fbpx

Vlada pozablja na primer ‘koroška dečka’, ljudstvo pač ne

Foto: STA

Poslanska skupina SDS je na predsednico Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti in na predsednika Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide naslovila zahtevo za sklic skupne nujne seje, na kateri bi obravnavali točko z naslovom Kršitve človekovih pravic s strani državnih organov v primeru ‘koroških dečkov’.

Od konca marca 2016 v medijih odmeva primer koroških dečkov, ki sta bila s strani Centra za socialno delo Velenje odvzeta starima staršema,  čeprav sta stara starša po umoru njune matere tri mesece dobro skrbela za svoja vnuka. Način ravnanja velenjskega CSD je nedopusten, vendar se navkljub očitnim kršitvam človekovih pravic do danes za stara starša in vnuka ni nič spremenilo.

Odstopi dokazujejo, da so se napake res zgodile
Odstopi direktorjev CSD Slovenj Gradec in CSD Velenje dokazujejo, da so se zgodile napake, ki jih je prepoznala celo širša javnost, 19. oktobra 2016 pa je tudi Vrhovno sodišče RS pravnomočno ugotovilo, da so delavci CSD kršili zakonodajo in osnovne človekove pravice do družinskega življenja, ki se izvršuje obojestransko, saj obsega odnos med vsemi osebami, ki v družinski skupnosti živijo oziroma so v družinski skupnosti živeli, torej so kršili pravice starima staršema in vnukoma.

Država si jemlje pravico do kršenja lastne zakonodaje, njeni uradniki jo redno kršijo in prirejajo
Na CSD so kršili tudi določbe o varovanju podatkov, saj so z Gabi Čačinovič Vogrinčič sklenili pisno pogodbo za nudenje strokovne pomoči rejniški družini šele 11. 4. 2014, vendar je bila s podrobnostmi spisa nezakonito seznanjena že pred tem, kar je razkrilo njeno sodelovanje na novinarski konferenci. Ustreznost varovanja osebnih podatkov so preverjali tudi v uradu informacijske pooblaščenke in ugotovili nezakonito stanje, ker bi CSD Velenje  moral v svojem internem aktu Vogrinčičevo določiti kot osebo, ki lahko zaradi narave dela obdeluje osebne podatke, pa tega ni storil.

Nepravilnosti primera ‘koroških dečkov’ pa imajo od vsega začetka podporo pristojne ministrice Anje Kopač Mrak, ki  bi lahko po nadzorstveni pravici v skladu s svojimi pooblastili ukrepala zoper odločitve pristojnih centrov za socialno delo, vendar do danes niti en pristojni državni organ ni sprejel nikakršnega ukrepa, ki bi odpravljal kršitve človekove pravice do družinskega življenja starih staršev in vnukov.

V pojasnilih za javnost so namesto konkretnih ukrepov za odpravo teh kršitev predstavniki pristojnega centra za socialno delo in ministrstva za delo predstavljali tezo, da se o pravicah vnukov ni odločalo ter da je sodišče odločilo o tem, da morata vnuka ostati v rejništvu, saj naj bi bilo to v največjo korist otrok.

Varuhinja človekovih pravic v slogu dobro plačane državne uradnice?
Tudi Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer vse do danes ni storila ničesar, da bi opozorila na pravnomočno ugotovljene kršitve človekovih pravic v primeru ‘koroških dečkov’ in na pasivnost državnih organov pri odpravi teh kršitev. V zvezi s tem primerom je Nussdorferjeva zatrdila, da bo posredovala vsaj v primeru določitve večjega obsega stikov obeh vnukov s starima starša, a ostaja dejstvo, da imata vnuka večkrat stike z očetom v priporu, ki je umoril njuno mater, kot pa s starima staršema.

V poslanski skupini SDS predlagajo, da se po opravljeni razpravi na skupni seji sprejmejo naslednji sklepi:
1.        Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve sta se seznanila s stališči Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Varuhinje človekovih pravic, Centra za socialno delo Slovenj Gradec in Centra za socialno delo Velenje o razlogih za nadaljevanje kršitev človekovih pravic, kot jih je pravnomočno ugotovilo Vrhovno sodišče RS in s predlogi ukrepov za odpravo posledic teh kršitev.
2.        Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide priporočata Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo po uradni dolžnosti razveljavilo odločitev Centra za socialno delo Velenje ali kako drugače odpravilo posledice kršitev človekovih pravic, ki jih je ugotovilo Vrhovno sodišče RS.
3.        Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide priporočata Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Vladi RS, da sprejmeta vse ukrepe, da se bo pri delu državnih organov zagotovilo dosledno varstvo varovanja osebnih podatkov v postopkih o družinskih razmerjih.
4.        Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide predlagata Varuhu človekovih pravic, da v skladu s svojimi pristojnostmi posreduje pri državnih organih za odpravo kršitve človekovih pravic v primeru »koroška dečka«.
5.        Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti in Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide predlagata Informacijskemu pooblaščencu, da uporablja enake kriterije pri odkrivanju, ugotavljanju in sankcioniranju nezakonitega razpolaganja z občutljivimi osebnimi podatki.

Aleksandra Belšak