[Video] Pravica do življenja od spočetja do naravne smrti bo odločila o naši prihodnosti

Dandanes nikjer na svetu ni družbe in kulture, ki bi bila glede človekovih pravic, kjer se najvišje uvršča pravica do življenja, na višji ravni kot je zahodna družba. Našo civilizacijo so zgradili izjemni možje in žene, navdihnjeni s krščanskim sporočilom vere, upanja in ljubezni, kar je lepo vidno v umetnosti, politiki, pravu, ekonomiji in odnosih med ljudmi.

Čeprav so vrednote, ki jim danes rečemo človekove pravice, zrasle na temeljih krščanstva, smo jih ločili od vere, da bi jih zagotovili vsem. Zaščitili smo jih s pravom, da jih samovolja katerekoli interesne skupine ne bi mogla ogroziti. Pa vendar smo danes priča neverjetnemu ogrožanju najbolj temeljnih pravic, za katere upravičeno pričakujemo, da bodo trajne, vsem skupne in kot take nedotakljive.

Kljub napredku znanosti, spoznanjem medicine, razvojem prava in socioloških znanosti smo danes priča teptanju najbolj osnovne pravice vsakega bitja: do življenja, svobode misli in izražanja. Primer nerazumnega napada na ameriškega vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha kaže, da privilegirana svetovna levica svojo moč manifestira z industrijo otroških smrti, s teptanjem družinskih vrednot in z napadi na skupine in posameznike, ki spoštujejo materinstvo, očetovstvo in zagovarjajo svetost življenja od spočetja do naravne smrti.

Pravica do groba in žalovanja je predpogoj, da je mogoče od-pustiti
O prikritih namenih abortivnega lobija, ki v Sloveniji preganja katoliškega duhovnika in zagovornike kulture življenja, ter vprašanjih, ki bodo zaznamovala prihodnost slovenskega naroda, smo spregovorili v tokratni Polemiki z Anjo Kastelic, ki pravi, da je bistvo kontracepcije in spolnosti brez pristne ljubezni kraja: od drugega si vzamem, da potešim svoje potrebe. Je odnos, v katerem podaritve ni. Druga gostja, Darja Pečnik, odgovarja na vprašanje, kako to, da največ splavov naredijo ženske v najlepših letih, s kariero in materialnim statusom.

Darja Pečnik nam je zaupala tudi osebno izkušnjo. Ko v mami umre otrok, se svet ustavi. Kako zelo trpijo mame in tudi očetje, ki se odločijo za kirurško končanje življenja njihovega nerojenega otroka, boste izvedeli od direktorice Zavoda ŽIV!M.

Ob koncu oddaje Anja Kastelic spregovori tudi o prepovedani temi: povojni pokoli so zločin, ki ni ovrednoten. Pravica do groba in žalovanja je predpogoj, da je mogoče od-pustiti. Podobno je s smrtjo nerojenega otroka. Tudi umrlim nerojenim otrokom je treba dati ime in grob, meni Anja Kastelic, ki z orodji terapije in duhovnega spremljanja v Centru Chiara pomaga vsakomur v osebni stiski, posebej mamicam z izkušnjo izgube nerojenega otroka. Vabljeni k ogledu oddaje Polemika na povezavi.

Franci Donko