Gregorčič in Avbelj: Ustavno sodišče RS je preprečilo, da bi pravo ponovno postalo dekla politike

Pobudnika ustavne presoje dr. Peter Gregorčič in dr. Matej Avbelj (Foto: STA)

Kot smo poročali, je Ustavno sodišče Republike Slovenije v zadevi U-I-479/22 začasno zadržalo izvajanje dela zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je državni zbor sprejel lani. Ob tem sta se oglasila pobudnika ustavne presoje, dr. Peter Gregorčič in prof. dr. Matej Avbelj.

“Trenutna oblast je zlorabila nujni postopek in s tem izključila javno razpravo in posledično onemogočila nadzor javnosti nad procesom sprejemanja novele,” začenjata pismo.

Spomnimo, oblast ni nikoli podala kredibilnih razlogov, zakaj se zakon sprejema po nujnem postopku. Razlog za vložitev ustavne presoje je – kot sta razložila v pismu – zavarovanje institucionalne neodvisnosti tega javnega zavoda posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. “Ta pobuda je namreč edino pravno sredstvo, s katerim lahko trenutni oblasti preprečimo samovoljno, arbitrarno in grobo politično podrejanje RTV Slovenija,” dodajata.

Tak zakon ne more biti ustaven v nobeni demokraciji
Prepričana sta, da ta(k) zakon ne more prestati ustavnosodne presoje v nobeni kolikor toliko delujoči ustavni demokraciji, ki je zavezana spoštovanju vsaj minimalnih standardov evropskega prava človekovih pravic, kot ga je v svoji sodni praksi razvilo Evropsko sodišče za človekove pravice. “Naše ustavno sodišče zato sploh ni imelo druge možnosti, kot da izvajanje dela zakona zadrži. Sistem zavor in ravnovesij je v tem primeru na koncu vendarle deloval,” povesta.

Ustavno sodišče bi z drugačno odločitvijo normaliziralo zlorabo politične večine
“Ustavno sodišče katere koli evropske države, ki posledic takega zakona ne bi zadržalo (in zakona kasneje ne bi spoznalo tudi za protiustavnega), bi dalo jasen in očiten signal vsakokratni politični oblasti, da so v tej državi dovoljene politične kadrovske čistke, s katerimi se člane vodstvenih in nadzornih struktur od oblasti neodvisnih institucij vključno z javnimi mediji po vsakem prevzemu oblasti lahko zamenja s sebi lojalnimi,” sta opozorila in dodala, da bi tako ustavno sodišče legaliziralo in celo normaliziralo zlorabo politične večine, da se samovoljno in arbitrarno po vsakem prevzemu oblasti najprej znebi nenaših sodnikov, uradnikov ter drugih funkcionarjev in tudi vodstvenih kadrov javnih medijev na podoben način, kot so to – prav tako z zakonskimi spremembami, ki jih je tudi podprla kvalificirana večina – storili neliberalni režimi na Madžarskem in Poljskem.

Po njunem mnenju bi to pravno državo, v kateri vlada pravo, spremenilo v državo s pravom, v kateri vsakokratna parlamentarna večina vlada s pravom.

Sistem zavor in ravnovesij je deloval
“Naše ustavno sodišče se je na tako očitno zlorabo oblasti odzvalo s pravočasno izdajo sklepa o začasnem zadržanju izvajanja dela novele zakona. Tokrat se je torej t. i. sistem zavor in ravnovesij po kar štirih sejah ustavnega sodišča vendarle vzpostavil in tudi deloval.”

S tem sklepom je ustavno sodišče začasno – do dokončne presoje ustavnosti izpodbijane novele – zavarovalo institucionalno neodvisnost RTV Slovenija. Ta sklep pa posledično pomeni tudi zadržanje oblastne instrumentalizacije javnih izjav predstavnikov vlade in novinarskih sindikatov, s katerimi izražajo svoje globoko, grobo in žaljivo politično nestrinjanje z aktualnim vodstvom RTV Slovenija.

Prvopodpisani pobudnik Peter Gregorčič in avtor pobude Matej Avbelj (Foto: STA)

Žaljiva kritika je dopustna, a ne sme postati instrument oblasti
Menita sicer, da mora biti javna kritika dovoljena, tudi ko je groba, spolitizirana in (znotraj zakonsko dopustnih meja) celo žaljiva. Prav dopustnost (tudi) take kritike je namreč bistvo svobode izražanja, ki jo varuje naša ustava. Ne more in tudi ne sme pa tako nestrinjanje postati instrument oblasti, saj ne predstavlja ustavno dopustnega cilja, s katerim bi lahko opravičili politične kadrovske čistke in vse posledice, ki jih te čistke prinašajo.

Pravo ni postalo dekla politike
Začasno zadržanje po njunem prepričanju preprečuje, da bi pravo ponovno postalo dekla politike. Verjameta, da je v pravni državi očitke posameznikom treba dokazati in potrditi na sodišču z upoštevanjem vseh procesnih jamstev, ki jih predvidevata naša ustava in evropska konvencija o varstvu človekovih pravic. “Z zadržanjem sporne novele zakona o RTV Slovenija je ustavno sodišče storilo pomemben korak v tej smeri. Ta sklep o začasnem zadržanju se nama zdi izjemno pomemben tudi zato, ker preprečuje, da bi v Sloveniji pravo ponovno postalo dekla politike in da bi se pravna država dokončno spremenila v sistem avtoritarnega legalizma,” zaključita.

Image

Andrej Žitnik