Gregorčič podučil poslanko Svobode o nevarnosti uzurpacije RTV

Foto: Twitter

“Ne zdi se nam pa prav, da nekdo samovoljno, zgolj zato, ker ima tako veliko večino v DZ, pride in obglavi nek javni zavod, ne zato ker ne bi vas maral, ampak ker je to slabo za demokracijo. Jutri lahko pride nekdo drug, bolj totalitaren kot vi in zahteva enako”, je med drugim povedal dr. Peter Gregorčič v soočenju s poslanko Svoboda Mojco Šetinc Pašek v oddaji N1. Slednja je bila vidno nemočna proti artikuliranem Gregorčiču, ki ji je naštel dejstva, medtem ko je sama podala bolj “borne” argumente.

“Razumem, da je ta tema izjemno politično in čustveno nabita, ker se govori o težavah na RTV Slovenija, vendar morate vedeti, ko govorimo o človekovih pravicah – nosilci človekovih pravic so posamezniki, bistvo človekovih pravic je človekovo dostojanstvo, ki pripada posamezniku zgolj zato, ker je človek. Tudi če ste vi, če sem jaz ali pa poslanka kriminalec, imate človekove pravice in morajo biti učinkovito zavarovane, če niso, potem kršite civilizacijsko, evropsko in zahodnega sveta normo“, je uvodoma pojasnil dr. Peter Gregorčič v soočenju s poslanko Svoboda Mojco Šetinc Pašek v oddaji N1.

Po odločitvi ustavnega sodišča, da odpravi začasno zadržanje izvrševanja dela novele zakona o RTV Slovenija, sta vlagatelj Peter Gregorčič in avtor Matej Avbelj poslala pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice, saj menita, da so bila v Sloveniji izčrpana vsa pravna sredstva. Gregorčič je v oddaji na N1 pojasnil, da je bilo to edino, kar jim je v tem trenutku preostalo, da bi ubranili svoje pravice. Gregorčič je uvodoma odločitev o morebitnem kršenju človekovih pravic – zaradi prenehanja mandatov članov programskega in nadzornega sveta ter predstavnikov vodstva RTVS – predal presoji sodišča v Strasbourgu. V oddaji je ocenil, da je odločitev ustavnega sodišča o odpravi odredbe o začasnem zadržanju izvajanja zakona “škandalozna”, saj sodišče ni zavarovalo pravnega položaja pobudnikov presoje ustavnosti. Dodal je, da z Avbljem menita, da gre za velik precedens ne samo v Sloveniji, ampak tudi v evropskem prostoru, in poudaril, da morajo biti človekove pravice učinkovito varovane.

Foto: zajem zaslona

“Ustavno sodišče je s svojim sklepom tudi pojasnilo, da v tej sestavi ne more izvrševati svoje ustavne vloge. Ne more več učinkovito varovati človekovih pravic. To pomeni, da smo izčrpali vsa pravna sredstva in so nam odprta vrata v sodišču v Strasbourgu,” je dejal Gregorčič.  Poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek se je sicer strinjala, da ima vsak človek pravico, da izkoristi vse pravne možnosti – tako v Sloveniji kot tudi na ESČP, ob tem pa je dodala, da je iz sklepa ustavnega sodišča jasno, da to še ni sprejelo svoje dokončne odločitve

Različni nazori so bistvo pluralizma
O političnem barbarizmu in pogromu nad javno RTVS je poslanka očitala, da so se na RTV zaposlili nekateri posamezniki, ki so bili ali pa so še politično opredeljeni. In medtem, ko je vidno ona tista, ki se je iz “neodvisnih” novinarskih voda podala v politiko, zase pravi, da je v njenem primeru “popolnoma drugače” in da je imela višje ambicije. Njene trditve so prej diskriminatorne kot ne, kar je opazil tudi Gregorčič, ki verjame, da bi morali biti ljudje obravnavani enako ne glede na osebno okoliščino, ki je tudi pripadnost politični stranki. Zase je povedal, da ni politik in da ne more izvajati kakršnega koli političnega vpliva niti ni v kakšni politični stranki, “osebno se ne identificiram z nobeno stranko, imam svojo prizmo, svoj svetovni nazor in skozi njega ocenjujem dogodke v državi, kakor ga vi ocenjujete, kakor ga ocenjuje gospod Orešnik in mislim, da je to prav, to je to bistvo pluralizma”. Glede “nastavljencev” na nacionalni televiziji, ki jih je prav tako očitala poslanka, jo je vprašal, ali se ji zdi pošteno ljudi, ki se prijavijo na razpis, vprašati po politični opredeljenosti in ga na podlagi tega ali sprejeti ali zavrniti.

Politika ni edina, ki želi vpliv nad mediji
“Kot nekdanja novinarka verjetno veste, da politika ni edina, ki želi imeti vpliv na medije. Tukaj je gospodarstvo, socialno-družbene in interesne skupine,” ji je odvrnil Gregorčič in dodal, da “vsaka skupina, ki želi uveljavljati svojo moč in pridobiti svoj vpliv, želi dobiti medije”. Pojasnil je, da ljudje o besedah in dejanjih politikov vemo samo takrat, ko to slišimo v medijih “in že iz tega stališča je ta predlog pomanjkljiv, ker umika imenovanje ključnih organov iz transparentnega postopka, ki se sicer odvija v DZ, ampak, pazite, to je institucija z največjo demokratično legitimnostjo v temne sobane civilnodružbenih skupin, ki imajo ravno tako svoje interese”, je dejal Gregorčič in poslanko opozoril, da mu ni bilo nikoli pojasnjeno, kaj točno je sam zagrešil in zaradi katerih njegovih dejanj bi se mu prekinila njegova pozicija. “Lahko zagotovim, ko sem lani februarja sprejel pozicijo predsednika programskega sveta, sem se trudil delati izključno v dobro hiše, iskal sem znotraj hiše kompromise, sem pa doživel tudi sledeče, da ko je svet delavcev pojamral, da ne more vzpostaviti z vodstvom dialoga, sem se želel pomagati vzpostaviti dialog tudi zaradi notranjih bojev, vedno sta dve strani.” Ko je ponudil pomoč, so jo iz sveta delavcev zavrnili.

Izdan sklep presega okvire RTV, meni Gregorčič in dodaja, da bi US lahko veliko bolj elegantno rešilo zadevo, “določilo bi lahko način izvršitve svojega sklepa, kar je mimogrede storilo pri zakonu o varstvu okolja, kjer pa se vleče zadeva že več kot eno leto z začasnim zadržanjem, pa nikogar ne skrbi, ali bo Slovenija plačevala stomilijonske odškodnine, ker ne bomo imeli urejenih smetišč, določilo bi način izvršitve tako, da bi se nam vrnili mandati, potem pa bi nas lahko vi v DZ razrešili, pri čemer bi mi imeli zagotovljeno pravno sredstvo, in sicer pritožbo na US. Tukaj pa je US samo reklo, stopimo na stran zakonodajalca, preprosto dajmo ukrep in pustimo, da te tožnike voda preprosto odplakne”, je dejal Gregorčič.

Foto: STA

“Oblast skupno deluje proti posamezniku, to je v nasprotju s pravom človekovih pravic, zakaj, ker država ali oblast nista nosilki človekovih pravic, zato se tudi ne moreta pritožiti na ESČP,” je dejal Grgeorčič, ki je prepričan, da morajo biti človekove pravice učinkovito zaščitene.

Od sodišča v Strasbourgu Gregorčič ne pričakuje vrnitve mandata, po njegovih besedah omenjeno sodišče daje “zadoščenje”. Kot je večkrat pojasnil, sta se Gregorčič in Avbelj za pritožbo odločila, ker ne verjameta niti v depolitizacijo niti v državljansko vojno, “verjameva v pravo, v tisto kar je prav”.  Dejal je, da je vesel, da ni več v tej poziciji, saj se strinja, da so stvari na RTV nevzdržne, “ne zdi se nam pa prav, da nekdo samovoljno, zgolj zato, ker ima tako veliko večino v DZ, pride in obglavi neki javni zavod, ne zato ker ne bi vas maral, ampak ker je to slabo za demokracijo”, je dejal Gregorčič, ki je pojasnil, da lahko “jutri pride nekdo drug, bolj totalitaren, kot so sami, in zahteva enako”, je med drugim opozoril Gregorčič.

Ana Horvat