fbpx

V Sloveniji je nujno urediti zgodnjo obravnavo slepih in slabovidnih otrok

Foto: iStock

Zveza Lions klubov Slovenije opozarja, da je Slovenija ena redkih držav v Evropi, ki nima sistemsko urejene zgodnje obravnave slepih in slabovidnih otrok. ”V Sloveniji slepih in slabovidnih otrok do šestega leta starosti nihče ne obravnava. In to ravno v letih, ko bi otroke morali privaditi na samostojno življenje kljub posebnim potrebam,” je komentiral Branko Dolenc, guverner zveze.

Kot opozarjajo, v Sloveniji ni ljudi, ki bi lahko nudili ustrezno podporo slepim in slabovidnim otrokom. ”V Sloveniji je usposabljanje za starše in otroke le v Ljubljani, kar za marsikoga pomeni veliko finančno in logistično težavo,” je pojasnil Dolenc.

Slepe in slabovidne otroke bi morali pričeti obravnavati takoj, ko ugotovimo, da imajo okvaro vida, saj vizualne informacije vplivajo na otrokov razvoj, menijo v zvezi. Prav čas pred odhodom v osnovno šolo pa je za te otroke najpomembnejši, saj jih tako lahko bolje pripravimo za življenje. Zveza Lions klubov zato pričenja z novim projektom.

”Primanjkljaje, ki jih otrok dobi v zgodnjem otroštvu, je kasneje zelo težko nadoknaditi, pogosto pa celo nemogoče,” opozarjajo v zvezi Lions.

Pilotni model tudi osnova za spremembo zakonodaje
V Zavodu za slepo in slabovidno mladino že tretje leto intenzivno izvajajo program zgodnje obravnave slepih in slabovidnih otrok, a za 60 otrok skrbi le ena psihologinja. V zvezi Lions zato želijo preizkusiti model zgodnje obravnave, ki bi lahko služil tudi kot podlaga za zakon o zgodnji obravnavi. V ta program nameravajo vključiti 20 družin, s katerimi bi izvajali program zgodnje obravnave otrok.

Program bi bil usmerjen v družino in bi se izvajal v domačem okolju. S tem pilotnim projektom pa želijo postaviti standarde izvajanja zgodnje obravnave za slepe in slabovidne, ki pa se lahko prenesejo tudi na druge skupine otrok s posebnimi potrebami.

M. G.