[Nadaljevanje geneze globoke države] To so guvernerji Banke Slovenije, odgovorni za enormno zadolževanje Slovenije, ki je prizadelo vsakega davkoplačevalca

Mitja Gaspari in Milan Kučan Foto: STA

Po seriji člankov, ki je sistematsko prikazala, kako je kriminalna združba pri nas nastala in kako se je razvijala, po razkritju imen in priimkov vseh tistih, ki so kot kriminalna združba tvorili in še vedno tvorijo idejno jedro gradualizma, še posebej pa propadlega koncepta “nacionalnega interesa”, skupaj s preostalimi, ki so del t.i. Kučanovega kroga oziroma kroga Foruma 21, sedaj objavljamo, kateri guvernerji bank so odgovorni za enormne zadolžitve Slovenije in enormno rast javnega dolga, ki je povzročil bančno luknjo, katere posledice čutimo prav vsi. Nedavno so pod vodstvom poslanca SDS dr. Anžeta Logarja, ki je preiskoval odgovornost za dobrih 5 milijard evrov globoko bančno luknjo, končali s poročilom in v konkretnih primerih pokazali, da številni obremenilni dokazi zoper uprave NLB in NKBM obstajajo, za vse po vrsti. 

Guvernerja, ki sta vodila Banko Slovenije in ki sta soodgovorna za oškodovanje javnih sredstev zaradi potrebne izredno visoke dokapitalizacije državne NLB, NKBM, Factor banke, Probanke in Abanke iz državnega proračuna, ker sta opustila svoje nadzorstvo in s tem nevestno ravnala v službi, saj bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane velika premoženjska škoda, sta Mitja Gaspari (v obdobju 2001-2007) in Marko Kranjec (v obdobju 2007-2013). Omenjena sta opustila ustrezen nadzor nad poslovanjem naštetih bank. Nista omejila kreditne aktivnosti NLB in drugih omenjenih bank za namene odkupov podjetij s strani menedžmenta (t.i. MBO). S tem sta odgovorna za veliko javnofinančno zadolžitev Slovenije, ki jo bomo morali poravnavati slovenski davkoplačevalci še dolga leta.

Boštjan Jazbec (guverner Banke Slovenije v obdobju 2013-2018) pa je sodeloval v skupini, skupaj z Alenko Bratušek in takratnim finančnim ministrom Urošem Čuferjem, ki je odgovorna za 3,5 milijardno finančno injekcijo bankam, saj ni izbrala za Slovenijo najcenejšega načina sanacije bank s prejemom pomoči iz EU. S tem je, hote ali nehote, pomagal prikriti kriminalna dejanja, ki bi se očitno izkazala v primeru sodelovanja evropskih finančnih in nadzornih inštitucij; raje je podprl dražje zadolževanje države na mednarodnih finančnih trgih, ki so pod nadzorom finančnih institucij iz ZDA.

Gasparija je predlagal Kučan, ki je dal bankam proste roke
Leta 2001, na Kučanov predlog, postane guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari, ki bankam da proste roke, da se do grla zadolžijo v tujini in njihove uprave – s pristankom nadzornih svetov – dajo nezavarovane kredite izbranim, neodgovornim in očitno tudi nesposobnim menedžerjem, večinoma iz Kučanovega kroga Foruma 21. Gaspari je bil guverner BS v času največje zunanje zadolžitve Slovenije – v obdobju 2004-2007.

Velikokrat ni vedel ničesar, kar mu ne gre v prid, najboljša ilustracija je naslednja: ko so ga novinarji spraševali o njegovi vlogi pri veliki zadolženosti Slovenije v letih, ko je bil guverner BS, je dejal, da je glede tega “potrebno vprašati vlado Janeza Janše“; ko mu je Janez Janša na zasedanju DZ v letu 2010 postavil vprašanje o zadolženosti Slovenije, pa mu je Gaspari (kot tedanji minister za razvoj in evropske zadeve) odvrnil, da naj o tem “povpraša centralno banko” – gre torej za evidentno dvojna merila.

Gaspari tudi na mestu finančnega ministra ni pokazal posebnih sposobnosti
Saj je preprečeval uvedbo informacijskega sistema v Durs, zaradi česar Durs še danes ni učinkovita služba, poleg tega pa je svojo kariero finančnega ministra končal z velikim javnofinančnim primanjkljajem. Kot finančni minister je nadziral sanacijo LB in KBM, v kateri je bilo vloženih skoraj 3 milijarde takratnih nemških mark. Omenjena sanacija je privedla do trajnih razlik v regionalnem razvoju, saj sta osrednjeslovenska in primorska regija iz sanacije bank potegnili maksimalne koristi. Tako je bila k sanaciji KBM pritegnjena tudi banka iz Nove Gorice (postala je sestavni del kasnejše NKBM), s čimer so se sanirala slaba posojila, ki jih je pridelal Dušan Šinigoj, nekdanji predsednik IS RS. Gaspari pa je, po navodilu svojega mentorja, uredil tudi sanacijo dolga Splošne plovbe do Banke Koper, s čimer je bila sanirana tudi ta banka (pozneje prodana Italijanom). Seveda pa ne smemo pozabiti SKB, od katere je vlada prevzela kredite takratnega TAM Maribor, s čimer je v veliki meri sanirala tudi to banko (pozneje prodana Francozom). V drugih predelih Slovenije – predvsem na severu, severovzhodu in jugovzhodu – pa so takratne temeljne banke izsesavale denar iz realnega sektorja in ga prenašale k matici- takratni LB. Tako je bil postavljen temelj močni centralizaciji Slovenije, ki traja še danes, v še bolj drastični obliki. Kljub temu pa ga je njegov mentor Kučan leta 2001 (mama bodočega guvernerja Majda Gaspari je bila namreč članica Kučanovega CK) predlagal za guvernerja Banke Slovenije, kjer je nasledil dr. Franceta Arharja.

Foto: STA

Ključno pa je obdobje 2001-2007, ko je bil Gaspari guverner Banke Slovenije
Ni pa slučajno, da je to centralizacijo še naprej vzdrževal Gaspari, in sicer kot minister za razvoj in evropske zadeve, ki je skupaj s svojo državno sekretarko Jerino uspešno blokiral vse napore takratnega ministra za regionalni razvoj dr. Gyerkeša za vzpostavitev dejanske decentralizacije Slovenije.

Odgovornost za javne finance je vedno razdeljena med guvernerja centralne banke in finančnega ministra. Prvi je bolj odgovoren za stanje financ na področju zasebnega negarantiranega dolga, katerega višina je posledica regulacije centralne banke in posojilne politike poslovnih bank, drugi pa za stanje na področju javnega in javno garantiranega dolga, kar je vedno posledica fiskalne politike (čeprav je tudi tukaj pomembna odgovornost ministra za finance zaradi zadolževanja za potrebe države).

Poslovne banke so mimo vseh pravil odobravala nezavarovane kredite Kučanovemu krogu
Problematičen del je bil del javnih financ, ki se nanaša na posojila poslovnih bank, saj je narasel preko vseh razumnih meja. To je posledica popolne pasivnosti Gasparijeve BS oziroma njenega guvernerja kot najbolj odgovorne osebe. Slovenske poslovne banke so, mimo vseh pravil o posojilnem tveganju, odobravale nezavarovane ali slabo zavarovane kredite vodilnim menedžerjem oziroma skupinam menedžerjev za odkupe podjetij. Gasparijeva BS je to mirno tolerirala, s čimer je, zaradi opustitve dolžnega nadzora, ogrozila stabilnost slovenskega bančnega sistema in s tem finančnega sistema nasploh. S tem je odgovornost guvernerja Gasparija več kot očitna in tudi dokazana.

Poslovne banke so torej odobravale omenjena posojila z blagoslovom BS oz. njenega guvernerja, saj je bilo to del “nacionalnega interesa”, ki ga je razglasil Kučan preko svojega Foruma 21. Dobitniki teh posojil spadajo v ta krog, čeprav so bili v tem udeleženi tudi drugi (da zadeva ne bi bila videti pristranska). Glede na to, da je Kučan kot takrat še predsednik republike Gasparija predlagal za guvernerja, je jasno, da slednji ni mogel biti neodvisen pri svojih ravnanjih, zato gre za klasično klientelistično povezavo. Gre za to, kako naj bi stara partijska struktura, po izgubi politične moči, ponovno pridobila moč preko nadzora nad kapitalom (bivši komunisti želijo postati največji kapitalisti) na zelo prikrit (ilegalen) in sprevržen način (tako kot je partijska nomenklatura tudi vedno delala). Seveda je finančna kriza slednjim v veliki meri prekrižala račune, bremena avanture omenjene kriminalne združbe pa hočejo v popolnosti naprtiti slovenskim davkoplačevalcem. Iz tega jasno sledi, da gre za naklepna dejanja.

Foto: Demokracija

Marko Kranjec je od leta 2007 nadaljeval prakso prejšnjega guvernerja
Z izjavami, da je slovenski bančni sistem stabilen, je prikrival porazno vodenje denarne politike svojega predhodnika. Zadolževanje poslovnih bank se je sicer zaustavilo, kar pa ni bila zasluga guvernerja, temveč stanja v mednarodnih financah, ker je bilo težko pridobiti dodatne finančne vire. Drastično pa je porasel javni in javno garantirani dolg, kar je posledica potrebe po sanaciji poslovnih bank zaradi katastrofalnega nadzora poslovnih, še posebej državnih, bank s strani BS; seveda pa je tudi odgovornost Vlade Republike Slovenije oziroma še posebej finančnega ministra, kadar gre za javnofinančni primanjkljaj, ki nima razloga v sanaciji bank. Pri Kranjcu torej ne gre za odgovornost za nerazumno zadolževanje, temveč za prikrivanje dejanskega stanja, zavajanje javnosti in neukrepanje – torej za opustitev potrebnega ravnanja.

Marko Kranjec (Foto: STA)

Boštjan Jazbec je veliko obetal, a se je izkazalo ravno nasprotno
Tudi on je postal ujetnik Kučanovega kroga Foruma 21. Slednji se namreč kot hudič križa bojijo vstopa evropskih finančnih institucij v sanacijo slovenskega bančnega sistema. Jazbec tudi ni poskrbel za zadostno razkritje metodologije stresnih testov, ker to ni v interesu ovadene kriminalne združbe, o kateri smo govorili v prejšnjih člankih. Tiho je tudi pristal na zadnje zadolževanje Slovenije v višini 1,5 milijarde evrov, pri čemer ni jasno, kdo je kupec slovenskih obveznic. Slovenski davkoplačevalci pa ne smejo izvedeti, kdo je njihov kupec, ker gre baje za poslovno skrivnost. Za Čuferja je sicer jasno, da je “upravljan” s strani Mencingerja, zelo zaskrbljujoče pa je, da na to pristaja tudi on. S tem je, žal, postal del omenjene kriminalne združbe.

Guvernerja  Gaspari in Kranjec sta tako odgovorna:
– za enormno zadolžitev Slovenije po letu 2002, ko je bruto zunanji dolg z 11,524 milijarde evrov narasel na 40,849 milijarde evrov leta 2012 – delež bruto zunanjega dolga je z 49,7 odstotka BDP leta 2002 narasel na 115,7 odstotka BDP leta 2012 (dokaz; tabela 1)
– za enormno rast javnega in javno garantiranega dolga, ki je zaradi velike zadolžitve po letu 2002 narasel z 9,137 milijarde evrov na 19,736 milijarde evrov leta 2012 – delež javnega in javno garantiranega dolga je s 24,5 odstotka BDP leta 2007 narasel na 55,9 odstotka BDP leta 2012; Evropska unija pa do leta 2012 napoveduje celo 74,2-odstotni delež v BDP, saj bo potrebno pokriti veliko bančno luknjo (dokaz; tabela 1)

A. G.

 • Jan Kovalski

  Mitja Gaspari.
  To je tisti minister za finance v Drnovškovi vladi, ki se je “proslavil” s 13 mesečnim proračunskim letom na strani prihodkov in 12 mesečnim proračunskim letom na strani odhodkov.
  Glej pod “kreativno knjigovodstvo”.

 • tetka z ozadja

  Slovenci so pripravljeni pokriti še kaki dve tri bančne luknje, samo, da se janšek ne dokoplje do oblasti.

  • večni srb

   Zakaj, kakšna bi bila pa za nas razlika?
   Vprašaj se raje od česa živijo pa desne stranke, da se tako grizejo za ta kup reka od države, da ne rečem raje celega naroda.

   • komar marko

    še eden,ki je še vedno v socializmu.kjer vlada samo ena stranka. Mi smo v demokraciji, zato se vse stranke borijo za oblast. Problem SLO je, da se TROP OVAC bori za korito,ker brez njega ne morejo živeti in ta isti TROPOVAC aplavdira LOPOVOM.ŠTIRI preiskovalne komisije so pokazale na LOPOVE, samo OVCE ne razumejo!

    • tetka z ozadja

     Nič hudega, samo da ni janšek, to je najpomembneje, vse ostalo ni važno. In mi hvala bogu uspevamo v tem.

     • Minovak

      Kako dober je občutek, da tvoji kradejo tudi tebi in to na veliko, če je to zate uspeh, ti prepustim moj del ukradenega s pogojem, da mi ga prej prineseš…saj veš kje je, a ne.

  • kalavnik

   Imas prav. Z vami levicarji je tako kot z muslimani. Ze od rojstva vam perejo mozgane o notranjem in zunanjem sovrazniku. Za vas je to Jansa, za muslimane so neverniki, ki jih je treba “kill them wherever you find them”, tako pise v Koranu. Za levicarje so vsi, ki so vse, samo levicarji ne, smrtno nevarna klika, ki jo treba likvidirati. Vzporednice z muslimansko ideologijo so vec kot empiricni dokaz moje trditve. Muslimani so v vsej svoji zgodovini potamanili okoli 240 milijonov nevernikov, levicarski komunisti vec kot 100 milijonov, seveda nevernikov komunizma. Zame je vsak komunist in musliman smrtni sovraznik pa ne zaradi tega, ker mu to zelim, temvec zaradi ciste obrambe pred njihovo – vaso- smrtonosno ideologijo. Vendar levicarji vsega sveta vedite nekaj. Pri muslimanih boste prvi na spisku za odstrel, ce ne boste hoteli sprejeti njihove ideologije. Ocitno bodo vaske straze spet potrebne, vendar v drugacni obliki in nacinu. Tokrat z vasimi brati muslimani ne boste zmagali. Einstein je nekoc dejal, da hujse od ignorance je aroganca. Obstajajo klinicni dokazi, da je “leftism mental illness”. Levicarji ste mentalni bolniki, ki vam se tako argumentirana obravnava ne pride do zivega. Na zalost polovice ostalega zivlja v SLO ste levicarji popolnoma enako zlo kot islamska ideologija. Mislim, da si vsak izmed vas zasluzi milosten strel. V zivljenju tako hudo trpite, ce ze ne zaradi drugega, ze zaradi pogleda na Janso. Bolano in izprijeno.
   lp
   kalavnik

   • Minovak

    Zelo nazorno, preprosto in na veliko žalost – resnično. Ljudje bomo imeli še veliko dela, da iztrebimo rdečo kugo, toda obstaja velika možnost za to, prva je že 3. junija, zato pozivam ljudi (levaki to niso), da naženejo levake na gnojišče rdeče zgodovine.

  • Soave

   V čigavem imenu pa to pišeš ? So ? Smo ?

 • večni srb

  Luknja na luknjo.
  Spet nisem zasledil niti eno ime, ki je dejansko delilo milijonske kredite komunističnim fašističnim oligarhijam, čeprav so vedeli, da tista ciganarija nima nič in takega denarja nikoli ne bodo ustvarili.
  Članek opisuje samo zadnjo generacijo naših velikih ekonomistov in bančnikov, ki so morali sodelovati v veliko večjem evropskem projektu sanacije globalne krize. Niso jih spustili ven iz pisarne dokler niso vzeli denarja. Tako grejo ti šili, na neki točki, je nekdo prerezal vse tiste verižne transakcije in zahteva od vseh sodelujočih, da izplačajo hišo, ker je zmanjkalo žetonov in je šel cel kazino v bankrot. Ker niso imeli nič, cela naša država pa na globalnih trgih ni bila toliko vredna oziroma nas ne bi hiče kupil, so se pač odločili, da bodo naštancali še več denarja in vse skupaj nabili nam, kot dolg državljanov.
  Bistveno je vedeti, da je bilo vse kar je pahorjeva vlada takrat naredila popolnoma brez veze in iz čuste zlobe, nobenih brutalnih reform nismo rabili in tudi niti ena ni vplivala na te milijardne številke, je pa okrepil vojaško policijski aparat in zavaroval fašistične oligarhije, ki si lastijo Slovenijo.
  Zdaj se izživljati nad temi ministri in šalabajzerji se mi zdi patetično, zagotovo si zaslužijo kazen, ampak kaj, ko že danes vsi vemo, da ne bodo nikoli odgovarjali in se jim tudi nič ne bo pobralo, še manj njihovih družinam, ki so ogromno zaslužili z umetno povzročeno nesrečo svojih sonarodnjakov.
  Ljudje so neumni in ne razumejo, rekrutirali so na tisoče sadističnih psihopatov, ki dan in noč budno pazijo, da se o teh zadevah ne moremo niti pogovarjati.

  Lahko bi vprašal tudi drugače, deset milijard smo si sposodili, da bi poplačali drugih deset milijard dolga, ki ga država dolguje še od prej. Vprašanje je, kdo dolguje vse tiste milijarde in kdo je dobil te nove milijarde,kdo si je razdelil denar in kao zdaj teh 40 milijard dolga kroži med žepi Slovecev? To ni več država ampak vojaško policijska džamaherija, kar pa seveda stane bistveno več od neke normalne, civilne demokracije. Delamo pa edino za nemce, ki so popolnoma odvisni od američanov, samo zato je opozicija tiho pr podrobnostih, ker so zadovoljni z novim gospodarjem. Državo pa le imamo, je pač fašistična, a še vedno država.

 • komar marko

  Problem SLO je,da smo šli iz socializma, samokajko socializem ne more iz naz. DOKAZ, LOPOVI kandidirajo na volitvah.ŠTIRI preiskovalne komisije so pokazalete LOPOVE!

 • hribovc

  vse tri marionete, in gaspari, in kranjec, in jazbec, so poslušno držale žakelj in veselo gledale stran…
  specialni.kriminalisti.na.dopustu press

 • olaf

  Dve dejstvi sta alarmantni: da ti lopovi, kucanisti in raztrganci, se hodijo po Sloveniji, svobodni kot pticki na veji, in da se mediji ne pojavijo na njih vratih, zacno informirati slovenstvo! Biti hlapec kucanizmu in hkrati unicevati rodove in generacije, je sposoben samo in edino madzaron in njegov klan!

 • Zgornji

  Ja, Nobenih brkotov in pleškotov nebi smelo biti v kaki vladi . Potem bi bilo Bolje. Amen. Žal. Zdaj pa grem voliti Proti Korupciji v Drugem tiru . Amen.

 • Anton

  važno, da si NAŠ, “sposobnost” pride že potlej, pa četudi zaradi te “sposobnosti” gre v franžo na stotine podjetij, skratka podoben “lukec” kot naš šerif iz Ljubljane, država ga proglasi za najuspešnejšega menedžerja in to ne samo enkrat, zapuščina njegove “sposobnosti” pa je, na pol zgrajen projekt Stožice z velikanskim dolgom, pravtako neuspela zgodba Mercator, ki se je prodal zaradi neznosnih dolgov, po zaslugi pravtaistega najuspešnejšega menedžerja, ki je očitno preveč poslušal Joža, ki pravi, da je temelj uspešnega gospodasrva/gospodarjenja, krediti.

  sarkazem press

 • dob
 • SmashFascism

  Res so bili mojstri…

 • Franc Šink

  Nekaj pa le vedo.Namreč kako se učinkovito pasejo ovce.

 • Franjo Trojner

  Nočejo nas iz svojih krempljev spustiti vsi ti zadrti komunisti, ki se vsi brez izjeme danes sami razglašajo za demokratične socialiste?????
  Zakaj vsaj enkrat v samostojni, baje
  demokratični državi Sloveniji parlamentarne volitve ne morejo biti pravične in poštene, je jasno že od leta 1991, ko so si komunisti izborili nastop svoje totalitarne stranke ZKS, sicer preimenovane v SDP na volitvah v novi samostojni državi. Leta 1991 je še vedno močni, zli, zviti in odlično organizirani komunistični politični, gospodarski, civilni eliti in ostankom njijovih tajnih režimskih vohunskih združb/organizacij v novi državi sicer nelegalnih, uspelo sesutje lustracije, kar je omogočilo vsem, tudi zelo spornim in z preteklostjo hudo obremenjenim komunističnim kadrom, ki so v preteklosti načrtno in vspovprek hudo kršili vse človekove pravice in svoboščine, da so se neovirano zažrli v prav vse pore nove državne uprave, v politiko, v gospodarstvo, v bančništvo itd. in v porajajočo se novo demokratično civilno družbo, kar jim je omogočilo, da so lahko neovirano delovali s položaja moči še naprej. Vsi ti nelustrianci so v bistvu združena komunistična elita nekdanje totalitarne komunistične države, ki v demokraciji ni hotela izpustiti oblasti iz rok predvsem iz razloga, da v novi demokratični državi ne odgovarja za vse svoje storjene zločine in da ohrani svoj položaj pri državnem koritu in si tako zagotovi brezsramno bogatenje in lagodno živlenje na račun naroda še naprej.
  Vsi ti še včeraj zadrti komunisti so nato čez noč postali vsi sami kvazi demokrati, ki še dandanes v Sloveniji načrtno zavirajo vse spremembe in nujno potrebne reforme.
  Kdor pozna razmere v Sloveniji ve, da so nelustriranci sesuli pravno državo z namenom, da so lahko zafurali tranzicijo in s tem omogočili rehalibitacijo bivšega komunističnega totalitarnega režima. Iz tega razloga so danes v Sloveniji komunistični totalitarni simboli vedno bolj vseprisotni, kar dejansko pomeni poraz demokracije in pravne države in direkten pritisk in ustrahovanje drugače mislečih.
  Da se drugače v Sloveniji ni moglo iziti je meni bilo jasno že leta 1991, ko sem videl iz katerih totalitarnih komunističnih združenj in ene partije so nastajale nove baje demokratične stranke in kateri vse zadrti komunisti so jih ustanavljali, vodili. Samo poglejte kdo je ustanovil in iz katere partije, zveze, socialistične organizacije je nastala današnja SD, Desus, ali že propadla LDS in vam bo kr jasno, da demokracija v Sloveniji nikoli ni imela prave šanse za razcvet.
  Če so je nekdanja komunistična elita v demokratični državi počutila ogroženo in njihovim paradnim strankam pred volitvami ni kazalo dobro, so pač ustanavljali nove instant stranke, kot: ZARES, PS, SMC, ki so jim nato s pomočjo svojih medijev zagotovili zmago na volitvah in si tem vsaj za naslednja 4 leta omogočili suvereno vladanje, oblast še v naprej.
  Ko so volilci spregledali in se zavedli voline prevare , je komunistična elita svoje instant stranke pač ugasnila in za svoje potrebe tik pred volitvami ustanovila spet kakšno novo, ta je danes lista komedijanta Marjana Šarca, ki stopa v čevlje nekdanje LDS, ZARES, PS in že skoraj ugasle SMC in ZAB.
  Glejte, da je v naši državi demokracija v veliki stiski se vidi tudi po tem :
  – da ne deluje pravna država
  – da se na veliko rehalibitira in poveličuje bivši totalitarni komunističen režim in politike, ki so ga predstavljali
  – da umetno ustvarjene afere, kot je bila gotovo Depala vas in kasneje Patrija služijo za nedemokratično in nepravno. ustavljanje politične desnice na volitvah
  – da bivši zadrti komunisti, danes vsi sami demokratični socialisti v DZ preprečujejo sprejetje resolucije komisije sveta EU, ki obsoja in izenačuje vse tri totalitarne režime fašizem, komunizem in nacizem
  – da skoraj vsi, ali velika večina izvensodno zverinsko pobitih ljudi v miru po drugi svetovni vojni leta 1945 in kasneje, še vedno ni peitetno pokopana in nima pravice do svojega groba in obeležja
  – da v naši novi demokratični državi niti en samcat viden politik ali krvnik iz vrst totalitarne komunističe oblasti ni bil postavljen pred sodišče zaradi hudih kršitev vseh človekovih pravic in svoboščin, ali samo zaradi nezakonitim okoriščanjem tedanje družbene lastnine
  – da tudi v novi samostojni državi Sloveniji ni bil obsojen niti en dam komunistični politik, danes član strank politične levice, ki je bil aktivno udeležen pri povzročitvi več milijardne bančne luknje ali nedavno odkritega nezakonitega pranja 1 milijardevde € v banki v državni lasti itd……
  – da medijski prostor ni uravnotežen
  – da so iz vrst levičarjev vedno bolj na glas slišati zahteve po izstopu iz EU in zveze NATO
  – da se zatira , kriminilazira domoljubje
  – da se pogosto za potrebe politične levice na oblasti krši/zlorablja naša USTAVA
  – da se na vse možne načine želi na silo uničiti tradicionalno družino
  – da je s strani politične levice in levih političnih civilnih gibanj vsak dan bolj izražena zahteva po ukinitvin svoboda govora, zaradi česar je v Sloveniji tudi zdrav diaolog že zdavnaj umr in je pokopan.
  – da pri nas parlamentarne volitve niso poštene in zato tudi legitimne ne……..
  In dokler bo pri nas demokracija šibka bo tudi pravna država totalno fuč, volitve pa nameščene, zrežirane! In to so tri glavni razlogi zakaj mi v Sloveniji ne moremo naprej in doseči po uspešnosti, sreči in blagostanju nam sosednje alpske narode, države, kot so Avstrija, Švica in Nemčija!

  Vsak polnoleten nekaznovan državljan imetnik volilne pravice ima na sam dan volitev možnost z svojim glasom kaj spremeniti in samo od vseh nas je odvisno v katero smer bo odpeljal naš vlak po volitvah, kdor si želi:
  -sreče
  -napredka/reform ( zdravstvene TAKOJ)
  -reda
  -miru
  -lastne varnosti
  – pravne države za vse
  – nižjih davkov
  -bolj vitke in manj zbirokratizirane, varčne in manj zadolžene države
  – dostojnih penzij in plač
  – tradicionalne družbe, družine
  – zaščite in razvoja naše kulture, jezika, navad in običajev
  – domoljubja/ zdravega nacionaluzma
  – ukinitve centralizma in samo vase in v Ljubljano zagledane centralne oblasti/vlade
  – enakomeren regionalni razvoj
  – prenos oblasti na uzakonjeno regijsko oblast ( kar nam zagotavlja USTAVA)
  – pravične in poštene vse prihodnje volitve
  – povezanosti z EU in zvezo NATO in vso napredno zahodno civilizacijo itd….
  BO NA BLIŽNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH GLASOVAL ZA DOMOLJUBNO STRANKO SDS, KI JE V PRETEKLISTI ŽE POKAZALA IN DOKAZALA, DA IMA REŠITVE IN ZNANJE, DA SLOVENIJO POPELJE MED USPEŠNE IN SREČNE NARODE TEGA SVETA, NENAZADNJE SE JE VLADA STRANKE SDS IZKAZALA TUDI MED VODENJEM EU, KAR NE GRE POZABITI.
  DA TAKRAT JE BILA SLOVENIJA USPEŠNA IN UGLEDNA ČLANICA EU IN ŠIRŠE V SVETU, KAR BO POD NOVO DESNO VLADO, KI JO BO STAVILA STRANKA SDS ZNOVA GITOVO TUDI POSTALA!

 • Rožle

  Končno se obeta izumrtje levih marmeladarjev …!!!

 • Jan Kovalski

  So pa vsi tile že malo prestari za članstvo v Zvezi borcev:

 • garfi

  VSI NA REFERENDUM-DUM DANES !!!
  TO JE DOLŽNOST !!!
  brez upora murgelski udbomafiji ne bo višjih plač in pokojnin

 • Olga_10

  Vse na Dob do smrti, jim pobrati nakradeno in vrniti v proračun! To je zločinsko združevanje proti državi Sloveniji in njenim davkoplačevalcem! Gre za veleizdajo Slovenije in slovenskih državljanov!

  • Adolf Hitler

   To ni država temveč Slo-vendske dežele obstaia se dosti okopirano Solo-vendskih dežel katere so okopirane od okupateriev Italia Rvatsko madžarsko Austrian in drugih lopovi

 • Olga_10

  Zato pa Kučanija rabi Šarca, ki se je s krajo iz občinskega proračuna in z zaviranjem poimenovanja knjižnice po Balantiču dokazal, da je “naš” in primeren, saj ga bodo ob vsakem šokiranju udbomafijci lahko držali za j***”!

 • Janko Gedlička

  Bi rekel, da se “povsem slučajno” izbrani tožilci in sodniki v kazenskih postopkih zoper ovadene iz “sage” o genezi globoke države ne bodo tako na vse kriplje prizadevali, kot so se v lažiranih procesih zoper Janšo, Krkoviča in Črnkoviča in zoper dr. Noviča. Takšen odnos se je dalo odlično zavohati iz metanja polen pod npge Logarjeví komisiji – vse s končnim ciljem zastaranja.

 • Adolf Hitler

  Pa ni ta ponarejen žid že spizdl v pokoi če bo še naprei sral bo pokoien ta podgana parazitska mrš smrad crkn že ti tifus na dveh tacaha

 • Vseslovensko Združenje Malih D

  »ROP STOLETJA« – soočenje z argumenti in razkritje zavajanj predstavnikov Banke Slovenije in prejšnje Vlade RS:www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vXpezj0t5as

  Nadaljevanje nizanja neresnic in zavajanj predstavnikov Banke Slovenije, prejšnje Vlade RS in akterjev sporne sanacije bank ter srhljivega oškodovanja države in vseh državljanov: http://www.youtube.com/watch?v=hXz0LAazJWo

  Razkritje dokazov o nezakonitosti cenitev slovenskih bank in ocene »bančne luknje«, kot temelja za
  milijardno oškodovanje države in vseh državljanov: http://www.youtube.com/watch?v=InATbl2wPnw

  Na 10. izredni seji DZ – dodatni dokazi VZMD o nezakonitosti cenitev slovenskih bank: http://www.youtube.com/watch?v=GIF2_3Jk4q8

  IN GUVERNER SMUKNE V JAZBINO – po ropu stoletja v Sloveniji umik na zasluženo sinekuro k nadoblastem, kjer bi skrbel za »reševanje bank, s kar najmanjšimi posledicami za davkoplačevalce«(!) – PREGLED IZJEMNIH REFERENC za Evropski parlament:
  http://www.vzmd.si/novice/in-guverner-smukne-v-jazbino-po-ropu-stoletja-v-sloveniji-umik-na-zasluzeno-sinekuro-k-nadoblastem-kjer-bi-skrbel-za-resevanje-bank-s-kar-najmanjsimi-posledicami-za-davkoplacevalce-pregled-izjemnih-referenc-za-evropski-parlament#bcJvxt5pkIi5q7Qx.99

  VZMD pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča, da se lahko kriminalistična preiskava sanacije bank nadaljuje, po tem, ko je zavrnilo ustavni pritožbi Banke Slovenije in Evropske centralne banke:
  http://www.vzmd.si/novice/vzmd-pozdravlja-odlocitev-ustavnega-sodisca-da-se-lahko-kriminalisticna-preiskava-sanacije-bank-nadaljuje-po-tem-ko-je-zavrnilo-ustavni-pritozbi-banke-slovenije-in-evropske-centralne-banke#w0rjd4cgZwLhlsuC.99