Vrhovni sodnik Zobec: Kanal C0 je primer pravnega razsula

Jan Zobec (Foto: Demokracija)

Vrhovna sodnika Barbara in Jan Zobec sta na Radiu Ognjišče v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, predstavila pravne vidike nevarne in nezakonite Jankovićeve gradnje kanalizacijskega kanala, s katerim grozi zastrupitev 90 odstotkov ljubljanske pitne vode. “Gradnja kanala C0 je primer popolnega pravnega razsula in kaosa, ko nam vsem na očeh razpada pravna država,” sta kritično komentirala.

Ljubljansko kotlino zadnjih nekaj mesecev pretresa projekt povezovalnega kanala C0, po katerem naj bi se stekale odpadne vode iz občin Vodice in Medvode v Centralno čistilno napravo Ljubljana – Zalog. Gradnja kanala na območju ožjega vodovarstvenega območja vodarn Kleče in Šentvid po mnenju številnih strokovnjakov predstavlja hudo in resno tveganje za ohranjanje virov pitne vode za Ljubljano in njeno okolico, zdravniki pa opozarjajo, da bomo s kanalizacijskim kanalom C0 našim potomcem uničili kakovostno in zdravo pitno vodo.

S pravnega vidika pa sta stališče izrazila tudi vrhovna sodnika Jan in Barbara Zobec. Pri tem kanalu C0 je odprtih nešteto vprašanj, je dejala Barbara Zobec. Pravi, da ne ve, kako lahko gradnja kanala sploh poteka, če bodisi zemljišča niso razlaščena, bodisi lastniki tega ne vedo. “Potem je tu problem gradbenih dovoljenj in okoljevarstvenega soglasja, ki ga, če sem prav obveščena, sploh še ni. Predvsem pa imamo v ustavi zajamčeno pravico do pitne vode in celotna relevantna stroka, medicinska, toksikološka, ekološka opozarja, da pomeni kanalizacija preko vodonosnega območja neodpravljivo nevarnost za zdravje in premoženje ljudi več sto tisoč Ljubljančanov in Ljubljančank. Pa ne samo nas, temveč tudi naših zanamcev,” poroča Radio Ognjišče.

Foto: radio Ognjišče

Pravno  je zadeva dokaj jasna
Ob tem se sprašuje, zakaj se ne oglasijo Inštitut 8. marec, sindikati mladih, Mladi za okoljsko pravičnost, ljubljanski prebujenci in kolesarji. “Ne vem, zakaj se ne zganejo. Pravno pa je zadeva dokaj jasna. Glede na ustavno zagotovljeno pravico do pitne vode in glede na to, da se človekove pravice po prvem odstavku 15. člena Ustave uresničujejo neposredno na podlagi Ustave, bi imel teoretično v izhodišču vsak Ljubljančan zagotovljeno pravno varstvo pred ogrožanjem njegove človekove pravice do pitne vode.”

Na prizorišču se odvijajo prave bitke, ne pravne
Medtem pa Jan Zobec meni, da je zanimivo to, da se o stvareh, ki bi morale potekati pravno skladno in če bi tako potekale, ne bi smelo priti do nobenih problemov, bitke ne vodijo v sferi prava, temveč v sferi politike. “Oglaša se celo predsednica republike, civilna družba protestira, na prizorišču se odvijajo prave bitke, ne pravne. Lastnikov zemljišč z neko para-policijo, privatno policijo. Gradnja kanala je primer popolnega pravnega razsula, kaosa, pravne neurejenosti, kjer pojejo pesti varnostnikov in kjer vsem na očeh razpada pravna država,” je še dejal Zobec, poroča Radio Ognjišče.

Sara Kovač