fbpx

Med namestniki za sodnika ESČP tudi brat politika LDS

Foto: iStock

Vlada je danes za namestnike sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) Marka Bošnjaka imenovala Darinko Dekleva Marguč, Aleša Galiča, Boštjana Zalarja in Andraža Zidarja. Namestnike po dokončni izbiri predsednika ESČP imenujejo za mandat dveh let z možnostjo ponovne izvolitve.

Namestniki izvoljenega sodnika oziroma sodniki ad hoc predstavljajo seznam oseb, ki nadomeščajo slovenskega nacionalnega sodnika pred ESČP v primerih, ko ta ne more sodelovati pri sojenju v konkretni zadevi ali zadevah zaradi nezmožnosti, umika, izločitve, v primeru, da ga ni in tudi v primerih, ko se ta upokoji ali odstopi.

  • Darinka Dekleva Marguč je višja sodnica na upravnem sodišču, ki je dvakrat zavrnila pritožbo Janeza Janše glede poročila KPK, prav tako pa je sodila v senatu v zadevi Baričevič, ko se je odločalo o usodi bulmastifov
  • Aleš Galič je redni profesor na pravni fakulteti v Ljubljani in strokovnjak za civilno pravo
  • Boštjan Zalar je zaposlen na upravnem sodišču v Ljubljani, hkrati pa je ‘ad hoc’ sodnik na evropskem ESČP. Je brat bolj znanega politika in nekdanjega ministra iz stranke LDS Aleša Zalarja.
  • Andraž Zidar je strokovnjak s področja mednarodnega prava in prava človekovih pravic. Opravlja funkcijo generalnega direktorja za mednarodno pravo in zaščito državljanov na ministrstvu za zunanje zadeve ter Predava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici in je član številnih mednarodnih inštitutov.

  Vsaka država podpisnica Evropske konvencije o človekovih pravicah lahko predloži seznam s tremi do petimi namestniki, s katerega nato predsednik sodišča izbere nadomestnega sodnika. Če država podpisnica tega ne stori, predsednik ESČP sam kot sodnika ad hoc določi nacionalnega sodnika iz druge države pogodbenice konvencije. Funkcija namestnika izvoljenega sodnika je častna, opravlja pa se brezplačno.

  Odvetnik Marko Bošnjak, ki ga je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope 19. aprila izvolila za novega slovenskega sodnika na ESČP, je 30. maja nasledil Boštjana M. Zupančiča, ki je bil tam sodnik od leta 1998. Mandat sodnika traja devet let.

  M. P., STA