Dr. France Cukjati: “Posilstvo, kamenjanje žensk, umor ‘nevernika’, nezakonit prestop meje so kazniva dejanja in naši organi pregona bi morali spoštovati enakost pred zakonom. Migrant, ki tega ne sprejema, ne sodi v Evropo in tudi v Slovenijo ne!”

Foto: Polona Avanzo

O Sloveniji, Evropski uniji in svetu smo se pogovarjali s Francetom Cukjatijem, ki je diplomiral iz filozofije v Zagrebu in teologije v Frankfurtu. Po končanem študiju medicine v Ljubljani je dolga leta deloval kot splošni zdravnik. Tri mandate je bil na listi SDS poslanec državnega zbora in ga v letih 2005-2008 tudi vodil. Je predsednik Zbora za republiko.

Gospod Cukjati, Zbor za republiko, ki ga vodite, je v zadnjem mesecu organiziral tri zanimive javne tribune s skupnim naslovom Evropa in Slovenija na razpotju. Prvi javni tribuni konec marca ste dali naslov Kam greš, Slovenija?.
Vsak človek, vsaka država pa tudi Evropa je na neki način vedno na razpotju. Vedno znova je postavljena pred nove odločitve. Pa vendar so se v zadnjih letih notranja neskladja v Evropi tako zaostrila, da bo pri nekaterih pomembnih vprašanjih potrebna jasna sprememba smeri. Naj omenim le množične ilegalne migracije, ki nimajo veliko opraviti z begunstvom in so le posledica protievropske politike in “trgovine z ljudmi”. Pa seveda stanje v Sloveniji.

Dr. Dimitrij Rupel se je ob tem vprašal, ali je Slovenija res obsojena na vse globljo izključevalnost. Kaj menite o tem glede na to, da ste lani izdali knjigo Slovenske podobe zla?
Izključevalnost je dediščina komunizma, ki je temeljil na dvorazredni družbi, na “avantgardi” in brezpravni raji, ki je bila s floskulo “moralno-politične neprimernost” radikalno izločena z vseh vodstvenih položajev v politiki, gospodarstvu in bančništvu pa tudi v šolstvu, medijih in sodstvu. Kmalu po osamosvojitvi se je “konservativna” komunistična levica pobrala in načelo izključevalnosti še bolj zaostrila. Celo tako daleč je šla, da je z vsemi svojimi strankami v jedro svojega predvolilnega programa postavila “protijanšizem”, ki ga seveda ni bila sposobna niti utemeljiti.

Večino knjige Slovenske podobe zla sem res namenil posledicam revolucionarnega zločina in povojnega komunizma za današnjo Slovenijo. Vsi komunistični sistemi so prej ali slej propadli prav zaradi izključevalnosti, ki je tudi sicer osnovni razlog samodestrukcije države, kot sta pred nekaj leti mojstrsko dokazala Daron Acemoglu in James A. Robinson v knjigi Zakaj narodi propadajo. Če bo tudi nova slovenska država še naprej ujeta v dediščino komunistične izključevalnosti, se ne bo dobro končalo. Tudi Slovenija je torej na razpotju.

Podobno kot v komunizmu in novodobni levici pomeni izključevalnost njeno najbolj destruktivno lastnost, se nam danes tudi na področju religij vsiljuje spoznanje, kako zelo je islam izključevalen, saj ne le, da je ujet v sovraštvo do “nevernikov” oziroma do krščanstva, ampak je tudi obseden z rušenjem simbolov starih kultur in cerkva.

Na drugi javni tribuni Evropa in z njo Slovenija na razpotju – s koreninami ali brez njih? je dr. Andreja Valič Zver govorila o slovenskem in evropskem spravnem procesu in demokratizaciji. Nekako se zdi, da Slovenci na tem področju še capljamo za Evropo …
Slovenija je unikum v Evropi prav v tem, da vse genocide in holokavste odločno in povsem enotno obsojamo, pri vprašanju zločina komunistične revolucije pa smo tudi po tridesetih letih še vedno tako neverjetno razdeljeni. Nobene evropske resolucije, ki poleg fašizma in nacizma obsoja tudi zločine komunističnih pobojev, slovenski parlament tudi danes še ni sposoben sprejeti. Ta razdeljenost v moralni presoji naše skupne zgodovine je po moje glavni razlog notranje razklanosti naroda in trdoživosti notranje moralne pohabljenosti mnogih vodstev državnih institucij.

Dr. Jože Rant je govoril o demografskih in varnostih izzivih Evrope in Slovenije. Nedvomno Evropejci in Slovenci z nizko rodnostjo ogrožamo sami sebe!?
Soglašam z njim, da negativna demografska slika ne odpira le vprašanja, kako vsem generacijam zagotoviti višji življenjski standard, ampak tudi vprašanje varnosti in “obrambe” domovine, ki si jo brez domoljubja težko predstavljamo. Tega pa od priseljenih tujcev ne moremo pričakovati.

Foto: Polona Avanzo

Diplomat Tone Kajzer se je ob tem vprašal, kako obrniti trende izseljevanja mladih in izobraženih ljudi. Mladi in izobraženi Slovenci odhajajo iz Slovenije, k nam pa prihajajo nizko izobraženi ljudje z Balkana, Bližnjega vzhoda in iz Afrike. Dolgoročno gledano je verjetno to precej samomorilsko za slovenski narod!?
Veliki globalistični strategi že vrsto let načrtujejo, kako “zamenjati” evropske narode. In če kje, potem jim to uspeva v Sloveniji. Visoko kvalificirane na veliko izvažamo, uvažamo pa nekvalificirane. Sposobni, mladi, delavni Slovenci odhajajo, ker so doma bolj ali manj “izključeni”, prihajajo pa tujci, ki bi večinoma najraje živeli od socialne podpore. Odhajajo pripadniki slovenske krščanske kulture, prihajajo pa pripadniki muslimanske pa tudi šeriatske kulture. Govorim o statistični večini in ne o posameznikih.

Zanimiva je bila tudi razprava dr. Janka Kosa, ki se je vprašal, kaj je narobe s kulturno politiko Evropske zveze in Slovenije. Je problem tudi v tem, da se v vseh porah družbe čuti vpliv kulturnega marksizma?
Pojem “kulturni marksizem” lahko prebuja napačne asociacije. Marsikdo bi si lahko razlagal, da se je marksizem odpovedal krvavi revoluciji in postal bolj “kulturen” in s tem sprejemljiv za današnji čas. A v bistvu gre za marksiste t. i. Frankfurtske šole, ki so že v času Stalina ugotavljali, da je človeka nemogoče na silo spremeniti in prisiliti, da sprejme komunistično ideologijo in jo ponotranji. Zato so vse sile usmerili v spremembo strategije, po kateri naj bi najprej okupirali vzgojo, šolstvo, medije, kulturo in prek njih spremenili družbo. A ta strategija je razgalila bedo komunizma, ki je sposoben le kritizirati in uničevati krščanstvo, ni pa sposoben ponuditi nobene enakovredne alternative. Kaj ponuja namesto družine, ki temelji na trajni medsebojni ljubezni? Kaj namesto krščanskega pojmovanja spola, po katerem se moški in ženska dopolnjujeta, saj sta šele skupaj “eno telo”? Kaj namesto spolnih odnosov, ki naj bi bili izraz brezpogojne ljubezenske predanosti? Edino, kar ponuja, je nora ideja o “prosti izbiri spola”. Res pa je, da je “kulturni marksizem” že globoko prodrl v birokracijo EU. In če bo odločal o “evropski kulturi” in zahteval podreditev “nacionalnih kultur”, se bo evroskepticizem le še okrepil v smeri razpada EU.

Zanimiva je bila tudi zadnja tribuna z naslovom Evropa in z njo Slovenija na razpotju – Kam greš, Evropa? Po dr. Andreju Umku je najpomembnejša vsebina Evropske unije gospodarsko povezovanje. Se strinjate s tem?
EU se je začela z gospodarskim povezovanjem za premog in jeklo. Dr. Umek je lepo pokazal, da glede gospodarstva nobena evropska država ni samozadostna. Zato so se vse zadnje vojne v Evropi začele zaradi nujnega širjenja življenjskega prostora, “Lebensraum”. Skupni trg ter prost pretok blaga in storitev sta torej osnova miru.

Vi ste se v svojem razmišljanju vprašali, ali je identiteta naroda in EU zaželena, koristna ali celo nujna?
Zadnje čase se tudi v političnih komentarjih vse pogosteje omenja vprašanje identitete. Ob identitarnih gibanjih je “identiteta” postala celo psovka, govoriti o identiteti pa “sovražni govor”. V čudne vode je zaplavala ta naša “politična korektnost”!

Gre za resne zadeve. Identiteta človeka je vse to, kar ga dela enkratnega. Ne samo priimek in ime ter datum rojstva, ampak predvsem njegova biološka osnova, ki določa telesno konstitucijo, barvo kože, človekov značaj itn. Pa tudi njegova zgodovina in zgodovina njegovih staršev, prastaršev in vsega njegovega naroda.

K identiteti sodijo tudi človekov odnos do okolja, v katerem živi, njegove izkušnje, ponotranjene navade, njegova vera, njegov svetovni nazor, ki človeku pomeni izvor mišljenja, odločanja in delovanja. Brez tega osebnostnega jedra je človek “razosebljen”. Nima svojih stališč. Je le brezosebna številka v množici, ki jo obvladuje “mainstream” miselnost. Jasen in stabilen svetovni nazor ima namreč vlogo osrediščenja vsega človekovega mišljenja, delovanja in razumevanja sveta. Če ga človek nima, “je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku”…

Človeka lahko spoštujemo le tako, da ga spoštujemo takega, kot je, enkraten. Okolje, ki je sovražno do človekove identitete, kot na primer do judovstva v času nacizma, ali do krščanstva v času komunistične revolucije v Sloveniji in v času radikalnega islama na Bližnjem vzhodu, ali do muslimanstva v Srebrenici, ustvarja plodna tla za največje zločine človeštva.

Foto: Polona Avanzo

Pri tem ste se sklicevali tudi na najnovejšo knjigo znanega ameriškega politologa Francisa Fukuyame, ki nosi naslov Identity – Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition, ki te stvari precej logično in smiselno razlaga.
Fukuyama
je na neki način postal ikona svetovnega levičarstva in socialdemokracije. Zadnje čase pa opozarja socialdemokrate, da so v svojih političnih programih preveč zanemarili željo narodov po ohranitvi lastne identitete. Prav to je po njegovo razlog, da se vse bolj pojavlja odpor do levice. Zanemarjanje vrednotne identitete prebivalcev in narodov se po njegovem kaže v vse glasnejšem populizmu in evroskepticizmu. Pri tem pa se očitno ne zaveda, da ne gre za “napako” ali “površnost” socialdemokracije, ampak za dediščino osnovnih ciljev marksističnih socialistov iz srede devetnajstega stoletja, ko sta Marx in Engels imenovala tri največje ovire komunistične revolucije, to so zasebna lastnina, vera in družina.

Fukuyama podobno kot drugi ugotavlja, da je vnovično zatekanje k identiteti v prvi vrsti posledica globalizacije, saj se ljudje zaradi trka civilizacij počutijo ogrožene in se vračajo k svojim koreninam …
Upor proti razgradnji identitete je najbolj naraven odziv ljudi, ki se pomena svoje identitete in identitete svojega naroda zavedajo. In če je globalizacija usmerjena proti identiteti, jo človek normalno zavrača. Če bo EU skušala graditi svojo identiteto tako, da bo kršila načelo subsidiarnosti in zavračala identiteto posameznih narodov, potem je jasno, da bodo ti narodi zavračali takšno Evropo.

No, čeprav je Fukuyama Američan japonskega rodu, pa se na splošno zelo zavzema za čim boljšo integracijo imigrantov v ameriško in evropsko družbo. Kritičen je recimo do dejstva, da so v Zahodni Evropi nastale nekakšne vzporedne družbe, nekakšni muslimanski predeli, ki preprečujejo, da bi se ti ljudje integrirali v evropsko družbo. Prav gotovo je to resen problem.
Ni mi jasno, kako lahko od prišlekov pričakuje “boljšo integracijo”? S kakšno pravico od njih zahteva, da zanikajo svojo islamsko identiteto in svoje šeriatsko pravo? V primeru radikalnega islama je to tudi utopično. Radikalni islam si očitno predstavlja, da bo sožitje s krščansko kulturo mogoče le tako, da krščanska kultura za vedno izgine. In ti islamisti ob svojem ilegalnem prestopu meje ne bodo spremenili svoje identitete in svojega mnenja. Od njih bi morali zahtevati vsaj to, da spoštujejo naš pravni red. Posilstvo, prisilna poroka, kamenjanje žensk, umor “nevernika” pa tudi poulične tatvine, mučenje živali s halal zakoli in nezakonit prestop meje so kazniva dejanja in naši organi pregona bi morali spoštovati enakost pred zakonom. Migrant, ki tega ne sprejema, ne sodi v Evropo in tudi v Slovenijo ne!

Foto: Polona Avanzo

Fukuyama pravi: Dobro asimilirani priseljenci prinašajo zdravo raznolikost v vsako družbo, koristi integracije pa se lahko v celoti uresničijo. Slabo asimilirani priseljenci pa so za državo breme in v nekaterih primeri predstavljajo varnostno grožnjo. Verjetno ima prav.
Seveda ima prav. Je pa neverjetno naiven, saj izkušnje kažejo, da asimilacija muslimanskih priseljencev z Bližnjega vzhoda in iz Afrike v večini primerov tudi skozi več generacij ne uspe. Pri radikalnem islamu gre namreč v bistvu za fanatizem, ki ni sposoben svojih naukov posodobiti in izboljšati, saj naj bi bil Koran napisan dobesedno “nad oblaki”. Krščanstvo pa je razlago Svetega pisma, ki ga je zapisala človeška roka, vedno znova poglabljalo v iskanju odgovorov na vedno nova vprašanja. Zato se krščanski prišleki brez težav integrirajo v vsako tujo demokratično družbo, muslimani pa le, če “sekularizirajo” svoje nauke.

Na tem zadnjem predavanju je dr. Janez Juhant govoril o Evropi in njenih krščanskih vrednotah. Nekako se zdi, da so se krščanske vrednote v precejšni meri izgubile … V tem trenutku je predvsem očitno, da je Evropa vse manj krščanska in da je od znotraj in od zunaj ogrožena. Vse skupaj verjetno prav žalostno simbolizira goreča pariška katedrala Notre-Dame (Naša Gospa)?
Krščanske vrednote se v bistvu niso izgubile, saj jih je zahodna civilizacija v velikem obsegu vgradila v svoj pravni sistem. Ne gre samo za prepovedi, kot so “ne laži”, “ne kradi”, “ne ubijaj”, ampak tudi za načela enakopravnosti, solidarnosti, enakosti pred zakonom, dostojanstva človeškega življenja ipd. Vprašanje pa je, kako dolgo bodo ta načela še veljala, če se nam razblini njihova “nadčloveška” avtoriteta.

No, naj se dotakneva še aktualne politike. Lani v začetku junija je SDS premočno zmagala na državnozborskih volitvah, a desnosredinske vlade ni mogla sestaviti, saj je Nova Slovenija dobila premalo poslancev, druge desnosredinske stranke − Slovenska ljudska stranka, Nova ljudska stranka in Glas za otroke in družino − pa se niso prebile v državni zbor. Tako smo dobili novo levo vlado pod vodstvom Marjanca Šarca, ki jo podpira tudi radikalna Levica, po novem pa še SNS pod vodstvom Zmaga Jelinčiča. Kako ocenjujete njeno delovanje?
Nobenega resnega problema se še ni lotila, tudi zdravstva ne. Njenih reform ne morem kritizirati, ker jih ni. In vse kaže, da jih tudi ne bo. Paradržavi je očitno zagotovljeno še štiri leta miru. Ne bodo pa imeli miru vsi tisti, ki so se vsaj malo skušali izviti iz primeža socialistične diktature, od zasebnih podjetnikov do koncesionarjev v zdravstvu. Za to bo poskrbela radikalna Levica, ki obvladuje ne le predsednika vlade, ampak vse koalicijske stranke.

Kako kot dolgoletni zdravnik na različnih nivojih gledate na kaos v zdravstvu?
Po osamosvojitvi smo želeli v zdravstveno službo vnesti vsaj malo konkurenčnosti in tržnega mehanizma, da bi pacient tako v ambulanti kot v bolnišnici postal zaželen gost in bil kar se da hitro, kakovostno in konkurenčno prijazno oskrbljen. Uzakonili smo prosto izbiro zdravnika in bolnišnice, v osnovnem zdravstvu pa vzpostavili plačevanje po številu opredeljenih pacientov. To je bil prvi korak h konkurenčnosti, s katerim bi nagradili tiste, ki jih bolniki bolj oblegajo. Nadaljevanja ni bilo in še prvi korak skušajo leve vlade na vse načine izničiti.

Pred nami so evropske volitve. Vi ste še vedno pomemben član Slovenske demokratske stranke, ki je za evropske volitve pripravila manifest z naslovom Evropa ZATE! Bi kakšen njegov del posebej izpostavili?
Še najpomembnejše se mi zdi pričakovanje oziroma zahteva, da Evropa vendarle dolgoročno zagotovi varnost državljanov in zavaruje svoje zunanje meje. Hkrati mora odločno preprečiti dvojna merila. Ko je na primer Poljska želela vsaj malo normalizirati svoje postkomunistično sodstvo, ji je Bruselj zagrozil z drastičnimi sankcijami. Ko pa je Zahodna Nemčija po padcu berlinskega zidu radikalno lustrirala sodstvo nekdanje Vzhodne Nemčije, pa ni bilo slišati nobenih pomislekov. Dvojna merila so najbolj zanesljiva pot v razgradnjo Evropske unije.

Foto: Polona Avanzo

SDS bo na evropskih volitvah nastopila s skupno listo s SLS in NLS. Obstaja prepričanje, da je to modra odločitev, saj se zaradi visokega praga na evropskih volitvah povezovanje obrestuje, drobljenje pa kaznuje. Kaj menite o tem?
Ne samo da se prepreči izguba glasov, sodelovanje sorodnih strank je tudi sicer v politiki zelo pomembno. Predvsem tam, kjer potekajo volitve po proporcionalnem sistemu, kot je to v Sloveniji.

Kako pa ocenjujete druge “evropske liste”?
Gre v glavnem za neznana imena, za katera ne vem, kako bodo zastopala slovenske barve – če jih bodo sploh sposobna.

In še za konec. Zakaj so evropske volitve pomembne za prihodnost slovenskega naroda, njenih državljanov in Republike Slovenije?
Če se EU ne bo vrnila k svojemu izhodišču in Lizbonski pogodbi, bo še naprej nevarno rasel evroskepticizem in z njim nevarnost razgradnje. Za samostojnost Slovenije pa je članstvo v EU bistvenega pomena. Negovati moramo evropsko identiteto, ki pa ne sme pomeniti ideološkega enoumja, predvsem če ga načrtujejo in sugerirajo pripadniki “kulturnega marksizma”. Pomembno je, kakšne ljudi pošiljamo v Bruselj.

Biografija
France Cukjati se je rodil leta 1943 v Šentgotardu pri Trojanah. Po končanem študiju gradbeništva je vstopil med jezuite. Študiral je filozofijo v Zagrebu in teologijo v Frankfurtu, kasneje pa, ko je zapustil jezuitsko skupnost, še medicino v Ljubljani. Sprva je kot splošni zdravnik deloval v obratnih ambulantah Litostroj in Iskra, nato pa v splošni ambulanti na Vrhniki, postal je direktor zdravstvenega doma, kasneje pa zasebni zdravnik koncesionar. Bil je tudi prvi generalni sekretar Slovenske zdravniške zbornice. Leta 2000 je v času Bajukove vlade opravljal funkcijo državnega sekretarja za osnovno zdravstvo na ministrstvu za zdravstvo. Za poslanca je bil na listi SDS prvič izvoljen leta 2000, nato pa še leta 2004 in 2008. V obdobju med letoma 2004 in 2008 je bil predsednik državnega zbora, med letoma 2008 in 2011 pa njegov podpredsednik. Bil je tudi predsednik Sveta SDS. Je predsednik Zbora za republiko.

Metod Berlec

 • Slovenec

  Pravilno je izjavil.

 • AlojzZ

  Vse, kar je izjavil gospod France Cukjati, se ujema z mojim mišljenjem. Ni pa izjavil ničesar o Vatikanu, ki bi moral prinašati luč, pa se zdi, kot da prinaša temo.

  • wert

   Ali nimaš Jezusa ? Jezusu se potoži, On je neskončno več, kot Vatikan.

   • Zgornji

    Nič ne toži, temveč Razloži . In Dobro je opazil ter povedal. Amennn.

    • wert

     Torej je za tebe Vatikan več, kot Jezus ???

     • Zgornji

      Nemore nek vatikanskorimski smrdljivi Satanski brlog biti več kot Stvarnik Vsega !!! ! !!! Potrdil sem samo, da je dobro povedal kar pač je povedal , čeprav še marsikaj tudi ni povedal . Mst.

     • wert

      Zgornji, glej…. s tem :
      “..vatikanskorimski smrdljivi Satanski brlog biti več kot Stvarnik Vsega ” – si povedal največ O SAMEM SEBI.
      Naš Bog je Ljubezen – tvoj “bog” pa, kot izhaja iz tvojega zapisa,
      je lahko le Sovražnik našega Boga.
      Zamisli se nad seboj !!!

     • Zgornji

      Zdaj si pa že vse pomešal . Dokler ne boš sprevidel Vsega Zla ki vre iz Vatikanske Greznice, ti pač ne morem kaj dosti pomagati pri ozdravitvi tvoje duhovne slepote. Amennn .

     • wert

      Aha, ti bi torej z Belcebubom, poglavarjem demonov, izganjal “demone” iz Vatikana ??? To ne bo šlo. To se ne izide !!!
      Naš Bog je Ljubezen, Odpuščanje, Usmiljenje…..,
      če si res božji, (kot si najbrž misliš) boš le molil, ljubil, odpuščal, delal dobra dela…..v nasprotnem pa veš, kaj temu sledi pa upam, da si tega ne želiš.
      Mir s teboj !

     • Zgornji

      Dobra dela spotoma delam Tudi z Razkrivanjem Zla , ki se je žal nakopičilo v tem Vatikanskem hlevu !!! ! !!! Odpuščam jim tudi , molil sem že zanje, pa še bom nekoč, ljubim jih pa tudi , ker drugače bi jih šel že malo zažgati oziroma spodkuriti , za povečevanje globalnega ogrevanja pred Drugim Prihodom.
      Tako kot je bilo napovedano razdejanje Judovskega templja do Tal, je tudi napovedano razdejanje Rima – do Tal . Ali pa mar meniš, da se bo to zgodilo kar brez razloga ? Lep pozdrav do tedaj.

  • Zgornji

   AAAMEEENNN !!! ! !!!! TOOOČNO TOOO !!! ! !!! NIČ SE NE ZDI, TEMVEČ DEJANSKO USTVARJAJO DUHOVNO ZMEDO + TEMO !!! ! !!!

 • Valter BraniSlav

  V neizmerno veselje mi bo ce bo gnojni tur Slovenije jalova izdajalka Fajon po 26. maju ob sluzbo.
  Vsa moja druzina je ze dala glas Romani Tomc.

 • Franc Šink

  Predaleč smo prišli pot nazaj v mirne vode ni več mogoča.

  • Zgornji

   TOOOČNO TO !!! ! !!! DOBRO POVEDANO + RAZLOŽENO – KRATKO + JEDRNATO !!! ! !!! AAAMEEENNN !!! ! !!! Žaaal je to Resnica !!! ! !!! Hvala Franc, za to razlago vsem naivnoslepozabitim dušam.

 • Andrej

  Vse, kar pravi Cukjati je res. Res pa je tudi, da tega ne berejo tisti, ki bi to morali prebrati. O tem, da bi premišljevali pa sploh ni da bi govoril.

 • tomven

  Vsi migranti imajo svojo državo od koder pač že izvirajo. Oni SPADAJO TJA!
  Drugače tudi jaz spadam v Švico. Oni sem sigurno NE spadajo. Pika!

 • soc

  Enakost pred zakonom bi bilo treba spoštovati… Tako je, podpišem. Zakaj pa že včeraj ni veljala za cigane, kaj šele danes? Dvojna merila so tipičen izraz permisivnosti, torej zavoženosti družbe.

 • Coeus

  Se en tipicni demagosko politicni pamflet.

  Sicer se na nacelni ravni strinjam z enakostjo pred zakonom za VSE… ampak tudi desni kaviar komunisti si to predstavljate po svoje. Enakost pred zakonom za migrante ja… ko gre pa za npr. rome, RKC, prvorazredne politicne veljake SDS,… potem pa seveda neeee, kje pa… nasi lahko.

  Ko boste imeli iste vatle za vse pa se le oglasite ;)

  • ZatonMesecnikov

   Koitus, koliko poznam situacijo je Cigo nad zakonom. Nima registriranega avta, nima izpita, doklade dobiva,.

   • Coeus

    Vsi nasteti so nad zakonom…

  • if

   Če bi bili pred zakonom vsi enaki, primera Novič ne bi bilo, primera Patria tudi ne.

   • Coeus

    Ali pa bi bili vsi v zaporih. Ne pa da strankarski in ostali kolegi sodijo “svojim”. Tale Patria je tipicen primer Janseve manipulacije z mediji in sodisci.

 • ZatonMesecnikov

  #Migrant, ki tega ne sprejema, ne sodi v Evropo in tudi v Slovenijo ne!”#

  Dr. Cukljati, zato pa imamo nacionalne države. Migrant sodi v neko nacionalno Državo le če ga ta sprejme pod svojimi pogoji. Ne pa da bo vsak šel kamor bo hotel in živel kjer bo hotel ter bodo Migracije človekova pravica. Tudi domov k tebi lahko pride nekdo le pod določenimi pogoji.

  ne da bo Afganistanski kmet prišel k tebi ter zalegel na tvoj kauč, ker naj bi bila to njegova človekova pravica. Ti mu boš pa denar dajal pa hrano pa filal telefon. Pavzel si bo kar si bo hotel.

  Levičarstvo je mladostna distrofija bogatih družb. Ko taisti dozorijo, začnejo delati in pridejo vsakodnevne težave, levičarstvo izpuhti kot milni mehurček. Treba je samo poklicne levičarje nasuvati v rit, pa bodo europske družbe rešene te bolezni.

 • kalavnik

  “prihajajo pa pripadniki muslimanske pa tudi šeriatske kulture. Govorim o statistični večini in ne o posameznikih.”

  Zanimivo, da zgornji stavek izrece teolog, ki ocitno nima pojma o islamu. Po zapisanem sta si ti dve kulturi razlicni. Kaksna nevednost….

  Naj razcistim:
  Musliman v prevodu pomeni suzenj bogu
  Islam pomeni podreditev in pokoritev vsemu, kar predstavlja in kar je zapisano v koranu, hadithih, sakhid bukarijih …
  Seriatsko pravo je pravo, ki izhaja iz Islama in ga spisal sam alah, zato ga ni moc spreminjati.

 • Janez Kepic-Kern

  RAZVESELJIVA, UPAJMO – RESNIČNA VEST.

  ŠALA

  RAZVESELJIVA, URADNO ŠE NE POTRJENA VEST !

  PO LJUBLJANI SE GOVORI,
  DA SO AFROISLAM MIGRANTI
  POSTALI
  POZORNI NA – “DUHCA”, NA RDEČEGA BALONA, NA F. TUNKA ITD.
  IN DA SO
  JIH – UGRABILI
  NJIH
  TER
  TUDI NEKAJ – POLITIČNIH
  IN EX KP, ZK KOMENTATORSKIH – PODPORNIKOV – NEUREJENIH AFROISLAM MIGRACIJ !
  ZLASTI
  SE V NENAVADNEM POLOŽAJU – UGRABLJENCEV
  BAJE
  NAHAJAJO “ŽAL NAŠI” PROVOKATORČKI – S TEGA OK PORTALA NOVE 24 TV !
  NJIH
  AFROISLAM UGRABITELJI SO IZ NEKIH – SE ZDI – KANIBALSKIH
  PLEMEN AZIJE IN AFRIKE .
  UBOGE
  “RDEČEGA BALONA, IZTOKA PUŠNIKA=. TUNKA, DUHCA in ostale
  imajo baje – KANIBALSKI – afroislam migranti
  UJETE IN ZVEZANE
  NEKJE V KOČEVSKIH GOZDOVIH !
  Kanibalski afroislam migranti – KURIJO OGENJ !
  Gladijo se po trebuhih in cmakajo, se oblizujejo
  ter
  KAŽEJO
  NA RDEČEGA BALONA, NA IZTOKA PUŠNIKA, NA – DUHCA ITD.
  IN
  GOVORIJO : KEBAB, KEBAB, KEBAB – MLJASK !
  UH !
  Čuden konec življenja
  se obeta – se zdi
  RDEČEMU BALONU, F.TUNKU=IZTOK PUŠNIKU, DUHCU ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE,
  bolj slabe “kanibalske” šale.

  • Janez Kepic-Kern

   ŠALA
   PRAVLJIČNA
   ZA MOREBITNO SAMOSPREOBRNITEV EX KP, ZK POKOMUNISROV
   V NEKOLIKO BOLJ PODUHOVLJENA BITJA
   ZA DOBRO JUTRO.IN LAHKO NOČ

   ŠALA
   “MATILDA-KLERIKALNA IZMIŠLJOTINA
   in JAVNO ZDRAVSTVO”

   “ŠLAUF”
   – eden od bolj zajetnih SD ALI DESUS poslancex ima govor v DZ, V PARLAMENTU:
   “ KOMUNIZEM NAM JE PRINESEL JAVNO DRŻAVNO. ZDRAVSTVO
   – hitro in zanesljivo pomoč, če ima kdo teżave z zdravjem.
   Mi nasledniki KOMUNISTOV SMO ZELO PONOSNI NA NAŠ JAVNI ZDRAVSTVENI SISTEM”
   V dvorani se sliši posmehljivo hahljanje.
   V odmoru, med malici začuti poslanec
   ŠLAUF – ostre
   ZBADAJOČE BOLEČINE V TREBUHU.
   Vzame si
   poslanec ŠLAUF redoljubno IZHOD ZARADI OBISKA ZDRAVNIKA.
   Poslanec ŠLAUF
   PRIDE PRED VRATA
   NJEGOVE
   OSEBNE ZDRAVNICE – na vratih je
   NAPIS:

   dr XXXXXXXX sem dala

   ODPOVED

   delovnega razmerja
   ZARADI MOJEGA SODELOVANJA V
   POGAJANJIH Z VLADO O DELOVNH NORMATIVIH
   – v primer večjih zdr. teźav

   SE OBRNITE – na
   URGENCO !

   Poslanec ŠLAUF
   se razjezi in si reče:
   ” PA KAJ JE TO, KAJ SE. GREJO TI DOHTARJI. ZAKAJ JIH PA PLAČUJEMO.
   Ji bo treba po partijsko – disciplinirarati”
   A
   ker ga MOČNO ZBADA
   : V. TREBUHU
   gre na URGENCO:
   Tam
   je zatohlo in nabito kašljajočih in stokajočih ljudi.
   ŠLAUF
   se redoljubno vsede in čaka,
   a ker ga kar boleče zbada, gre k ZVONCU
   in začne pritiskati nanj.

   Ven pride čisto mlada
   ZDRAVNICA lepega videza

   in nejevoljno reče poslancu ŠLAUFU:
   “KAJ
   BI RADI – gospod, a ne vidite
   da imamo gnečo
   – OTROCI, NOSEČNICE IN POŠKODOVANI
   – imajo PREDNOST !
   Poslanec ŠLAUF,
   malone zajoka:
   “ AMPAK
   – v trebuhu ME MOČNO ZBADA”
   MLADA ZDRAVNICA – ODLOČMO,
   REALISTIČNO REČE”
   “GOSPOD
   – NAJBRŻ NE BO HUJŠEGA,
   VIDIM,-
   DA STE VELIK IN PREDEBEL, da imate “ŠLAUFE”
   OKROG PASU
   – najbrż ste se samo
   PRENAJEDEL, pa vas zbada.
   Pojdite v LEKARNO – napisala vam bom odvajalo
   LACTASAN”
   Poslanec ŠLAUF
   że res zaskrbljen zase malone zajoka” JA KAJ PA, ČE NE BO BOLJE,
   ČE BODO BOLEČINE ŠE MOĆNEJŠE ?”
   Nervozna mladenka,
   ZDRAVNICA poslancu ŠLAUFU reče:
   “JA ?
   PA POKLIČITE – 112
   PA PRIDEMO – NA – DOM – po vas – – GOSOPOD” “
   Bom storil tako, samo ne govorite mi GOSPOD – jaz sem TOVARIŠ”
   “SVA
   ZMENJENA, delo imam,
   GOSPOD,
   MENE VAŠE POSLANSKE AFNARIJE – NE ZANIMAJO.
   ČE BO SLABŠE POKLIČITE SNMP 112
   – zdravnica – TILI – PRIDE VEDNO HITRO, KAMORKOLI, KADARKOLI IN ZASTONJ”
   – reče posmehljivo njej zoprnemu
   poslancu
   ŠLAUFU” L. r. Janez K. Kern KOMENDA
   P. s.
   KONEC ŠALE.
   1. del,
   se bo nadaljevalo

   •Edit•Reply•Share ›

   Avatar
   Janez Kepic-Kern Janez Kepic-Kern • a few seconds ago
   še tu
   2 . DEL

   ŠALA
   O
   “MATILDI – KLERIKALNI IZMIŠLJOTINI IN JAVNEM ZDRAVSTVU R. SLOVENIJE”

   Poslanec ŠLAUF odide z URGENCE- ZD JAVNO ZDRAVSTVO in gre po ODVAJALO -“LACTOSAN” , ki ga je że čakalo v LEKARNI, ker je deżurna zdravnica recept ZA ODVAJALO – napisala V RAČUNALNIK..
   Poslanec
   ŠLAUF. se odpelje DOMOV. Tako močnih bolečin v njega DEBELEM “ŠLAUFASTEM TREBUHU – ni več ćutil – vendar je postajal – VSE BOLJ SLABOTEN, BREZ MOČI.
   Poslanec ŠLAUF se uleże, GRE POČIVAT – a ker je čutil NAPENJANJE, TISČANJE V NJEGA HRANE
   POLNEM “ŠLAUFASTEM” – trebuhu,
   vzame ODVAJALO “LACTO-SAN, LACTE-CON” eno profesionalno medicinsko – ODVAJALO – pač.
   Čez cca 15 minut
   – poslanec ŠLAUF – začuti močno potrebo po ODVAJANJU BLATA
   iz njegovega, vedno hrane polnega, velikega, “ŠLAUFASTEGA ” trebuha.
   Gre na WC, opravi veliko potrebo.
   Ko pa pogleda v WC ŠKOLJKO in vidi svoje blato – SE NA SMRT PRESTRAŠI.
   BLATO
   v WC ŠKOLJKI je bilo namreč – ČISTO KRVAVO.
   Poslanec
   ŠLAUF – si umije roke, s tresočimi rokami prime svoj moderni “PAMETNI MOBI”
   IN
   POKLIČE – ŠTEVILKO ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ – 112 !
   Poslanec ŠLAUF -reče glasu zdravnice,
   ki se odzove; “PRED DVEMA URAMA SEM BIL PRI VAS – NA URGENCI
   ZARADI BOLEČIN V TREBUHU, VZEL SEM TISTO ODVAJALO, KI STE MI GA PREDPISALI,
   ŠEL
   SEM NA WC – MOJE BLATO – JE ČISTO – K R V A V O”.
   Boli me ne več,
   VENDAR SE POČUTIM ČISTO – SLABOTNEGA”.
   Glas mlade zdravnice mu hladnokrvno odgovori:
   ” ja se vas spomnim, tisti preveč debeli poslanec ŠLAUF – ste kajne?
   HJA, ČE JE VAŠE BLATO POLNO KRI IN STE ČISTO SLABOTNI, POTEM?”
   “POTEM
   BO PRIŠLA – HITRO – K VAM NAJBOLJŠA ZDRAVNICA, KAR – JIH JE,
   gospa
   TILI, TILIKA, MATILDA !. Nič se ne vznemirjajte, kar počivajte – V 15 MINUTAH BO PRI VAS”
   Tresoči se,
   slabotni poslanec ŠLAUF – reče: ” ja, vas bom ubogal, počival in počakal to ZDRAVNICO – “TIILI”
   Glas
   mlade zdravnice prijazno, a hladno reče:
   “Sva ZMENJENA – V 15 MINUTAH BO – “najboljša zdravnica, gospa – TILI” PRI VAS !
   Poslannec ŠLAUF
   – se ves slaboten in tresoč se uleže in začne – čakati ! na “TILI” ! L:R: JANEZ K: KOMENDA
   p.s.
   KONEC ŠALE
   2. DEL
   se bo nadaljevalo.

   1
   •Edit•Reply•Share ›

   Avatar
   Janez Kepic-Kern Janez Kepic-Kern • 5 minutes ago
   ŠE TA DEL.
   3. DEL
   ŠALA
   O
   “MATILDI – “KLERIKALNI IZMIŠLJOTINI” IN O JAVNEM DRŽAVNEM ZDRAVSTVU”

   Poslanec ŠLAUF
   nemočno leže in komaj pri zavesti opazi
   SUHO , VISOKO ŽENSKO, ki se mu umirjeno, negrozeče približuje,
   poslanec ne ve – ali se je stvorila iz niča – ali je prišla skozi vrata,
   samo vesel je,
   da ni več sam
   in vpraša – VISOKO KOŠČENO ŽENSKO ”
   “A VI STE PA
   TISTA NAJBOLJŠA ZDRAVNICA – “TILI”
   ali kako vam je že ime – A ME BOSE POZDRAVII ME ODREŠILI TE NEMOČI,
   KI SEM JO POLN,
   KOMAJ LAHKO ŠE MISLIM, DAJTE ME REŠIT, ODREŠITI ”
   “JA
   TOČNO TO BOM NAREDILA
   – ODREŠILA VAS BOM VAŠEGA TELESA
   IN
   VAS POZDRAVILA,: nisem zastonj na glasu – kot najboljša,
   CELO OD BOGA DANA ZDRAVNICA, SEM – “BOŽJA DEKLA – “MATILDA”
   Poslanec
   ŠLAUF – se zdrzne,
   IN ZATULI
   ZADNJA ENERGIJA PLANE IZ NJEGA”
   – IN ZATULI:
   “Pa kakšno je to – naše POKOMUNISTIČNO ZDRAVSTVO ?
   REDNI ZDRAVNIKI,
   KAR DVIGNEJO ROKE OD MENE, ME NIČ NE ZDRAVIJO,
   IN
   ME KAR PREPUSTIJO – VAM – VAM – M A T I L D A !
   NO
   ZDAJ VSAJ VIDIM, DA RES OBSTAJATE,
   SEM VEDNO MISLIL
   – TO
   GOVORJENJE O “MATILDI” – JE KLERIKALNA IZMIŠLJOTINA !” “MATILDE – ni !
   V
   kakšno zmoto me je pahnil
   – TA
   “PREKLETI” KOMUNIZEM – HVALABOGU – OBSTAJATE – MATILDA !”
   Brez vas
   bi bil zdajle – sam. To bi bilo pa res – grozno !!” AMŠAK,
   VI “ZDRAVITE”
   – TAKO – DA ME BOSTE – USMRTILI: saj za moje predebelo telo mi – NI DOSTI !
   Ampak
   – nikoli nisem verjel v – “DUŠE”
   za mene, mojo pamet, osebo – ZA MOJO DUŠO – bi rad – DA NE BI UMRLA !
   NE
   NE BO KAR – UMRLA – VAŠA – SICER NE PRAV LEPA DUŠA.
   Bom
   jaz poskrbela, da vas bo pogledala MARIJA, PA SV. PETER TUDI !
   Poslanec
   ŠLAUF
   reče” ” O HVALABOGU, DA VI – MATILDA, MARIJA, SV. PETER ,
   KI
   SEM VAS JAZ – imel – ZA IZMIŠLJOTINE “FARJEV” – RES OBSTOJITE !
   BREZ
   VAS – BI BIL ZDAJLE – ČISTO – ZGUBLJEN ! SAM!
   SREČANJA
   Z MARIJO – SE VESELIM ” S SV. PETROM – TEGA SE MABJ VESELIM !”
   A
   reče MATILDA”” NAJPREJ UREDIVA TELO ” vaš trebuh je poln krvi.
   PRENAŽIRALI STE SE HRANE –
   – PRIŠLO JE DO RAZTRGANIN ČREVESJA, HITER IZLIV KRVI !
   Tu
   navadni zdravniki – ne morejo nič – ZATO SEM PRIŠLA – JAZ – MATILDA !”
   Poslanec
   ŠLAUF reče: “RAZUMEM, ZA TELO MI NI -NIČ.
   Le MARIJE – NE POZABITE POKLICATI !”
   “Ne bom
   pozabila Marije !
   – poklicat REŠILA VAS SICER NE BO – A VSAJ – K SV. PETRU VAS BO USMERIILA ”
   Poslanec,
   pokomunistični poslanec ŠLAUF reče””NAJ SE ZGODI BOŽJA VOLJA”
   Ko
   MATILDA ZASLIŠI – TE BESEDE – STISNE SRCE IN ODPIHNE ŽIVOST
   IZ
   POKOMUNISTIČNEGA POSLANCA – ŠLAUFA , ki neha dihati !
   MATILDA
   zašepeta:”MARIJA – ENA NOVA DUŠA ZATE !” IN MATILDA
   – ODIDE
   – od mrtvega telesa poslanca – ŠLAUFA.
   V
   PROSTOR – VSTOPI MARIJA: v svoj plašč zajame ŠLAUFOVO DUŠO.
   Sliši
   se ŠLAUFOV GLAS: ” tako lepe ženske
   KOT SI TI MARIJA še nisem videl”
   MARIJA REČE: “MORDA RES – VENDAR SEM PRECEJ STROGA.,
   Tamle
   je lestev do sv. PETRA” Ne padi z nje” L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
   P.S.
   KONEC ŠALE,
   nekoliko pravljične šale,
   morda se bo nadaljevala
   “POSKRBELA BOM ZA – VAŠO DUŠO” – REČE ŠE – MARIJA !

 • Morala

  Mnogi smo pričakovali, ko je SLO vstopila v EU, da bomo samo gospodarsko sodelovali in da bo prost pretok ljudi po državah EU. To kar imamo danes, si nismo želeli!!!

 • if

  Aktualne ilegalne migracije napadalno prinašajo svoj know-how (znanja-veščine-kulturno podstat-odločitve-odzivi), ki je samoopredeljen invazivno v odnosu na naš know-how.
  Know-howa sta naravno nasprotujoča si, oziroma, vsebina Zdravice, slovenske ustavne himne, ne more živeti v know-howu, ki ga prinašajo aktualne ilegalne migracije.

  Kdor podpira ta tip migracij, podpira uničenje slovenstva in samostojjne RS utemeljene na Majniški deklaracijio 1989.

 • Viktorh

  Da, Dr. France Cukjati je eden redkih ljudi – politikov, za katerega bi “dal roko v ogenj”.
  Človek, politik, ki ga spoštujem brez zadržka

 • Viktorh

  Da, Dr. France Cukjati je eden redkih ljudi – politikov, za katerega bi “dal roko v ogenj”.
  Človek, politik, ki ga spoštujem brez zadržka…

 • Janez Kepic-Kern

  Hvala g. Cukjatiju
  za opozorila.
  Še več tega bi se dalo povedati.
  NOBENE ZGROŽENOSTI
  – NOBENEGA SOČUTJA Z 79 LETNIM GOSPODOM ! Med “žal našimi” “politiki”
  TUDI TU
  ODZIVI
  POKOMUNISTIČNIH PREDSTAVNIKOV
  STRANK
  SD, LEVICA, SAB, LMŠ, DESUS, SMC STRANČIC – SO BILI – MEDLI
  ALI
  PA JIH SPLOH – NI BILO !
  ENAKO VELJA TUDI
  ZA “ŽAL” PREDS. BORUTA PAHORJA
  IN
  “ŽAL” PREMIERJA – MARJAN ŠAREC – NI
  IZRAZIL
  NOBENE RESNIČNE ZGROŽENOSTI, SOČUSTVOVANJA
  – NAD TEM,
  KAR SE JE ZGODILO – OK SLOVENCU, – GOSPODU MORAVCU.
  LMŠ M.Š.
  NAJ KAR ODSTOPI
  IN SE POSVETI IGRALSTVU
  – NIČ GA NE BOMO POGREŠALI.!
  NAJ ODSTOPI !
  Sposobnejših od njega, za slovenstvo in nas Slovence – bolj zavzetih ljudi SLOVENCEV,
  IMAMO – V SLOVENIJI – DOVOLJ !
  VSI
  SE STRINJAM- O.O TEM.

  ZELO PODOBEN JE SPODNJIM EX KP,ZK ZAGOVORNIKOM KOMUNIZMA,
  NEUREJENIH MIGRACIJ ITD.

  IZTOK PUŠNIK=F.TUNEK, “RDEČI BALON”, “DUHEC” “LILI PILI” ITD.
  NISO
  IZRAZILI NOBENEGA SOČUTJA
  DO
  UGRABLJENEGA – GOSPODA MORAVCA.
  ZATO
  TA SPODNJI ZAPIS

  RAZVESELJIVA, UPAJMO – RESNIČNA VEST.
  ŠALA

  RAZVESELJIVA, URADNO ŠE NE POTRJENA VEST !

  PO LJUBLJANI SE GOVORI,
  DA SO AFROISLAM MIGRANTI
  POSTALI
  POZORNI NA – “DUHCA”, NA “RDEČEGA BALONA” , NA IZTOKA PUŠNIKA=F. TUNKA ITD.
  IN DA SO
  JIH – UGRABILI
  NJIH
  TER
  TUDI NEKAJ – POLITIČNIH
  IN EX KP, ZK KOMENTATORSKIH – PODPORNIKOV – NEUREJENIH AFROISLAM MIGRACIJ !
  ZLASTI
  SE V NENAVADNEM POLOŽAJU – UGRABLJENCEV
  BAJE
  NAHAJAJO “ŽAL NAŠI” PROVOKATORČKI – S TEGA OK PORTALA NOVE 24 TV !
  NJIH
  AFROISLAM UGRABITELJI SO IZ NEKIH – SE ZDI – KANIBALSKIH
  PLEMEN AZIJE IN AFRIKE .
  UBOGE
  “RDEČEGA BALONA, IZTOKA PUŠNIKA=. TUNKA, DUHCA in ostale
  imajo baje – KANIBALSKI – afroislam migranti
  UJETE IN ZVEZANE
  NEKJE V KOČEVSKIH GOZDOVIH !
  Kanibalski afroislam migranti – KURIJO OGENJ !
  Gladijo se po trebuhih in cmakajo, se oblizujejo
  ter
  KAŽEJO
  NA RDEČEGA BALONA, NA IZTOKA PUŠNIKA, NA – DUHCA ITD.
  IN
  GOVORIJO : KEBAB, KEBAB, KEBAB – MLJASK !
  UH !
  Čuden konec življenja
  se obeta – se zdi
  RDEČEMU BALONU, F.TUNKU=IZTOK PUŠNIKU, DUHCU ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  KONEC ŠALE,
  bolj slabe “kanibalske” šale.