Čeferini največji RTV zaslužkarji med odvetniki

Peter Čeferin, Aleksander Čeferin, Rok Čeferin so ustanovitelji ene najbolj vplivnih odvetniških družb v Sloveniji. Sami pa so pomembni členi t.i. leve elite. (Foto: STA)

Novi svetniki sveta RTV, kot se je slikovito izrazil svetnik Tadej Troha, na predlog ZRC SAZU svojega dela niso začeli pretirano suvereno. Po prvih negotovih korakih in po tem, ko so se odrekli uslugam in pojasnilom pravne službe RTV, so se odločili poiskati zunanjo pomoč. Vodstvo zavoda jim je pri tem pomagalo, pridobilo ponudbe treh odvetniških hiš, ki pa jih je svet RTV zavrnil. Doslej je imela primat med odvetniki družba Čeferin, ki je od javnega zavoda prejela več kot pol milijona evrov.

Vodstvo RTV se je na podlagi poslanih povpraševanj svetu RTV odločilo za odvetniško pisarno Matoz, saj je ta poslala najboljšo ponudbo, ta je znašala le 50 evrov na uro svetovanja. Povpraševanje je bilo poslano še dvema odvetniškima pisarnama, in sicer pisarni Stušek in odvetniški pisarni Tekavec, s katero ima RTV sklenjeno pavšalno pogodbo.

Odvetniška pisarna Tekavec je kljub pavšalni pogodbi prepričana, da svetovanje svetu RTV ne spada v običajni obseg dela in je zato poslala ponudbo, po kateri bi ura svetovanja stala 200 evrov na uro brez DDV. Odvetniška pisarna Stušek bi za storitve svetovanja zaračunala 150 evrov na uro.

Pavšalno pogodbo z RTV pa ima sklenjena tudi znana odvetniška pisarna Čeferin, ki pa ji trenutno vodstvo namensko ni poslalo povpraševanja. Urbanija je nato v posebnem dopisu pojasnil: “Odvetniški družbi Čeferin pa povpraševanje ni bilo posredovano zaradi morebitnega konflikta interesov, saj obstaja tveganje, da bi se glede na predhodne postopke lahko spor reševal na sodišču, tudi na najvišji stopnji, torej Ustavnem sodišču RS.” 

Znano je namreč dejstvo, da iz odvetniške pisarne in družine izhaja ustavni sodnik Rok Čeferin, ki se je prav zaradi konflikta interesov izločil iz odločanja o sporni noveli zakona o RTV, ki je omogočila politični prevzem javnega zavoda.

Pol milijona za Čeferine
Ob vsem skupaj pa neizbežno pridemo do vprašanja, ali se je svet RTV že predhodno odločil, usluge katere odvetniške pisarne želijo. Svet RTV bi tako pridobil dostop do edinstvenih informacij, ki jih zagotovo poseduje odvetniška pisarna Čeferin že iz naslova pozicij, ki jih zasedajo njeni predstavniki. Hkrati pa bi to utrdilo položaj odvetniške družbe v javnem zavodu, ki pa je že tako ali tako močan. Kako močan, razkriva Erar.

Foto: Erar

Iz malhe javne RTV se je doslej na račun odvetniške pisarne Čeferin steklo več kot pol milijona evrov. Vpogled v Erar kaže, da se posamezna izplačila v zadnjem času gibljejo v višini sedem tisoč evrov in več.

Upoštevajoč samodeklarirano zmedenost sveta RTV bi se lahko višina transakcij še povečala.

Nepotrebni stroški
Seveda pa bili ti dodatni stroški nepotrebni, če bi bil novi svetniki bolje pripravljeni na seje, časa za to je bilo namreč več kot dovolj. Nepotrebna potrošnja javnega denarja bi bila prav tako nepotrebna, če bi svet RTV sprejel usluge pravne službe javnega zavoda, ki je tam s tem namenom. Te usluge so žal zavrnili oz. kot piše Urbanija v zgornjem dopisu: “Z obžalovanjem smo spremljali nenavadni zaplet na prvi seji sveta, ko rednemu zaposlenemu pravniku RTV niste dovolili niti toliko, da bi pojasnil in pravno razložil okoliščine situacije, ki je tedaj nastala. Obžalujemo tudi, da ste na drugi seji grobo obračunali še z drugim uslužbencem pravne službe, saj ste izrazili pričakovanje, da vam je redno zaposleni delavec dolžan odgovarjati na vaše klice tudi izven delovnega časa, kar pa je v nasprotju z delovnopravno zakonodajo.” 

Gal Kovač