fbpx

Maja Makovec Brenčič že dve leti zavestno diskriminira otroke, ki obiskujejo zasebne šole

Foto: STA

V poslanski skupini SDS v parlamentarno proceduro že četrtič vlagajo novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), s katero želijo udejanjiti odločbo Ustavnega sodišča, ki je opozorilo na neustavno stanje zakona v delu, ki se nanaša na financiranje javno veljavnih programom osnovnošolskega izobraževanja.

Spomnimo. Ustavno sodišče je leta 2014 v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobude Antona Kokalja, Bernarde Kokalj, Petra Gregorčiča, Nike Gregorčič in Zavoda sv. Stanislava, odločilo, da je prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z ustavo in določilo, da mora Državni zbor RS ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta.

Učenci, ki obiskujejo zasebne šole naj bi bili deležni enakih finančnih koristi
Med drugim je tudi Odbor za kulturo, znanost, šolstvo in medije pri Svetu Evrope pozval države članice, naj jasno prepoznajo zakonsko pravico do ustanavljanja zasebnih šol in možnost za te šole, da so del nacionalnega izobraževalnega sistema in da zanje veljajo objektivni in nediskriminatorni pogoji. V tem okviru naj bi bili učenci, ki obiskujejo zasebne šole, in njihove družine deležni enakih finančnih koristi, ki so na voljo učencem javnih šol in njihovim družinam. Financiranje zasebnih šol, ki so del nacionalnega izobraževalnega sistema, pa naj bi veljalo pod nediskriminatornimi pogoji.

V poslanski skupini SDS so na začetku leta 2015 prvič predlagali novelo zakona, ki bi udejanjila odločbo Ustavnega sodišča. Odgovor vlade, ki jo vodi ustavni pravnik Miro Cerar, je bil, da se pripravlja sistemska rešitev, ki bo med drugim reševala tudi omenjeno odločbo. Do roka, ki ga je dalo Ustavno sodišče, se ni zgodilo nič.

Zato so v poslanski skupini SDS ponovno predlagali zakon, ki bi izvršil omenjeno odločbo. A koalicija, ki naj bi v prvi vrsti delovala s programom ‘pravna država’, je bila spet proti. Tudi tretji poskus marca 2016 se je končal enako.

Ministrica je interpelacijo prestala
Zaradi neizvrševanja odločbe Ustavnega sodišča so poslanci in poslanke poslanske skupine SDS vložili tudi interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič, ki jo je ministrica prestala. Še več, ministrica in predstavniki koalicijskih poslanskih skupin so takrat zatrdili, da bo novela zakona v najkrajšem možnem času v obravnavi v Državnem zboru RS. V treh mesecih se ponovno ni zgodilo nič.

Dejstvo, da starši šoloobveznih otrok že od leta 1996 neupravičeno plačujejo šolnino za svoje otroke, kaže na to, da bi bilo k spremembi treba pristopiti takoj po odločitvi Ustavnega sodišča. V poslanski skupini SDS zato znova opozarjajo, da so od odločbe Ustavnega sodišča minili že dve leti in dva meseca, pa ta še vedno ni udejanjena.

A. R.