zgodovine in pričevanja mladineandertalec?????

 • Roman n

  Resnično je nekaterim to težko verjeti!
  Počasi se bo vse oziroma prava resnica in zgodovina razkrila.

 • neny

  Pameten dečko – tale Tito.
  vi si pa mislite svoje.

  • Steiermark

   Še nobeden zločinec za izvajanje svojih zločinov, ni potreboval, največkrat pa tudi ni imel, pameti!

   • neny

    Vsi so zločinci, Tito je to vedel, zato jih ni j. Bravo.

 • Primoz Papez

  Ovce dajte napisat članek..
  Bivši komunist Janez Janša ki je hodil po poteh avnoja v Jajce je pokradel par miljonov eur..

  • garfi

   pišem
   BIVŠI NI pokradel

  • Sašo

   Ovca, tvoji rdeči nam pokradli par milijard v vseh letih vladanja.

 • Osti jarej

  …ne govort čez tita…poglejte,kako se masonsko rokuje

  http://www.traditioninaction.org/bestof/bestofimages/004_Tito_PaulVI.jpg

 • Osti jarej
 • Osti jarej

  angleži naj se pa raje za svojo reptilijado brigajo

  http://slika.nezavisne.rs/2015/07/750×450/20150728140019_317644.jpg

  • garfi

   delno drži

 • Osti jarej
  • neny

   ;=)

 • Sašo

  Tito pederito.

 • DJURO SUMAR

  Po 70 letih stranka SDS odkriva purfl. Tudi če bi bilo vse res je to še en dokaz več kako vrhunski vojskovodja in politik je bil Josip Broz TITO. Po tem desničarskem pamfletu je TITO nategnil cel svet. In tudi zaradi takšnih člankov, ki so namenjeni zgolj članom in podpornikom stranke SDS, boste še težje prišli na oblast, saj ljudi ne zanima preteklost, temveč sedanjost, ko ljudje v tem vašem kapitalizmu živijo vsak dan manj človeka vredno življenje.

  • neny

   haha

  • garfi

   ZANIMAJO ME VAŠE današnje KOMUNAJZARSKE LOPOFĆINE
   kdo je pokasiral 300-500 milijončkov iz PRIKRITE nlb pralnice
   IN MLADE NAJ TUDI ZANIMA
   je to dostojno ??????????????

   • DJURO SUMAR

    Tega pa res ne vem, kakor tudi ne vem, koliko je ukradel Janša in njegova kamarila, se boš moral drugje pozanimati.

    • garfi

     veš veš in tudi jaz vem, da veš

     • DJURO SUMAR

      Očitno me zelo dobro poznaš, da veš celo to, česar jaz ne vem.

     • garfi

      popravljam
      nič ne veš

  • Sašo

   ¸Tu se samo vidi vaša kultura, laganje ljudem, pedofilija, pobijanje nedolžnih, zapiranje drugače mislečih politikov, verska nestrpnost ,klientelizem itd..itd…danes ste pa vsi ljubitelji Tita ravno nasprotje svega tega, seveda na papirju samo, ampak kljub vsemu, butalci od butalcev . Tito je pošiljal homoseksualce na psihiatrijo vi pa mahate z Jugo zastavo in se derete homoseksualcem v pozdrav..tito je uvajal ateistično družbo, vi mahate muslimanom v pozdrav..tito je bil socialistični voditelj, sam pa je živel ultra kapitalizem in razkošje..resnično ste zabiti, jugonostalgiki bi lahko dobilis vojo psihično bolezen, jugoizem :) . Diagnoza , nepopravljiva fermentacija malih sivih celic.

   • DJURO SUMAR

    Saj ne govorimo o naši kulturi, temveč o maršalu Titu. Karkoli misliš in napišeš ti, ter tvoji somišljeniki v stranki SDS, ne spremeni dejstva, da je bil Tito velika zgodovinska osebnost 20. stoletja, vrhunski vojskovodja, vrhunski politik, vizionar, kakršnih je bilo malo na tem svetu.

    • Realnost

     To so polikane rdeče pravljice ki vam jih vaši rdeči pravljičarji pripovedujejo za lahko noč …. zgodovina se v tem primeru še kako spreneveda …. o tem kažejo mnoga dejstva, mnoga pričevanja in mnogi dokumenti. Da o skritih arhivih niti ne govorimo. Jih skrivate kolikor se le da!!!! Ob tem se razume da ste mnoge že uničili. Le zakaj ko pa imajo tvoji na katere si tako navezan tako čisto vest???????????????

     • DJURO SUMAR

      Ti še naprej prebiraj pravljice iz Svetega pisma, BOZZ pravi, da je tam vse jasno napisano.

     • Realnost

      Tvoj kapital in vsa rdeča ideološka sprijena literatura je podlaga da so v Sloveniji in po svetu pobili na milijone nedolžnih ljudi. Tudi tvoj titek je bil njimi, a ne?
      In ti si preozek in kratke pameti da bi to spregledal!
      Sveto pismo bo tudi tebi nekoč potrkalo na tvojo vest, če ne drugega zaradi vsega blatenja ki ga počenjaš ….

     • DJURO SUMAR

      Sveto pismo in vse preostale verske knjige so podlaga, da so po svetu pobili na milijarde nedolžnih ljudi in kar je najhuje je to, da to počenjajo še danes. Moja vest je seveda popolnoma čista.

     • Sendi

      Izgleda da ti je pamet malo zaostala, pa še matematika ti dela probleme, da o poznavanju zgodovine niti ne govorimo. Seveda ko pa je tvoja priljubljena literatura Marx-ov Kapital.
      Le vaše levičarske verske knjige so pobile in počenjale to kar pripisuješ drugim. Za to obstajajo mnogi dokazi in pričevanja.
      Tvoja vest pa tako in tako vemo kam spada!
      O čistoči pa naj sodi tisti ki te je ustvaril!

     • DJURO SUMAR

      Marxov KAPITAL je samo analiza kapitalizma in nič drugega. Zaradi te knjige ni bil umorjen niti en sam človek. Drugače pa je z verskimi spopadi, pokristjanjevanjem, krščanskim, hindujskim, budističnim in muslimanskim imperializmom, ki je pobil večino prebivalcev obeh Amerik in Avstralije, zasužnjil celo Afriko in se nadaljuje še danes po vsem svetu. To so zločini, ki jih imajo na vesti vsi vaši namišljeni Bogovi in stvarniki, vključno z Jezusom Kristusom. Ustvarila pa me je, tako kot tebe, narava in noben pravljični stvarnik, ki obstaja samo v tvoji domišljiji.

  • Srečko Starič

   in tvojo mamo še zdaj nateguje

  • Sistemsko

   Čudno da se še nisi selil v Venezuelo ali Severno Korejo!? Takšnega rdečega ideologa tam z veseljem pričakujejo ker ravno takšnega ki ima takšen značaj kot si ti tam rabijo … ko pa boš tam pa uživaj v tistem lepem blagostanju ….

   • DJURO SUMAR

    Si že bil tam, da tako dobro poznaš Venezuelo in S. Korejo ali morda le ugibaš ali pa verjameš desničarski propagandi. Kar se mene tiče, sem popolnoma zadovoljen doma v Radečah.

    • Sistemsko

     Ne nisem bil tam, sklepam pa po tvojih komentarjih kaj je ideja v tvojem rdečkastem razmišljanju. Potem boš z svojimi idejami v Venezueli ali Severni Koreji še kako zadovoljen. Vsekakor pa bolj tja spadaš kot v Slovenijo medtem ko si nastavljen da delaš zdraho med Slovenci.
     Samo tvoja levičarska propaganda je sposobna takšnih laži in sprenevedanja kot jih trosite.

     • DJURO SUMAR

      Nisi bil tam, torej ne poznaš življenja tam, mene ne poznaš, pa vendar trdiš, da bom tam zadovoljen. Le kako lahko prideš do takšnih sklepov? Si morda psiholog, sociolog ali morda filozof, da ti je vse tako jasno.

 • Osti jarej
 • garfi

  ofenziva leviĆarskih trollov, katera že
  ko gre za razkrivanje njihovih preteklih svinjarij pravijo naj se gleda sedanjost
  ko gre za razkrivanje njihovih sedanjih svinjarij pravijo naj se gleda prihodnost
  JA IN V PRIHODNOSTI BODO ENAKO LAGALI IN ZAVAJALI
  ZANIMAJO ME današnje KOMUNAJZARSKO-LEVIĆARSKE LOPOFĆINE
  kdo je pokasiral 300-500 milijončkov iz PRIKRITE nlb pralnice ZA KUPOVANJE PRIHODNOSTI ?
  IN MLADE NAJ TUDI ZANIMA
  je to dostojno ??????????????

 • Osti jarej

  …sličca vredna vsakega poštenega vernika….keh,keh

  http://www.bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/tznews14/godtizo9.JPG

  • neny

   ta je pa luksuriozna. :)

  • Artur

   Komu še verjeti zato pa na verjemi nikomur od takšne ali drugačne vladajoče in institucionalne klike tako tuje kot domače , nepristranski kritično razmišljujoči takoj ugotovijo, da je vse skupaj en velik teater -divide et empera- globalnih in domačih psihopatov pristranske ovce pa žrtve a, da se tega niti ne zavedajo .
   https://www.youtube.com/watch?v=MYTAZxep09g&t=207s

   • Osti jarej

    …ena politična: uzdaj se use i u svoje kljuse /raja/…

    http://www.mikstone.si/media/k2/items/cache/3859934a326e2c87d63665dfcdf6c509_M.jpg

    • Artur

     Kontra temu je moj nick hahahaha . Nojevcem bodo guzice vedno na udaru nam pa le preostane tale uzdaj se use i u svoje kljuse in v svojo pokončnost .

   • Tone

    Verjamejo verniki, ostali se izobražujemo.

    • Artur

     Si mislil “verniki” v svoja prepričanja iz lastnega”zeljnika” a ne v dogme ? Ti se kar izobražuj pa nič ni treba verjeti in biti kritičen ali kaj od tega drži ali ne, po želji važno je, da to prihaja od “avtoritet” a ne.

     • Tone

      Znan je samo en takšen, vsi ostali verjamejo v dogme, sicer niso verniki.
      Vidim, da si vernik, ki si niti predstavljati ne more, da je možno znanje brez avtoritete. Po sebi sodiš druge.

     • Artur

      Pa konvencionalnih napiflanih avtroritet sem imel nekoč poln kufer , če so zate zveličavne tudi prav vsako tele ima svoje vesele, napiflano znanje ni znanje ampak ponavljanje napiflanega pravo znanje vsaj za mene je tisto preverljivo ki izhaja iz lastnih dognanj in kritičnega razmišljanja to pa je, da je vse skupaj en velik teater -divide et empera- globalnih in domačih psihopatov pristranske ovce a la Tone pa žrtve a, da se tega niti ne zavedajo .
      https://www.youtube.com/watch?v=OQvzWvXnVP8
      https://www.youtube.com/watch?v=MYTAZxep09g&t=207s
      https://www.youtube.com/watch?v=Hgm28AflpUs

     • Si mislil to sebe, kajne ?

     • Tone

      Ne, pač pa Jezus, ki je bil edini človek, ki je hkrati bog in mu ni treba nič verjet, ker ve.

     • Jezus je bil Bog in človek zato je poznal človeško naravo, pasti in bolečino. In ker je Jezus tudi Bog, nas kljub našim slabostim in grehom ljubi. Nekaj takšnega, kot človek skoraj ne zmoreš brez božje pomoči.

   • Komunalec

    S tvojo glavo prazno najprej nehaj verjeti samemu sebi. Fake news komunalec

 • garfi

  angleži so poslali begunce v zakol zloĆinskemu diktatorju in partyĐanom
  verjetno tudi že v knjigah
  http://www.casnik.si/index.php/2016/02/23/kdo-je-kriv-za-vracanje-domobrancev/

  • Osti jarej

   ….kar nadnje….a so se vam že opravičili za to?!?

   • garfi

    če bi jaz imel oblast bi se opravičili pokesali in odslužili kazni

 • Osti jarej

  če se spomnimo političnih,družbenih in ostalih dogajanj,po svetu,v zadnjih nekaj letih,potem nam mora biti kristalno jasno,da to leto ne bo ravno normalno….

  …..glavonje v vrhu vladajoče piramide so v letu 2017 povečali svoje bogastvo za bilijon dolarjev +,države po celem svetu pa so postale še bolj zadolžene in še bolj odvisne od psihopatskih inovacij svetovne banke in mednarodnega monetarnega fonda.
  kljub trditvam zahodnih oblasti,kamor seveda spada tudi mafijastanska,….da varčujejo in režejo na vseh področjih…(na narodu)… se na veliko kupujejo vojaška letala,oborožitev,ki lahko uniči vse,kar hodi,leti,plava in se plazi….pri nas seveda ne,kajti lastne vojske ne rabimo…sužnji…,kupujejo se luksuzni avtomobili,da gospodom ne izpadejo ledvice,ko se vozijo preko lukenj po,za stotine milijonov preplačanih cestah,prepametni telefoni za politikantske šarlatane in šalabajzarje,bogato opremljena stanovanja za radodajke in priseljence,vilurine na morju za žene in hčere,ter sinove,….hitro,kar se le da…ker želja je velika,časa pa malo
  ..jp…oblasti trošijo na veliko vaš/naš ,krvavo zaslužen denar….glavno je,da si zagarantirajo krasen lajf danes in še za naslednjih pet rodov

  …za rajo nikogar ne briga…raja dela,molči in bulji,kot tele v nova vrata v vse,kar se ji servira

 • Rotar Jakob

  kdaj bo nastalo ogledalo pierazzi kurćanovemu portretu!

  • if

   Je v nastajanju. Tudi pisci tega portala mnogo priepevajo k temu!

 • Svinsk zrezk

  Kva bo vedla ena napol mrtva anglezinka k po zemlji smrdi

  • T-Rex

   a use une stare babe in stari deci v oddaji Pričevalci na Rtv so pa v redu? Dj pober se imbecil

 • Osti jarej

  ….če pogledaš te klince…..so vsi v hrbtenici skrivenčeni…..tito je imel pa carsko držo….no ,sicer pa je itak bil dolanc kapo di banda….pa ga sploh noben ne omeni

 • Osti jarej

  …who s de fuck arso?

  http://buchela.blogspot.si/2013/05/marko-pogacnik-arso-jovanovic.html

  …po mnenju določenih ljudi,je grb in posledično zastava ,ki ga je spocal pogača sporen…bojda v smislu negativnega delovanja na slovenijo

  • Artur

   Ja avtor tega ruskega zmazka neke vrste New Age bajaličarski serator , zvezda za komunjarske licemere pride prav samo na njihovih partijskih orgijah vsem v posmeh.

  • neny

   Ja.

 • Jakob Kovač

  Pravi pričevalec o vojni pri nas je Fitfroy Maclean,ki je bil v angleški misiji v Jugi,ne pa ena baba ,ki nekaj čula od pobeglih domobranov!

  • Osti jarej

   …jp….ampak je najprej domobrance prišel pogledat,ker je bil fejk njus in propaganda že takrat močna…..so jo predstavljali za narodno osvobodilno vojsko….aaaaaahhhhahhaha

   • Tone

    A v nemško kasarno? Kar misli si, da si je upal; bi končal v nemškem lagerju, če ne kaj hujšega.

    • Osti jarej

     …ne,na teren …pa mu je kmalu postalo jasno,da so ga nategnili

     • Tone

      Daj, bodi bolj jasen. Kdo ga je nategnil, domobranci ali partizani?

  • Mariborske ulice

   Kr neko naivno gledanje, pa saj bo počasi vse jasno

   • Tone

    Tudi zdaj je vse jasno. Povej, česa še ne vemo!

 • ogledalo

  Ko je Tito prvič prišel v palačo OZN, v 50ih letih, do vsi vstali in mu ploskali….. Njegovo zgodovinsko vlogo ne bo spremenilo pisanje neke pisunke, ki trmelji na podlagi intervjujev bivših domosrancev, učotov in četnikov. Smrt fašizmu-svoboda narodu. Izdajalski domosrančki, požrite se! Zgodovine ne morete spremeniti. Niso vas marali ne okupatorji in ne zavezniki!

  • Mariborske ulice

   Bo, bo, takrat se marsikaj ni vedelo

   • Tone

    Vse so vedeli.

    • Mariborske ulice

     Ja, zelo redki so vse vedeli, sedaj pa redki nočejo vedeti. Ali pa ti le niso tako redki?

     • Tone

      Ne podcenjuj obveščevalnih služb.

   • Osti jarej

    …saj se danes tudi ne…še tisto,kar bi naj bilo tako rekoč transparentno je počrnjeno,pod oznako strogo zaupno,državna skrivnost…skratka mešanje megle

  • Pravica in spoznanje

   Tvoj titek je največji zločinec na področju Jugoslavije in tudi eden od večjih zločincev v svetu. mnoga pričevanja, knjige in dokumenti dajo vedeti da je bil odgovoren za več sto tisoč žrtev med vojno in še posebno za poboje po drugi svetovni vojni.
   Ti ogabno ogledalo, ti pisun pa si le očisti svoje smrdljivo in umazano ogledalo.
   Tebi so mnogi domoljubi lahko samo vzor, ki pa ne pripadajo partizanski zločinski sodrgi in njeni zločinski organizaciji.
   Tvoj titek pa je širil svojo krvavo ideološko usmerjenost s propagando.
   Vi zagrizeni rdeči ideologi, pa vas vprašam:
   Če imate čisto vest zakaj se še vedno tako vehemntno skrivajo in prikrivajo zamolčane resnice ki so jih počenjali ti povampirjeni krvniki med vojno in še posebno po vojni? Zakaj se zapirajo arhivi ,namesto da bi se odpirali? Zakaj še vedno kar naprej trobezlate da so vsi izdajalci ki se niso strinjali z vašo krvavim delovanjem? Ne raje se skrivate. To ste počenjali med vojno in še posebno po vojni. Ste veliko večji izdajalci, saj vaša zločinska dejanja niso vredna človeka.
   Tvojo propagando pa bodo mnogi kmalu spregledali in vam tudi nastavili čisti zrcalo …..
   Nikoli ta krvava drhal ne bo mogla tega oprati. Vaša vest je neskončno umazana. In vaše sovraštvo in zversta sta nepojemljiva.
   Vsa grozodejstva ki jih pripisujete domobrancem, to je delo vaše rdeče usmerjene ideologije. S tem živite in se na vsak način trudite da kažete s prstom na druge. Ste se pač preveč usmradili da bi lahko te laži in mnoga pričevanja prekrijete.
   Vi ogledalo in PISUN ste pa še posebna SRAMOTA ker zagovarjate in podpirate te laži in zversta ki so bila storjena mnogim nedolžnim ljudem.
   Po vaše vam še kar odzvanja od vaših partizanov ko nočete in niste sposobni videti ta krvava zverstva….

   • ogledalo

    BMK za domosrance in povojne poboje, Tita in partijo! In vaše poskuse spreminjanja zgodovine. Ko se boste obrnili v prihodnost, se znebili komunjar tipa finko, ivan &co. boste morda postali desnica, ki jo bo vredno voliti. Do takrat pa je edina poštena stranka na desni NSi. Ste navadni domosrančki zgubljeni v času in prostoru.Takle mate…. Bo treba počasi prestopiti v 21.stoletje.

    • Sako

     Ti ogledalo in partizanosralec in NOB-sralec, a se kaj zavedaš kako si kratke pameti?
     Tvoja rdeča sodrga je odgovorna za več sto tisoč nedolžno pobitih ljudi in enoumje v Sloveniji. Izgleda da te ta energija še danes drži? Lahko bi se že zbudil iz svojega usranega ogledala in vesti ….

     • Tone

      Domobranci in njihovi gospodarji fašisti in nacisti pa so Slovence pošiljali na ekskurzije po Veliki Nemčiji in na letovanja v Italijo in na jadranske otoke. In vsi so prišli živi in zdravi nazaj.

     • Jakob Kovač

      In zdaj ena angleška baba več ve kot mi .-Tito je bil v redu voditelj in je Jugoislavijo popeljal v dobro življenje in ogromno naredil za njeno gospodarsko uspešnost,sedaj pa bi nam Argentinski izdajalci solili pamet!

     • Hribouc

      1.1 milijona žrtev v komunističnih grobovih Jugoslavije !
      Zato je TITO (po Sternu) 10 zgodovinski morilec planeta Zemlja.

   • Jakob Kovač

    Domobranci kvizlingi ste bili in ste lizali riti Lahom,ko pa jih je vzel hudič ste lizali rit nacistom,lahko se delate mučenike,in vse mogoče,vendar vam nič ne pomaga kvizling je kvizling in po celi Evropi so jih pospravili,saj takih ljudi ne mara nobeden!

    • Pravica in spoznanje

     Tvoji krvavi rdeči sodrgi in tebi, nič ne mora oprati vaša krvava dejanja ki ste jih počenjali. In nehaj že z svojimi komentarji blatiti in žaliti vse kar ni enakega mišljenja kot jih imate vi rdeči sprijeni ideologi in vaš propagandni stroj. Malo si poglej v zgodovino zakaj so bili ustanovljeni domobranci!
     Za takšna zverstva kot so v imenu partizanstva in NOB počenjali ni nobenega opravičila. Domobranci so lahko tebi in vsem tvojim mislečim samo vzor po človečnosti. Izdajalci so pač tisti ki jih po vse pričevanjih in dokumentih rdeča ideološka drhal, pa če se strinjaš ali ne!!!
     Zate pa liži rit svojim in tistim ki so ti tako pri srcu…..

     • Jakob Kovač

      Domobranci ste koloboranti in takih nihče ne mara,ker so izmeček vsakega naroda ,lahko lajate kolikor hočete,izdajalec ostane izdajalec!

   • Hribouc

    Resnica o komunističnem mitu in laži NOB Revolucija 1941

    Protikomunisti Slo : ČRNE BUKVE 1943
    Protikomunisti Slo : V ZNAMENJU OF, dokazi o zločinih 1943
    9 EU avtorjev : ČRNA KNJIGA KOMUNIZMA
    Drago Jančar: TEMNA STRAN MESECA
    Sergej Kurdakov : ODPUSTI MI NATAŠA
    Karlo Steiner: 7000 dni v SIBIRIJI
    Orlando Figes – ŠEPETALCI
    Orlando Figes – TRAGEDIJA LJUDSTVA, ruska revolucija 1891-1924
    Alain Besancon: ZLO STOLETJA
    Jacques Semelin: OČISTITI UNIČITI
    Ivan Korošec : MOJA DOLINA
    France Turšič : MED NORCI, ZLOČINCI IN LJUDEŽERCI
    NSZ: SLOVENSKI DOLG DO SIVEGA POTOKA
    Zdenko Zavadlav: POZNA SPOVED UDBOVCA
    Milovan Džilas: NOVI RAZRED
    Marko Štrovs: NEME PRIČE
    Drago Jančar: TO NOČ SEM JO VIDEL
    Roman Leljak : SAM PROTI NJIM, MIT O NOB in 25 drugih knjig
    Jože Dežman : NI BILO LAHKO A SMO OBSTALI IN STOJIMO
    Jože Dežman. SLOVENIJA 1945-1960
    Silvin Eiletz: PRED SODBO ZGODOVINE ( o Stalinu in Titu – kriminalcih)
    Ljuba Dornik: OZNA in prevzem oblasti
    Lovro Šturm : O VZPONU KOMUNIZMA NA SLOVENSKEM
    Gregor Medveše: MIT o NOB
    Maks Ipavec: KALVARIJA NOTRANJSKE DEŽELE
    Janko maček: KAKO SE JE ZAČELO

    Partizanska kolaboracija:

    Miloslav Samardžić. SODELOVANJE PARTIZANOV Z OKUPATORJEM
    Peter Urbanc : SKRITA NEPOZNANA ZGODOVINA NOB REVOLUCIJE
    Peter Batty: TITOVA VELIKA PREVARA
    Nora Beloff : ZAPRAVLJENA DEDIŠČINA JB TITA

    Zločin nikoli ne zastara :

    Dostojevski: ZLOČIN IN KAZEN
    M.Stanovnik: ODPUŠČANJE IN PROŠNJA ZA ODPUŠČANJE
    Vessula Ryden: NEBESA SO RESNIČNA RESNIČEN JE TUDI PEKEL
    F. Cerar : OD PARTIZANA DO ZLATOMAŠNIKA
    L.Šturm: BREZ MILOSTI ,pobijanje vojnih invalidov Slovenije
    Tone Ferenc: DIES IRAE

    Še v ustvarjanju:

    RKC ljubljana : OD PARTIZANA DO MILIČARJA IN DO KUREŠČKA s p.ŠPELIČEM

    RKC Maribor : SLOVENSKI Sv. KOLBE IZIDOR ZAVRŠNIK ČAKA SVETNIŠTVA

    Stanislav Zore : POT DO PRAVE SPRAVE

    Odkopani grobovi pomorjenih nedolžnih Slovenk in Slovencev
    —————————————————————————–
    Slov.Bistrica, Huda jama, Krimska jama, Slovenska vas-Žiglovica, Romi iz doline Iške pri Ljubljani, zakonca Hribar iz Strmola, vojni invalidi iz Konfina 1 in Konfina 2.

    Čaka še cca 700 »prikritih vojnih grobišč« po zakonu rdečih
    koalicij, B,.Pahorja in Slovenske Krščanske Stranke, oz. 700 morišč revolucije !

    LONELY PLANET : PRIDITE NA NAJVEČJE EVROPSKO KOMUNISTIČNO MORIŠČE !

 • Osti jarej
 • neny

  Tito je bil tudi čarovnik.

  Tito u Bijeloj kući
  Otišli Tito, Jovanka, Kardelj i Pepica kod Karterovih u Bijelu Kuću na večeru.
  Poslije aperitiva i priče u salonu, domaćica ih sve poziva na večeru.
  Kad tamo – zlatni tanjuri i pribor. Nisu još ni sjeli kako treba, a Kardelj već maznuo jedan veliki tanjur i metnuo ga ispod košulje.
  Vidjela to Jovanka pa kaže Titu:
  – “Joža, eno ga Kardelj mazn’o zlatni tanjur. Hoću i ja jedan!”
  Tito se počeo izmotavati:
  – “Čuj Jovanka, ne mogu ja tako krasti po prijemima zlatne tanjure. Ja sam osnivač pokreta nesvrstanih, najveći sin naših naroda i narodnosti. Ja da kradem tanjure po Bijeloj Kući, molim te?”
  Jovanka ni da čuje:
  – “Hoću jedan tanjur, pojesti će mi Pepica živce kad se vratimo u Jugu.”
  Gleda Tito… Šta će? Nema druge nego da mazne i on jedan tanjur.
  Ustaje, zamoli prisutne za malo pažnje i počne:
  – “Cijenjeni prijatelji, vi možda to ne znate, ali ja sam prije no što sam postao revolucionar i vođa komunista bio mađioničar.”
  Prisutni svi iznenađeno gledaju, a Tito nastavlja:
  – “Sada ću vam izvesti jedan od mojih omiljenih trikova.”
  Uzima jedan zlatni tanjur sa stola i nonšalantno ga stavlja ispod košulje.
  Muk u sobi, Joža se mirno zakopčava i nastavlja:
  – “A sada molim vas, pogodite gdje je tanjur?”
  Svi upere prstom u njega, a Tito kaže:
  – “E nije, kod Kardelja je.”

  • DJURO SUMAR

   Prosim, da napišeš po naše, da bom razumel kaj pisariš.

   • neny

    Tito, Jovanka, Kardelj in Pepca so bili povabljeni h Carterjevim v
    Belo hišo na večerjo. Po aperitivu in klepetu v salonu jih je gostiteljica
    povabila v jedilnico. Tam pa – zlat pribor, zlati krožniki… Niti
    sedeli še niso, ko je Kardelj že sunil velik zlati krožnik in ga skril pod
    srajco.
    Ko je Jovanka to videla, je rekla Titu: “Joža, Kardelj je sunil zlati krožnik. Tudi jaz hočem enega.”
    Tito se je začel izgovarjati: “Poslušaj, Jovanka, jaz si pač ne morem privoščiti, da bi na sprejemih kradel zlate krožnike.
    Navsezadnje sem vendarle največji sin naših narodov in narodnosti ter ustanovitelj gibanja neuvrščenih.
    Jovanka pa je vztrajala in trmarila: “Hočem zlati krožnik, drugače mi bo Pepca s hvalisanjem požrla živce, ko se vrnemo v Jugo.”
    Tito razmišlja, kaj bi. Treba bo ukrasti krožnik in pika.
    Vstane, prosi prisotne za trenutek pozornosti in začne: “Cenjeni prijatelji, morda ne veste, da sem bil nekoč,
    preden sem postal revolucionar in vodja komunistov, čarodej.”
    Prisotni ga presenečeno gledajo, Tito pa nadaljuje:”Prikazal vam bom enega svojih priljubljenih trikov.”
    Vzame z mize zlat krožnik in ga lahkotno spravi pod srajco.
    V jedilnici zavlada tišina, Tito si pa mirno zapenja srajco in nadaljuje: “Zdaj pa, prosim, uganite, kje je krožnik.”
    Vsi pokazejo s prstom nanj, Tito pa smehljaje reče:

    “Ne, pri Kardelju je.”

    • Artur

     Pazi lektor francelj trofazni že išče dlako v jajcu .

     • neny

      Včasih je tečen, kot vsi zakoni…:)

    • DJURO SUMAR

     Hvala za prevod, ampak tale zelo star vic je še iz Jugoslavije.

     • neny

      a res?

  • Osti jarej

   ….aaaaahhhahhhhaaaaahhhaaa

 • Osti jarej
 • T-Rex

  upam da se vsi cvrejo v peklu in da se jim čimprej pridruži tovariš Murgelone.

  • Tone

   Se ne, tudi če bi si zaslužili, ker je pekel izmišljotina.

   • T-Rex

    so si zaslužili in veš kaj sem mislil

    • Tone

     Ne znam brati misli, preberem to, kar je napisano.

   • Da, ne bi bila res izmišljotina . Boš probal, ko pride tvoj čas.

    • Tone

     Tisi vsekakor na boljšem. Ko bo pršel tvoj čas, boš nič in ne boš mogla biti niti razočarana.

   • tramal

    Samo se tolaži.Ko bo prišel tvoj čas ,boš pa župnika klical tako kot je morilec tito.

    • Tone

     Se vidi, da si pravi ljubitelj Tita. Izmisliš si župnika samo zato, da sedaj lahko verjameš, da je Tito spovedan in spravljen odšel naravnost v nebesa.

 • Osti jarej

  …pa tu je i sloba

  buchela.blogspot.si/search?q=JANEZ+JANŠA

 • Osti jarej

  Blogger Lom Buchela pravi …

  “Trije so med vojno vodili celotno morilsko akcijo v Sloveniji, odločeno na višji, zvezni stopnji. Prvi je bil Slobodan Penezić – Krcun, drugi Ivan Maček – Matija in tretji Mitja Ribičič – Ciril. Pri tem je potrebno dodati, da sta bila Maček in Ribičič strogo podrejena Peneziću, ta pa izključno Titu.”

  (vir: http://primorski-panterji.info/wp/?p=2687)

 • janez cepec

  Posle Tita – Janša

  • xtc

   Zakaj se toliko mučite?
   Po Titu -Kučan s sindromom Titeka in mokrimi sanjami biti novi Tito v Novi Yugi,a ga je realnoat zj**************.

  • Dej Cepec, ne delaj se še večjega Cepca, kot si.!
   Begne te kličejo. Kosilo si zamudil, ko se tule guncaš.

   • janez cepec

    kr ti pojej namest mene, sej zvečer ne boš nč dubu, k te bo spet metal

 • Artur
 • Osti jarej
 • Osti jarej

  ..no,v resnici je hajli

 • Olga_10

  Sova je simbol modrosti! Naša Sova pa še kar vztraja in se udinja “našim”, ki je ne cenijo, jo zlorabljajo in sodelavcev ne plačujejo! Sova štrajka in upa na kakšno drobtinice….
  Njeni pa dežurajo in nadlegujejo državljane na portalu, namesto da bi podprli boj opozicije, ki bo njim, vojski in policiji, ko pride na oblast, odrezala pošten kos kruha in jim vrnila ugled, ki jim pripada!

  • Ja, od vedno je bila vojska in policija dobro plačana in spoštovana. Če to ne deluje, je
   z državo konec.
   To je znala cenit tudi že cesarica Marija Terezija in Franc Jožef, ki nista bila znana, kot ravno dobrotnika, ampak tisto, kar v državi MORA biti pa mora biti urejeno tako, kot je treba.

   • Tone

    Cesarica Marija Terezija in Franc Jožef sta bila absolutista in sta rabila policijo in ovaduhe za brzdanje opozicije.

    • Ja, saj ti veš, si bil njun sekretar.

     • Tone

      Ne, ampak kdor vsaj malo pozna zgodovino, ve, da je tako.

     • tohuvabohu

      Ti je očitno ne poznaš, ubožec. Absolutist je bil Jožef II, ne pa Franc Jožef. In Marija Terezija sploh ni bila cesarica, ampak cesarjeva žena (zato so jo imenovali vladarica).

  • Tone

   Državni špiclji so vedno v službi vladajočih. Kadar ni tako, je nekaj hudo narobe.

   • tramal

    Ni res Ko je bil Janša na oblasti so vsi slovenski vohuni ,miličniki in sodniki vohunili samo za njimin to delajo še danse.

    • Tone

     Če se prav spomnim, je Janša najprej zamenjal vodstvo Sove.

  • Montana

   Morda je živalica sova simbol modrosti, vendar ne verjamem, da ta je vrlina kaj v sorodu z našo obveščevalno SOVO! Še manj normalno pa je, da ima dandanes že vsak vohunska ali policijsko-vojaška organizacija svoj sindikat, ki si upa napovedat in izvest stavko. Temu v preteklosti ni bilo tako in menim, da je bilo tako prav! Ne znam si predstavljati, da vohuni ali policija in celo vojska štrajkajo. To so službe državnega pomena in v kolikor komu kaj ne paše naj ne gre služit v te inštituciije.

 • Osti jarej
 • MEFISTO

  Ko sem preletel komentarje, sem najprej mislil, da imamo množico nekrofilov, ki slavijo še mrtvega zloćinca Tita.

  Potem sem pa naredil jezikovno analizo komentarjev in proučil nicke ter ugotovil, da imamo samo enega nekrofila, dobro nam znanega moža tisočerih nickov, ki se je , kot po navadi, znova podpisal z množico nickov.

 • Stajerka

  še ena cvetka pravne države……sodnika Zalarja, ki velikokrat mimo vseka, pa je vseeno še naprej sodnik…..na naše stroške in v našo škodo!!!

  Primer Šami: Vrhovno sodišče zavrglo zahtevo za začasno odredbo
  Vrhovno sodišče je pritrdilo ministrstvu za notranje zadeve in zavrglo zahtevo za začasno odredbo v primeru Ahmada Šamija, je zapisano na spletni strani vrhovnega sodišča. To očitno pomeni, da Slovenija lahko Šamija, ki si že dve leti prizadeva ostati v Slovenji, deportira na Hrvaško

  Po oceni vrhovnega sodišča je začasna odredba upravnega sodišča nepravilna in nezakonita iz več razlogov. Prav vsak od njih bi samostojno zadoščal za razveljavitev odredbe in je v nasprotju z ustaljeno sodno prakso, so ugotovili vrhovni sodniki.

  • No, vendar ena pametna izpod “kape” vrhovnih sodnikov in Florjančiča.
   Saj to je že vse skupaj noro, kar počno naša sodišča, da o Zalarjih……..

 • xtc

  Ma vsi vemo ,da Yuga ni bila niti ene-ene sekunde rentabilna,dokler je bil denar od odzunaj je šlo nato je crknilo.
  Tudi Kučan s titovim sindromom je mislil kot večina SLO levakov ,da bodo lahko nategovali Zahod,kot je Titrk a so se ušteli,ko je Zahod imel Titeka dovoj ,preprosto ni hotel dajati več pufov.
  In iluzije,da če bi Titek še živel bi Yuga še bila so le iluzija,zrušila bi se enako,kajti svet se je spremenil,Titek je pač imel srečo ,da je bil na pravem mestu ob pravem času,vendar pa bi tudi njega Zahod,ko mu nebi več koristil preprosto ukinil denar.
  Držali so ga zato,da je nekako ,držal miren Balkan ampak se je pokazalo,da je bil pa zato finale toliko bolj grozen.

  • Neuvrščene se je takrat še dalo nategovati, ampak počasi tudi slepi spregledajo in
   komedije je konec.

 • neny
  • Artur

   Tudi sami so težki kravatarji izven svojih orgij , komunjarska hipokrizija na kubik .

 • Jožef

  Dokler bo Kardeljev spomenik pred našim parlamentom ne moremo niti sanjat o boljši prihodnosti. Isto kot bi hoteli plavat z mlinskim kamnom okrog vratu, lahko še tako dobro plavaš te vleče vedno poti dnu.

  • Osti jarej

   …jp…..o tem piše matej rak….nevidne temne lupine ,izza zasmrtja, še vedno hodijo v parlament in vplivajo na odločitve politikov….

 • xtc

  Ja,bridko spoznanje,da je bil “veliki sin revolucije” navaden nategun in lažnivec,ki je v bistvu prosperiral,le zaradi dobre volje Zahoda,ki mu je nek moment to ustrezalo.

  • DJURO SUMAR

   Še bridkejše bo spoznanje, ko boste na volitvah ponovno popušili. Če želite še kdaj imeti desničarsko vlado, boste morali počasi pozabiti Tita, komuniste. UDBO, rdečo zvezdo, partizane, povojne poboje itd., ter se usmeriti v prihodnost in demokracijo. Po 23. letih samostojnosti stranka SDS še vedno deluje po partijsko.

   • montyamp

    Na juriš v prihodnost z banditi na oblasti .

    • DJURO SUMAR

     Ljudstvo odloča na volitvah.

     • Kdo je ljudstvo ?

     • Tone

      Kako butasto vprašanje. Tisti, ki imamo volilno pravico, vendar.

     • Lahko imam volilno pravico, ampak potem, ko daš svoj glas (v katerokoli stranko) poslanci odločajo po svoje in se jim fučka, ali je meni tako všeč, ali ne.
      Si pa res butec, da te nič ne zanima, kdo manipulira s tvojim glasom.

     • totex39

      Ravno zaradi tega je potrebno spremeniti volilni zakon in spet ga nočejo, ker jim že tako paše.

     • DJURO SUMAR

      Ti, jaz in vsi ostali.

     • tramal

      Aja ti te komunistične majmune tudi šteješ za ljudstno.

   • Montana

    Delno imaš prav, vendar pozabiti udbo, povojne poboje…to ne bo šlo dokler ne bodo klavci kaznovani ali pa izginili po naravni poti!

    • DJURO SUMAR

     Vsi bomo šli po naravni poti.

   • Traveler

    Verjetno je tudi Jansa placal z denarjem od preprodaje orozja ga.Beloff-ovo in druge ki dogodke opisujejo realno.Se en zebelj v krsto laznivemu,prevarantskemu in morilskemu komunizmu in njihovim narodnim herojem.SDS je edina stranka,ki je stalnica od osamosvojitve naprej,in bo obstala, kljub vsem vasim naporom,da jo unicite z vsemi razpolozljivimi sredstvi,zato vam tudi gre tako v nos.Ves paradrzavni aparat in resurse morate moblizirati,da bi se ubranili pred njo.Res ste majstri.Resnicno zgodovino je potrebno poznati,da jo ne bi ponovili,in,da ne bi delali zopet istih napak,ko bo prisel cas.

    • DJURO SUMAR

     Dokler bo slovenska desnica tako nesposobna kot je sedaj, še dolgo ne bo prišel vaš čas.

     • Traveler

      Tudi Dolanc je mislil,da ne bo nikoli prisel,pa so ga dogodki postavili na laz. Glede nesposobnosti pa se ozri na tvojo stran,tam jo je vec kot dovolj.

     • DJURO SUMAR

      Si poznal Dolanca osebno? Ti je povedal kaj misli? To pa imaš prav, da je nesposobnih povsod dovolj.

   • xtc

    Dejstvo je,da vas dohaja realnost,považa vas ,le da se beboti tega še ne zavedate,narodbo na koncu ko bo videl ves polom in ga občutil hodil kakat na Titove slike,spomenike in drugo rdečeo ropotijo.

 • Osti jarej

  ¸…danes je zanimivo mal iti na stonsa pogledat….

 • lokec

  тито тито
  кореа rada te ima,

  https://www.youtube.com/watch?v=dU53KD1DB8Y

 • Osti jarej
 • Montana

  Ne gleda na vse je bil Tito v prvi vrsti navaden PEDOFIL in že to o tem izrodku pove več kot vse knjige tega sveta!

  • Vojteh Dovč

   BLA BLA BLA

  • ahnenpass

   Pozabil si, da je otroške poroke v Titovih časih dopuščala tudi cerkev, sicer pa se je Tito tega naučil, ko je bil še oficir Avstroogarske armade, na Dunaju so se takrat skoraj vsi ženili z malimi punčkami.

 • MEFISTO

  Po svoje je škoda, da ni vel zločinca Tita.

  On je od časa do časa streljal tudi komuniste.

  • ahnenpass

   Točno tako, a je sploh pobijal še koga drugega razen komunistov?
   Ustaše in domobrance,ki so se razbežali po svetu ne štejmo zraven, ker to so bila tudi osebna maščevanja, ki jih nobena sila na tem svetu ne bi mogla preprečiti, ker njihove žrtve nikoli ne bodo mogle pozabiti.

 • Luiggi

  Jest bi rad vedu,kdo mu je v se tiste zvezde in svetince na prsa nalimou,mislim,da kar sam,al pa Jovanka,kaj mislite?

  • Edo in Stane, :)))

  • DJURO SUMAR

   Jaz mislim, da si ti bedak.

   • tramal

    Ti si komunajzer in tvoje zablodele misli ne štejejo .

  • Tron

   E, bo kar držalo da Stalin in Mao zetong, Amin, pa verjetno še kdo bi se našel …. saj se ve kako so le ti prijatelji sodelovali, a ne?

 • Lustrator

  Lepo, a žal je takih del s strani Angležev, ki so bili še kako dobro obveščeni in celo vpleteni v partizanske zločine in posledično nosijo tudi velik del odgovornosti ori uspešno izvedenem revolucionarnem genocidu in z-zahoda-sponzoriranem totalitarnem režimu nadaljnjih 45 let, še vedno PREMALO. Glede na vso zlo, ki so ga zavezniki (tu ciljam predvsem na Angleže) bodisi zaradi lastne krvoželjnosti, maščevanja ali pa čiste preračunljivosti povzročili ne le vsem nemškim civilom, ampak celotnemu prebivalstvu vzhodne in jugovzhodne Evrope, bi morali o tem nenehno pisati knjige, študije, dokumentarce, filme in poskrbeti, da se povzročena škoda v omenjenih državah vsaj na nek način sanira – če ne drugače, pa s sankcijami do držav v katerih so še vedno na oblasti boljševiki, ki so jih vsa tista ključna leta tako brezsramno sponzorirali.

  • komar marko

   ja kdo bi pa naredil vse te SLAVNE filme. Še celo o Lažgošah so ga posneli, pa si ga ne upajao zavrteti- Le kdo ve zakaj si ga ne upajho?

   • ahnenpass

    Mogoče se bojijo, da bi nas zaradi kakšnega klerotalibanskega skropucala še izključili iz Evrope.

  • Vera

   Angleži so po končani II.sv.vojni Slovence pošiljali direkt v smrt, Američani so pa pošiljali pakete hrane , za ljudi , ki so pri nas stradali, med tem , ko so se vodilni jugoslovanski voditelji ” mastili z nakradenimi dobrinami ” ! Še sedaj se spomnim ,kje sta oče in mati pozimi skrivala meso v tünki zaliti z mastjo pred barbari ( beri komunisti ) .

   • DJURO SUMAR

    Meso ste skrivali, moji pa niso imeli nič, da bi nahranili vsaj otroke.

   • Vojteh Dovč

    jaz še zdej skrivam v tunki

   • Jakob Kovač

    Samo kvizlingov so se hoteli znebit,teh nobeden narod ne mara!

  • DJURO SUMAR

   Kakšen Anglež bi se moral lotiti tudi tega, kako so naložili v Avstriji begunce, jih vrnili nazaj v Jugoslavijo in zahtevali, da jih tukaj pobijejo.

  • ahnenpass

   Lepo te prosim, kje na svetu so pa že obsodili partizane, kdaj se je komu sodilo za povojne umore, kje?

 • if

  Tito je NOB in partizanstvu zadal zgodovinski smrtni udarec, ker ju je za uzurpatorsko rabo namensko okužil s komuniustičnim virusom revolucije.
  Razbitine te uzurapcije so očitne v zgodovini, sedaj teče zadnja faza. Komunistična statika se ruši pod težo dokazov, ki vrejo iz virov zemlje, omar z dokumenti, pričevanj, dokazov ….

  Slovenski neokomunsitični know-how nima monopola nad informacijami in podatki! Oba tipa entitet ga rušita v času in prostoru!

 • milanček

  kdo ima staro leseno, poudarjam, staro leseno straniščno desko? Rabim jo za okvir slike, na kateri so kardelj, tito, maček, kidrić! Vzamem jo tudi, če je malo posrana, saj drek na sliki ni vreden drugega!

 • Marija

  Brez komentarja. Pokvarjenost na višku. Škoda je samo,da se ni komunizem uničil pri osamosvojitvi.

 • Bozz

  2. svetovna vojna, tako kot 1. je bila zrežirana. Tega večina ljudi ne razume. Morate brati prave knjige, za katere se trudijo, da ne pridejo na police knjigarn za množično branje. Hitlerjeva vojska je bila komaj 18 km pred Moskvo in bi bilo vsega konec že leta 1943 in Nacisti bi zmagali, pa so dobili ukaz, da morajo iti na jug na Stalingrad. Če bi takrat šel Hitler na Moskvo bi zmagal in bi bilo konec vojne, ker bi Moskva padla. Tudi preživeli nacistični vojaki, ki so po koncu vojne imigrirali v ZDA so tako pričali. So rekli, da so bili popolnoma pripravljeni za juriš na Moskvo, zmaga je bila pred vrati, pa so dobili ukaz, da morajo na jug, kjer sta se obe vojski medsebojno uničili v Stalingradu, še posebej nacistična. Še Hitlerjevi generali se niso strinjali s to nerazumno potezo Hitlerja. Danes kvazi zgodovinarji, ki so nastavljeni za revizijo zgodovine in skrivanje prave zgodovine, zamahnejo z roko, češ, Hitler je bil nor zato je dal tak očitno neumen ukaz, itd. v resnici pa je ta poteza dokaz, da je vojna bila zrežirana. Hitler je dobil ukaz od zgoraj “show must go on”, vojne še ne sme biti konec, nismo še pobili vseh nezaželjenih ljudi, nismo še pokradli in zaplenili vsega premoženja, nismo še dosegli višje cilje (od katerih je bil eden tudi uničenje Nemčije,…), itd. in vojna se je nadaljevala še dobri dve leti. To potrjuje tudi pismo vrhovnemu prostozidarju Albertu Pike-u (katerega kip imajo postavljen v Washingtonu mimogrede) v katerem je opisan načrt za 3. svetovne vojne…leta 1871. Nekateri Hrvaški mediji so to celo objavili, ko je eden tukaj pod novicami link prilimal pred kakšnim letom. Itak pa je že dokazano, da so določeni visoko pozicionirani ljudje v vrhu piramide na zahodu, financirali in pomagali obema stranema.

  Ko razumeš to, potem tudi razumeš zakaj so določeni novinarji in zgodovinarji na zahodu ščitili Tita. Isto so počeli recimo na Kubi, ko sta Fidel pa Che rekla, da s pomočjo določenih zahodnih medijev, ki so s propagando v ZDA pomagali Fidelu in Che-ju (s tem ko so pisali, da sta Fidel in Che proti komunistična borca, itd.) ne bi nikoli prišla na oblast. Tudi Chejeva zgodba je en navaden mit, ki je tudi že razkrinkan.

  • MladiLiberalec

   Res ne vem kaj je narobe s tabo in podobnimi ljudmi da lahko take pises XD

   Pred moskvo ni bilo leta 1943 nobene bitke Nemci so bili tam usodno odbiti ze konec 1941. Na jugu se je pa bitka za Ukrajino koncala pred napadom na Moskvo.

   • Bozz

    Mogoče pa vem nekaj več kot ti. O ne to pa že ni možno, da bi kdo vedel kaj več kot ti, a ne?

    Nekaj uradnih razlag in verzij, kaj več pa ljudje tako ne morete dojeti. You can’t handle the truth.

    Why didn’t Hitler try to capture Moscow in 1942 but rather move for Stalingrad?
    https://www.quora.com/Why-didnt-Hitler-try-to-capture-Moscow-in-1942-but-rather-move-for-Stalingrad

    Why didn’t Hitler order his armies to push into Moscow, and if he had taken the city could he have beaten the Soviet Union?
    https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/41dhml/why_didnt_hitler_order_his_armies_to_push_into/

    • DJURO SUMAR

     Nisi norec po Einsteinovi teoriji, temveč si navaden bedak.

    • ahnenpass

     Saj si v redu, tvoja napaka je, da ne znaš razmišljati, zanima te pa, zato kar tako naprej, dokler ne boš dobil občutka za ljudi in svet, ki ne obstaja več.
     Odkar imamo google, je zelo lahko biti najbolj priden piflar v razredu in vedeti več nekoristnih podatkov kot si jih lahko zapomni učiteljica.

    • MladiLiberalec

     Kr neki. XD En drug Einsteinov izrek bi moral mal preštudirat. :D tistega kaj je poleg vesolja neskončno :D Najprej navedeš resnične odgovore zakaj je bila večja motivacija usmeriti ofenzivi na Kavkaz ki pa se nanašajo na leto 1942 ne 1943 pol pa kar ene nepovezane pravljice. XD
     Pa še ena stvar. Sovjeti so imeli že pripravljene točne načrte kako bi vojno nadaljevali po zasedbi Moskve če bi do nje prišlo.

    • ahnenpass

     Hitler je bil sadistični psihopat, general štab je imel pa zelo dober, niso zastonj porinili rusko vojaško industrijo čez Ural. Nacisti so bili res nori, v pravem pomenu besede, sami sebe so lobotomizirali. Verjeli so, da delajo nekaj usodnega, njihovo najpomembnejše orožje je bila humanistika, človeka so imeli za govedo, ki ga je mogoče poljubno programirati s propagando in ideologijo, kot je veljalo do tedaj skozi celotno človeško zgodovino. Takrat ni bilo vprašanje kaj je prav temveč kdo si bo izmislil bolj mogočno distopijo, o kateri bodo lahko potem napisali lepšo opero, ker te vrline naj bi bile edini kozmični smisel človeštva. Saj ni važno kaj je bilo res, verjeli so, da se jim bo patetična Evropa naposled pridružila pri pokolu judov in državljanov tretjega razreda, pod posebno zaščito države, kar naj bi povzročilo novo renesanso in nastanek novega Svetega rimskega cesarstva germanskih narodov, ki se bo iz nacistične okultne mistike napajalo še tisočletja. Rusi bi lahko medtem tudi počakali v Sibiriji.

  • Jovo Jamnica

   Mater suzno… večje bedarije pa že dugo nisn čito…

  • macon

   Malo se motiš. Res so šli izpred Moskve na jug in sicer obkolit Kijev, kjer so pobili ali ujeli 700.000 Rusov. To je največja obkoljevalna bitka v zgodovini.

   Četudi bi zasedli Moskvo, se Sovjeti ne bi vdali, Stalinov teror je naredil svoje. Nemci so imeli proti zaveznikom obupno malo surovin, orožja so naredili petkrat manj kot zavezniki (tanki, topovi, letala), vojakov so imeli trikrat manj in nafte manj kot desetino zavezniške.

   Čudež je bil, da so zasedli toliko kot so zasedli, ne da niso zmagali.

   • Bozz

    Why didn’t Hitler try to capture Moscow in 1942 but rather move for Stalingrad?
    https://www.quora.com/Why-didnt-Hitler-try-to-capture-Moscow-in-1942-but-rather-move-for-Stalingrad

    “Of course, this calculation was all wrong, since all that mattered was destroying the enemy armed forces, breaking its will to fight, and denying the Bolshevik leaders the ability to run the country. Taking Moscow would’ve done this much better than taking the Caucasus.A great leader does not wage war to plunder. Pirates, who hit and run, do this. A great leader, as Clausewitz put it, goes for the big prize, the complete and utter defeat of enemy forces and of capture of their political center.”

    http://vatican-assassins.blogspot.si/2010/08/purpose-of-vatican-assassins.html

    “According to the great Frenchman, Edmond Paris, in his “The Secret History of the Jesuits”, it was the Jesuit Bernhardt Staempfle who wrote Hitler’s “Mein Kampf”. This fact is further confirmed by one of the founders of the Nazi Party, Roman Catholic Otto Strasser, in his revealing book, “Hitler and I”. “

   • Bozz

    Če bi zavzeli Moskvo bi zasedli politični center Rusije in uničili rdečo armado. Bitka bi se verjetno nadaljevala naprej drugje po Rusiji, samo jasno je, da tudi Stalin takrat še ni bil pripravljen kot si je želel in mu je Hitlerjeva diverzija na jug koristila. Tako, da bi Nacisti zmagali. Socialisti bi premagali komuniste. Ena manj leva stran bi premagala drugo malo bolj levo stran. Kakorkoli že, ne navijam za nobeno od teh strani. To bi bila in je bila lose-lose situacija. Slovenci bi ga nasankali, če bi zmagali nacisti in smo nasankali, ker so zmagali komunisti. Dobro v vsem tem zlu je bilo (če lahko rečem temu dobro), da sta se Stalin in Tito skregala. Stalin je bil prevelik paranoik in je delal mnogo čist v svojih vrstah in se je Tito verjetno zbal za svoje življenje. Pravijo, da bi pod Stalinom bilo še hujše kot je bilo.

    “As far as I know, some generals argued that it was more important to destroy Red Army, and so attacking in the Center (Moscow) was a must, but Hitler believed he was a genious.”

    • macon

     Kako bi uničili Rdeči armado z zavzetjem Moskvee, če je imela skoraj milijon mož okoli Kijeva? Nacisti niso imeli nobenih šans, preskrba jim je delala težave in niso proizvajali dovolj orožja.

   • ahnenpass

    Hitler je pobil na milijone evropskih judov, zakaj ni pobil tudi ruske ujetike, ki so jih nacisti itak uvrščali med jude, pedre in cigane, a kdo ve?

    • macon

     Ujetnike je rabil, da so delali, ker so šli milijoni moških Nemcev v vojsko. Skoraj nihče recimo ne ve, da je bilo ujetih okoli 3 milijone Francozov, ki so jih zaposlili v kmetijstvu in po tovarnah.

     Z Rusi so ravnali najslabše od vseh ujetnikov, niso prejemali paketov Rdečega križa in sam Stalin se jih je sramoval. Ko so se preživeli vrnili v SZ, so jih pretežno poslali v gulage.

    • Tone

     Po mnenju Judov je bilo v holokavstu pobitih 6 milijonov Judov in ne 200 milijonov, kot si zapisal nekje drugje pa je bilo izbrisano.
     čeprav se kdaj pa kdaj s tabo strinjam, se v resnici ukvarjaš s fake history.

     • Traveler

      Bolj tocne podatke boste nasli v knjigi: “The Holocaust Industry”, napisal pa jo je Norman G. Finkelstein.Pa nima nic s fake history.

   • Jakob Kovač

    Čeprav so sovražili Stalina so vseno vedeli da je prva obramba domovine,to za razliko od Rusov našim kvizlingom ni jasno!,politike se menjajo narod pa ostane!

  • cosmosjasnovidec

   Ne vem kje ti to čitaš ampak tole ne drži povsem.
   Da ti napišem povsem na kratko je glavni razlog bil,da so Hitlerjevi nacisti izgubili vojno samo zaradi mrazu,ker je Hitler izbral napačen letni čas za napad.
   Nemcem je zaradi mrazu odpovedovalo vso orožje z kamioni,tanki,topovi ter ostalim vred,ker so imeli preveč precizno izdelano in je zaradi posledice krčenja prevelikega mrazu vse štekalo.
   Tudi škornje so imeli preveč po meri tako,da so jim v njih zamrznili prsti na nogah.Rusi so imeli nekaj številk večje in obmotane noge v njih dodatno z cunjami.
   In še ogromno je takih zadev to kar pa navajaš ti pa še nikoli nisem slišal niti ni logično.
   Hitler je pa napadel Ruse zaradi medsebojnega spora glede Norveške in še nekaterih držav saj so pred tem Hitler,Stalin in Tito bili zavezniki.

   • Bozz

    Seveda še nisi slišal. Ker večina vas pozna samo uradno, revidirano, izvodenelo, oklesteno verzijo zgodovine, ki vas nikoli ne pripelje do vrha, kdo je za vsem tem. Seveda je to glede opreme res, dejstvo pa je tudi, da so Hitlerjevi generali bili za napad na Moskvo in bi jim tudi uspelo, ker Stalinova rdeča armada še ni bila tako priprapravljena kot si je želela in jim je Hitlerjeva nerazumljiva diverzija na jug zelo koristila. Zakaj ni logično in kaj ni logično? Po mnenju vseh vojnih taktikov iz zgodovine je logično, da napadeš in zavzameš politični in vojaški center, to pa je bila Moskva.

    Spodaj sem v odgovorih ostalim prilepil nekaj linkov, pa si preberi kje sem to slišal in bral. So pa v angleščini, tako da, če ne razumeš angleško… so pa od pravih zgodovinarjev, ki si res lahko rečejo zgodovinarji in ki jih ni strah govoriti vse resnice.

    Mimogrede, ukvarjamo se s 70 let staro zgodovino, kaj pa se trenutno dogaja pa vse tiho je bilo. Ukrajina je medijski mrk, vojska na meji z Rusijo je tudi bolj ohlapno poročanje v mainstream medijih ali pa ga sploh ni. Skratka spet se pripravljajo za novo vojno, mi se še pa s prejšnjo nismo nehali ukvarjat.

   • ahnenpass

    Zgleda misli, da Hitler ni prej nikoli videl zime, čeprav jo je celo preživel v strelskem jarku, med 1.sv.

   • Jakob Kovač

    Kaj pa so iskali Nemci v Rusiji? dobili so jih po buči,samo to ni jasno našim ritoliznikom nacistom!

    • radames

     Ti, kolk si pa ti star? Tako sem jaz razmišljal pri dvanajtih letih.
     Kakšno otroško razmišljanje za človeka, ki javno piše!
     kaj so pa Turki iskali v Evropi. Kaj je pa Atila iskal po svetu?
     A si ti mal nor? Vojskovanje, zavzemanje tujih ozemelj, je ena najelementarnejših človeških lastnosti.
     Toda pozor! Danes pa so take zadeve že zelo, zelo nevarne. Atomska bomba, na tisoče teh bomb!!!! Konec planeta! Ko je Hitler šaril po Rusiji in zahodni Evropi, ni bilo še atomskih bomb!

  • ahnenpass

   Kaj je bilo zrežirano, da je naciste vodila okultna mistična loža, ki je prala možgane sto milijonom nemcev in jih prepričevala, da so potomci prebivalcev Atlantide?
   1. vojna je bila normalna vojna, daj si že to enkat za vselej dopovedat, 2.sv je bila TOTALNA vojna, kakršne svet ni videl še nikoli prej v človeški zgodovini. Kar pa je najlepše, totalna vojna se nikoli ne more končati, to je danes svet v katerem živimo.

  • Traveler

   Nekaj odgovorov zakaj je prislo do obeh vojn boste nasli v knjigi: “Century of War”, autorja William F. Engdahl-a.Po Bismarckovi zdruzitvi Nemcije je ta industrijsko napredovala zelo hitro. To je bilo najmanj vsec Anglezem,ki so se bali, da bodo Nemci z njimi pometli v nekaj destletjih.Podobno,kot se danes dogaja v EU.Skupaj z internacionalnimi bankirji (ki so potem ze po preiskusenem receptu podpirali obe strani) so skovali nacrt kako Nemce zvleci v obe vojni.Sedaj se zgodovina ponavlja, zacelo se je z hordami migrantov,koncalo pa se bo vemo kako.

  • radames

   U, mater Bozz, tole z nemško vojsko pred Moskvo je nekaj zame. Že pred mnogimi leti sem na podlagi povsem mojega razmišljanja prišel do sklepa, da je tisti umik pred Moskvo prišel po ukazu od “nekoga- ne-vem-od koga”, ki je Hitlerju ukazal naj Moskvo pusti pri miru. Za referenco sem vzel Leningrad. 1000 dni so ga Nemci oblegali, to je dobre dve leti in pol. Moskvo so imeli na dosegu roke, pa so odnehali. Poleg tega je važen še en podatek. Rusi so iz Moskve evakuirali vse vladne ustanove, najbolj propulzivne fabrike, vso vlado, Stalin pa ni hotel iti. Ostal je v Moskvi. Kot, da bi Stalin vedel, da se Nemci v Moskvi ne bodo pojavili…
   Preveč je vprašanj, da bi tule verjel (uradnim) zgodovinarjem. Resna razlaga nekega zahodnoevropskega zgodovinarja je bila, da sta bila za Hitlerja mnogo bolj važni mesti (v simboličnem pomenu), ki nosita ime po Leninu in Stalinu. Da sta zaradi simbolike bolj važni kot pa Moskva. Ta razlaga je infantilna.
   Pa razlagali so o predolgih preskrbovalnih poteh za nemško vojsko itd., itd.

 • tetka z ozadja

  Joško je bil faca.

  • xtc

   Jep!
   Pos***** faca.Glava mu je kot da kozo v ******** pogledš.

  • Viktorh

   Imata nekaj skupnega. Smrad.

  • cosmosjasnovidec

   ————————————————————————
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec

   • Valter BraniSlav

    Mi pa se ti poserjemo v usta!!!

    • viRus

     koliko pa vas je ?

 • tramal

  Kaj porečete komunajzerji in rusofili ko je danes kazalo po komunistični televiziji ,kako se je putin krstil v vodi in se prekrižal.Dobili ste prst v rit.

  • Tone

   Putin se bo dal tudi obrezat, če bo presodil, da mu bo to utrdilo oblast.
   Vidim, da bi ti vsakemu lopovu vse odpustil, samo da se prekriža.

   • tramal

    Sodil bo Bog.Nikoli nisem maral zapitih rusov ,še manj pa putina.Je pa zanimiva reakcija vas rusofilov .

  • herman

   Pha! Vladimir Vladimirovič sploh ni prvi komunist, ki se je dal krstiti. Pred njim je to storil že Janez Ivan.

 • montyamp

  Zakaj pa Angleži o tem gnusu pišejo knjige ???

  • Tone

   Zato, da bi jih prodajali.

  • ahnenpass

   Nora Ballsoff je ruska židinja, socialna bojevnica je v svoji karijeri napisala pet brezveznih knjig, zaradi njenih zgodbic so jo v šali poimenovali za Ballsoff, stepala se je po sovjetskih deželah in tudi po jugi, od koder so jo naposled izgnali, v Georgiji pa celo zaprli. Kdor se ji je zameril, ga je kritizirala do smrti, tudi svojega urednika, ki jo po njeni smrti hvali kot izjemno pisateljico, ker se v današnji dobi preporoda skrajne desnice očitno dobro prodaja.

  • Jakob Kovač

   Angleži naj pišejo o svojih zločinih po kolonijah,bodo imeli dovolj dela!

 • ney

  Če bi NOB penzije itd. ukinili,( ker si jih itaq ne zaslužijo), najbrž tudi nebi bil problem dviga plač???
  Zakaj sindikati ne protestirajo proti takšnim kvazi penzionistom????

  • Tone

   Zato, ker so naprej sešteli, koliko je tega denarja. Ni dovolj, da veruješ v to, da pol Slovenije živi od borčevskih penzij.

   • ney

    Bodo pa kmalu,saj imamo največjo hosto na svetu, še danes partizani ven hodjo….

  • ahnenpass

   Borci si zaslužijo vsak cent, še premalo jih spoštujemo oziroma niti ne, če vemo, da so vzeli med svoje tudi največje fašistične cigane in idiote. Ne moreš jih spoštovati, če to v isti sapi pomeni, da bi morali izkazovati strahospoštovanje tudi človeškem gnoju proti kateremu naj bi se borci borili in jih do zadnjega iztrebili.

 • DUŠAN ZALAR

  DRAŽGOŠE se bodo upisale kot začetek PUSTNIH KARNEVALOV V Sloveniji ! Nato PTUJ , Cerkno, Cerknica !Nagrajene masske v Dražgošah 1, MILAN KUĆAN- 2. ZORAN JANKOVIĆ- 3.PAHOR BOŽIDAR
  tolažilna nagrda LARA JANKOVIČ ( za sovražni govor).Plaketo za primitivizem VSI OBIKOVALCI DRAŽGOŠ!!

  • ahnenpass

   Še nekdo, ki preprosto ne dojame, da so vaščane pobili nacistični okupatorji in domači izdajalci, partizani so se jim samo uprli in jih skušali obraniti. Okupatorji so bili zato, ker so okupirali Slovenijo in jo izbrisali, kar je za Slovence slaba stvar, za hrvate pa ne nujno, ker so bili tudi oni okupator, in so še.

  • Hribouc

   Tole si pa zadel, Bingoooo!
   PUSTNI KARNEVALI & KUČANOV UdboSLOVENISTAN :
   Lažgoše, Ptuj , Cerkno, Cerknica !
   —————————————————————————————————————————
   Dobiš za eno toplo zimsko pivo sredi Cerknice, ki bo vsekakor s svojimi svetlimi Butalami pomagala razsvetliti zgodovinski zlagani kurčev mit o NOB Revoluciji na slovenskem, začenši z LAŽGOŠAMI !
   Sicer Lažgoš je polna Slovenija, Notranjska pa sploh prednjači!
   OŽJA NOTRANJSKA , stara občina Cerknica.
   REZULTAT REVOLUCIJE 1941-1946 : 2154 ŽRTEV SLOVENCEV, itak & 9(devet) ubitih OKUPATORČKOV
   Več “narodnih herojev” kot pobitih Švabov in Lahov !
   Jebemti idiote! A damo vsakemu po enega: S.Semič Dakiju, A.Popku Vandku, Matevžu Hacetu, Ivanu Hribarju, ajde vsakemu po dva Laha, 4 Švabe so neoborožene počili po maju 45 – to si zaslužijo revčki !
   Prebivalstvo 1939 : cca 17.000 ; 1945 : cca 15.000 – še zdaj nedosežena raven /morda z južnaki To je to, tovarišice in tovariši – ma kdo drugo razlago ?
   Pobijal so odlično, fukal pa jako slabo!

   Podatki so iz Občinske knjige o žrtvah NOB Revolucije Cerknica 1996 !

   • DUŠAN ZALAR

    PO pripovedovanju starejših LOŽANOV (Zločinec HRIBAR je bil doma iz LOŽA -Stari trg)
    je bil homoseksualec! Mlade kurirje je nato dal ubiti ! Še večja sramota ,da spomenik ,ki ga ima ŠE STOJI !!

    • Hribouc

     Prvič slišim.
     Vem, po pričevanju domačina, da je med ostalimi mnogimi mučenji in poboji civilistov, nedolžnih seveda, zagrešil nezaslišan zločin z ubojem mladoletnih bratov bogoslovcev s strelom v glavo vpričo njune matere, ko sta ga med petjem nabožne pesmi še rotila, naj ju pusti živeti!
     Bil je glavni, tudi pri kolaboraciji z Italijani, ki so pobijali na komunistični račun!
     Neke sončne Nedelje, po kosilu, baje, je vzel pištolo, rekel :”Ko vsaj tistih dveh bi ne bilo!” in odšel pred razpelo sred vasi in si poslal kuglo v zločinsko betico.
     Spomenikov pa ima v Loški dolini več, ne samo enega, tudi Šola in knjižnica sta bojda po njem!
     Strahota za rodove, ki prihajajo v zločinčevo šolo!

 • cosmosjasnovidec

  V partizanske mite verjamejo le tisti kateri imajo seveda prazne betice.
  To so duševno prizadeti osebki kateri so potrebni psihiatrske oskrbe.
  V to skupino seveda spadajo vsi levaki in komunajzerji vendar je ogromno premalo norišničnih zaprtih ustanov zato jih ne morejo sprejeti.Zadeva je namreč povsem jasna,da jih iz psihiatrij več ne bi mogli izpustiti,ker za te duševno prizadete bolnike zdravilo ne obstaja.

  ————————————————————————
  Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
  DR.Cosmosjasnovidec

  • Tone

   A si na odprtem oddelku, da lahko sodeluješ na forumih.

  • Jakob Kovač

   Nič vam ne pomaga pljuvanje po NOB,bili ste ritolizci okupatorja,torej izmeček ljudstva,potem pa ste dobili plačilo,čeprav sodnih pobojev ne odobravam !

   • ahnenpass

    Oni ne, to so lobotomizirani idioti, pojma nimajo, verjeto so končali posebno šolo, v ozadju so pa šalabajzerji, ki jih financirajo nekdanji okupatorji, če se ne motim.
    Še bolj patetična se mi zdi pa izrojena levica, saj ne znate povedati nič drugega kot, da je bila NOB najslavnejši dogodek v naši zgodovini, zakaj točno, ne zna pa nihče povedati. A ni to čudno?

   • Pravica

    Ti Jakob, ali so dandanašnji rdeči ideologi po miselnosti kaj drugačni od tistih krvavih zveri ki so po vojni pobijali nedolžne ljudi? Jaz pravim da ne, kar je ga.Lara in mnogo prisotnih to dokazovalo na proslavi v Lažgošah. Ta ga. Lara je tudi na svojih objavah na internetu omenjala celo kalašnikove. Pa ne ti zdaj kako se je zdaj vse spremenilo in so sedaj drugi časi. Rdeči ideologi se niste in se tudi nikoli ne boste spremenili. Žal to ste tako in tako vedno znova dokazovali. Zato vam ne gre verjeti, niti zaupati!!!!!
    NOB kakor gledaš je bila zločinska organizacija. Po njihovih dejanjih so oni izmečki ljudstva in ritoliznki Stalina in komunistične ideologije. Tudi njihovo paktiranje z Nemci je bilo evidentno. Rdeča ideologija pa še danes dokazuje kako je zvesta lažem, sprenevedanjem, goljufijam in krajam, samo da se ohranijo na oblasti, pa četudi za ceno da se uniči vse kar je dobromislečega.
    Zato si tvoje pljuvanje vzemi in deli po rdeči levičarski ideologiji in po NOB kot predhodnica zverstev ki so jih počenjali ti krvavi zlodeji…..

    • Jakob Kovač

     Prvo kar je nikoli nisem bil rdeč,vendar sem na strani NOB,nikakor pa se vi domobrančki ne morete oprati veleizdajstva,pa če še

     Odgovori tako pljuvate po partizanih-in še to Dražgoše so požgali Nemci,vaščane so pobili Nemci,seveda vi čez svoje gospodarje ne rečete ničesar slabega!

    • DJURO SUMAR

     Nikar ne pozabi na zverstva, ki so jih in jih še počenjajo verniki vseh vrst in veroizpovedi. Nisem še slišal, da bi levičarji koga zažgali na grmadi.

    • Jakob Kovač

     Za tragedijo v Dražgošah krivite partizane -vaščane je pobijala nemška vojska,ki ste ji vi prisegli,vas je požgala slavna nemška vojska,zato proti njim nikoli ne rečete žal besede,čeprav so vir vsrga zla,sram vas baj bo ritolizniki okupatorski!

 • Bald Eagle

  Dr. Ljubo Sirc o Brozu:

  Jaz ne vidim v Titu nobene pozitivne strani. Prvič, bil je zagrizen komunist. Drugič, že v Moskvi je sodeloval v komunističnih zvijačah proti nasprotnikom. O gospodarstvu ni imel pojma, kar je sam napisal. Napisal je namreč, da se je bilo veliko lažje med vojno bojevati, kot voditi gospodarstvo po vojni. Tito o gospodarstvu ni nikoli razmišljal.
  Za to je imel svojega ‘specialista’ Edvarda Kardelja, ki je imel čudne nazore, ampak vsaj neke nazore, medtem ko jih Tito ni imel. Šlo je samo za oblast. Bil je veliki voditelj in spreten taktik, da se mu je vse odlično izteklo in na koncu je še doživel pogreb, kot le malo ljudi. S sodelovanjem vseh tistih, ki bi jih Tito dal pobiti, če bi mu prišli v roke.

  Po mojem mnenju je zelo nesrečen izbor, če se kakšna ulica imenuje v počastitev Titu. Tito je bil namreč zapleten v strašne stvari. Tudi ni imel pojma o tem, kako deluje gospodarstvo, kar je tudi sam priznal. Zaradi teh dveh razlogov ne bi priporočal, da bi bil Tito posebej počaščen s cesto.

  Del Slovencev žene še naprej njihova nekdanja pripadnost komunistični partiji, ki je uvedla ta sistem. Želijo nazaj na iste položaje, tudi ohranjajo jih. Na to, kako deluje gospodarstvo, pa se ne ozirajo prav veliko, kar jih zdaj – zaradi neuspeha v gospodarstvu – precej močno tolče po glavi.

  • Valter BraniSlav

   Torej volite Romano Tomc, dipl oec

   • Bald Eagle

    Tunnek, Tunnek, Fogglof Tunnek, koga boš pa ti volil na prihajajočih parlamentarnih volitvah?

   • borko

    vsekakor

 • ahnenpass

  Glejte, če neka šalabajzerka reče, da v Jugoslaviji ni bilo niti flike ozemlja, ki je okupator ne bi mogel kadar koli zasesti, v naslednjem odstavku pa opozori na dejstvo, da so samo četniki osvobodili skoraj tretjino Jugoslavije, je enostavno ne morem jemati resno.

  Pojasni pa to usodo četnikov, narod si je prišel gor, da so vsi fevdalizmi isti drek, tudi srbski kralj in ostale oligarhije, zato revolucija, zato Tito.

  • MladiLiberalec

   Seveda je ni mogoče jemati resno. XD

   Glede drugega dela pa v Sloveniji četniki niso imeli velike podpore tudi ker tiste skupine ki so bile povezane bolj z njimi niso zagovarjale vseh narodnostnih pravic za slovenski narod. Mislim da ni šlo toliko za vprašanje ali Tito ali pa kralj. V avgustu 1942 lahko tako beremo v časopisu OF Slovenska revolucija da sredina podpira jugoslovansko vlado v Londonu Mihajloviča in četnike. To počne čeprav v Sloveniji ni na terenu niti enega četnika. Bolj kot direktno sodelovanje z okupatorjem sredini v takratni Ljub Pokrajini očitajo da se v svojih programih izmika vprašanju ali ima slovenski narod pravico do suverenosti in samoodločbe. OF si je zadala za nalogo preko narodne revolucije priboriti Slovencem vse narodne pravice medtem ko se sredina izmika.

   • ahnenpass

    Že res, ampak upoštevaj, da tista generacija jugoslovanov ni poznala pred kraljevino nič drugega, od nekdaj so bili pod tujo okupacijo, pravzaprav od pokristjanjevanja slovanov naprej, če si slučajno bral Pod svobodnim soncem. Kraljevina je bila takrat za njih isto kot je danes za nas komunizem, nekaj, kar se ni obneslo skratka, edini pravi jugoslovanski kralj nas pa ne jebe pet posto, pa tudi sicer bi raje Avstrijskega ali Italijanskega, ki smo ju še iz podzavesti bolj navajeni.
    Kaj bi lahko leta 1942 bral v glasilu OF, mi ni jasno, mogoče so vmes narisali kake nagebabe. Če ni bilo seksa, je moralo biti pa vsaj toliko več nasilja.
    Ne samo angleži, cel svet je imel pogled uprt v onega kraljevskega smrkavca, niso pozabili, da so nam ustaši par let pred vojno ubili kralja. Čeprav so svet že pretresle socialistične revolucije, je bil kralj še vedno kralj, enak med evropskimi in svetovnimi buržuazijami, ki so od njega zaman čakali neko odločno deklaracijo o uporu proti nascistom. Kralj, ki ga ni poslušal skoraj nihče več v Jugoslaviji, komandiral je edino še svoje najbolj radikalne srbske nacionaliste, ker kaj več od navijačev in uličnih pretepačev pa četniki itak niso bili nikoli.

    OF je bila res banda kompletnih idiotov, kakšna samostojnost in neodvisnost neki, če pa takrat sploh ni bilo več Slovenije in so nam okupatorji celo prepovedali govoriti Slovensko v javnosti,od štirih sosedov bi se lahko odcepili edino, če bi na njih padli iz vesolja štirje veliki, a ne preveč težki meteoriti in jih speštali nazaj v kameno dobo,ne da bi vmes uničili še cel planet. Koliko je bilo sploh tistih zblojenih luzerjev, mogoče kakšnih 200, Slovencev nas je bilo pa milijon in pol, o katerih do danes ne vemo skoraj ničesar. Pa ne, da se ne ve, isto kot borci, tudi knjige in arhivi molčijo kot grobovi. Samo Cankar se je na glas drl po Ljubljanskih ulicah, daj je bil bič verjetno izumljen samo za upognjen hrbet slovenskih hlapcev in dunajskih negovalcev plemenitih konj. O tem pri nas pač ne govorimo, ker ni državotvorno in je slabo za moralo, pa saj so še drugi narodi tudi raje tiho.

    • MladiLiberalec

     Šlo je za sklicevanje na zgodovino. Narodne pravice ki jih ni imel slovenski narod pod Avstrijo in staro Jugoslavijo si bo priboril skozi program in borbo OF. To je narodna revolucija. Je pa imela OF v Ljub Pokrajini že leta 1941 izjemen vpliv in množično podporo kar so pokazale tudi plebiscitne akcije.

     Medtem ko četniki kolikor so se malega uspeli organizirati v Sloveniji so bili jugoslovanski unitaristi. čeprav so sicer v svojih medvojnih programih priznali da mora postati po vojni Slovenija federalna enota jim večina ljudi ni zaupala ker so se spominjali kako pod unitaristično politiko stare Jugoslavije slovenski narod ni imel svojih narodnih pravic. Kakorkoli dlje od federalne povojne ureditve niso prišli niti v programih medtem ko je OF vodila močno kampanjo za slovensko suverenost vključno s pravico naroda do samoodločbe.

     • ahnenpass

      Sanjaš, kakšno podporo pa naj bi imeli, verjetno isto kot jo ima danes opozicija. Oblast je bila v rokah Slovenske ljudske stranke, večina Slovencev ni podpirala nobenega.

     • MladiLiberalec

      OF je pridobila izredno veliko podporo ker je izhajala iz LF pred vojno. Takrat je bila LF res opozicija z dokaj omejenim vplivom SLS pa dominantna stranka. Tudi liberalci niso imeli več kot 25% vendar tudi nekaj pomembnih pozicij. Zato je nekaterim tako težko zapopasti da se stvari tako radikalno obrnejo v samo nekaj mesecih po okupaciji. Ljudje dobesedno derejo v OF. To po novejših dognanjih ni bilo toliko zaradi hitrega razpada kraljeve vojske ampak zaradi razočaranja nad dejanji vodilnih slovenskih politikov ki so se vključili v Graziolijevo konzulto. In pa ker je LF pravilno napovedala že pred vojno kako si bodo fašisti in nacisti delili Slovenijo. OF je tudi takrat izredno poudarjala narodna revolucijo skozi katero si bo narod pridobil vse tiste pravice ki jih ni imel v Avstriji ali stari Jugoslaviji vključno s pravico do samoodločbe. Leto 1941 naj bi popravilo kar je bilo zamujenega leta 1918.

 • ahnenpass

  Seveda je narod podpiral partizane, koga bi pa naj, a okupatorje in njihove rablje mogoče?
  Takrat komunizma še ni bilo, nihče si ga ni znal niti predstavljali, zgolj peščica je poznala Marxov kapital in razumela Engelsove fantastične blodje.
  Tisti rumeni okvirček je pol hudih oslarij. Nihče ni trdil, da so Titovi partizani pobili pol milijona nemcev, to si je nekdo preprosto izmislil, so jih pa res zadrževali in jim delali velike probleme, ravno dovolj, da je je lahko razvil na primer upor proti fašistom v Grčiji.
  kako si sploh predstavljate vojno, zakaj ne bi mogel en kmetavzar ali delavček počiti ubermascha, saj smo lahko tudi v Dražgošah videli, da so arijski izrodi krvaveli in umirali enako kot vsi ostali ljudje. Poglejte si partizanske filme, tam so igralci trdili ravno obratno, za enega ubitega nemca je padlo pet partizanov, ampak bi naposled vseeno zmagali, ker je bilo domačinov toliko več kot okupatorskih vojakov. Dobro si poglejte Sutjesko, tam rečejo točno tako kot sem citiral, torej ravno obratno kot piše v rumeni neumnosti.
  Najlepši primer je vojna v Iraku, če se ne motim, niso ameriški okupatorji med agresijo izgubili niti enega tanka, iraški tanki so goreli še preden so zagledali sovražna vozila. Kljub absurdni premoči ameriškega ubermanscha, so se počasi začele kopičiti tudi izgube na njihovi strani, ampak šele potem, ko so že zasedli ogromno ozemlje in so jih iz ruševin začeli pobijati iraški ostrostrelci. Naboj iz Dragunova prebije vojaški oklep brez problema.

 • ahnenpass

  Zakaj se je Gadafi primerjal s Titom, njega so šolali na vojaški akademiji v Londonu, TIto je bil pa oficir Avstroogarske armade, Gadafi se je dokopal do oblasti z vojaškim udarom, Tito pa s socialistično revolucijo.
  TIto je ustvaril real socializem, Gadafi pa socialistično džamaherijo. TIta so izdali njegovi komunisti, ker je hotel Jugoslavijo približati kapitalističnemu zahodu, Gadafija pa njegova garda, ker je prestopil na stran američanov in napovedal vojno Al kaidi.
  Iz ljudi je zelo preprosto narediti fanatike, a kaj, ko potem postaneš njihov doživljenjski talec.

 • tarantela

  Jaz pa čakam na knjigo Ogenj in bes, ki opisuje Trumpa. V ZDA gre za med!

  • ahnenpass

   Fake ogenj in bes.

 • ahnenpass

  V modrem kvadratku je omenjen nek ameriški migrant, piše kje je bil zaposlen, ne piše pa kdo je bi, sem pa prepričan, da je bil po rodu hrvat. Če so američani tolerirali ustaše, zarukani kot so, še ne pomeni, da so jih vsi in da večina ni podpirala normalnih jugoslovanov. Kako vem, da je bil hrvat? Kdo drug bi pa študiral ob takih teman na ribe. Zakaj ni nihče delal, mogoče zato, ker ni bilo dela ali pa so se morali zmeniti kako bodo upravljali s podjetjem v prihodnje, če so bili pa delavci lastniki, ampak to so postali šele potem, ko so ustaši že zbežali in niso mogli razumeti samoupravljanja.
  Genij nato razlaga zavoženo kadrovsko politiko, češ zakaj bi plačali tri ljudi za delo, ki ga lahko opravi en sam, do malice. Mogoče zato,ker več rok hitreje opravi določena dela in lahko gredo potem ribarit, ko je končano. Smisel samoupravljanja namreč ni bil še več dela temveč blaginja, kaj to bo denar, če nimaš časa ali ga ne znaš zapraviti. Racionalizacija bi Jugoslavijo pripeljala na raven današnje Slovenije, ko bi ukinili dovolj ne nujno potrebnih dejavnosti,bi se začela spirala prostega pada preživelih delov, ki bi jih dušila socialna stiska in čedalje hujše razslojevanje. Obratno je res, podjetja ne morejo biti uspešna v okolju, ki ne more podpirati njihove dejavnosti, zato se recimo v Afriki ogromno dela, a brez učinka. Poglejte Kongo, so edini izvoznik minerala, iz katerega delajo na dotik občutljive zaslone za pametne telefone in prenosnike, država pa se je vrnila v kameno dobo, medtem ko Kitajska in Taiwan doživljajo nesluten uspeh prav zaradi izjemne prodaje naprav, ki brez Kongovih naravnih surovih enostavno ne bi obstajale kot take.
  Isto velja za SFRJ, samo kompleten idiot lahko trdi, da pri nas niso obstajale gore neprodanih surovin in izdelkov najvišje kakovosti, za tiste kredite,bi se lahko vsaj še desetkrat več zadolžili, če bi lahko svoje izdelke prodajali čez železno zaveso, po konkurenčnih cenah. Zakaj pa mislite, da so naša podpovprečna podjetja danes relativno tako uspešna, sploh ne more biti drugače zato, ker Evropa požre vse, če se pa zdaj dela po njihovo.
  Zakaj komunistična hiper produkcija, kakšno razdejanje je pa utrpela Anglija, razen Londona in večjih mest, niso nikamor padale rakete, na otok se pa nacisti niso upali izkrcati, ker ne bi prišli živi nazaj. Medtem je bilo pol Jugoslavije porušeno o tal, Slovensko nacistično ozemlje so bombardirali prav britanci. Hvala, da ne bo pomote, saj je prav,ampak ne moremo primerjati gospodarskih izzivov obeh narodov, če pri nas niso imeli niti strehe nad glavo, pa smo bili že prej navadna Alpska vukojebina, medtem ko je Anglija še vedo center globalne človeške civilizacije.
  Zahod in Rusija so se zavedali, da bo Berlinski zid padel in morajo končati norost,če so pa v nekaj desetletjih sprožili več kot 2.000 atmoskih bomb. Čakajte, bom še enkrat napisal, le dve bombi sta popolnoma uničili dve veliki japonski industrijski mesti, eksplodirali so jih pa tisočkrat več, nikaar mi ne recite, da bi planet še dolgo zdržal tako šponanje, že danes imamo janurja zaradi vse tiste silne sproščene energije praktično pomlad. Rusi so vsaj ljudje, američani še vedno nočejo nehat, niso podpisali niti mednarodnih sporazumov o omejevanju industrije (niso hinavci).

 • MEFISTO

  A tudi knjige so pisali o zločincu Titu?

  To ni mogla biti kaka resna literatura, temveč navadne kririminalke med plažo, kakršne lahko kupite v kioskih na kolodvorih.

  • Tone

   https://www.google.si/search?source=hp&ei=DgmRWrnFK47FwQKnu724Cg&q=tito+book&oq=tito+book&gs_l=psy-ab.3..0i19k1j0i22i30i19k1l2j0i22i10i30i19k1j0i22i30i19k1l6.3604.15584.0.16535.9.9.0.0.0.0.105.836.6j3.9.0….0…1c.1.64.psy-ab..0.9.832…0j0i131k1j0i22i30k1.0.pkOJkI9n_BY

  • Hribouc

   Resnica o komunističnem mitu in laži NOB Revolucija 1941

   Protikomunisti Slo : ČRNE BUKVE 1943
   Protikomunisti Slo : V ZNAMENJU OF, dokazi o zločinih 1943
   9 EU avtorjev : ČRNA KNJIGA KOMUNIZMA
   Drago Jančar: TEMNA STRAN MESECA
   Sergej Kurdakov : ODPUSTI MI NATAŠA
   Karlo Steiner: 7000 dni v SIBIRIJI
   Orlando Figes – ŠEPETALCI
   Orlando Figes – TRAGEDIJA LJUDSTVA, ruska revolucija 1891-1924
   Alain Besancon: ZLO STOLETJA
   Jacques Semelin: OČISTITI UNIČITI
   Ivan Korošec : MOJA DOLINA
   France Turšič : MED NORCI, ZLOČINCI IN LJUDEŽERCI
   NSZ: SLOVENSKI DOLG DO SIVEGA POTOKA
   Zdenko Zavadlav: POZNA SPOVED UDBOVCA
   Milovan Džilas: NOVI RAZRED
   Marko Štrovs: NEME PRIČE
   Drago Jančar: TO NOČ SEM JO VIDEL
   Roman Leljak : SAM PROTI NJIM, MIT O NOB in 25 drugih knjig
   Jože Dežman : NI BILO LAHKO A SMO OBSTALI IN STOJIMO
   Jože Dežman. SLOVENIJA 1945-1960
   Silvin Eiletz: PRED SODBO ZGODOVINE ( o Stalinu in Titu – kriminalcih)
   Ljuba Dornik: OZNA in prevzem oblasti
   Lovro Šturm : O VZPONU KOMUNIZMA NA SLOVENSKEM
   Gregor Medveše: MIT o NOB
   Maks Ipavec: KALVARIJA NOTRANJSKE DEŽELE
   Janko maček: KAKO SE JE ZAČELO

   Partizanska kolaboracija:

   Miloslav Samardžić. SODELOVANJE PARTIZANOV Z OKUPATORJEM
   Peter Urbanc : SKRITA NEPOZNANA ZGODOVINA NOB REVOLUCIJE
   Peter Batty: TITOVA VELIKA PREVARA
   Nora Beloff : ZAPRAVLJENA DEDIŠČINA JB TITA

   Zločin nikoli ne zastara :

   Dostojevski: ZLOČIN IN KAZEN
   M.Stanovnik: ODPUŠČANJE IN PROŠNJA ZA ODPUŠČANJE
   Vessula Ryden: NEBESA SO RESNIČNA RESNIČEN JE TUDI PEKEL
   F. Cerar : OD PARTIZANA DO ZLATOMAŠNIKA
   L.Šturm: BREZ MILOSTI ,pobijanje vojnih invalidov Slovenije
   Tone Ferenc: DIES IRAE

   Še v ustvarjanju:

   RKC ljubljana : OD PARTIZANA DO MILIČARJA IN DO KUREŠČKA s p.ŠPELIČEM

   RKC Maribor : SLOVENSKI Sv. KOLBE IZIDOR ZAVRŠNIK ČAKA SVETNIŠTVA

   Stanislav Zore : POT DO PRAVE SPRAVE

 • Hribouc

  H.M. , Bravo, odličen zbornik!
  Poslal bi ga kot okrožnico vsem članom ZZB, vsem Udbokučanistom in ostali koritarski bandi!
  ——————————–
  Aleksander Bajt je v svojem Bermanovem dosjeju spisal vse, kar je bilo treba spisati o “politični ekonomiji”
  Broz-Kardeljevega satanskega režima, čeprav je bil lider najboljšega ekonomskega inštituta SFRJ !
  Nobena Kurba Rdeča ne omeni te knjige, ki krasno opiše, kako, zakaj in kako dolgo so nas nategovali.

  Drugo, manjkajo številke, ki so skrajno neverjetne:

  Podzemno letališče Željava pod Plješivico pri Bihaću je koštalo čez 5 mrd dolarjev
  ” in sicer mega letališče Udbine na HR-BIH meji je koštalo več kot 5 mrd dolarjev
  Vsa ostala vojna letališča od Skopja, Beograda, Sarajeva, Niša, Tuzla, Pula, Maribor si štejte sami.
  Podzemni (27) bunkerjev za štabe vojske po vsej YU , vsaj 3 mrd dolarjev
  Podzemni Titov bunker (nuikoli ni bil v njem) ob Neretvi(lahko ga obiščete) je bil tudi čez 5 mrd dolarjev
  Mornariški bunkerji za podmornice in ladje – bogve koliko ?
  Vojska, branik KPYU – 300.000 vojakov, 4000 tankov, 400 letal – koliko , kdo ve ?
  Zdaj je vse sesuto!

  Torej pobili so 1.1 miliona Balkancev in Slovencev
  Zapravili so desetine milijard za prazen nič !
  Z koga?
  ZA YUGONOSTALGIJO ZA IDIOTE IN ZA NORCE ! Fuck off, smrt komunizmu!
  ————————————————————

  • Tone

   Ta tvoj – delni – spisek prej govori o uspešnosti tiste države kot o njeni bedi. Če bi se te milijarde dolarjev, spiskane za neproduktivne vojaške naložbe napajale iz ameriških posojil, ne bi kaj dosti ostalo za vzdrževanje navideznega standarda prebivalstva, kot radi trdite. K temu spisku je treba dodati gradnjo številnih hidroelektrarn, termoelektrarn, jedrske elektrarne, floto civilnega letalstva, potniške in tovorne ladje, ki so plule po vseh morjih sveta, gradnjo velikih tovarniških kompleksov, izgradnja mest, ki so postala tudi do desetkrat večja kot pred vojno (Ljubljana 30 > 2oo tisoč), motorizacija, saj je bil konec 70-ih že standard, da ima vsaka družina avtomobil, itd, itd.

   Upoštevati je treba tudi, da je bila Kraljevina Ju. ena najbolj zaostalih držav takratne Evrope, vsaj tretjina je živela praktično še v srednjem veku – materialno in kulturno. Štiriletna vojna je državo še dodatno obubožala. V 60-ih pa bi že težko našli ljudi na robu revščine (upoštevati, da je revščina relativen pojem – danes je reven, kdor si ne more privoščiti avta ali pametnega telefona), ljudje so množično hodili na letovanja in potovali v tujino, življenjska doba se je podaljšala in bila primerljiva z evropsko, umrljivost dojenčkov je bila pod evropskim povprečjem. itd. itd. Kultura in umetnost je bila primerljiva z zahodnoevropsko.

   Skratka, če so vsa posojila spiskali na podzemna letališča in Titove bunkerje, je bila tista družba zelo uspešna.

   • Hribouc

    Približno tako uspešna kot ti sam.
    Ker kakor ti razumeš, potem Bog nas varji!
    ———————————————————————————————————-
    Zgodovinska dejstva proti vaši pravljici:
    Slovenija 1939 je bila na ravni razvitosti Ostereicha.
    Pod morilsko živaljo, JBTitom pa je Slovenija dosegla 4x (štirikrat) nižjo raven od Avstrije, kjer je, čez prst, še danes.
    VEM, DA NISI PREBRAL “BERMANOV DOSJE” od Titovega najuspešnejšega ekonomista SFRJ in direktorja instituta v Ljubljanj, dr.Aleksandra Bajta. ki jo je izdal tik pred svojo smrtjo.
    Iz nje vidiš totalni drek vukojebine SFRJ & Broz & Kardelj.
    Preberi in nehaj bluzit na tem portalu!
    ——————————————————————————————————–
    Ob tem je Zahod v upanju, da se FLRJ ne podredi CCCP 100%, od 1950 do 1953 komunistom FLRJ dobavila vsaj 400 letal F86E in D, F84G, T33, Dc3, nekaj helikopterjev Sikorsky-55, čez 1000tankov T-47 patton, stotine samohodnih topov 90mmm, havbic 155 z vlačilcev, tisoče kamionov Džemsov, itd, itd,itd To so bili strahotni denarji, ki jih je tvoj krvavi Broz porabil drugje.
    Mogočne finančne inekcije, ki jih je dobil v petdesetih, začetku 60-ih, 79-ih in še v 80-ih
    segajo v nebo in nso obdržale komunizem do 1991- sam veš- da bi šlo še naprej, če ne bi fuknjeni Milošević zasral do podna!
    Stotisoče gastarbajterjev je požrla nekdaj hitlerjeva Nemčija, sicer bi bili socialni izbruhi
    že v 60-ih ali 70-ih vrgli komunizem iz foteljev!

    Torej: STALIN IN CHURCHILL sta po uničenju Mihajlovića, edinega resničnega borca proti Hitlerju na Balkanu ustvarila komunajzarsko vukojebino FLRJ tako, da sta se zmenila, da jo obvladujeta 50:50 – zapisano na papirni serviet in podpisano od obeh prascev lastnoročno na terasi hotela rano zjutraj ob vzhodu sonca na Jalti !

    O tej svetovni zaroti Angležarjev in Stalina dandanes pišejo debele knjige domačih in angleških in enega ameriškega avtorja.
    Svetujem, da začneš malo brat in nehaj srat!

    • Tone

     Jaz sem samo naštel nekaj dejstev, ki jih pozna vsakdo, ki ni dementen ali pa jih lahko preveri. Ti pa kar tako trosiš neke podatke, ki lahko prepričajo le prepričane.
     Vzemiva samo gastarbajtarje, ki jih mimogrede ni požrla nekdanja Hitlerjeva Nemčija, ampak so tam bodisi naredili kariero ali pa se vrnili domov in odpirali obrti in manjša podjetja in marsikateri današnji podjetnik ali njegovi starši je pričel kot gastarbajter. Poleg tega je država za svoje zdomce skrbela z meddržavnimi pogodbami, ki so jim zagotavljale razne pravice, med drugim poučevanje otrok maternega jezika, itd.
     Sicer pa gastarbajterstvo nima nič s komunizmom, večina jih je bila iz tipično kapitalističnih držav Italije, Španije, Grčije, Turčije.

     Bajta seveda nisem bral, ker me ne zanima kaj piše človek, ki je bil vse življenje zvesti pes komunističnega režima in diktatorja Tita in kriv za marsikatero napačno ekonomsko potezo države, ki ji je služil.

     • Hribouc

      Gastarbajterji so razbremenili SFRJ in prinašali denar – to ni nikaka uspešnost SFRJ .
      —————–
      Kakšen človek je bil, boš izvedel kaj je v resnici bil – nam in našim otrokom je zapustil super dragoceno dediščino,l po kateri se ne sme in ne more ponoviti kurčev eksperiment samoupravljanj / zapravljanja po komunajzarsko!

     • Tone

      Kakorkoli, gastarbajterji so bili odlična politična poteza. Silil jih pa nihče ni.

   • Hribouc

    Približno tako uspešna kot ti sam.
    Ker kakor ti razumeš, potem Bog nas varji!
    ———————————————————————————————————-
    Zgodovinska dejstva proti vaši pravljici:
    Slovenija 1939 je bila na ravni razvitosti Ostereicha.
    Pod morilsko živaljo, JBTitom pa je Slovenija dosegla 4x (štirikrat) nižjo raven od Avstrije, kjer je, čez prst, še danes.
    VEM, DA NISI PREBRAL “BERMANOV DOSJE” od Titovega najuspešnejšega ekonomista SFRJ in direktorja instituta v Ljubljanj, dr.Aleksandra Bajta. ki jo je izdal tik pred svojo smrtjo.
    Iz nje vidiš totalni drek vukojebine SFRJ & Broz & Kardelj.
    Preberi in nehaj bluzit na tem portalu!
    ——————————————————————————————————–
    Ob tem je Zahod v upanju, da se FLRJ ne podredi CCCP 100%, od 1950 do 1953 komunistom FLRJ dobavila vsaj 400 letal F86E in D, F84G, T33, Dc3, nekaj helikopterjev Sikorsky-55, čez 1000tankov T-47 patton, stotine samohodnih topov 90mmm, havbic 155 z vlačilcev, tisoče kamionov Džemsov, itd, itd,itd To so bili strahotni denarji, ki jih je tvoj krvavi Broz porabil drugje.
    Mogočne finančne inekcije, ki jih je dobil v petdesetih, začetku 60-ih, 79-ih in še v 80-ih
    segajo v nebo in nso obdržale komunizem do 1991- sam veš- da bi šlo še naprej, če ne bi fuknjeni Milošević zasral do podna!
    Stotisoče gastarbajterjev je požrla nekdaj hitlerjeva Nemčija, sicer bi bili socialni izbruhi
    že v 60-ih ali 70-ih vrgli komunizem iz foteljev!

    Torej: STALIN IN CHURCHILL sta po uničenju Mihajlovića, edinega resničnega borca proti Hitlerju na Balkanu ustvarila komunajzarsko vukojebino FLRJ tako, da sta se zmenila, da jo obvladujeta 50:50 – zapisano na papirni serviet in podpisano od obeh prascev lastnoročno na terasi hotela rano zjutraj ob vzhodu sonca na Jalti !

    O tej svetovni zaroti Angležarjev in Stalina dandanes pišejo debele knjige domačih in angleških in enega ameriškega avtorja.
    Svetujem, da začneš malo brat in nehaj srat!

 • TOML

  hu hu hu, kaj cvilijo spodaj titovi picajzli..

 • TOML

  Pravijo, da so tisto zmrznjeno taco od klavca Tita odtajali
  in jo lupili kot kebab, ker so iz tega delali sladoled v Velenju.
  Kepica z okusom Brozove noge je bila 1€

 • DJURO SUMAR

  Tito je bil genialen politik in vojskovodja.
  Treba se je le pozanimati, kdo je gospe naročil in plačal, da je napisala to knjigo.
  Gospa naj se rajši loti pisanja o zločinih Angležev in Američanov, karih je še danes na tisoče vsak dan po vsem planetu.