fbpx

V Evropski uniji živi več kot 80 milijonov ljudi, ki se soočajo z ovirami in diskriminacijo

Romana Tomc, poslanka v Evropskem parlamentu (foto: osebni arhiv).

Tretjega decembra po vsem svetu obeležujemo mednarodni dan invalidov. V Evropski uniji živi preko 80 milijonov ljudi, ki se soočajo z določeno stopnjo invalidnosti, staranje prebivalstva pa pomeni, da se bo ta številka le še višala. Organizacija združenih narodov je mednarodni dan invalidov razglasila prav z namenom opozarjanja na ovire in diskriminacijo, s katero se soočajo invalidni ljudje.

Evropska poslanka Romana Tomc se kot članica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu redno sooča z vprašanjem enake vključenosti invalidov na trg dela ter dostopnosti do vseh vrst storitev. “Dostopnost do storitev je nujen pogoj za aktivno in enakopravno udeležbo invalidov v družbi, kot razvita družba pa jim moramo to zagotavljati. Z Aktom o dostopnosti je Evropska komisija določila skupne zahteve glede dostopnosti za nekatere ključne proizvode in storitve, s katerimi bi se invalidom na ravni EU omogočila polna udeležba v družbi. A implementacija tovrstnih predlogov je dolg in zapleten proces, predvsem v tako togi državi, kot je Slovenija. Številna društva v Sloveniji opozarjajo na ovire, s katerimi se soočajo invalidi in prav je, da se njihov glas sliši,” je povedala naša poslanka v Evropskem parlamentu.

“Letos sem organizirala posvet o Aktu o dostopnosti, pred kratkim pa so me v Bruslju obiskali tudi predstavniki društva Sonček – Zveze društev za cerebralno paralizo. Sodelovanje mora biti obojestransko, le tako se bo evropska zakonodaja pravilno odzvala na njihove potrebe,” je poudarila Romana Tomc.

Znakovni jezik bi moral postati eden od uradnih jezikov Evropskega parlamenta
Romana Tomc pa je v Ljubljani obiskala tudi Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, kjer si je ogledala njihovo delovanje in se seznanila s številnimi dosežki, ki jih gluhi in naglušni dosegajo na različnih področjih. Pozdravila je njihova prizadevanja za aktivno vključevanje prizadetih oseb in poudarila, da se tudi sama v Evropskem parlamentu zelo zavzema za enakopravno obravnavo: “Prav pred kratkim smo poslanci s komisarko za zaposlovanje in socialne zadeve Marianne Thyssen razpravljali o resoluciji, katera predlaga konkretne spremembe pri uporabi znakovnega jezika v evropskih institucijah. Znakovni jezik bi moral postati tudi eden od uradnih jezikov Evropskega parlamenta!”

“Naj tudi oni vidijo, kako poteka dnevni utrip v Bruslju”
“Z namenom opozarjanja na enako vključenost na vseh področjih pa smo se v naši pisarni odločili, da ponudimo možnost stažiranja tudi prizadeti osebi – z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije se dogovarjamo, da na mesečno stažiranje povabimo gluho ali naglušno osebo. Naj tudi oni vidijo, kako poteka dnevni utrip v Bruslju,” je zaključila evropska poslanka Romana Tomc.

M. S.