fbpx

Za študente življenje v novem letu ne bo nič lažje

Foto: STA

Obremenitev študentskega dela, minimalna urna postavka in višina koncesijskih dajatev v letu 2016 v skladu s spremembami varčevalnega zakona, ki jih je DZ sprejel novembra, ostajajo nespremenjene. Zadnja ureditev študentskega dela je namreč predvidela varovalke, če bi študentsko delo upadlo za več kot 15 odstotkov. Vendar se to ni zgodilo.

Po ureditvi študentskega dela v noveli Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je začela veljati februarja, so študenti vključeni v pokojninsko zavarovanje, minimalna urna postavka pa je 3,8 evra neto. Skladno s tem sta se ustrezno prilagodila tudi višina in način delitve koncesijske dajatve, ki je namenjena sofinanciranju štipendij.

Iz 16 odstotkov bi se koncesijska dajatev znižala na 9,59 odstotka
Na zahtevo Študentske organizacije Slovenije je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zakon vneslo varovalko, po kateri bi se koncesijska dajatev s 1. januarjem 2016 znižala s 16 odstotkov na 9,59 odstotka, če bi bil upad študentskega dela višji od 15 odstotkov. Ker pa se to ni zgodilo, višina obremenitve študentskega dela ostaja nespremenjena.

Celotna obremenitev študentskega dela za delodajalce se je po novi ureditvi za delodajalce z dotedanjih 30,38 odstotka dvignila na 33,74 odstotka. Od študentskega dela pa je treba po novi ureditvi plačati koncesijsko dajatev v višini 16 odstotkov in dodatno koncesijsko dajatev za študentske domove v višini dveh odstotkov.

B. O., STA