fbpx

[Ekskluzivno] Upniki v stečajnem postopku imajo dovolj! Mariborsko okrajno sodnico ovadili zaradi protizakonitega, pristranskega in krivičnega sojenja, zaradi katerega je podjetju že nastala gospodarska škoda!

Mariborsko okrožno sodišče (Slika je simbolična; foto: STA)

Kot kaže, smo priča še enemu primeru, ko sodstvo deluje prav nasprotno, kot bi moralo. Ker so v podjetju EGI Holding, ki je upnik podjetja Konstruktor VGR v stečaju, utrpeli škodo zaradi nevestnega in malomarnega dela sodnice, so na Nacionalnem preiskovalnem uradu ter Specializiranem državnem tožilstvu ovadili sodnico Okrajnega sodišča v Mariboru Ireno Lipovnik. Med drugim naj ne bi preverila niti javnih evidenc pri AJPES-u, stečajna upraviteljica dolžnika pa naj bi sodno takso za ugovor in odlog izvršbe plačala kar nezakonito!

Podjetje EGI Holding, finančna družba d. o. o. s sedežem v Ljubljani je zoper okrajno sodnico Okrajnega sodišča v Mariboru Ireno Lipovnik vložilo kazensko ovadbo zaradi nevestnega dela v službi v skladu v službi po 288. členu Kazenskega zakonika. Lipovnikovi med drugim očitajo, da jim je blokirala račun, s čimer pa naj bi kršila prisilne predpise, pri čemer je vedela, da dejansko stanje za uporabo takšnih ukrepov ni bilo ugotovljeno, zato je podjetju nastala hujša kršitev pravic in večja premoženjska škoda. Omenjena sodnica naj bi prav tako izdala nezakonit sklep s tem, ko ni preverila ali so navedbe dolžnika pravilne ali točne, ko je v zadevi zavarovanja denarne terjatve o predlogu dolžnika Konstruktor VGR v celoti ugodila njegovemu predlogu. Stečajna upraviteljica podjetja Konstruktor VGR je Melita Butara, ki naj bi, kot izhaja iz ovadbe, v preteklosti že bila podvržena nagnjenjem, ki so imela za posledico visoke stroške v stečajnih postopkih.

Lipovnikova brez nasprotnega preverjanja navedb dolžnika skoraj v celoti prepisala njegovo vlogo
Kot izhaja iz nadaljevanja ovadbe, naj bi Lipovnikova brez nasprotnega preverjanja navedb dolžnika “dobesedno skoraj v celoti prepisala vlogo dolžnika, ki ga zastopa Odvetniška družba Ilič & Partnerji o. p. d. o. o., in pri tem glede na obseg in težo kršitev in napak pri odločanju zavestno in namenoma spregledala oziroma zavestno ignorirala več ključnih okoliščin, ne da bi pri tem preverila resničnost navedb dolžnika, predvsem pa ali so sploh podani procesni pogoji za izdajo začasne odredbe.” Zmotno naj bi posledično uporabila materialnopravni predpis ter posledično izdala nezakonit sklep o začasni odredbi.

Melita Butara (skrajno levo, foto: STA)

Terjatve, ki so že bile prijavljene v postopku prisilne poravnave, bi morale veljati tudi v okviru stečajnega postopka
Glavne hujše kršitve, ki jih navaja EGI Holding so tako neupoštevanje relevantnih vsebin iz sklepa o izvršbi in iz sodbe Okrožnega sodišča Maribor, ki je postala pravnomočna in izvršljiva v zvezi s sodbo Višjega sodišča Maribor. Ni upoštevala niti vsebin iz sklepa Vrhovnega sodišča. Odločitev osumljenke naj bi bila v direktnem nasprotju s pravnomočno in izvršljivo odločbo Okrožnega sodišča v Mariboru glede vprašanja o tem, kateri predpis se uporablja v postopku stečaja, ki je bila temelj izvršbe. V času, ko je bil začet stečajni postopek je namreč veljalo, da terjatve, ki so bile prijavljene v času prisilne poravnave, veljajo tudi v okviru stečajnega postopka. Prav tako je ignorirala dejstvo, da za izterjavo upnikove denarne terjatve pred Okrajnim sodiščem v Mariboru že v teku postopek izvršbe, kar je kot nesporno priznaval tudi dolžnik.

Foto: posnetek zaslona

Lipovnikova ni upoštevala niti že opravljenih izvršilnih dejanj, stečajna upraviteljica dolžnika pa naj bi kar nezakonito plačala sodno takso pri ugovoru
Osumljenka ni upoštevala niti že opravljenih izvršilnih dejanj na podlagi preteklih sklepov o izvršbi, gospodarska škoda upniku pa je začela nastajati s tem, ko mu dolžnik še do danes ni poravnal za 29.104,24 evrov glavnice in natečenih obresti, sodno odločbo v nasprotju s prisilnimi predpisi pa naj bi izdala kar namenoma. V nadaljevanju EGI Holding Lipovnikovi očita celo vrsto členov Ustave, ki jih naj bi jih sodnica pri svojem delu kršila, kršila pa naj bi med drugim tudi 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah. Hujše kršitve očitajo tudi stečajni upraviteljici Konstruktor VGR, ki naj bi sodno takso za ugovor in odlog izvršbe plačala nezakonito. Upnik bo na koncu predlagal njeno razrešitev. Sodnica nadalje naj ne bi preverila niti javno dostopnih evidenc AJPES in je prišla do zaključka, da ima EGI Holding terjatve le do omenjenega dolžnika, pa čeprav ima tudi terjatve do drugih dolžnikov. Podjetje je sicer kljub rednemu ustvarjanju prihodkov v letih 2013 in 2014 skoraj mirovalo.

Foto: iStock

Lipovnikova osumljena pristranskega in krivičnega sojenja
Na koncu ovadbe podjetje poudarja, “da je osumljenka sprejela tudi napačen in nezakonit zaključek, da prepoved razpolaganja s temi sredstvi upniku ne more predstavljati škode oziroma je ta še neznatna, saj je upniku nasprotno od zmotnega zaključka osumljenke zaradi nezakonite izdaje začasne odredbe že začela nastajati velika gospodarska škoda.” Lipovnikova naj bi tako storila kaznivo dejanje protizakoniteka, pristranskega in krivičnega sojenja po prvem in drugem odstavku 288. člena Kazenskega zakonika. EGI Holding zdaj pričakuje, da bo Specializirano državno tožilstvo navedeno zadevo obravnavalo prednostno!

Rok Krajnc