fbpx

Ideologija progresivizma ali kako vzpostaviti družbo, kjer verske vrednote nimajo vidnejšega mesta

Foto: STA

“Pri progresivizmu gre za ideologijo tako imenovanega napredka, ki je slogan obenem pa tudi eden od temeljev oziroma derivatov modernega sekularizma. Sekularizem pa je derivat krščanstva. Gre namreč za tezo, da je treba vzpostaviti družbo, kjer verske vrednote nimajo vidnejšega mesta. To pomeni, da je vera potisnjena v zasebno sfero, medtem ko je javno življenje domena tistih družbenih centrov, ki se pri svojem delovanju ne opirajo na verske vrednote,” o progresivizmu pravi dr. Tadej Strehovec.

Dr. Tadej Strehovec trdi, da gre za paradigmo, v kateri so na eni strani liberalne, napredne in razsvetljene stranke, na drugi strani pa smo kristjani, torej tisti, ki naj bi bili srednjeveški, mračnjaški. Kristjani so tisti, ki se v javnem prostoru nimajo pravice oglašati, kaj šele da bi lahko kakorkoli participirali v javnem življenju, meni Strehovec.

Nekdaj z orožjem, danes z besedo
“V preteklosti je bilo velikokrat govora o tem, da se sekularizem širi predvsem preko nasilja. Recimo za časa francoske revolucije ali pa komunističnih revolucij. Takrat je bila ost delovanja uperjena prav zoper verujoče ljudi. V moderni družbi pa pogostokrat to paradigmo, ta konflikt med “naprednimi” in vernimi ljudmi, čutimo ravno na področju jezika. Dejstvo je, da določene besedne zveze v moderni družbi niso zaželene. To so predvsem tiste, ki govorijo o pozitivni samopodobi kristjanov.”

V tem lahko prepoznamo tendenco, da se pozitivna sporočila o kristjanih namenoma zamolčuje, promovira pa se družbene skupine, ki se odevajo v kontekst naprednosti oziroma progresivnosti, pravi Strehovec.

V progresivizmu ni prostora za vero
“Sekularizem že po sami definiciji zagovarja družbo, kjer se državljani in družba ne naslanjajo na verske vrednote oziroma na samo vero. Protislovje sekularizma je v tem, da temeljni postulati sekularizma, kot so na primer človekovo dostojanstvo in človekove pravice, predpostavljajo vero. Treba je vedeti, da nobena znanstvena raziskava ne bo pokazala, da imamo ljudje dostojanstvo in človekove pravice. Preprosto ljudje kot skupnost verujemo, da ima vsak človek pravico do osebnega dostojanstva, človekovih pravic itd.”

Strehovec meni, da progresivizem v krščanstvu prepoznava nasprotnika, ker upa, da nasprotovanje krščanstvu vzpostavlja v družbi konflikt, katerega rezultat jim bo omogočil prevzem oblasti in pa ohranjanje družbenih monopolov. Progresivizem je lahko zelo problematičen, saj ustvarja prvorazredne in drugorazredne državljane, trdi Strehovec.

Ali lahko progresivizem kot ideologija preživi brez krščanstva?
“Včasih ko človek prebira vse te članke, razprave in medijska poročila, se zdi, da bi nas, tudi če bi se katoličani samoukinili, nasprotniki ponovno ustanovili. Bolj pomembno vprašanje pa je, ali lahko družbene skupine, ki zagovarjajo progresivizem, biološko sploh obstanejo. V tem stoletju se zdi, da progresivizem spodkopava biološko substanco družbe, v kateri želi vladati. Tu mislim predvsem na promoviranje takšnih praks, ki ogrožajo temeljno pravico vsakega človeka, to je pravico do življenja. Boj kot je neka družbena skupina progresivna, bolj zagovarja splav, želi redefinirati družino, nasprotuje veri itd.”

Opažamo lahko, da imajo te skupine nizko rodnost, nimajo družinskega življenja in da je njihova prihodnost ogrožena čisto na biološki ravni, trdi Strehovec. Prepričan je, da mora krščanstvo, ko se sooča s temi progresivnimi idejami, ohranjati svoje versko izročilo, da si prizadeva za versko svobodo, da zagovarja človeško življenje od spočetja do naravne smrti in daje pomen družinskemu življenju.

Celotno oddajo si lahko ogledate na tej povezavi.

A. R.