fbpx

Mariborčan na čelu Koordinacije seniorskih organizacij Slovenije

Mag. Zvone Zinrajh, novi predsednik KOSOS. Foto: Karmen Kociper

Mariborčan mag. Zvone Zinrajh, aktualni predsednik mariborske SDS, med drugim pa tudi predsednik Kluba seniork in seniorjev SDS ter podpredsednik združenja seniorjev, ki delujejo pod okriljem Evropske ljudske stranke, je bil na volilni seji 8. decembra v Ljubljani izbran za predsednika Koordinacije seniorskih organizacij Slovenije (KOSOS).

S tem je odgovornost za vodenje koordinacije v prihodnjem enoletnem obdobju prevzel od dr. Mateje Kožuh Novak, ki je organizacijo vodila do leta 2012. KOSOS je krovna organizacija seniorskih in upokojenskih organizacij, ki od ustanovitve leta 1991 združuje civilnodružbene seniorske in upokojenske organizacije, po prenovi leta 2007 pa še tovrstna združenja, ki delujejo pod okriljem političnih strank.

Mag. Zinrajh bo proaktivni vodja Koordinacije seniorskih organizacij
Organi KOSOS se od leta 2012 niso srečevali več, zato mag. Zinrajh napoveduje zelo proaktivno vlogo koodinacije tako v odnosu do vlade kot tudi parlamenta, saj želijo postati partner pri sprejemanju odločitev, ki zadevajo vse segmente upokojenstva in skrbi za starejše v Sloveniji.

Trenutno je aktivnih 20 članic, ki so delovale pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), poslej pa bo KOSOS znova samostojen organ. Ključni poudarki nove vodstvene ekipe bodo namenjeni zdravstveni in pokojninski reformi, veliko pozornost pa namenjajo še demografskemu skladu, ki ga pripravlja aktualna vlada. Ugotavljajo namreč, da sredstva, ki bi jih naj iz KAD prenesli v Demografski sklad, ne bodo zadoščala za pokritje primanjkljaja v pokojninski blagajni.

Hkrati koordinacija podpira dvig pokojnin in izplačilo regresa vsem upokojencem, vendar ne linearno, temveč predvsem tistim, katerih pokojnine so pod pragom revščine in teh je v Sloveniji skorajda 370.000. Mag. Zinrajh napoveduje še, da si bodo prizadevali za sodelovanje v sozvočju z ZDUS, saj je potrebno izhajati iz skupnih težav in ukrepanja, da se iz težav, ki jo bremenijo, upokojenska populacija v Sloveniji tudi uspešno izkoplje.

A. R.