[VELIKI INTERVJU] Janez Janša: “Vpoklicani vojaki levice delajo bodisi iz neznanja bodisi ker so pripravljeni storiti vse za to, da so nekaj mesecev ali let virtualne ekscelence.”

Janez Janša (Foto: Demokracija)

Ob tridesetletnici Slovenske demokratske stranke smo se pogovarjali z zmagovalcem zadnjih državnozborskih volitev in predsednikom SDS Janezom Janšo. Stranko vodi od litostrojskega kongresa maja 1993, ko je postal predsednik takratne Socialdemokratske stranke Slovenije, ki sta skupaj z nekdanjo Slovensko demokratično zvezo predhodnici današnje SDS, ki je največja parlamentarna stranka v državi.

Čeprav je ta pogovor namenjen 30-letnici delovanja SDS, bova začela na koncu. Nedavno ste v svoji analizi slovenske družbene in politične stvarnosti že uvodoma zapisali, da se je v Sloveniji vzpostavil sistem, ki služi samoizbranim in samooklicanim, se pravi prvorazrednim. Vzpostavila se je družba, ki temelji na negativnem elitizmu, katerega nosilci so ideološki, krvni in skrbno izbrani nasledniki komunistične elite iz nekdanjega totalitarnega sistema. Človeku se samo od sebe postavi vprašanje, kako je mogoče, da se je osamosvojitveni in demokratični naboj odbil v povsem drugo smer, kot je sprva kazalo. Ali pa je bilo že vse tako programirano in del načrta Organizacije, kot jim je pravil Danilo Slivnik, oziroma udbomafije, kot jih je označil arhitekt Edo Ravnikar?
V omenjenem sestavku o prvorazrednih skušam odgovoriti tudi na to vprašanje. Ne odkrivam pa tople vode, saj je že tisočletja jasno, da diktature nikoli prostovoljno ne sestopijo z oblasti. Njihovo dediščino je treba v demokraciji razgraditi, kot pravi resolucija Sveta Evrope številka 1096. Če se to ne zgodi, ostanki totalitarizma razgrajujejo demokracijo. Temu smo priča danes v Sloveniji.

Aktivno ste sodelovali pri rušenju komunističnega režima in bili na zelo grob način tudi žrtev totalitarnih struktur (afera JBTZ), ki so se upirale spremembam. Bil je to čas, ko je povsod po Evropi postalo jasno, da se je socializem izpel, zato so se tudi slovenski komunisti začeli pripravljati na “spremembe”, a v okviru Jugoslavije. Če danes pomislite za nazaj ter pri sebi analizirate dogodke in osebe, ste takrat kaj prezrli oziroma bi naredili drugače, da bi danes prišli tudi do osvoboditve in ne samo osamosvojitve?
Marsikaj bi morali narediti drugače. Morate pa vedeti, da je bilo tudi vse opravljeno narejeno za las. Vključno z osamosvojitvijo. Ključne zakone smo sprejeli z nekaj glasovi Demosove večine v 240-članski skupščini. V slovenski politiki ni bilo nobene enotnosti. Ta mit se je ustvaril pozneje. Na srečo je bil narod enoten, kar je dokazal plebiscit in kasneje vojna za Slovenijo. V politiki pa je tistim, ki jim samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, skoraj uspelo z blokado in umorom osamosvojitvenega projekta.

Danes ste na čelu SDS, ki te dni praznuje tri desetletja in je edina od takrat na novo nastalih strank, ki so do danes neprekinjeno navzoče v parlamentu. Lahko rečemo, da je tudi prva politična grupacija, ki je leta 1989 pomenila resno in realno alternativo stari nomenklaturi. Iz dokumentov takratne komunistične oblasti, ki so bili objavljeni leta kasneje, je namreč razvidno, da je januarja 1989 ustanovitev Slovenske demokratične zveze (SDZ) in mesec kasneje Socialdemokratske zveze Slovenije (SDZS), katerih pravna naslednica je danes SDS, diktatorski režim zelo vznemirila. Bolj kot leta 1988 ustanovljena Slovenska kmečka zveza, ki se javno ni deklarirala za politično alternativo. Vi ste bili takrat zaradi afere JBTZ že zelo prepoznan obraz, postali ste tudi član izvršnega odbora SDZ. Ozračje je bilo najbrž optimistično, ampak kljub vsemu: bi morala SDZ takrat ravnati drugače, kot je, nastopiti še ostreje proti oblasti?
V tistih razmerah je do volitev aprila 1990 SDZ nastopala daleč najbolj odločno in bila zato deležna največjih napadov. Po oblikovanju Demosove vlade je bila osrednja nosilka osamosvojitve. Precej manj odločnosti pa so nekateri njeni takratni vodilni člani, prednjačil je France Bučar, kazali pri prizadevanjih za razgradnjo ostankov komunističnega režima. To razhajanje je bilo odločilno za kasnejšo odcepitev Demokratske stranke, ki se je leta 1994 priključila LDS.

Februarja 1989 je bila ustanovljena SDZS, katere Iniciativni odbor za ustanovitev socialdemokratske stranke je nastal na pobudo Franceta Tomšiča že decembra 1987, se pravi v času znamenite litostrojske stavke. Nedvomno je bila ustanovitev SDZS za partijo še posebej boleča, saj je ta zveza s svojim programom neposredno nagovarjala delavstvo, nad katerim je desetletja primat imela partija?
Zagotovo. Zato so hoteli ustanovni kongres sprva prepovedati, a je bil val premočan. So pa v SDZS na začetku vrinili vrsto podtaknjencev, ki so delali Tomšiču in kasneje Pučniku velike preglavice.

Prva predsednika SDZ oziroma SDZS sta postala Dimitrij Rupel in France Tomšič. Kako bi ocenili njuni vlogi v tistem začetnem obdobju, ko se je po desetletjih partijskega totalitarnega enoumja začelo postopoma vzpostavljati strankarsko delovanje?
Danes je preprosto soditi ter kazati na takratne napake in zamujene priložnosti, a neizpodbitno dejstvo je, da je bil za vodenje novih strank v formalni in dejanski enopartijski diktaturi potreben pogum. Velik osebni in državljanski pogum. Vsi smo vedeli, da so predsedniki in člani vodstev novih strank avtomatsko dodani na sezname za aretacijo in morebitno likvidacijo v tajnem partijskem načrtu Krim.

 

Kot tretjo osebo je treba nedvomno omeniti Jožeta Pučnika, ki se je kot politični disident v prejšnjem režimu, ki je bil praktično pregnan v tujino, zagnano vključil v politično življenje v svoji domovini in novembra 1989 prevzel vodenje SDZS.
Njegov pogum je bil največji, saj je na lastni koži že občutil najtršo komunistično represijo. Vedel je, v kaj se podaja, pa je kljub temu tvegal.

Sledil je dogovor o ustanovitvi Demokratične opozicije Slovenije – DEMOS, v katerega sta se vključili obe predhodnici današnje SDS, se pravi tako SDZ kot SDZS pod vodstvom Pučnika, ki je postal predsednik Demosa. Nedvomno je bilo to povezovanje izvorno demokratičnih sil ključno za zmago Demosa na prvih demokratičnih volitvah po drugi svetovni vojni spomladi leta 1990?
Zagotovo.

Po drugi strani pa so se razmere in odnosi znotraj Demosa takoj po osamosvojitvi zaostrovali, kar je pripeljalo najprej do razkola v SDZ, posledično pa tudi padca Demosa.
Demos je razpadel takrat, ko bi moral dejansko prevzeti oblast in Slovenijo po osamosvojitvi tudi osvoboditi. Točneje, razbili so ga. Nekateri smo poskušali z reorganizacijo odložiti konec koalicije, a nam ni uspelo. V razbitje Demosa so preimenovani in prerazporejeni komunisti vložili vse sile, pomagali pa so jim ljudje znotraj Demosovih strank, ki so se bali lustracije.

Leta 1992 so sledile volitve v državni zbor, ko se je takratna SDSS za las prebila v parlament. Stranka je dobila le 3,34 odstotka oddanih glasov in odšla v vlado Janeza Drnovška. To ste večkrat označili za napako, nazadnje v že omenjeni analizi. Je bila to res napaka? Bom vprašal drugače. Se ne bi stranka, ki je imela samo štiri poslance, nekako izgubila iz spomina javnosti? Hočem reči, da je vaše sodelovanje v takratni Drnovškovi vladi pripeljalo do dogodkov, ki so najprej konsolidirali stranko in jo poenotili, nato pa je v naslednjih letih zrasla v največjo politično stranko v Sloveniji.
V tej vladi smo bili samo dobro leto, potem pa so nas izločili. A vstop vanjo je bila napaka. Bili smo prešibki in po vstopu Zelenih in Demokratov v LDS so se nas zlahka znebili. Ker pa smo ostali načelni tudi v koaliciji, je naše sodelovanje v vladi onemogočalo hitro restavracijo starega režima. Sledila je Depala vas in novo rojstvo SDS.

Kmalu potem vam je Jože Pučnik ponudil vodenje stranke in res ste jo nato prevzeli na enem od prelomnih kongresov aprila 1993. Prelomnih tudi zato, ker se je postavilo vprašanje, ali ni stranka preveč socialna in premalo nacionalna. So bili glede tega takrat v stranki kakšni pomisleki?
Bile so ideje po združitvi s socialisti, ki so leta 1992 izpadli iz parlamenta. A razplet litostrojskega kongresa je takšne ideje pospravil na smetišče zgodovine.

Aprila 1993 pa se je zgodilo še nekaj, kar je, vsaj po mojem mnenju, dokončno vplivalo na odločitev udbomafije, če lahko tako rečem, da se vas in tudi stranke znebi. Dregnili ste v finance udbomafije, začeli ste razkrivati vzporedno ekonomijo, s katero je levica kupovala volitve. Takrat ste na TV-omizju Televizije Slovenija omenili podjetje, ki v zadnjih letih ni plačalo 150 milijonov dolarjev davka. Takole ste dejali: “Sto petdeset milijonov dolarjev je denar, s katerim lahko v Sloveniji kupiš oblast. Lahko kupiš novinarja, lahko kupiš vse, če ni finančnega nadzora, če ni finančne discipline. S tem denarjem lahko kupiš volitve.” To je bila afera Hit. Kaj se je pravzaprav zgodilo takrat? Vas je kdo opozoril, so bile kakšne grožnje vam in stranki?
Ta izjava je posvetila na takrat še mnogim prikrito globoko državo in seveda sprožila ukrepe za naš izgon iz vlade.

Nato ste še dvakrat dregnili v vzporedno ekonomijo tranzicijske levice. Najprej z odkritjem orožja na mariborskem letališču, nato se je novembra 1993 na ministrstvo za obrambo zatekel Boris Platovšek, direktor Adita, ki ga je ustanovilo udbovsko podjetje Safti. Ker policiji ni zaupal, je na MORS prinesel dokumente, ki so dokončno razkrili slovensko vzporedno ekonomijo. Slednji se nekdanji vodilni komunisti in udbovci nikoli niso odrekli.
Drži. Dokumentacijo smo nemudoma izročili tožilstvu in nastala je velikanska panika, saj je bilo v desetih kartonskih škatlah dovolj dokazov, da bi zapor na Dobu napolnili do zadnjega kotička s pripadniki udbomafije. Danes vemo, da se nikomur ni skrivil niti las, saj so primer na tožilstvu in v kriminalistični službi dodelili v preiskavo pripadnikom iste udbomafije.

Za masterminda operacije, ki je kasneje pripeljala do dogodkov v Depali vasi, je bil sicer že takrat prepoznan Milan Kučan, razkriti so bili tudi drugi akterji. Za glavna operativca v ozadju in kreatorja načrta, se pravi izredno nevarnega najetega plačanca jugoslovanske obveščevalne službe Radenka Radojčića in takratnega vodjo obveščevalnega oddelka MORS Toneta Peinkiherja, oba človeka z dvojnim življenjem, ste izvedeli šele na prelomu tisočletja.
V času Bajukove vlade je bil odkrit načrt policije za državni udar, ki so ga delno izvedli marca 1994. V njem dobesedno piše, da so načrtovana ravnanja policije protiustavna, a so izvedljiva, če jih odobrijo Kučan, Drnovšek in Bizjak.

Ali je takrat postalo tudi jasno, kdo iz Voma je nosil dokumente in informacije Milanu Kučanu?
To je postalo dokazljivo šele pred nekaj leti, ko je bil objavljen zapisnik zaslišanja Radojčića pred hrvaškimi organi. V tem zapisniku je popolnoma razkrinkana vloga Peinkiherja, Kučana in uredništva Mladine. O tem podrobneje pišem v drugi, dopolnjeni izdaji Okopov.

Zaradi Depale vasi ste bili razrešeni, levi mediji so napovedali propad stranke, tudi vas so že metali na smetišče zgodovine. Zgodilo se je prav nasprotno.
Ja, ker je bilo velikemu delu javnosti jasno, da nas niso vrgli iz vlade zaradi Depale vasi, ampak so Depalo vas pripravili zato, da se znebijo notranjega nadzora pri restavraciji režima.

Sledilo je obdobje hitre rasti stranke in njenega vpliva. Na vašo pobudo je bil na referendumu izglasovan večinski volilni sistem (nikoli udejanjen v praksi), na volitvah leta 1996 ste bili že tretja najmočnejša stranka. Takrat je levica s prevaro spet sestavila vlado, dokler leta 2000 ni prišlo do vladne krize, ki je pripeljala do kratkotrajne desnosredinske Bajukove vlade. Tudi to ste kasneje označili za napako. Zakaj?
Združena SLS in SKD nista bili dorasli novonastali situaciji. Namesto da bi kot daleč najmočnejša stranka podprli večinski volilni sistem, so šli rušit ustavno odločbo za njegovo uveljavitev s spremembo ustave, pri kateri so podprli Potrč-Ribičičev predlog izkrivljenega proporcionalnega sistema, ki ga trpimo še danes. SDS ne bi smela v vlado brez vnaprejšnjega trdnega dogovora o spremembi volilnega sistema.

Na volitvah 2000 je bila SDS že druga najmočnejša politična stranka in vodilna stranka na pomladni strani. Po garaškem terenskem delu od leta 2002 naprej je stranka na volitvah 2004 zmagala in oblikovala se je vlada, ki je postala znana kot prva Janševa vlada. To je bila tudi edina poosamosvojitvena vlada, ki je v isti strankarski sestavi zdržala ves mandat. Bila je tudi zelo uspešna, ustavila je rast javnega dolga, sprejela nekatere reforme in dosegla, da se je kupna moč prebivalstva približala 90 odstotkom povprečja EU. Ta resnična zgodba o uspehu je bila najbrž tudi razlog, da se je že kmalu po nastopu vlade v ozadju pripravljal zlohotni načrt, ki je kasneje postal znan kot afera Patria. Uvod vanjo je bila izjava Milana Kučana o velikem poku. Ste pričakovali, da bodo ljudje, ki jim samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, posegli po tako brutalnih metodah?
Ne. Predvsem zato, ker jim tista vlada ni skrivila niti lasu na glavi. Povabili smo jih v partnerstvo za razvoj in celo v nadzorne svete državnih podjetij. Ravnali smo skrajno spravno in povezovalno. A boljševika očitno ni mogoče spremeniti ali pridobiti z dobroto. Razume le svoje narečje.

Afero je tranzicijska levica ob pomoči medijskega mainstreama vlekla celo desetletje in še danes ni povsem končana, čeprav ste bili oprani in oproščeni vseh obtožb. Stranka je volitve 2008 izgubila, prav tako predčasne volitve 2011, a ste takrat kljub temu sestavili svojo drugo vlado. Zaradi krize ste začeli reforme, sprejeli znameniti Zujf, nato je prišel konstrukt v obliki poročila KPK o vašem domnevnem korupcijskem ravnanju. Čeprav je bilo že od vsega začetka jasno, da so obtožbe na trhlih nogah (kar se je kasneje tudi v resnici izkazalo), je vlada dobila nož v hrbet najprej od Viranta, kasneje še od SLS. To je bil hud udarec.
Ni bil le udarec. Bil je projekt za uničenje SDS, potem ko smo z Zujfom rešili državo pred bankrotom. Dvakrat pokvarjeno.

Stranka se je ves čas soočala z obtožbami in napadi medijskega mainstreama. Kljub temu je zmagala na evropskih volitvah 2014, kazalo je, da bo SDS zmagala tudi na državnozborskih volitvah. Da bi levica to preprečila, vas je takrat poslala v zapor. Odvzeli so vam mandat, postali ste politični zapornik. To so bili težki časi …
Da, predvsem za mojo družino pa seveda za SDS. Kljub temu smo stali in obstali.

Stranka je imela svoje kandidate tudi za predsedniške volitve. Kako to, da ni bila uspešna kot na parlamentarnih volitvah?
Gre za različne sisteme volitev. To je tehnični razlog. Vsebinsko pa je za predsedniške volitve težko prepričati sposobne in kredibilne ljudi h kandidaturi za predsednika države. Mnogih funkcija zaradi njene protokolarne narave ne zanima, drugi se bojijo medijskega umora. Tretji predolgo oklevajo z odločitvijo. Četrti razlog pa je v težavah na pomladni strani pri skupni podpori kandidatom. Medtem ko se leva stran vedno poenoti in zna nastopiti tudi taktično z dvema kandidatoma, na demokratični strani različne lovke in vplivi to preprečujejo. Demokratično volilno telo tudi ne razmišlja en korak naprej. Če bi na primer nazadnje v 2. krogu izvolili Šarca, danes ne bi imeli komične “sendvič vlade”. Zagotovo bi na tisti funkciji poraženec naredil manj škode, kot jo dela na sedanji. Stvari so bile očitne, a jih demokratični volivci niso prepoznavali.

Lani je SDS na volitvah premočno zmagala, kljub temu ni oblikovala vlade. Levica je ob pomoči medijev uporabila taktiko, da so se stranke morale javno izrekati, da v koalicijo z Janezom Janšo ne bodo šle. To je pripeljalo do tega, da imamo zelo čudno vlado, ki jo vodi nekdanji komedijant, ki ga zadnje mesece »izbrane« agencije v javnomnenjskih raziskavah zelo »pumpajo«. Zdi se, da so prvorazredni pripravljeni storiti dobesedno vse, da dediči komunizma ne izgubijo privilegijev in da se ohrani družba, ki ne omogoča vsem enakega izhodišča.
Drži.

Ko ste prišli v SDS, je imela stranka 1.500 članov. Koliko jih ima danes?
Najmanj petnajstkrat več.

Zanimivo je, da znotraj stranke, vsaj kot se kaže navzven, v svoji zgodovini niste imeli resnih pretresov, če odštejemo nekaj vaših kandidatov, ki so bili s pomočjo SDS izvoljeni v parlament, jo nato izdali in zamenjali stranko. Čeprav ima stranka, če se izrazim ekonomsko, zdravo rast, skoraj ni bilo predstavnika konkurenčne stranke niti z desnice niti z levice, ki vas ne bi zamenjala z drugim, kar je podobno, kot bi trener Barcelone zahteval zamenjavo trenerja Reala, češ da trener Reala “duši” prvo špansko ligo. V NSi so celo dejali, da je SDS pod vašim vodstvom tako zrasla, da meče senco na druge desne stranke, ki zaradi vas ne dobijo več glasov na volitvah. Kako si razlagate njihovo prepričanje, da so neuspešni zaradi vas, ker ste preveliki?
Vse ste že povedali v vprašanju.

Šarčeva vlada se sesuva, ministri odhajajo, kljub temu imata premier in njegova LMŠ neverjetno javno podporo. Ne mislim razpravljati o manipulacijah z javnomnenjskimi raziskavami, zanima me vaše mnenje, ali lahko pride do predčasnih volitev, ki bi jih strici iz ozadja sami sprožili, zdaj ko je Šarec tako “priljubljen”?
Predčasne volitve bodo, vendar jih težko organizirajo prvo leto mandata. Javnomnenjsko napihovanje LMŠ, ki je podobno kot v začetku lanskega leta, ko so SDS pri Ninamedii in podobnih laboratorijih najprej potisnili na drugo mesto, marca 2018 pa celo na tretjega, služi delno pripravam na evropske volitve. Predvsem pa skušajo z delitvijo denarja javnemu sektorju, koritnikom in sociali ter z javnomnenjskim napihovanjem zapolniti ogromno vrzel legitimnosti. Vlado namreč vodi stranka, ki je na volitvah v DZ junija lani dobila pičlih 13 poslancev, na lokalnih volitvah oktobra pa je bila celo popolnoma poražena. Tudi SDS je leta 2012 sestavila vlado kot druga stranka, a je imela 26 poslancev in ne 13. Demokratični deficit Marjana Šarca je ogromen, zato toliko kontaminiranega zraka v napihnjenih balonih režimskih medijev.

Dve manjši stranki iz vaše evropske politične družine, iz ELS, se tokrat nista odločili za skupni nastop, čeprav raziskave javnega mnenja kažejo, da obema grozi izpad iz evropskega parlamenta. Ste član vrha ELS in podpredsednik Zveze sredinskih demokratov, nekdanje krščanskodemokratske internacionale. Niste mogli vplivati na NSi in SLS, da bi v skupno korist nastopili skupaj?
Nisem se trudil samo jaz, tudi vodstvo ELS je poskušalo pomagati pri dogovoru. Žal je NSi skupni nastop zavrnila, medtem ko je bila SLS nanj pripravljena.

Mnoge desne volivce skrbi tudi dejstvo, da je Nova Slovenija za nosilko liste določila kandidatko, ki trdi, da je država pomembnejša od človeka. Niti Tanja Fajon si ne upa nastopiti s tako očitno stalinistično definicijo družbe, ki je v temeljnem nasprotju s krščanskim naukom in z osnovno vrednotno zgradbo krščanske demokracije. Vas je to presenetilo?
Je. Izjemno “nenavadno” stališče.

Ima Šarčeva koalicija sploh jasno ekonomsko politiko? Vidimo, da jih koalicijska pogodba ne zanima oziroma so jo pozabili že na dan podpisa. Smo v marcu, obljubili so izboljšanje položaja upokojencem z novim letom, pa še vedno nobenih predlogov. Pripravljajo pa nekatere spremembe na davčnem področju. Kako jih komentirate?
Nekaj predlaganih korakov v smer razbremenitve dela je pozitivnih. Najdete jih tudi v našem programu. Nespametno pa je vire za nadomestitev davčnega priliva iz tega naslova iskati v ukrepih, ki bodo odganjali investitorje ali zmanjševali širjenje obstoječih programov. S tem razbremenjujete delo le na kratek rok. Kajti na koncu bo manj investicij, manj delovnih mest in plače bodo nižje, ne višje.

V javnih financah je koalicija Šarec-Mesec sicer že na začetku naredila isto napako kot Drnovškova vlada leta 1992 ali Pahorjeva leta 2009. Drastično povečuje trajno obremenitev javnih financ s selektivnim nagrajevanjem dela javnega sektorja in ustvarja pogoje za hude pretrese ob naslednji ohladitvi v EU. Prav in pravično je, da plače tudi v javnem sektorju zmerno sledijo gospodarski rasti. Dodaten denar pa bi morali nameniti predvsem nagrajevanju boljšega dela in rezultatov, razbiti uravnilovko in plačevanje po papirju. Nikakor pa ni smiselno trajnih pravic vezati na netrajne vire. Prav to pa ta vlada počne, hkrati zaradi višjih stroškov dela pri varstvu starejših, v vrtcih in šolah ter drugje povečuje obremenitev najbolj ranljivih skupin državljanov, občinam pa pomembno znižuje razvojna sredstva.

So glede na dogajanja v zadnjih dveh mandatih v Sloveniji sploh mogoče spremembe? Bo prišlo do premikov naprej?
Premiki so mogoči, potrebni in nujni. Ni vprašanje, ali bo do njih prišlo, vprašanje je samo čas oziroma cena, ki jo vsi državljani plačujemo zaradi zamujenih priložnosti in strateških napak, ki jih vpoklicani vojaki levice delajo bodisi iz neznanja bodisi ker so pripravljeni storiti vse za to, da so nekaj mesecev ali let virtualne ekscelence.

Kaj bo po vaše prelomna točka, na kateri bo prišlo do strateških premikov? Bo to ekonomija, vprašanje ideologije ali vprašanje vrednot?
Vsekakor vprašanje vrednot. Slovenija je na pragu časa “bistrenja”. Pozno, zelo pozno, a brez SDS tudi te priložnosti ne bi bilo. Že na začetku tranzicije je slovenski pisatelj Drago Jančar napovedal ta čas nekako takole: “Ni vsak antifašist demokrat, je pa vsak demokrat avtomatsko antifašist in antikomunist. Demokrat je za demokracijo in proti vsakemu totalitarizmu.” Slovenska demokratska stranka je za demokracijo in proti vsakemu totalitarizmu. Vedno je in bo pripravljena sodelovati za blaginjo Slovenije z vsakomer, ki brez težav in dodatkov podpiše ta stavek, pa če se imenuje levi ali desni, socialni, krščanski ali liberalni demokrat. A demokrat in demokratičen, ne po imenu, ampak po delu in prepričanju, mora biti. Vprašali boste, ali v Sloveniji sploh obstajajo stranke, ki tega osnovnega testa ne zmorejo. Da, žal obstajajo. Stranka oziroma poslanec, ki glasuje proti Resoluciji Sveta Evrope 1096 o razgradnji dediščine totalitarnih komunističnih režimov, ni demokrat in ni demokratičen.

Težko tako stranko štejemo za demokratično?
Res je. Stranka, ki glasuje proti Resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, se ne more šteti za demokratsko in demokratično. Lahko je lista čigar in česarkoli, demokratična pač ni. In nima nič skupnega z Evropo vrednot, Evropsko unijo in evropsko civilizacijo. Stranka, ki domuje in posluje v ukradeni vili, je lahko karkoli, demokratična in demokratska po vrednotah zagotovo ni. Stranka, ki časti in proslavlja uničenje enega totalitarizma, poveličuje pa drugega, ni demokratična. Zlo, ki se spopada z drugim zlom, namreč s tem še ne postane dobro. Zato tem sporočamo: “Hvala, ne, totalitarci vseh barv ste onkraj vrednotnega središča slovenskega naroda in onkraj vrednot evropske civilizacije. Ste nevarnost za oboje. Lahko o sebi mislite karkoli, lahko hreščeči zvočniki vaše propagande ustvarjajo kakršnekoli privide – na koncu je vaše ravnanje tisto, ki vas izdaja.”

Pozdravljamo pa demokrate vseh barv in prepričanj. V Slovenski demokratski stranki se veselimo sodelovanja prav z vsakim, ki je pripravljen glasovati za Resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. Ob njej se stehta demokratičnost, normalnost in evropskost vsakega posameznika in sleherne stranke.

Biografija
Janez Janša
se je rodil leta 1958. Širši slovenski in jugoslovanski javnosti je postal znan v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja med sodnim procesom proti JBTZ pred vojaškim sodiščem JLA v Ljubljani, ki je sprožil slovensko pomlad. Kot podpredsednik Slovenske demokratične zveze je bil v Demosovi vladi minister za obrambo. Pod njegovim vodstvom je slovenska teritorialna obramba oziroma na novo nastajajoča slovenska vojska skupaj s policijo poleti 1991 uspešno obranila komaj nastalo slovensko državo pred agresijo JLA. Ministrstvo za obrambo je uspešno vodil do marca 1994, ko se je zgodila afera Depala vas. Maja 1993 ga je tretji kongres SDSS izvolil za predsednika stranke. Leta 2000 je znova postal minister za obrambo v Bajukovi vladi. Leta 2004 je s SDS zmagal na parlamentarnih volitvah, nato pa leta 2009 in 2014 na evropskih volitvah. Zmagal je tudi na lokalnih volitvah leta 2006, 2010, 2014 in 2018. Decembra leta 2004 je Janša prvič postal predsednik vlade. Za Slovenijo so se začela “zlata leta”. Gospodarska rast je bila v povprečju za 3 odstotke višja kot v EU, plače in pokojnine so se v 4 letih realno povišale za 24 odstotkov. Republika Slovenija je kot prva nova država članica Evropske unije izpolnila zahtevne pogoje in januarja 2007 prevzela evro, leto kasneje pa stopila v območje prostega pretoka ljudi z odpravo administrativnih meja. V prvi polovici leta 2008 je Slovenija uspešno vodila EU, Janša pa je predsedoval Svetu EU. Slovenija je bila takrat na vrhuncu svojega razvoja in mednarodnega ugleda. Na državnozborskih volitvah leta 2008 je SDS povečala odstotek podpore in število volilnih glasov, vendar pa zaradi podtaknjene afere Patria za las izgubila relativno večino. Na predčasnih volitvah jeseni 2011 je SDS zasedla drugo mesto, a kljub temu sestavila koalicijsko vlado. V dobrem letu vodenja je njegova druga vlada skozi zakonodajni postopek spravila pet ključnih reformnih ukrepov za izhod iz krize. Začeli so se kazati prvi znaki okrevanja Slovenije, a zaradi rovarjenja postkomunističnih sil in t. i. virantovanja je vlada, ki jo je vodil Janša, marca 2013 predčasno končala reformno naravnani mandat. Leta 2014 pa je postkomunistični režim s škandalozno zlorabo sodstva tik pred evropskimi volitvami Janšo obsodil in ga nato tri tedne pred predčasnimi volitvami v državni zbor poslal v zapor. Aprila 2015 je ustavno sodišče razveljavilo to sramotno sodbo. Lani junija je SDS z veliko razliko zmagala na državnozborskih volitvah.

Jože Biščak, Metod Berlec, Demokracija

 • Antonius

  Murglski Kučan, Janša se je znova oglasil na e. Novi 24 TV.
  Spuste iz pesjaka svojo drhal, da se, kot vedno, spravi z lažmi na Janšo in Novo.
  A vendarle, odseksani Kučan, prihaja čas evropskih volitev, ko bomo volivci večinsko podprli Janševe kandidate in odseksali vaše kleptosocialiste iz evropskega parlamenta.
  Prihaja čas, ko bo Kučanu v poraz na modrem nebu zasijalo rumeno sonce.

  • AlojzZ

   “… ko bomo volivci večinsko podprli Janševe kandidate in odseksali vaše kleptosocialiste iz evropskega parlamenta.” ????

   Ste že pozabili, kdo prešteva volivne glasove?

   • lili pili

    Volilni odbori in komisije kjer pa vedno sedijo najbolj zvesti predstavniki sds in so za to delo tudi dobro placani…..

  • totex39

   “Antonius”, upam da se bodo tvoje besede uresničile in da vsaj v evropskem parlamentu dobimo zadovoljstvo.

   • lili pili

    To je podobno ko na mestu pravega sexa dobis rocno obdelavo…

  • lili pili

   Glej evro volitve ne bodo v nicemer vplivale na to kdo bo vladal v sloveniji…..

 • von Rhein

  Na žalost tega kar je povedal v drugih medijih ne bo možno prebrati.Pa bi bilo dobro zaradi splošnega znanja mladih,ki se časov osamosvojitve niti ne zavedajo. Bučar,ki so ga imenovali oče nove ustave, je bil največja zavora in nasprotnik čiščenja komunističnega političnega odpadka.

  • lili pili

   Bucar je s tem branil tudi janso, bavcarja, zvera in ostale spreobrnjene komuniste…

   • totex39

    Nekaj nam povej, a si ti res tako zabiti ali pa si samo provokator, da verjameš tem socialističnim nesposobnim bedakom in se še sedaj nisi spreobrnil.

    • Capi

     Tisto prvo bo veljalo…..zabit ko točak, po Kordiševo…..hahahaha

    • lili pili

     jaz ne ti pa očitno verjameš spreobrnjenim komunistom, jaz ne

   • von Rhein

    Bučar je branil samo tiste,ki so bili v nekdanji državi v vrhu jugopolitike.Vse kar klobasate v tvojem stilu je samo laž,ki jo potrebujete za opravičilo.

    • lili pili

     saj se spomneš, da si je janša tudi želel v vrh takratne partije…. ti povzpetneži so še bolj nevarni kot stari odsluženi..

  • baubau

   Kdor ima vsaj povprečno zdravo kmečko pamet, bere medije različnih profilov in si šele potem ustvari mnenje.
   Na žalost pa večino premaga lenoba…

 • Roman Benedik

  ha,ha;vprašanja 10x daljša kot odgovori

  • Andrej

   Zate je še to preveč. Če Janša da dolg odgovor ti ni prav. Če da kratek odgovor ti ni prav. Verjetno bi ti bilo še najbolj prav, da sploh ne bi nič rekel. Ne bi ti zbujal slabe vesti.

  • Vera

   Pameten in izkušen politik odgovarja kratko in jedrnato . Moram priznati, da še danes pomnim vse te odgovore g.Janše , saj nikdar ne spreminja svojih stališč pred 30 leti in danes . Vedno so odgovori isti, torej resnični .

  • SIMON ROZIC

   Ti imaš raje zajce v grmu, pečenke na žaru,
   oslovske sence in mize polne vprašanj….
   brez odgovorov !

 • dež

  Spoštovana novinarja, dobrohoten nasvet. Vajina vprašanja v intervjuju so večinoma predolga. Vprašanje čez 7 vrstic, odgovor 1 vrstica, vprašanje čez 6 vrstic, odgovor 1 beseda. Upoštevajta to v bodoče, pri prihodnjih intervjujih, bo za vse lažje.

 • FORT WORTH

  Stiri kljucne besede za drzavo Slovenijo :
  JANSA – DEMOKRACIJA – MIR – BLAGINJA

 • Franjo Trojner

  Propadel je stari Rim!
  Padel je berlinski zid.
  Sesula se je Sovjetska zveza.
  Crknila je Jugoslavija.
  Padla je komunistična Kuba.
  Crkuje komunistična Mandurina Venezuela.
  Razpada EU.
  Neverjetno, sesula sta se celo facebook in instagram.
  Komunusti v Sloveniji pa mislijo in delajo vse tako, kod da so in bodo večni. Še malce, pa pridete na vrsto tudi vi komunajzeri, razočaran in prevaran narod vas bo dobesedno raztrgo. Naredili bomo vse tisto kar bi leta 1991 morali pa ste komunajzeri blokirali. Tik, tak, tik, tak, tik, tak čes resnice se nezadržno priblužuje, tokrat vam niti laži in vsi vaši mediji ne bodo pomagali, gotofi ste!

  • lili pili

   V prvem koraku pocistite komuniste v svojih vtstah potem vam bomo mogoce verjeli

   • SIMON ROZIC

    Osel! Komunizem je v vaših glavah in debelih, prehranjenih ritih;
    veliko članov v ZK je bilo v Yugi samo zaradi položajev (vojska,
    policija, sodstvo) in da so lahko preživeli Takoj, ko je bila prva prilika,
    so za večno poslovili od indoktrine ZK in niso “zamrzovali” svoje
    komunistične opsesije, hinavsko in po pasje pohuljeno alla vaš
    Kučan&banda !

    • Olga101

     Tako je!

     • SIMON ROZIC

      Hvala! Vem, da je tako!

    • lili pili

     najbolj hrabri so ostali ostali pa so izdajalci in kot take jih vodi zgodovina.

 • rubec

  ŽIVEL JANEZ JANŠA.

  • lili pili

   Naj zivi na smetiscu zgodovine kamor ga je politika tudi odnesla..

   • rubec

    Kje si pa kupil to lepo srajco, na smetišču?

    • lili pili

     reciklaža

    • Rožle

     .. pa zlikat jo more še … pa ne sam srajco tut faco ..

   • von Rhein

    Vsa slovenska politika je na smetišču sedanjosti,ne zgodovine.

    • lili pili

     eni vodijo drzavo, drugi pa jokajo in stokajo kot jajo

 • šmentanamuha

  Janša je brez dvoma v tem trenutku edini resen in kompetenten slovenski politik, ki je sposoben voditi državo v dobro nas vseh in razume situacijo, v kateri se nahajamo.

  • Aron

   Ne. Enkrat smo ga ze nagnali, ga bomo se drugic. Se lepse pa bi bilo, da gre v cuzo, kamor kriminalec tudi sodi.

   • Andrej

    Ti, ki ne priznavaš sklepov sodišč, že nisi tak, da bi lahko dajal svoja mnenja.

    • Aron

     Demokracija, fante.

     • Andrej

      Otrok, ki o demokraciji nimaš pojma. Ko nekoga 10x obtožijo in uradno vsakič spoznajo za nedolžnega, nihče pa za taka krivična dejanja ne odgovarja, je to lahko samo demokracija po komunističnih merilih. Navidezna demokracija. Ti Janšo obsojaš kot kriminalca. V demokraciji bi za to moral dajati odgovor.

     • Aron

      janša je obsojen kriminalec, dejstvo. Če ti demokracija ni všeč, lahko izgineš iz naše države, recimo na Mađarsko. Nihče te ne bo pogrešal.

     • Andrej

      Zapiši si svoja dejstva za ušesa. In kje je pravnomočni sklep? Jaz nimam namena iti nikamor, ti pa priporočam, da se v Venezueli ogledaš za bodočim okoljem. Tam imajo demokracijo po tvoji meri.

     • Aron

      Ah še en idiot z Venezuelo???? Jao, slovenski domoljupci ste res ena posebna sorta nedonošenčkov :****

   • macon

    V čuzo sodijo udbomafijci v desetih škatlah dokumentov prinešenih na MORS leta 1993.

    “Nato se je novembra 1993 na ministrstvo za obrambo zatekel Boris Platovšek, direktor Adita, ki ga je ustanovilo udbovsko podjetje Safti. Ker policiji ni zaupal, je na MORS prinesel dokumente, ki so dokončno razkrili slovensko vzporedno ekonomijo. Slednji se nekdanji vodilni komunisti in udbovci nikoli niso odrekli.

    Drži. Dokumentacijo smo nemudoma izročili tožilstvu in nastala je velikanska panika, saj je bilo v desetih kartonskih škatlah dovolj dokazov, da bi zapor na Dobu napolnili do zadnjega kotička s pripadniki udbomafije. Danes vemo, da se nikomur ni skrivil niti las, saj so primer na tožilstvu in v kriminalistični službi dodelili v preiskavo pripadnikom iste udbomafije.”

    Na tole bi povsod po svetu zvonili vsi državni alarmi. V naši ugrabljeni državi se seveda kriminal udbomafijcev pometa pod preprogo.

    Ti si bodisi kriminalec bodisi kriminal podpiraš in zagovarjaš.

    • Aron

     Demokracija, pobič Če ti ni všeč, lahko greš na Mađarsko k šefu :DDDDDDD

     • macon

      Demokracija tebi in tvojim ni všeč, zato ste ustvarili tukajšnji bantustan, tele v nova vrata. Lahko greš ti na Kubo ali v Severno Korejo.

      Tam imajo za vas taborišča, kjer boste okopavali krompir in vlačili žaklje cementa ter golide dreka.

     • Andrej

      Tale Aron je še vedno v nekih starih mračnih časih. Deluje po čarovniškem pravilu. Včasih so dokazovali, da čarovnice so, s tem, da jih kurijo. So rekli, da če jih ne bi bilo, jih ne bi kurili. Tako kot komunisti danes. Janša je kriv, ker je obtožen. Če ne bi bil kriv, ga ne bi obtoževali. To, da vse sodbe padajo, sploh ni pomembno. Na sodišču je in zato je kriv.

     • Aron

      Komunajzar, kot si, me bo pošiljal v SK? Patetičen si :)))))

     • macon

      Ti, faši, se izražaš kot komunajzar, ne jaz. V SK so tvoji idoli, torej se odpravi tja. Moji so v ZDA.

     • Aron

      Množični morilci in zločinci proti človeštvu? lepaaa družba!

     • macon

      Za razliko od tvojih še veliko brutalnejših množičnih morilcev so človeštvu tudi kaj dali. Namesto, da tipkaš na ameriški računalnik, naslednjo bistroumno repliko tipkaj na severnokorejski.

  • lili pili

   Fant je ze imel priliko, pa jo je izgubil, kdo mu je kriv…

   • von Rhein

    NI imel prilike(možnosti).Onemogočili so ga.Če samo pomislim na spačene face,ki so skakale po slovenskih mestih (2012/13) in rjovele jo je še poceni odnesel.

    • lili pili

     na zadnjih volitvah se je sam onemogočil z svojo retoriko, lahko pa bi ponudil tudi koga drugega iz svoje sredine, to pa ne ….

   • šmentanamuha

    Lili pili, nabrusi malo svoje možgane …

    • lili pili

     muha kaj si tako suha…

  • VIKTORE

   BOG NE DAJ, DA SE ŠE ENKRAT VSEDE NA TRON!!!!!!!!!!

 • Jožef

  Ljudje, potrebujejo voditelja s “hudo šibo” ki bo slovenski narod spravil na enotno in pravo pot. Kučan to zagotovo ni, Židan in njegovi gonijo “smrt fašizmu” pri čemer vstrajno ponavljajo mantro o fašistih in nekatere celo poimenijejo.
  Slovenija je po drugi vojni plačala prevelik davek, da bi lahko ponovno iskali fašiste, naciste in domobrance. Čas je da, začnemo iskati pravo pot k enotnosti in spoštovanju sobratov in sosester.
  Dvolj velika nevarnost preži v Bosni in Hrvaški.
  Zato je skrajni čas, da opustimo navijaštvo strankaskih tekmovalcev in prisluhnemu tistemu, ki je mnogo pripomogel k osamosvojitvi domovine in ko nam je šlo najbolje v času njegove vlade.
  Janez, ne daj se!

  • lili pili

   Ziveti v demokraticni drzavi na celu katere je absulotist lahko preverite pri madzarskih delavcih..

 • Andrej

  En najpomembnejših vzrokov, da Sloveniji ne gre, je iskati na desni strani. Ni enotna.

 • montyamp

  Ureditev z rafalnimi bankroti in atentati , generirajo liberalni ortofašisti pod taktirko starih partijskih fosilov , ki so prilezli iz Kumrovške šnelkurs akademije .
  Kako presekati nepotizem , ki se je v povojnih letih zagrizel v državno upravne katakombe , katera je zgradila Avstroogrska , kako lopove in bandite ki se držijo na oblasti z montiranimi procesi in atentati , spraviti iz legla z NKVD iztrebki zlepljene hipokrizije ???????????????
  Ja in še bi lahko spraševali .
  Vsaka komunistična gverila je dobila zasluženo in tudi tale žveplena bo dobila kar ji gre .
  K*R*A*M*B*E*R*G*E*R*-S*L*I*V*N*I*K*-G*O*L*U*B*-J*A*M*N*I*K

 • montyamp

  UDBOVSKA DECA

  Pozdrave vam pošiljajo :

  K*R*A*M*B*E*R*G*E*R*-S*L*I*V*N*I*K*-G*O*L*U*B*-J*A*M*N*I*K …………………

 • lili pili

  Biografija se zacne z letom rojstva, potem do afere JBTZ nidelal nic potem pa razsvetljitev..

  Pozabili so napisat, da je bil clan zks, pohodnik v jajce, da je koncal fdv, da je kandidiral za predsednika zsms …….

  • centurion

   Nekdo se je od dreka distanciral,
   ti ga ješ še danes z veliko zajemalko.
   Vsak dan…
   Pa še hvališ, kuk je dober.

   • lili pili

    Torej je po tvojem jajo 30 let zivel v dreku, vsega se je odreku, zakaj se ni se diplomi….

    • antimur

     Daj telebanček se že skuliraj, začel si se mi že smiliti, kajti da nekdo ne premore drugačnega razmišljanja kot ti, je vreden vsega obžalovanja, te je pač narava zajebala, zato se ne usajaj nad nami, ki pri tem nismo imeli nič.

     • Andrej

      Mislim, da s tem človekom nima smisla. On čez nekatere ovire ne more. Pač ne more.

     • lili pili

      ja kdo te pa sili da bereš in odgovarjaš

  • Peter

   Pepi, vedno isto.

   Pa ti v tem letu ali dveh, kar se javljaš, res ni nič novega prišlo na um, no?

   • lili pili

    Sem v tem delu članka kaj spregledal, prosim dopolni… šolanje, pohodni, delo v mladinski organizaciji v Mikro adi…..

   • lili pili

    Pisal je tudi za mladino

    • Peter

     Glej, Pepi, vse to že vemo. In tudi ti veš, da vemo. Rad bi pač malo izzival in se obenem še malo pametnega delal. Pa daj, če kaj drugega nimaš delat, no.

     • lili pili

      A zdaj razumem, vse kar vemo niste napisali, ostalo ste pa malo napihnili..

     • Peter

      Glej, lahko se delaš neumnega, nekateri bodo nasedli. Ostali bomo vedeli, da se ne delaš.
      Pa srečno hodi, Pei, no.

     • Peter

      Ne, še zdaj ne razumeš. Če bi kaj razumel, bi rekel, da so ostalo zamolčali.
      Ne trudi se pepi, bodi ubav, to je tvoj nivo, no.

     • lili pili

      Ajde pera, ko ti ga stera…

     • Peter

      Pepi, svaki drugi bolji od tebe, ja?
      Si hotel s tem dvigniti svoj nivo komunikacije na višji nivo?
      Uspelo ti je, no.

     • lili pili

      saj jaz ti ga ne bi, mogoče tvoji hihiii

  • janezxy

   Ko se omeni jj,te začne metat.Poišči pomoč,svetujem pa ti,da si kupiš štrik,ker se bojim,da tvoj vlak je odpeljal.

   • lili pili

    pa naj se priveže za vlak in ga ustavim, glej odpeljal vam bo vlak EPP…

 • Ivo

  Janša rad govori o totalitarističnih sistemov, ne prizna pa, da je sam totalitarist in to dokaj nesposoben. Kot Kalimero vedno nekaj javka in se pritožuje. Vsak pošten in demokratičen voditelj na njegovem mestu bi odstopil. Že 28 let vodi resnično tranzicijsko stranko brez vidnih uspehov. Stranka je naredila tranzicijo od social demokratske v desno neoliberalno stranko, ki zagovarja predvsem interese RKC in kapitala. Po ustroju je totalitaristična, zato jo je zapustilo tudi mnogo njenih vidnih članov s t.i. mamo stranke gospo Vero Ban. Spisek eminentnih članov, ki so zapustili SDS, je predolg, Je edina stranka v Evropi, ki ima že 28 let istega predsednika , se pravi JJja. To je že podobno kultu osebnosti. Zanimivo je kako Janša sam pravi, koliko napak je storil, čeprav jih ni naštel vseh. Ena večjih napak je ta, da vse po vrsti žali in ponižuje in iz tega je naredil že pravo znanost, tako kot je to naredil iz ponarejanja, kopiranja, zavajanja. V zgornjem intervjuju je izrekel tudi nekaj eklatantnih laži. Najbolj evidentni sta dve. Prva, v zadevi Patria ni bil opran krivde, zadeva je zastarana. Druga, izvor svojega premoženja noče pojasniti, ker če bi ga hotel pošteno pojasniti, bi to privedlo do nečednih poslov, ki jih je sam delal.
  Najbolj smešen je takrat, ko se hvali s svojim poznavanjem ekonomije. Prav to njegovo ”poznavanje” je privedlo do tajkunskih odkupov podjetij in posledično, do bančne luknje. Ob koncu mandata leta 2008 je znana tudi njegova izjava, da v ekonomskem smisli Slovenija pluje v mirnih vodah in na horizontu ni ničesar, kar bi to plovbo zmotilo. To je izjavil takrat, ko je svetovna kriza že galopirala po svetu in so vsi normalno razgledani ekonomisti na to opozarjali. In še ena njegova totalitaristična poteza je očitna. V času njegove vlade, so zamenjali preko 200 uspešnih direktorjev s svojimi nesposobnimi kadri. Najbolj eklatanten primer je ta, ko je Dušan Mikuš bil postavljen na čelo Fructal-a. Še danes se živo spominjam, kako je ta človek živo direktno po TV razlagal, da bodo rešili Fructal s novo embalažo in pri tem je imel v rokah majhno flaškico.
  Kasneje je klical Trojko in ob tem obljubil Alenki, da bo odšel v pokoj, če ji uspe izvleči Slovenijo iz krize brez Trojke. Ji je uspelo, a on ni odstopil. Vsak demokratičen politik bi to storil.
  Zaradi teh potez, še danes čutimo negativne posledice v Sloveniji.
  In na koncu beremo njegov življenjepis. Nikjer ni omenjeno to, da je bil goreč komunist in mladinski partijski funkcionar. In da bo jasno, vsak ima pravico spremeniti svoj svetovni nazor. Vendar je pri Janši težava v tem, da ga je oportunistično spremenil večkrat: goreč komunist, socialist, domobranec (povezal se je s domobranci v Argentini), klerik (podaril je RKC Blejski otok in ogromno gozdov, ki jih je že M. Terezija vzela cerkvi in tudi tiste, ki jih je vlada pošteno odkupila) in čisto nazadnje, on bi italijanskim fašistom dal medaljo časti. Vsaj tako je rekel njegov najbolj vdan aparatčik Grims.
  V bistvu Janša vlada v svoji stranki kot kakšen zelo trd komunist.

  • MEFISTO MODRI

   Mihael S., je to za sprejemni izpit na FDV?

   • Hunyađi

    Mal več ume spesnit kot ti MEFISTO GLUPI.

   • Ivo

    Ne to je resnica. In kot tako, so jo zbrisali iz Nova24TV. Mojega zapisa ni več. Cenzura ali ukinitev pravice do svobode govora?

  • macon

   Janša je predsednik SDS 26 let, ne 28. Patria je zastarala, ker je tako hotelo pravosodje, obtoženec je hotel zaključek primera, vendar je dobil odgovor, da se ne more pritožiti v svojo škodo. Vsi, ki smo tisto brali in imamo malo svojega razuma, smo takoj dojeli, da gre za politični proces (prejel je obljubo neznane koristi na neznanem kraju od neznane osebe v nekem časovnem okviru in na neznan komunikacijski način). Ti žal izgleda nimaš niti malo razuma, da ponavljaš nevzdržne laži.

   Spet lažeš o izvoru njegovega premoženja, ko smo o ceni parcele v Trenti že stokrat razpravljali in razbili vse levičarske laži, prav tako na forumu Financ.

   Tajkunske odkupe so pokrili levičarski nastavljenci v bankah in levičarski nastavljenci v BS, hkrati pa vladi 2004-2008 zatrjevali, da je vse v redu, bančne mape pa poslovna tajnost. Danes levi mediji razglašajo, da je Janševa vlada kriva za tajkunske odkupe in bančno velekrajo, ki so ju izvedli IZKLJUČNO levi kadri. Danes levi mediji ponavljajo, da se Janševa vlada ni vtikala v banke, ker bi se bojda morala, čeprav za to ni imela neposredne pristojnosti, takrat so taisti mediji vreščali, da se diktator Janša vtika v vse. Zamenjava plošče na pokvarjenem levem gramofonu, ampak sprevrženost je vse, kar lahko pričakujemo od levih.

   Logarjeva komisija je tožilstvu in policiji izročila desetine kilogramov dokumentacije in dokaznega materiala o bančni velekraji, kje so aretacije in procesi, bedak komunistični?????????????????????????????????????????????!!!!!! Vsem nam je jasno, zakaj jih ni, ti pa le laži kot si navajen.

   Trojkini krediti bi pomenili več sto milijonov manj Eurov letnih obresti za kredite, ampak levih veleizdajalcev zapravljanje in kraja državnega denarja res nikoli nista ovirala pri otročjem in odvratnem laganju.

   Pod Janševo vlado je bila daleč najvišja gospodarska rast, zato je tvoje drekanje o škodljivem menjanju državnih direktorjev samo drekanje.

   Izgleda si socialistični upokojenec, kako pa kaj usklajevanje pokojnin pod Janšo in Cerarjem? Pod Janšo + 24%, pod Cerarjem + 2%, obadva sta imela štiriletna mandata.

   • Ivo

    Samo to ti odgovorim. Znate zmerjati in to je je vaša (SDS) najbolj razvita lastnost. Potem pa še laganje in cenzura. Ko se bo moj zapis ponovno pojavil tukaj, ti bom še kaj razložil. Namreč Nova24TV, ga je umaknila, skrila. V njem nisem uporabil nobene žaljivke, samo resnico sem zapisal. Torej, ko se pojavi moj zapis, te bom učil in povedal še kaj resnic. Aja zanimivo je to, da točno veš koliko let Janša vodi stranko, ki je iz Social Demokratse stranke tranzicirala v desno neoliberalno stranko. Da nihče ne omeni, da sta bila Tomšič in dr. Pučnik social demokrata. Danes bi se zagotovo distancirala od Ivana (zvanega Janez) Janša, tako kot se je mati stranke gospa Vera Ban in mnogi drugi desni intelektualci. Morda bo tudi ta zapis cenzura izbrisala.

 • macon

  “Ne odkrivam pa tople vode, saj je že tisočletja jasno, da diktature nikoli prostovoljno ne sestopijo z oblasti. Njihovo dediščino je treba v demokraciji razgraditi, kot pravi resolucija Sveta Evrope številka 1096. Če se to ne zgodi, ostanki totalitarizma razgrajujejo demokracijo. Temu smo priča danes v Sloveniji.”

  To je bistvo.

 • antimur

  Vso spoštovanje do Janeza Janše. Bi pa imel pripombe na preveč medlo politiko opozicije. Kako lahko dopustijo, da antislovenski zločinec Kučan od osamosvojitve dalje nezakonito z njegovo bando obvladuje vso politično dogajanje v Sloveniji. Kako ima lahko tako pokvarjena in izdajalska pošast odprta vsa vrata državnih ustanov, od kabineta predsednika države, vlade, parlamenta, da o tožilstvu in sodstvu niti ne govorimo. V kolikor so naši, oziroma Kučanovi represivni organi imuni na delovanje te zveri, so tukaj še evropski, nenazadnje pa tudi mi, ki čakamo, kdaj nas bo nekdo mobiliziral, da stopimo na rep tej roparski, antislovenski golazni.

  • Capi

   Vprašaj ali zahvali se Nsi………arhivi, penzija, pa še kaj bi se našlo

   • lokec

    Če se na desnici še kar kregajo potem je pa res boljše da prenehajo delovati kot politične stranke in naj oblast prepustijo komunistom bo vsaj mir.

 • MEFISTO MODRI

  SDS je edina renična opozicijska stranka in Janša je edini opozicijski predsednik stranke.

  Nova Slovenija je izdajalska stranka.

  Za SLS pa še ne vemo, kaj bo iz nje nastalo.

  Ko je bila nazadnje v parlamentu, je bila tudi izdajalska stranka.

  • učko

   Res je, ampak tudi SDS kolaborira z levuharji, nč bat !

   • if

    “nč bat” ni argument, je besedičenje praznote.

   • Andrej

    Daj, razsvetli nas, kako, kje, kdaj… SDS kolaborira z levičarji.

 • Zzzzzz

  Volil bom Brščiča in Domovinsko ligo, pa se lohk vsi vi tu na glavo postavite.

  • Zzzzzz

   In btw. nisem edini

  • MEFISTO MODRI

   Tudi prav!

   Važno je, ne boš volil za leve stranke vključno z Novo Slovenijo.

  • Nata

   Prav imaš. Bomo videli, kako bodo uspešni.
   Saj je nastopila neverjetna tišina ?? Ne bev, ne mev ? Ne z desne, pa tudi z leve !!

 • jefferson 55

  Pa smo ga dočakali, veliki intervju z Velikim Vodjo. Koliko besed o demokraciji s strani prvega človeka stranke, v kateri demokracija ne obstaja. Kolikokrat ponovljena beseda “tranzicijski” s strani nekoga, ki svojo stranko vodi stalinistično in vsakodnevno operira s pojmi iz nekih drugih časov: komunisti, partija, levica, partizani, …

  Vsi mediji razen Nova24 režimski, vse stranke vključno z NSI izdajalske, vsi bivši člani SDS izdajalci, vsi ki papagajsko ne ponavljajo Njegovih besed, levičarji.

  Dobrodošli v demokracijo Njegove Svetosti. Slovenija si jo zasluži.

  • macon

   Aja, za vsakim drugim hribom in vsak drugi teden pa nova stara pasja procesija okoli spomenikov borcev, mahanje z rdečo zvezdo in javna titofilija kot leta 1965. Ne, ne, seveda jih več ni, komunistov, z rdečimi zvezdami nam mahajo palčki in smrkci.

   Hkrati pa levičarske grožnje s smrtjo, polnjenjem prazne Hude jame ter domišljavo zaničevanje vseh, ki niso njihovi s strani levih primitivcev in velekriminalcev.

  • janezxy

   Le stiskajta si bebčke z onim bebčkom -poserjem se nate-

  • totex39

   Ti sploh ne veš kaj je demokraciji, še vedno živiš v totalitarnem režimu.

   • Nata

    No, saj ga imamo. . . . .totalitarni režim. Partijo in Srbe. Ti vodijo Slovenijo.

  • Peter

   Jp, tako, kot si zasluži Levico na oblasti.

  • branči

   ni problem imeti drugačno mišljenje, je pa vprašjivo, kako to sprejemajo ljudje z zdravo pametjo! da se tukaj gor pojaviš s takim mnenjem, si nor ali plačani provokatotor! men je vseeno, si gnoj, ki se ga vsak pametni izogiba!

   • Viktorh

    Je provokator od samega začetka…

    • Nata

     So pa včasih taki dobrodošli.

   • jefferson 55

    Svoje mnenje sem napisal brez žalitev in vulgarnih besed. Medtem ko ti drugače misleče označuješ z gnojem. Naj se ti na tem mestu zahvalim, saj tvoj histerični odziv samo potruje, kar sem napisal.

    • baubau

     ne,bil si žaljiv:trditi,da v SDS demokracija ne obstaja je namreč očitna laž.

  • Andrej

   A ti to resno, da so: komunisti, partija, levica, partizani, …iz nekih drugih časov? Pa, da pri nas ni tranzicije? To je pa zaskrbljujoče.

 • Boco

  Letos bo 30. let od ustanovitve Demosa. Sporazum so podpisali 4. 12. 1989. Podpisnika sta bila Dr. Hubert Požarnik in Dr. Rajko Pirnat (si morš mislit!). Glavni cillji so izhajali iz majniške deklaracije in so bili:
  1. Demokratizacija
  2. Osamosvojitev
  3. Obča blaginja
  Dejstvo, da so ostanki komunističnih organizacij v skupščini blokirali realizacijo. Predvsem t.i. Zbor druženega dela ki so ga v glavnem sestavljali ostanki komunistične plesni.
  Kaj in koliko smo od teh ciljev uspeli realizirati presodite sami.
  Bi pa po 30tih letih bil spet čas da punce in fantje stopijo skupaj in za spucajo Slovenski javni prostor socialistčnih-komunajzerskih ostankov.
  Priporočen ogled pogovora Rosvite z Hubertom Požarnikom:
  https://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-informativni/174307938

  • učko

   Ja, tud Jajo ima velike zasluge za to, da se je demokratizacija izjalovila ! Po izdajalskih akcijah okol razpada Demosa, Peterletove vlade, izdaja Pučnika itd., je Jajo hotu bit pomemben igralec pri tako imenovani “novi levici” oziroma “reformiranih komunistih”, skupaj z Bavčarjem. No, pa so ga spet “fukelni ven iz partije” in ga zaprli, kot Bavčarja !

   • Nata

    Jaz bi bila pa zelo vesela, ko bi ti končno razložil to svojo mantro o Pučniku in Janši !! Hvala.

 • učko

  Jah, vojaki levice so pri koritih, imajo službe, imajo del oblasti, imajo eksistenco. Vsak, ki samo malo smrdi po janševcih pa ima take in drugačne probleme, največkrat eksistenčne, pač tako kot farški hlapčki. Še v bolnicah nimajo takega tretmaja kot vsi ostali. Jah, janševci, na oblasti so kučanovci in pazte se. Jest v vaši koži se ne bi preveč izpostavljal kot janševec. Počas boste moral it v ilegalo !!!

  • branči

   gnoj je gnoj, četudi je na oblasti!

 • učko

  Janša ima samo tisto, kar smo mu dali mi volivci in to je sedež v parlamentu. Naredu ni pa za nas nič in se mu tud ne gre za to, da bi kaj naredu, samo vsake tolk cajta se dela pametenga in lapa svojo latovščino.

  • FRANC3

   Kaj pa so naredili levičarji Kučan, Drnovšek, Rop, Golobič in še ostala falanga. Tudi nič.
   Razlika je samo ta, da so za časa Janševe vlade pokojnine nekako sledile življenjskim stroškom, tudi zunanji dolg se je zmanjšal. Ostali levaki pa so samo množili državno upravo, povečevali javno porabo in zadolževali Slovenijo. Če je to po tvojem uspeh, potem HVALA ZA TAK USPEH.

 • Viktorh

  Zavedati se je potrebno, da so stranka LJUDJE – aktivno članstvo, pripravljeno sodelovati.
  Praviloma pa se politiki tega ne zavedajo.

 • Hunyađi

  IJJ bi bil pristen demokrat, če bi se višje izobrazil v demokratični ureditvi. 100% več je demokratična Soroseva Univerza kot FDV za časa socializma.

 • lokec

  Ravno to je problem. Čas teče. Naši starši so bili zatirani mi smo zatirani naši otroci in tudi vnuki bodo zatirani. Sinovi in vnuki komunistov pa živijo brez skoraj težav, ki so v povezavi z eksisteco. ( imajo dobre službe in skoraj nobenih težav z denarjem itd. Prepočasni in premalo ste učinkoviti politiki pomladi- pa še kregate se. Saj taglavni ste dobro situirani in tudi podkupljeni.

 • if

  JJ je avtorsko in hkrati izvirno poudaril dejstva slovenske politike in zgodovine preteklosti in sedanjosti, ki jih dokazuje praksa v oblikah stagniranja Slovenije, celo prehajanja v stanje, ki ga je zapustila ob osamosvojitvi.
  Kaj je vzrok?

  RS vzdržuje v izredno slabem stanju volilno telo, ki se na volitvah izraža politično malomarno, naklepno hudobno ali analitično neučljivo, ker je intelektualno trdo.

  • Novakec1

   Preveč je yugovine na položajih, kdo jim je pa to zrihtu se pa ve.

   • Olga101

    Kar napišite: Kučanov F21 in Kučanova UDBA!

 • Olga101

  SDS je z Janezom Janšo edini trdni temelj demokracije v Sloveniji, zato pa večni napadi levičarjev (premalanih komunistov) vseh vrst, od politike, medijev in krivosodja nanj in na stranko! Vse izrečene kazni, tudi zadnje, niso slučaj! Gre za zlorabo sodstva v politične namene!

  Žal ji pri tem obilno pomagajo iz NSI z Ljudmilo Murglsko na čelu!
  Ravno včeraj je bila tovarišica v oddaji Rosvite Pesek! Očitno jo mediji vlečejo iz naftalina, da bi prišla v evropski parlament in gonila Kućanovo multikulti komunisticno islamusticno agendo!
  V oddaji je bilo govora tudi o vzdržnosti pokojninskega sistema. Gospa Romana Tomc povedala, da v stranki SDS predlagajo tretji pokojninski steber, ki bi ga država polnila na podlagi dogovora in ne bi bil odvisen od politike! Njen predlog je podprla celo poslanka SDj (!), Ljudmila pa je z vidnim odporom do danega predloga, predlagala varčevanje državljanov za pokojnino, kar naj bi država nekako stimulirala!??? Poslanka SD je vidno zgrožena povedala, da se strinja s predlogom Tomceve oz. SDS in da državljani NIMAJO denarja (iz bornih plač) za varčevanje!!!!
  Kje živi Ljudmila Murglski?!! Očitno v Kučanovega objemu!

 • Franjo Trojner

  Domoljub, osamosvojitej, osvoboditelj g. Janez Janša bo z zlatimi črkami zapisan v našo SLOVENSKO zgodovino, ker je eden izmed navečjih in najnolj zaslužnih sinov SLOVENSKE MATERE!
  Vsi vi, ki ga blatite, ste pa slabi fantje, vaša dejanja so vas in vašo zblojeno, totalitarno, komunistično ideologijo uvrstila na temno plat naše SLOVENSKE zgodovine. Kar vam je jasno v obraz povedala tudi komisija sveta EU, ki v svoji ( Havlovi) resoluciji obsoja in izenačuje vse tri totalitarizme nacizem, komunizem in fašizem. Kar vas komunisteke, danes vse same “demokratične” socialisteke tako zelo moti, da se z vsemi štirimi upirate sprejetju, potrditvi resulucije v našem parlamentu.
  A ste vedeli, da jo je demokrat, politični desident in največji kritik komunizma v Evropi sam g. Havel spisal??? Javno pa ji nasprotuje bivši šef komunistične partije Kučan.

  • Olga101

   Ki se je tudi slinil h Havlu v evropski odbor razumnikov. Baraba udbaška in veleizdajalec Slovenije!

   • lokec

    In Havel je trapljal po rami Kučana.

    • Franjo Trojner

     A ti si tudi na strani komunistekov, danes vseh samih “demokratičnih ” socialistekov. A se tega kar si tako zelo sramuješ, da se niti z svojim imemom in priimkom ne upaš podpisati pod tvoje komentarje? Ma kakšen ded te si???

     • lokec

      Zakaj bi jaz bil na strani komunistov. Samo napisal sem:

      In Havel je trapljal po rami Kučana, za ostale slovenske demokrate se pa ni zmenil.
      Samo jamrate in tiščite glavo v pesek.

  • Nata

   Ja. . . . . poleg njega pa vsa njegova stranka, ki mu že leta stoji ob strani, Sijajni , pokončni ljudje !!

   Brez dobrega orkestra, je še tako dober dirigent nula !!

   • Franjo Trojner

    Da nedvomno tudi g. Pučnik in stranka SDS.

 • if

  Perspektiva je na desnici temelječi v izviru samostojnosti.
  To dokazuje praksa.
  Če bomo sledili levici, boma zaostajli za tistimi, ki so bili za nami, so sedaj že vštric ali že pred nami.

  • lokec

   V Sloveniji tega še dolgo, dolgo ne bo. Sedaj so tudi desni že na strani Šarca.

   • if

    SDS ni na strani Šarca.

    • lokec

     Seveda ne SDS. Ampak nekateri volilci ki, jih poznam so nekoč bili za Janšo, so pričeli hvaliti Šarca.

     • if

      Kdor je na strani Šarca, ni desni.

     • baubau

      so se pač nezrelo pustili zavesti.

     • Janez

      Za takšne bedake nas pa nikar ne imej Lokec

 • Iztok Pušnik

  Vljudno prosim urednika portala NovaTV, da mi omogoči branje prispevka @Ivo, ki je označen s “pojasnilom”… This comment was marked as spam.

  @Ivo namreč v nadaljevanju piše, da mu je bila kratena svoboda.

  • von Rhein

   Kar je Ivo napisal so po mojem mnenju popolnoma normalne zadeve in močno dvomim,da bi nekdo blokiral in s tem “kratil ” svobodo pisanja.Pogledal sem na njegov nick in tam tudi našel zapisano.
   Ti pa tukaj nekaj namiguješ in provociraš.Če ti Nova ni všeč lahko najdeš vse informacije tam kjer jih vedno iščeš in kot vidim tudi najdeš.

   • Iztok Pušnik

    We are unable to post your comment because you have been banned by Nova24TV. Find out more.

    Upam, da si vsaj toliko prijazen, da z njegovega nicka prekopiraš izginulo vsebino in jo prilepiš tukaj. Tebe gotovo portal Nova, ne bo prepoznal kot spam.

    • von Rhein

     Ivo PrimoshTrubar 2 hours ago
     Ne samo papež, tudi od leta 1980 se ga Angleška (protestantska) cerkev spominja kot liturgično reformacijskega mučenika.
     Marx in Engels sta se marsikaj motila, vendar v večini sta imela prav. Zapis o Slovanih … hm … mogoče sta imela prav? Če bi vsi Slovani bili taki kot ti, sta imela 100% prav.
     Jaz te ne predalčkam, to delaš sam. Sam si se spravil v predal fanatičnega protestanta, ki vidi zlo vsepovsod tudi v rimsko katoliški veri.
     Za razliko od mene, ki verjamem, da so vse velike monoteistične vere pozitivne. Negativne so institucije, ki jih vodijo.
     In to je vse kar ti imam povedati zato, ker tu je tema o ženskah in njihovih pravicah. Ti bi pa rad kot fanatik razpravljal o stvareh, o kateri veš samo toliko, kolikor ti tvoj fanatizem dopušča. S fanatiki nočem imeti opravka in ti si v predalu FANATIK.

     View in discussion

     • Iztok Pušnik

      Iztok Pušnik von Rhein 8 minutes ago
      Detected as spam Thanks, we’ll work on getting this corrected.
      Ne, ne… @Ivo je začel izločeni komentar z besedami… Janša rad govori o totalitarističnih sistemov, ne prizna pa, da je sam …

      Pogled na posnetek strani je onemogočen

     • von Rhein

      Torej komentar poznaš,tukaj pa se zajebavaš.

     • Iztok Pušnik

      Komentarja ne poznam, ker Nova onemogoča dostop do njega. Sem ti napisal… Pogled na posnetek strani je onemogočen Error 404.
      Ne vem, koliko se spoznaš na te zadeve. Če bi posnetek ne bil onemogočen, bi komentar od @Ivo objavil jaz. To sem že večkrat storil v drugih primerih, če je bilo mogoče. Ker pa sem stopil za ekran prepozno, mi ni uspelo zadržati komentarja od @Ivo. Imam namreč vedno odprtih nekaj brskalnikov in enega od njih nikoli ne osvežujem.

     • Peter

      In kaj misliš, da je napisal? Poglej si odgovor in videl boš, kaj je v tistem slavnem zbrisanem postu, ki ga je zbrisal sam, da si pritegne pozornost.

     • Iztok Pušnik

      Na mestu, kjer se je nahajal komentar, piše:

      This comment was marked as spam.

      Mi znaš dati navodila, na kakšen način bi tudi meni uspelo, da bi se po brisanju komenta, pojavil enak napis???

    • von Rhein

     Tvoj cinizem tokrat je odveč.Ob prvi ponujeni možnosti ti vrnem.

     • Iztok Pušnik

      To ni cinizem, temveč resnica!

 • Nata

  + + + + + ja, vse lepo in prav.
  Vendar se je v javnosti malokrat izpostavljalo, da

  ” V slovenski politiki ni bilo nobene enotnosti. Ta mit se je ustvaril pozneje ”
  Tudi med desnimi ? In že takrat so nastale zamere. Kar spomnimo se.
  Odstavljanje Peterleta, maščevanje notranjega ministra ( NSi ) pri aferi Depala vas. .

  Ja, stranka je ostala močna. Bilo bi pa vseeno umestno omeniti tudi NSi, SLS, pa morda še koga. Tudi volivci teh strank so v težkih trenutkih s svojim glasom pomagali SDS, ali ne ?

  Pa, prosim, ne me napadat zaradi mojega mnenja. Takrat sem vse pozorno spremljala in nič nisem pozabila.

  Vzrok in posledica . . . . . pa se je vse skupaj skoraj na glavo obrnilo.
  Lepa beseda in zahvala za takratno pomoč drugim strankam , bi bila takrat in tudi danes zelo dobrodošla.

 • if

  JJ je zoper vse totalitarizme, tudi zoper komunističnega, ki ga je JJ podpiral v času pred osebno in politično zrelostjo.
  Zakaj ga je takrat podpiral?

  Ker sem je komunizem v svoji takratni premoči skozi svoj nedemokratični = totalitaristični aparat deklariral kot korekten. Logično.
  Dozorelost JJ je že dve desetletji in pol izražena kot “JJ enako vrednoti vse totalitarizme”.

  Očitati JJ komunistično preteklost v odnosu na dejstva izražena na njegovi politični poti, ki je začela z “partija je JJ izključila”, oprekati njegovim dosežkom v demokraciji, je izraz norosti, hodobije, nerazgledanosti.

  • Andrej

   Pa vseeno so se na članstvo JJ pred desetletji obesili kot klop in ga kar naprej lajnajo. Ampak, taisti se JJ, ravno zaradi njegove načelnosti, bojijo kot hudič križa. Zblojeno.

 • Iztok Pušnik

  Sicer je pa bila recenzija Velikega intervjuja že na Reporteru… 8.marca.

  Janša: Če bi Šarec premagal Pahorja, danes ne bi imeli komične “sendvič vlade”
  STA 08. mar. 2019
  ———-
  “Ni vprašanje, ali bo do njih prišlo, vprašanje je samo čas oziroma cena, ki jo vsi državljani plačujemo zaradi zamujenih priložnosti in strateških napak, ki jih vpoklicani vojaki levice delajo bodisi iz neznanja bodisi ker so pripravljeni storiti vse za to, da so nekaj mesecev ali let virtualne ekscelence”.

 • Iztok Pušnik

  @Ivo pravi:
  Samo to ti odgovorim. Znate zmerjati in to je je vaša (SDS) najbolj razvita lastnost. Potem pa še laganje in cenzura. Ko se bo moj zapis ponovno pojavil tukaj, ti bom še kaj razložil. Namreč Nova24TV, ga je umaknila, skrila. V njem nisem uporabil nobene žaljivke, samo resnico sem zapisal. Torej, ko se pojavi moj zapis, te bom učil in povedal še kaj resnic. Aja zanimivo je to, da točno veš koliko let Janša vodi stranko, ki je iz …

  • Ivo

   Iztok. evo to je moj apel Novi 24TV, ki je napisan nekje zgoraj.
   Še vedno čakam, da bo ”demokratična” Nova24TV objavila moj komentar Sicer vem, da ga ne bom dočakal, ker je Nova24TV trobilo stranke SDS. Ponavljam, v komentarju nisem uporabil niti ene žaljive besede (kar SDSovci tako zelo radi uporabljajo), samo dejstva sem navedel. Mislim, da to čaka vsaj še Iztok Pušnik in verjetno se tudi mnogi SDSovci sprašujejo, zakaj je komentar umaknjen – cenzuriran. Oseba s nickom macon ga je prebrala, ker je tudi odgovorila na njega. Takoj za tem, je komentar bil cenzuriran. Oh ti sveta svoboda govora. Ne morem si predstavljati, kaj bi se zgodilo s slovenskimi objektivnimi mediji, če bi SDS prišla na oblast. Takrat bi res lahko rekli: zbogom svoboda govora.

 • Osti jarej
 • Osti jarej

  Skrbi nas lahko, ker napovedujejo, da bo država morala kmalu kar četrtino pokojnin pokrivati iz državnega proračuna, torej bo morala z 78% kraje vsega vsakega državljana to davčno stopnjo še zvišati.
  Slovenci se starajo in očitno nobeden nič ne plača v pokojninski sklad, zato so pokojnine tako smešne in nižje kot v EU.
  Potrebno bo zvišati starost, ne samo na 67 let za tiste Pozniče brez 40 let delovne dobe, pač pa za vse, ki bi pred pogrebom pomotoma hoteli še v pokoj in malce uživati.

  Prazna je pokojninska blagajna, pa je Peterle vseeno celo poslanec v Bruslju, 75 milijard je pokradla gosposka elita in še nihče ni odgovarjal za to krajo, po zgledu na Peterleta so celo nagrajeni z visokimi položaji v ozadju roparskih državnih akcij. In zdaj je panika v združbi te elite, ker se jim lahko zgodi, da bodo vseeno morali še odprto začeti odstranjevati upokojence, saj svojega razkošja iz davčno pokradenih državljanov ne morejo prepustiti pravici in človeški morali do upokojenih.
  .

  In naj se jim zgodi, da bo plačani Parlament s strani korporacij še za kakšen cent dvignil pokojnine, da se bodo te celo približale pragu človekovega preživetja, le kaj bodo potem naredili?
  Seveda je vse, kar dela naša politika grozljiva sramota, upokojenski sistem zlorabe ljudstva pa je le pri vrhu hudičeve piramide!

  http://www.publishwall.si/bozan.zabjek/post/456961/pokojninske-lazi-od-jutra-do-vecera

  • VIKTORE

   a SE PETERLE NE OGLASI , DA BI POJASNIL ,KAM SO ODNESLI NAŠ DENAR IN KDO MU JE POMAGAL? ČE NE BO ČIVKNIL, POTEM POTRJUJE TA NAMIGOVANJA!

 • baubau

  Kot vedno-besedam Janeza Janše ni treba ničesar več dodati.

  • lokec

   Potrebno je dodati SUPER dejanja. Ne pa njegovi generaciji najmanjši odmerek penzije!!! v % sramota od njega in tudi takratne opozicije..

 • Osti jarej

  …en kup enega govorjenja….dejanj pa ni

  • učko

   Točno to !

  • lokec

   Se strinjam. Z velikim spoštovanjem do g. Janeza Janše, vendar mislim, da bi moral veliko maj stvari ponavljati in si domisliti kaj bolj izvirnega. Saj je politik! Presenetiti!

   Osti jarej

 • Ivo

  Še vedno čakam, da bo ”demokratična” Nova24TV objavila moj komentar Sicer vem, da ga ne bom dočakal, ker je Nova24TV trobilo stranke SDS. Ponavljam, v komentarju nisem uporabil niti ene žaljive besede (kar SDSovci tako zelo radi uporabljajo), samo dejstva sem navedel. Mislim, da to čaka vsaj še Iztok Pušnik in verjetno se tudi mnogi SDSovci sprašujejo, zakaj je komentar umaknjen – cenzuriran. Oseba s nickom macon ga je prebrala, ker je tudi odgovorila na njega. Takoj za tem, je komentar bil cenzuriran. Oh ti sveta svoboda govora. Ne morem si predstavljati, kaj bi se zgodilo s slovenskimi objektivnimi mediji, če bi SDS prišla na oblast. Takrat bi res lahko rekli: zbogom svoboda govora.

  • branči

   primerjaj brisanje komentarjev na rtv, 24 ur in siol, potem pljuvaj čez svobodo govora! da ste rdeči gnoji ubrisani samo čez tisto, kar vam paše, je značilno za “slo svobodo govora”

   • Ivo

    Res na Pop 24 ur komentarje brišejo. Ponavadi tiste, ki vsebujejo žaljivko kot bedak, butec, cepec, kreten, pička, kurc, itd. Takih, ki ne vsebujejo takih žaljivk, ne brišejo. In moj izbrisani komentar na Nova24TV ni vseboval niti ene same žaljivke.
    No se moram popraviti. meni so izbrisali komentar naPOP 24 ur, ki ga tu citiram: ”Hvala Bogu, da je Hitler storil samomor. Če bi ga ubili Rusi, bi ga zdaj naši domobranci rehabilitirali kot žrtev komunističnega nasilja.”

    • branči

     probaj napisati komentar, ki samo malo diši po kritiki sedanje oblasti, brez vseh pridevnikov, ki jih naštevaš! koliko časa bi bil objavljen? samo do trenutka, ko moderator briše vse, kar mu ne paše, žaljivo ali ne! in ti podtikaš, kaj bi bilo, če pride SDS na oblast, beda intelektualna!

  • von Rhein

   Sta se vidva s Pušnikom zmenila za provokacije tukaj? Kar sem tvojega do sedaj prebral res ne vidim vzroka za blokado,vseeno pa sklepam,da si…ali bil žaljiv osebno,ali te je nekdo prijavil moderator pa nasedel. Nikar pa ne klobasaj o neki svobodi govora.Če ne blokirajo takih idiotov kot je nek rdeči balon,ki se pojavlja tukaj tudi tebe niso.Ponavljam…sklepam,da gre za provokacijo.Lahko pa bistvo ponoviš v nekaj stavkih.

   • Ivo

    Moj komentar, v katerem ni bilo niti ene same žaljivke. To običajno ni moja navada. Zmerjanje je pa ena od bistvenih lastnosti desničarjev. In ti nisi nič boljši. Zmerjaš, me prav zanima, če bi me zmerjal, če bi se srečala v živo. Prepričan sem, da bi stisnil rep med noge, kar je še ena vaša lastnost.
    Zdaj pa o komentarju. Ne mislim ga ponavljati, ker je bil dokaj dolg in se mi res ne da še enkrat sestavljati. Tako in tako, bi ga popljuvali, kot ga je macon, ki ga je prebral. Vsaj tako bi se dalo sklepati iz njegovega odgovora, ki je še vedno na netu. In iz mojega ponovnega odgovora maconu, je g. Pušnik sklepal, da je moj komentar cenzuriran.
    Ne pozivat mene, da ponovno sestavim odgovor. Pozovi cenzorja na Nova24TV-
    Pa še to, če bi več Slovencev od tistih 1.5 milijona, ki so proti SDSu (vsaj tako je napisal SDSov macon) komentiralo umotvore na Nova 24 TV, bi cenzor imel polne roke dela. Ker pa ste tu zbrani samo (z redkimi izjemami) goreči desničarji in oboževalci Ivana (Janeza) Janše, ima cenzor zelo malo dela.

    • von Rhein

     Čisto kratko,ker zaključujem.Torej,ne zmerjam te in tudi in live bi ti brez ovir povedal kar ti gre,če bi bilo potrebno.V prikriti grožnji o srečanju…stavim,da nisi kik boksar niti težak (kilaža)130 kg.
     Ostalo v zvezi s tvojim komentarjem je zame pase,prebral sem tako dobre kot slabe,mogoče tudi kakšnega tvojega pod drugim imenom.
     In zapomni si…mene ne uvrščaj niti med goreče desničarje niti med Janševe oboževalce,čeprav vedno trdim,da je preganjan krivično.
     Lahko me pa uvrstiš med nasprotnike lažnivih,intrigantskih in tatinskih komunistov v stari in vseh novih izvedbah.

     • Ivo

      Vse si povedal, ko si rekel kam te lahko uvrstim. In nič nisem grozil. Če bi se srečala, bi ne bil tako nesramen. Pika

    • Common Sense

     Ne vem od kod ti to, da s(mo) tukaj zbrani samo goreči desničarji in oboževalci Ivana. To je smešno. Jaz naprimer nisem. Volim tistega, ki se zavzema za višjo stopnjo ekonomske svobode, kot jo imamo sedaj. Je pa res, da dosedaj še nisem slišal levičarja, ki bi to trdil.

     • Iztok Pušnik

      Napisal je v oklepaju… z redkimi izjemami. In to drži!

     • Peter

      Ja, in kaj bi rad? Da se tukaj zbirajo levičarji brez redkih izjem?
      Smešni ste, no.

    • macon

     Ne, ne pišeš žaljivk vkolikor ni žaljivka cel tvoj zapis, ker pišeš neresnice. Ko dobiš odgovor, trobiš naprej eno in isto na malo drug način.

     Moj jezik je tudi nestrpen, vendar vedno pišem, kaj in zakaj nekaj ni res.

     • Peter

      A, smo končno dobili odgovor. Ivo je naredil kle celega hudiča, češ, da ga brišejo in da je samo resnico povedal…

     • Ivo

      To, da vedno pišeš zakaj nekaj ni res, je spet ena od laži. V prejšnjih in na drugih mestih diskusijah, si moja vprašanja ignoriral, ker če bi odgovoril s resnico, ta ne bi bila sprejemljiva za vas desničarje in oboževalce SDSa.

     • macon

      Malo krajše piši pa boš dobil vse odgovore. Nisem trdil, da imaš povsem vse narobe, samo, da je manj pomembno od česa bolj pomembnega iz istega miljeja.

  • Janez Kepic-Kern

   VERJETNO
   JE VSEENO, ČE TI GA NE ?!
   LAHKO
   GA OBJAVIŠ KJE DRUGJE.
   Lahko ga daš v objavo tudi meni – na SLOVENIANO.
   Objavil bi zagotovo – ga!
   a
   le z ur. opombo,
   da gre za čisto zasebno pisanje, ki verjetno vsebuje veliko nedokazanih trditev itd.
   Pa?
   Seveda – Ti bi na SLOVENIANI moral podati – tvoje prave osebne podatke,
   potrdila o nekaznovanosti zaradi tvoje nasilnosti,
   potrdila o tem, da nisi pod terapevtskim nadzorom itd.
   SKRATKA –
   GLAVO IMAŠ ZATO, DA MISLIŠ. Odloči se sam. l L.r. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA

  • Janez Kepic-Kern

   VERJETNO
   JE BIL TVOJ
   KOMENTAR – NEKVALITETNO NAPISAN.?
   Brez veze se – verjetno – pritožuješ.in pritožuješ.
   Če si kaj kvalitetnega napisal – ti bojo pač – objavili – drugje.
   Uredništvo
   ima pravico – zavrniti objavo. Kot veš? L.r. JANEZ KEPIC KERN KOMENDA

  • Peter

   Smešen si. Če ti je toliko do tega, napiši še enkrat, če ne pa nehaj cvilit, no.

  • lili pili

   tako kot na madzarskem..

 • Janez Kepic-Kern

  KONKRETNO CENJENI GOSPOD JANEZ JANŠA
  IN
  NJEGOVA, NAŠA ZAGOTOVO NAJBOLJŠA STRANKA Z
  VELIKIM ŠTEVILOM DOBRIH POSLANCEV KOT SO DR. A. LOGAR, MAG. B. GRIMS ITD.
  SO
  POSKRBELI, DA SE NAŠA SLOVENIJA IN MI SLOVENCI
  POČASI IZVIJAMO
  IZ – “NASILNIŠKEGA MONOPOLNEGA OBJEMA”EX KP, ZK STALINISTIČNE,
  NATO
  TITOISTIČNE KOMSOCIALISTIČNE OBLASTI,
  KI SI JE NAS SLOVENCE,
  OSEBNOSTNO IZOBLIKOVANE POSAMEZNIKE – KAR – LASTILA,
  KAR – “LASTILA”
  SI NAS JE – KOT DA SMO ZARADI SKRAJNO NASILNO, POLIT MORILSKO VSILJENEGA
  NAM
  KOMUNIZMA – KAR NEKAKŠNA “LASTNINA” TISTIH EX KP, ZK “POLITIKOV.”.
  To
  je bilo.
  IN TEGA, TAKEGA “POLITIČNEGA POLAŠČANJA” LJUDI – NI VEČ.
  To
  bi bilo dobro, ko bi si – ex KP, ZK AKTERJI – ZAPOMNILI. L.R. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA

  • lili pili

   bravo posebej mi je všeč : bi bilo dobro, ko bi si – ex KP, ZK AKTERJI – ZAPOMNILI. L.R. JANEZ KEPIC-KERN KOMENDA.
   Če bo janša to prebral bo hudič

 • Peter

  Hm, očitno je največji problem dolinske demokracije neki Ivo in njegov komentar.
  Če Ivo misli, da smo kaj zamudili s tem, ko ga nismo uspeli prebrati, lahko v kratkih besedah ponovi poanto. Če pa se mu ne ljubi, verjamem, da ga bodo veseli na hanzi.

  • Iztok Pušnik

   Aja, nekaj se je ob Janšo spotaknil. Verjetno je to največji problem janšistične demokracije.

   • branči

    a veš, kaj demokracija? ko si dva leva pravićno razdelita antilopo: pol tebi, pol meni! pejd nekam, kjer bodo tvoj pojem demokracije vzeli tako, kot tebi paše!

   • Peter

    Hm, kako pa potem utemeljuješ nebrisanje rdečih balonov, hyundaijev ipd, ki se vedno in vsakič na bedno nizkem nivoju spravljajo na Janšo, desnico in komentatorje?
    Glej, zganja kle tak kraval, kot da bi ga iz kože dajali.
    Mene so tudi ne samo brisali, temveč kompletno zbanali s hanzi, ker sem prekrižal mnenje s komentatorjem, ki je, kot še nekaj njih, slučajno tudi “novinar” ravno tam. Pa kaj?

    • Iztok Pušnik

     Pa mene ne zanima Hanzi. Berem in pišem na portalu, ki je v službi resnice. Na teh straneh sem bil vedno za to, da se provokatorjem prepreči objava. Toda, nismo vsi provokatorji, ki kdaj kakšno rečemo čez janšizem.

     • Peter

      Ja, ravno to pravim. Zakaj bi pa ravno njega brisali?
      Kako deluje Disqus, koliko jih mora stisniti tisti spam tam desno zgoraj? Kdo ga je stisnil?
      Sam Ivo, da lahko zdaj ves nesrečen globoko objokuje izgubo svobodo govora, ki je na levih medijih že dolgo ni več?
      Jeftino.

     • Iztok Pušnik

      Ne vem. Mogoče ni vešč in ne zna poiskati svojega komentarja. Na njegovem disqus profilu bi še moral stati. Ne vem, zakaj temu ni tako. Pri meni ostane tudi tisto, kar ima oznako Removed.

     • Peter

      Zato, da lahko teži?

     • Iztok Pušnik

      Ne vem.

     • Peter

      Ad Acta.

     • Iztok Pušnik

      Pri meni bo ad acta, ko bo uslišana moja prošnja:
      Iztok Pušnik • 3 hours ago
      Vljudno prosim urednika portala NovaTV, da mi omogoči branje prispevka @Ivo, ki je označen s “pojasnilom”… This comment was marked as spam.

      @Ivo namreč v nadaljevanju piše, da mu je bila kratena svoboda.

     • Peter

      Hm, test

     • Peter

      Sploh pa iz odgovora, ki mu ga je namenil macon, lahko razberem, da gre za tiste iste stalne trditve, da je desna vlada kriva za vse, da je desna vlada ustvarila tajkune, da je zafurala državo, kar vse smo tukaj že stokrat prebrali.
      Zakaj bi potem ravno njega skenslali, no?

     • Iztok Pušnik

      Sn reko, da nea vem. Naj napišejo pojasnilo. Menda zna keri na Nova portalu tipkat po tipkovnici…

     • Peter

      Sicer pa lahko brišejo tudi mene, namreč, gornjega intervjuja sploh nisem prebral. Itak vem, kaj je povedal, no.

     • Peter

      Lahko pa si ti Ivo…Na vsak način bi bilo pojasnilo Nove zelo zanimivo….

     • Iztok Pušnik

      Nisn Ivo. Zakaj ovi test???
      Peter • 29 minutes ago
      Hm, test

      Nisn skos za monitorom, ker nekaj zmes delam zunaj…

     • Peter

      Sem poskušal sam sebe označiti za spam, pa petkrat ni dovolj.

     • Iztok Pušnik

      Ovega tvojega komenta – test – na osveženi strani ni.

     • Peter

      Hm…Ampak ne piše, da je bil označen kot spam…

     • Iztok Pušnik

      Si osvežil stran? Če ga vidiš na osveženi še napisanega, pol pač tebi dela disqus drugač, kot pri meni. Komente pišem prek TOR, osvežujem pa na Epic browseru prek različnih IP. Trenutno je Epic prek Singapura.

 • Peter

  Še vedno čakam, da bo ”demokratična” Nova24TV objavila moj komentar
  Sicer vem, da ga ne bom dočakal, ker je Nova24TV trobilo stranke SDS.
  (v ozadju tamburice v mediteranskem slogu nežno igrajo melodijo…)

  Prosti spis v osnovni šoli.
  Čakam, pa vem, da ne bom dočakal.
  Zrasti že, no.

 • Duhec

  Nakladač, ki so ga vsi naveličani.

  • Peter

   Ne moreš brez nas, kaj?

 • Olga101

  Požar Report poroča, o tretjem obisku Milana Kučana, tokrat pri Židanu zaradi sporov med Levico in SD. Spet ruši demokratično ureditev Slovenije. Moral bi biti že 27 let v zaporu.Smrt levemu fašizmu in svoboda govora!

  • Iztok Pušnik

   K Židanu, podpisniku milijonske pogodbe, mimo vrste Kučan, v komisiji pa znanci iz prašičjerejskih časov

   Upokojenec iz Murgel mimo urnika

   Ker je Židan državni funkcionar, katerega urnik je natančno vnaprej določen, Kučana pa do obiska v napovedi ni bilo, je jasno, da je upokojenec iz Murgel mož silnega vpliva na Židana, pa tudi širše, da je kot “padalec”nenapovedano pristal v Židanovem urniku. V nadaljevanju objavljamo vprašanja, ki smo jih včeraj okoli 16. ure posredovali tako Židanu, kot v njegovem kabinetu zaposlenim za odnose z mediji, a pojasnila še čakamo.
   ———
   Vir:Škandal24… 1.marec, 2019

 • MEFISTO MODRI

  Duhec obžaluje, da na levici nimajo nikogar, ki bi se lahko meril z Janšo.

 • MEFISTO MODRI

  Zakaj se Ivo ne podpisuje tako kot mu je v resnici ime, saj je Sv. Mihael čisto spodobno ime.

 • garfi

  Grims-SDS je napovedal odhod iz “ljudske” stranke,
  če izključijo Orbana in povezovanje z višegrajci
  LUDA-mila-nsi še naprej z več demokracije uničuje desnico
  po naročilu soros-kućan gLobaListične mafije

  • lili pili

   No ja pred leti takratne SSDS niso hoteli v socialistično internacionalo, sedaj bodo pa sami prostovoljno odšli iz EPP. Čestitam

   • garfi

    upiljeni lažnivec
    ne bodo odšli sami in ne bodo odšli prostovoljno
    in v celoti se strinjam z Grimsom
    VREDNOTE NISO NAPRODAJ

    • lili pili

     Grims je rekel da gredo… se pa strinjam, da ne prostovolno po diktatu vikija namrec hoooo

     • garfi

      jaz tebi pravim spelji se kućanov plačanec

     • lili pili

      Razumem jajotov hlapec

    • lili pili

     A z grimsijem skupaj popivata…

     • garfi

      Banditi ste že 70 let pijani od zmag nad Slovenci

     • lili pili

      Zmaga nad izdajalci je bila velicastna, nikoli je ne boste pozabili..

     • garfi

      ne nikoli ne bomo pozabili posiljevanja mladih deklet in klanja
      pobijanja dojenčkov………
      pravi komunajzarski narodni izdajalci ste veličastni Psihopati

     • lili pili

      Ne mesaj komunistov z navadnimi borci proti nacizmu in domacimi izdajalci, ki so bili placani s strani okupatorja, da so zapirali, pozigali, ovajali, pobijali…… postene slovence

 • xtc

  Da SPREMEMBE definitivno bodo tako v SLO kot EU,zelo veretno pa ne bodo šle demokratično,saj gre za dve zadevi ,ki bodo tako Evropejcem kot Slovencem na izbiro in enaka težava-ALI Evropa krščansko judovskih vrednot in demokracije-ali pa komunističnomultikulturni genocid nad EU narodi torej ne glede kako bo izbirw velike ne bo.
  In za obstoj svojih agend bodo multikultarji in socialisti in islam sklenili genocidno zavezništvo za vsako ceno zmagati-o tem je opozarjal že nosterdamus,ki je po veliki vojni napovedal zaton Polmeseca in Rdeče zvezde-je že vedel zakaj in rekatolizacijo-glede na dogajanja v EU se očitno ni veliko zmotil.
  In dejansko ima JJ prav-SPREMEMBE BODO,CENA?
  JE pa odvisna od tega kako daleč bodo stvari šle.
  Seveda pa,racimo,da bi večino v Bruslju dobile skupine,ki želijo EVropo znormalizirati nazaj,nebi bilo čudno,da bi multikultarji v spregi z islamom in socialisti poizkušali vsaj z udarom ali vojno-če bodo njih cilji suspendirani.

 • Ivanček

  Na sliki zgoraj vidim Ivančka skupaj z Dr. Pučnikom, kakšno sprenevedanje Ivančka … Dr. Pučnik je bil social demokrat, zmernež, nekonfliktnež, intelektualec, vizionar … vse to kar Ivanček nikoli ni bil in nikoli ne bo!!! Pa twiter profil Ivančku prosim ukinite, ker piše same bedarije … ;)

  • Peter

   Ne vem o kom govoriš, predvidevam pa, da govoriš o Janezu Janši.
   Zdaj pa ne vem, je tako zelo nobel nekoga, ki je Janez, klicati Ivanček? Se ti zdi, da si s tem povedal, kaj si misliš o njem? Z zamenjavo imena, ki je sicer v slovenščini sopomenski?
   Če bi jaz Milana iz dneva v dan tukaj klical za Jožeta, bi si mislil, da sem normalen? In zakaj bi jaz mislil o tebi drugače, no?
   Zakaj ne napišeš Janez, kot se predstavlja, boš potem izpadel manj pameten?
   S takimi butastimi forami svoje velikokrat utemeljene kritike ponižate na nivo cirkusantstva.
   Smešni ste.

   • Ivanček

    Ivan Janez Janša – “partijsko” ime Ivanček
    Šele pri krstu dobi Ivan Janša ime Janez … niti tega ne veš? Kakšen vernik pa si???

    • Peter

     Slab.

  • MEFISTO MODRI

   Ivanček, ti je kdo že povedal, da si butl in runkl?

   Jaz sem ti in bodi hvaležen za mojo resnicoljubnost.

   • Ivanček

    Mefisto modri, tud ti nervozen? Pejt se zdravit, pomaga!

  • macon

   Pučnik je bil revanšist, ki je tako grdo gledal, ustavljati ga je bilo treba kot vso desnico (prosto po Spomenači Diklić).

   Smešite se levosučne zmešane sirote, ki ste en bolj zabit kot drugi pa še niste dosegli dna zabitosti.

   • Peter

    Ja, pa ta se ima za enega bolj normalnih….

   • Ivanček

    Sedi ena, pa mama naj pride v šolo!

 • sodnikisozločinci

  Rad imam svojo domovino in ponosen sem nanjo. Živim v svobodi, ki nam jo je ustvaril Janez Janša. Nekaj najlepših let je bil naš voditelj. Domovini je posvetil in še posveča vse svoje življenje. Janez Janša nas ima rad in mi ga imamo radi. Ne smemo pa pozabiti tudi vseh borcev, ki so padli za domovino. Zdaj imamo lepo življenje. Slovenci od vsepovsod se moramo imeti radi.

 • MEFISTO MODRI

  Upam, da opažate, da se naš mož tisočerih nickov znova oglaša pod prastatrimi ni novimi nicki in izpada enako butast.

  Butl je butl, kamorkoli ga postaviš.

 • Vojteh Dovč

  Ivan, vojaki ti dezertirajo. A jih boš postavil pred strelski vod?

  • učko

   Vojaki bojo njega postavili predse in ga poscali !!!!!!

 • piko8

  Janez Janša in SDS!!
  SLVENCI vas imamo radi!!

 • učko

  Veliki intervju z velikim luzerjem Ivanom !

  • Slavuj Zuzek

   Na žalost je Ivan EDINI, ki se ga globoka država s teboj vred BOJI! In zato ga onemogoča, kjer ga le more.

 • antimur

  Ali si slep in gluh bedak kučanistični, poglej in poslušaj levaške politične pizdune, kaj gobcajo, Janša je proti njim angelček, za moje pojme vse preveč v defenzivi. Poglej si tudi kučanistično kolaborantsko revijo Reporter, kjer izdajalska pizdunka Sunčička kar ponori, če se vsi ne strinjajo z izdajalci kot so Peterle, Novačka, Tonin, sploh pa njihov mentor, izdajalec domovine in naroda Kučan.

  • Lea Pralines

   salam mulejkum antimur…..ne žali ljudi…

 • Slavuj Zuzek

  Bistvo: Tudi v bivši Jugi je bilo, kakor tudi v samostojni Sloveniji je PREPOVEDANO uničevati arhive! Če bi bili kompletni, bi se vse vedelo. Kučan je kriv ali sokriv za ta dejanja. Je že katerikoli tožilec sprožil postopek?

 • opazovalec

  Kakšna pa je Ivančkova biografija do druge polovice 80-tih. O tem pa nič, se pra vi o strumni partijski drži in ponižnih prošnjah za ponovni sprejem v zločinsko organizacijo…….

 • Get Smart

  Že neštetokrat smo povedali o biografiji JANEZA JANŠE,
  pa vseeno, zakaj ne bi zadeve ponovili še enkrat več posebej za MURGL JUGOKOMUNISTIČNEGA WATCHDOGA opazovalca sa razturenim dupetom, ki mu ga v garaži raztura MURGL JUGOKOMI gazda, on pa tu drka na ČLOVEKA.
  .
  Janez Janša vsekozi pošteno dela za LJUDI, za LJUDI, ne pa za MURGL JUGOKOMUNISTIČNE oz. kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNE kreature,
  zato ti spletni psički (=WATCHDOGIćI si sami pravijo) neprestano lajajo na ČLOVEKA Janeza Janšo in mu PODTIKAJO svoja MURGL JUGOKOMI dela.
  .
  Janeza Janšo je KPJ — KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE iz KPJ-ja izključila
  leta 1983 kot “neprijatelja države KOMUNISTIČKE JUGOSLAVIJE “.
  Tako da Janez Janša seveda ni bil kak komunist, ki bi o čemerkoli odločal,
  kot mu tu podtika MURGL JUGOKOMUNISTIČKA mekanacurica,
  ampak je bil MLADINEC v KOMUNISTIČNI JUGOSLAVIJI, ki se je že kot mladinec uprl JUGOKOMUNISTIČNI DIKTATURI.
  .
  Torej, za razliko od tovariša MILANA KUćANA,
  predsednika PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji
  ali pa
  tovariša BORUTA PAHORJA, člana
  PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji,
  in vseh ostalih MURGL JUGOKOMUNISTIČNIH pussik (šarac sholtes lukšić golubić bratušak mesec i tako dalje do tokija nje)
  je bil
  Janez Janša mladinec v JUGOKOMUNISTIČNI DIKTATURI.
  Odločal ni o člemerkoli, kot že rečeno in PREDVSEM ZNANO,
  in povrh vsega ga je PARTIJA IZKLJUČILA leta 1983, ker ni sledil
  MARKSISTIČKO–LENJINISTIČKOM nauku.
  .
  Samo tisti, ki so ZLOČINE MURGL KOMI JUGE občutili na lastnem hrbtu (in takih še živečih ni bilo ravno veliko) so vedeli, da je MURGL MKOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA ZLOČINSKA ORGANIZACIJA,
  za večino je pač bila, kar je uradno bila = ENA in EDINA DOVOLJENA stranka v KOMUNISTIČNI DIKTATURI.
  .
  Danes pa to vemo vsi, tudi mekanocurni pussić WATCHDOG opazovalec to ve,
  a vseeno nastavlja DUPE MURGL JUGOKOMUNISTIČNI gazdi in za svoje raztureno dupe krivi ne krivega ne dolžnega ČLOVEKA JANEZA JANŠO.
  .
  Po njihovih delih jih boste prepoznali.

 • Get Smart

  PREIMENOVANJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji:

  1. Predno so si spremenili ime v SD = SOCIALNI DEMOKRATI, so se imenovali ZLSD – Združena lista socialnih demokratov.
  2. Predno so si spremenili ime v ZLSD, so se imenovali ZDRUŽENA LISTA. V ZLSD so se kakor združili s “Semulićevo SZDL”,*
  ki je postala SSS – Socialistična stranka Sljovenjije nje in pa DeSUS-om, ki je nastal iz par starih murglskih prdcev ZKS-SDP nje. DeSUza kogaS bodo začeli v MURGL
  JUGOKOMUNISTIČNEM agitpropu pumpat na polno šele po koncu “LDS zgodbe o uspehu nje”, ko za predsednika DeSUS-a postavijo SKOJ-evca oziroma LDS-ovca Karela Viktora.
  * Semulić je še vedno PREDSEDNIK “četrtega doma” JUGOKOMUNISTIČNE SKUPŠTINE v Sloveniji – ZSSS je le preimenovan SZDL (lokalna SOCIALISTIČNA zveza delavnega ljudstva; v izvirniku:
  SSRNJ = SAVEZ SOCIALISTIČKOG RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE)
  3. Predno so si spremenili ime v ZDRUŽENA LISTA, so se imenovali SDP Slovenije –
  Socialdemokratska prenova Slovenije.
  4. Predno so si spremenili ime v SDP Slovenije, so se imenovali SDP – Stranka
  demokratične prenove.
  5. Predno so si spremenili ime v SDP, so se imenovali ZKS-SDP – Zveza komunistov
  Slovenije-Stranka demokratične prenove.
  6. Predno so si spremenili ime v ZKS-SDP, so se imenovali ZKJ – ZVEZA KOMUNISTOV
  JUGOSLAVIJE
  https://i.imgur.com/D4LXeH6.jpg
  7. Predno so si spremenili ime v ZKJ, so se imenovali KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE.

  Kot najbrž veste, tudi bivajo še vedno na istem naslovu, in sicer v UKRADENI vili svojega rojaka (ki pa ni bil kaviarkomunističnižid, ampak le biznisžid, torej ni bil predan revoluciji nje),
  ki jo je KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE “nacionalizirala” nje in se vanjo naselila.

  • Get Smart

   PREIMENOVANJA podmladka KOMUNISTIČNE JUGOSLAVIJE v Sloveniji:

   LDS (in vsi njeni derivati Zares, ZL, ZaAB, PS, SMC, ŠARAC …) je formalnopravna naslednica SKOJ-a – Savez komunističke omladine
   Jugoslavije).
   SKOJ – Med vojno SKOJ (Savez komunističke omladine Jugoslavije) ustanovi USAOJ
   (Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije) in je hkrati član in deluje posebej. Po vojni se USAOJ preimenuje v NOJ (Narodna omladina Jugoslavije), nato pa se ti kaviar jugokomunisti, ki so se kakor razcepili, znova združijo (SKOJ + USAOJ (NOJ)) v NOJ. Nakar se NOJ preimenuje v SSOJ (Savez socijalističke omladine Jugoslavije), ki formalnopravno še traja. SSOJ ima seveda podružnice po vsej Jugoslaviji: tukajšnja se imenuje ZSMS (Zveza socialistične mladine srbije) – in ta podružnica na prvih (v 2/3 sfejkanih in v 1/3 demokratičnih) volitvah v Sloveniji (leta 1990) nastopi še s svojim polstoletnim imenom ZSMS, na naslednjih (1992), pa se je ta organizacija ZSMS (Zveza socialistične mladine Srbije v Sloveniji) preimenovala v ZSMS – liberalna stranka, nato liberalno demokratska stranka LDS, pa Liberalna demokracija Sljovenjije. Prakso ustanavljanja strančic SKOJ-a, imenovanj, preimenovanj, t. i. “novih obrazov”, ki se potem počasi spet kakor združujejo v
   t. i. “Združeno levico” itd. lahko še vedno opazujete:
   LDS, Zeleni, SSS, SMS, Zares, PS – pozitivna srbija nje, ZaAB, TRS, IDS, …
   Verjamem sholtesu, Dobri LDS DOBOVŠEK SMC … ŠARAC … = LDS = SKOJ, podmladek KPJ =
   vse to je ena in edina KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE =
   MURGLSKA KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA.

   • Get Smart

    T. i. “Levica” = uradno = IDS + TRS + radnici violete tomić.
    IDS je “nov obraz”, ki ga je v hotelu UNION ustanovil MILAN KUćAN,
    TRS = “nov-obraz” KUćANOVEGA zeta in kaviarŽIDO pussića Kermaunerja, bolj znanega kot
    Hanžeka nje, violeta pa je odcepek od DeSUS-a, DeSUS pa je “nov–obraz” oz. odcepek od SD =
    Socialni demokrati, ti pa so “star–obraz” oz.
    le preimenovanje
    KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji.

    –––––––
    IDS = INICIATIVA za DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM = ZDRUŽENA LEVICA =
    = LEVICA =
    =
    ta “nov obraz” je ustanovila KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE =
    = FORUM 21 = na zasedanju FORUMA 21 v hotelu UNION leta 2013 =
    IDS oz. danes imenovano “Levico” ustanovi sam tovariš MILAN KUćAN;
    prvo nastopljeni predsednik = Luka Mesec

    • Get Smart

     Uradni začetek Lučkine zvezde oziroma pol-meseca je oznanil sam tovariš
     MILAN KUćAN,
     predsednik PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji,
     in sicer leta 2013 v hotelu Union:

     “Leta 2013 so se na omizju FORUMA 21 v hotelu Union zbrali
     tovariši na čelu s še živečimi partijskimi voditelji,
     uradnimi nosilci naziva predsednikov predsedstva Centralnega
     komiteja Komunistične partije JUGOSLAVIJE v Sloveniji in
     formalno pravnih naslednic te zločinske združbe (KP JUGOSLAVIJE)*,
     in sicer tovariš KUćAN, Kocijančič, Ribičič — vsi trije
     predsedniki SD-ja = KPJ,* kjer so JAVNO PREDSTAVILI t. i.
     INICIATIVO za DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM = IDS.”

     —–
     * – INICIATIVO za DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM so najprej združili s

     TRS-om KUćANOVEGA zeta kao sindikalista SVIZ in KSJS in delavsko stranko štabnih
     babilonskih delavk Violete TOMIć,
     nakar so zadevo najprej PREIMENOVALI v “ZDRUŽENO LEVICO”,
     nato pa v “LEVICO”.

 • Get Smart

  Tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM =
  = globalno pa kaviarŽIDOžido KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI SERBUSIZEM …

  in ostali -izmi = SOCIALIZEM = FAŠIZEM = KOMUNIZEM = USTAŠIZEM=ČETNICIZEM =
  SERBUSIZEM=hlapčizem = vukojebizem = pedrizem = pedofilizem = muslićkultizem = kozojebizem
  = vegizem = feminizem … = TRANSIćIZEM =

  kaviaržido KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA =

  = SMRTNO neprijateljstvo DO LJUDI.

  (SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuške Sholtes ŠARAC …
  pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
  gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
  i tako dalje do tokija …)

  vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
  delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO oz. kaviar KOMUNISTIČNO INTERNACIONALO
  =
  “Nov svetovni red” = njihov red = skozi TISOČLETJA isti red = SUŽNJELASTNIŠTVO =

  1. = PRVORAZREDNI TRANSIćI so gazde
  2. = DRUGORAZREDNI TRANSIćI so SERBUSI=hlapci = watchdogići =
  psi čuvaji tekovina revolucije
  3. = TRETJERAZREDNI = ljudje = LJUDJE so SUŽNJI
  oz.
  z njihovimi besedami,”… RAZRED, ki ne sprejema njihove sužnjelastniške ureditve.”

  Ker so ti paraziti v svojih glavićih “bog i batina nje”,
  seveda PRVORAZREDNI odločajo o ŽIVLJENJU in SMRTI svojih psičkov in LJUDI.
  .
  Vsi našteti in ostali “-izmi” (“novi obrazi” nje )
  so izdelek kaviar ŽIDOKOMINTERNE in vsi so namenjeni poneumljanju in končno ZASUŽNJEVANJU
  ljudi.
  .
  .
  Jezus Kristus:
  »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas
  boosvobodila.«
  .
  »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

  • Get Smart

   MESSI ni španski nogometaš, je argentinski V ŠPANIJI,
   RONALDO ni italijanski, je PORTUGALSKI v Italiji.
   Magarac u Lipicama ni LIPICANAC nje. Boste otročički odprli učke in vklopili možgančke?

   Marjanka ŠARAC ni slovenski premier,
   ampak je
   MURGL JUGOKOMUNISTIČNI kao premier v Sloveniji =
   vse kreature in njihovi SERBUSI=hlapci
   so lahko in so:

   –MURGL JUGOKOMUNISTIČNI stvor v Sloveniji
   –MURGLSRBO JUGOKOMUNISTIČNI stvor v Sloveniji
   –MURGLRVACKO JUGOKOMUNISTIČNI stvor v Sloveniji
   –kaviaržido KOMINTERNISTIČNI stvor v Sloveniji*
   –MUSLIćKULTI JUGOKOMUNISTIČNI stvor v Sloveniji
   –pravoslavni JUGOKOMUNISTIČNI stvor v Sloveniji
   –gezoslavski JUGOKOMUNISTIČNI stvor v Sloveniji

   i tako dalje do tokija.

   * = babilonski perzijski egiptovski bizantinski rimski turški … =
   = kaviaržido KOMINTERNISTIČNI.

   Pamet v glavo.

   • Get Smart

    Samo v primeru v STOŽIC nje je MURGL KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA že v prvem ruku
    IZROPALA
    220 MILIJONOV € za projekt,
    ki v NEMČIJI, ki ima 2x dražjo delovno silo, za 4x večji projekt porabijo
    40 milijonov €

    in pozor, BOSANCOV, ki so gradil Stošče nje,
    MURGL JUGOKOMUNISTIČNI lopov =
    = najboljš JUGOKOMUNISTIČKO KAPITALISTIČKI “socialno čuteči”* đupljan nje NI PLAČAL
    ampak jih
    je nagnal domov BREZ PLAČILA.
    ———
    * MILAN KUćAN: »Jankovića vidim kot takšnega KAPITALISTA,
    ki je pokazal socialno ozaveščenost«
    ———
    Torej, za koga dela sereorsko lopovsko lažnivo MURGL JUGOKOMUNISTIČKO govno?
    Kaj odmeva v Stoščah?

    – ZA koga? Za JOSEPHA BROZIćA TITA
    – ZA koga? Za PARTIJU?
    – ZA koga? Za JUGOSLAVIJU.
    – “Druže tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo!”
    – “Druže tito, mi ti se kunemo, pobedit ćemo!”
    – “Evviva communismo!”
    – “Bandiera rossa la triumfera!”

    Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste RESNICO in RESNICA vas bo
    osvobodila.

 • Get Smart

  Pomni, kaj so ti položili v zibko:

  SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKI POLIS = POLITEJO = DRŽAVO,
  seveda na slovenski način, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
  vrednotami.
  Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
  ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
  = poštenost,
  = pravičnost,
  = resnicoljubnost,
  = prijateljstvo do ljudi,
  = domoljubnost,
  = rodoljubnost,
  = svobodoljubnost
  in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih SLOVENCI
  podarili svetu.
  Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

  • Get Smart

   Nasprotje kulture življenja je “kultura smrti”.

   KULTURA SMRTI = kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNO oziroma tukaj predvsem
   MURGL JUGOKOMUNISTIČNO pasjejebstvo = pedrstvo = pedofilstvo =
   = babilon egipt perzija bizanc rim jugoslavija …
   =
   detomorilstvo = uničevanje = UMOR = ropanje = LAŽ = blatenje ljudi = NORČEVANJE = sviranje kurtzu = prodajanje magle = skratka PARAZITIRANJE na ljudeh … =
   =
   transićizem = TEMELJNA AGENDA teh kreatur = svoje izrodke in posvojene otroke
   kastrirajo in jih VZGAJAJO v pedofiliji, v LAŽI, v SOVRAŠTVU DO LJUDI in predvsem s
   hormoni nasprotnega spola,
   ko te kreature odrastejo, so, kot si sami pravijo, SMRTNI NEPRIJATELJI LJUDI =
   sovraštvo do ljudi kar žari iz njihovih oči in potem so vam FOVŠ,
   poznate PODTIKANJA o fovšiji =
   fejk ženske = kastrirani fantki ne morejo roditi, ne morejo izkusiti
   ženskih bolečin in užitkov,
   fejk moški = transićirane deklice = v glavnem jih kastrirajo in te ne morejo rojevati in do konca svojih dni igrajo vloge “poženščenih kao moških”

   pedrizem / lezbizem je najprej iniciacijski odnos GOSPODAR vs SERBUS=hlapec =
   kar nato, kot vse ostale zadeve tega sveta, te kreature PODTIKAJO LJUDEM:
   kolikokrat ste slišali “za HLAPCE ROJENI” =
   ja, CANKAR je govoril o teh kaviar SERBUSNIH KREATURAH,
   ki so za SERBUSE tekovina revolucije rojeni;
   potem pa je pedrizem/lezbizem sredstvo za poneumljanje otrok, predvsem deklic,
   ki “kupijo” PROPAGANDO o “grdih moških, ki da zlorabljajo ženske” =
   kar je znova samo še ena izmed POTURANCIJ =
   samo te parazitske kreature in njihovi SERBUSI zlorabljajo ženske in otroke

   in predvsem je pedrizem/lezbizem sredstvo za prikrivanje TRANSIćiZMA=
   =
   enako velja za ostale -izme =
   = feminizem = kretinizem = drkalizem = pasjejebizem = vegizem = SOCIALIZEM =
   KOMUNIZEM = FAŠIZEM = ČETNICIZEM = USTAŠIZEM = MUSLIćKULTIZEM = kozojebizem = vukojebizem … =
   tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM =
   = globalno pa kaviarŽIDOžido KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI SERBUSIZEM …
   (SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuške Sholtes ŠARAC …
   pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
   gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
   i tako dalje do tokija …)
   vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
   delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO oz. kaviar KOMUNISTIČNO INTERNACIONALO
   =
   “Nov svetovni red” = njihov red = skozi TISOČLETJA isti red = SUŽNJELASTNIŠTVO =

   1. = PRVORAZREDNI TRANSIćI so gazde
   2. = DRUGORAZREDNI TRANSIćI so SERBUSI=hlapci = watchdogići =
   psi čuvaji tekovina revolucije
   3. = TRETJERAZREDNI = ljudje = LJUDJE so SUŽNJI
   oz.
   z njihovimi besedami,”… RAZRED, ki ne sprejema njihove sužnjelastniške ureditve.”

   Ker so ti paraziti v svojih glavićih “bog i batina nje”,
   seveda PRVORAZREDNI odločajo o ŽIVLJENJU in SMRTI svojih psičkov in LJUDI.
   .
   Vsi našteti in ostali “-izmi” (“novi obrazi” nje )
   so izdelek kaviar ŽIDOKOMINTERNE in vsi so namenjeni poneumljanju in končno
   ZASUŽNJEVANJU ljudi.
   .
   .
   Jezus Kristus:
   »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo
   osvobodila.«
   .
   »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

   • Get Smart

    SOCIALIZEM = MURGL-JUGOKOMUNIZEM = FAŠIZEM =KOMUNIZEM =
    =KAPITALIZEM = FEVDALIZEM = MUSLIćKULTIZEM …
    so vse po vrsti onanije, drkancije nje,
    ki so vse po vrsti IZUMI kaviaržido KOMINTERNE =

    =SUŽNJELASTNIŠTVO =
    =kaviaržido KOMINTERNIZEM = KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA.

    Dovolj bo, če pogledate, katero je NAJVEČJE KAPITALISTIČNO društvo v Sloveniji =
    = FORUM 21
    =
    FORUM 21 = MURGL JUGOKOMUNISTIČNO združenje vsega NAROPANEGA KAPITALA,
    predsednik je pa MILAN KUćAN,
    ki je tudi predsednik
    PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji=
    =
    ki se je uradno preimenovala v SD = SOCIALNI DEMOKRATI
    in podmladek SKOJ = Savez komunističke omladine Jugoslavije =
    = uradno preimenovan v LDS =
    DeSUS LEVI bratuške šoltesi Zares POZITIVNA-srbija dobri dobovški ŠARAC
    i tako dalje do tokija,
    pa so vse le “novi-obrazi” teh dveh struktur, ki je dejansko ENA =
    MURGL KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA.

    Tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM =
    = globalno pa kaviarŽIDOžido KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI SERBUSIZEM …

    in ostali -izmi = SOCIALIZEM = FAŠIZEM = KOMUNIZEM = USTAŠIZEM=ČETNICIZEM =
    SERBUSIZEM=hlapčizem = vukojebizem = pedrizem = pedofilizem = muslićkultizem = kozojebizem
    = vegizem = feminizem … = TRANSIćIZEM =

    kaviaržido KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA =

    = SMRTNO neprijateljstvo DO LJUDI.

    (SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuške Sholtes ŠARAC …
    pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
    gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
    i tako dalje do tokija …)

    vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
    delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO oz. kaviar KOMUNISTIČNO INTERNACIONALO
    =
    “Nov svetovni red” = njihov red = skozi TISOČLETJA isti red = SUŽNJELASTNIŠTVO =

    1. = PRVORAZREDNI TRANSIćI so gazde
    2. = DRUGORAZREDNI TRANSIćI so SERBUSI=hlapci = watchdogići =
    psi čuvaji tekovina revolucije
    3. = TRETJERAZREDNI = ljudje = LJUDJE so SUŽNJI
    oz.
    z njihovimi besedami,”… RAZRED, ki ne sprejema njihove sužnjelastniške ureditve.”

    Ker so ti paraziti v svojih glavićih “bog i batina nje”,
    seveda PRVORAZREDNI odločajo o ŽIVLJENJU in SMRTI svojih psičkov in LJUDI.
    .
    Vsi našteti in ostali “-izmi” (“novi obrazi” nje )
    so izdelek kaviar ŽIDOKOMINTERNE in vsi so namenjeni poneumljanju in končno ZASUŽNJEVANJU
    ljudi.
    .
    .
    Jezus Kristus:
    »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas
    boosvobodila.«
    .
    »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«