fbpx

To je Muhammed Ali Işık. V Ljubljani želi odpreti osnovno šolo.

Muhammed Ali Işık, sicer lastnik Izobraževalnega centra Ambra, zdaj ustanavlja tudi zasebno osnovno šolo in vrtec, ki bosta delovala v prenovljeni stavbi bivšega hostla v Ljubljani, v začetku pa bosta sprejela 2 oddelka otrok. Prvi učenci bodo v klopi sedli že prihodnje šolsko leto.

Na Izobraževalni center Ambra smo se obrnili z vprašanji, kako bo izgledal pouk v zasebni šoli in vrtcu, ki ju ustanavljajo v Ljubljani. Pogovarjali smo se z Muhammedom Ali Işıkom, enim od vodij omenjenega projekta, ki nam je podal informacije o novi osnovni šoli in vrtcu.

Zakaj ste se odločili, da odprete zasebno osnovno šolo?
Želimo ustvariti šolo, ki bo varno in prijazno okolje za učenje in igro, kjer bodo otroci izzvani, da razvijajo in izkoristijo svoje sposobnosti za vključevanje in delovanje tako v ožjem in širšem okolju kakor tudi v multikulturni svetovni skupnosti. V šoli se bo izvajal najboljši izvedbeni kurikulum, in sicer v prostoru in okolju, kjer bodo otroci osvojili najvišji nivo znanja in razvojnih sposobnosti. V šoli želimo doseči najvišje razvojne, vzgojne in izobraževalne standarde, tako da se bodo otroci odzivali na izzive in samozavestno nadaljevali svojo vzgojno in izobraževalno pot.

Vsekakor pa želimo v šoli pridobiti in obdržati visoko usposobljene in izkušene učitelje, ki bodo otrokom pomagali odkriti njihove talente in jim pomagali izraziti tisto najboljše, kar je v njih.

Kakšne vrste šola bo to? Ali boste v njej poučevali kakršnekoli religiozne predmete?
Naš namen je ustanoviti popolnoma navadno osnovno šolo, kjer se bo izvajal izključno javno veljavni program v slovenskem jeziku, ki ga izvajajo tudi druge javne (ne zasebne) šole v Sloveniji.

V šoli ne bo nobenih religioznih vsebin. Šola bo delovala v slovenskem okolju, zato se bodo izvajale vsebine, ki so določene v javno veljavnem programu, vsekakor pa bodo aktivnosti vezane na slovensko kulturo, umetnost, zgodovino, običaje in ljudsko izročilo. V okviru dodatnih dejavnosti se bodo učitelji in učenci zagotovo pogovarjali tudi o drugih kulturah in širšem okolju, kar pa nikakor ne bo povezano z vero in religijo, ampak z namenom širjenja znanja in vsesplošne razgledanosti. Menimo, da mora biti izobraževanje osredotočeno na otroke. Šola mora graditi povezanost med otroki, strokovnimi delavci, starši in širšo skupnostjo. Le tako bodo otroci poleg znanja pridobili še samozavest, odgovornost in visoke etične standarde, ki jim bodo pomagali pri sporazumevanju in delovanju v okolju.

Od naših virov smo izvedeli, da bo vrata odprla nova zasebna osnovna šola, zato smo na ministrstvo za izobraževanje v zvezi s tem naslovili tudi vprašanje: ”Dobili smo informacijo, da se je muslimanska skupnost (oziroma turški izobraževalni center Ambra) na ministrstvo prišla pozanimati, kako lahko ustanovi zasebno muslimansko osnovno šolo po vzoru katoliških osnovnih šol. Zanima nas, če ta podatek drži.

Z ministrstva so nam odgovorili: ”Konec leta 2013 in v začetku leta 2014 so predstavniki omenjene institucije na MIZŠ, na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo poizvedovali glede materialnih pogojev za ustanovitev vrtca in osnovne šole.” 

Kdaj pričakujete, da bo šola odprta in koliko otrok boste sprejeli?
Odprli bomo šolo in vrtec. Načrtujemo, da bomo prvo leto odprli 2 oddelka vrtca in otroke sprejeli v prvi razred osnovne šole. Zavedamo se, da si bomo morali naprej pridobiti zaupanje staršev, da se bodo v nadaljevanju odločili za vključitev otrok v našo šolo.

Načrtujemo, da bo šola odprta z novim šolskim letom 2016/17. Med tem časom bodo potekali še postopki za vpis v razvid na ministrstvu za šolstvo in šport.

Ste že razvili program in učni načrt? Bo ta potekal po kakšni posebni metodi?
Ne, ne razvijamo svojega programa ali posebnih pedagogik. Naše mnenje je, da je javno veljavni program za vrtce in osnovne šole v Sloveniji kakovosten in nudi dovolj možnosti za razvoj, igro in učenje tako predšolskih kot šolskih otrok.

Kdo bo financiral odprtje šole?
Projekt bo v celoti financirala Ambra preko bančnega kredita.

M. G.