Potem ko je Grah Whatmough na RTV naredil red, si delavci želijo še naprej brisati minus ure!?

Predsednik sveta delavcev RTVS je postal Robert Pajek (Foto: STA)

Jap, za privilegije jim gre! Svet delavcev RTV Slovenija zahteva, da ta javni zavod obdrži sistem izbrisa minus ur?!” se je na nedavno izjavo Sveta delavcev na javni televiziji kritično odzval dolgoletni novinar Bojan Požar. Zavrnili so namreč sklep, ki ga je nedavno sprejel širši kolegij v. d. generalnega direktorja glede beleženja minusa ur zaposlenih na RTV Slovenija. Da je kaj takega nemogoče za marsikaterega delavca v proizvodnji in seveda drugje, jih očitno ne zanima. 

Spomnimo: 3. julija letos je širši kolegij v. d. generalnega direktorja sprejel sklep, s katerim je bilo določeno, da se minus ure zaposlenih v neenakomernem času prenehajo brisati in se beležijo na enak način kot plus ure zaposlenih. “Po končanem mesecu nadrejeni in vodje prejmejo obvestilo v primeru, da delovne ure delavca presegajo 20 minus ali plus ur. Neposredni vodja delavca je odgovoren, da v primeru presežka minus ali plus ur pripravi ustrezen načrt, da se te odpravijo”, so ob tem dodali in s tem na prste stopili vsem tistim, ki bi se radi šli dvoživkarstvo in si predstavljajo zelo svoboden način dela.

Primer znanega novinarja  Igorja E. Berganta, ki je kot “neodvisni novinar” prek s. p.-ja vodil vladni dogodek, nato pa se je izkazalo, da za to ni imel dovoljenja RTV, po mnenju sveta delavcev predstavlja primer delovanja, ki se jim zdi sprejemljiv. Spomnimo. Na ta dan, ki je bil tudi delovni dan, se je namreč Bergant v službi evidentiral s prihodom v večernih urah, prisoten pa je bil zgolj 5 minut, od 19.16 do 19.21. Imel je 139 ur (kar je 17 delovnih dni) primanjkljaja, ki jih na javni RTV ni opravil, imel pa je seveda čas “privatno” opravljati dodatne ure. Manjo ure se na RTV namreč brez sankcij kar briše. Primer Berganta je spodbudil vodstvo k ukrepanju, ki pa očitno ni bilo dobro sprejeto.

Novinarji in voditelji RTV Igor E. Bergant, Saša Kranjc in Jasmina Jamnik na protestu (Foto: STA)

Svet delavcev na RTVS je ogorčen nad delanjem reda
Širši kolegij v. d. generalnega direktorja RTVS so v svetu delavcev označili za “fantomski in v statutu neobstoječ organ”, ki po njihovem grobo posega v Pravilnik o delovnem času in krši pravice zaposlenih na javni televiziji. “Tako kot imajo zaposleni z viškom ur pravico do ustreznega vrednotenja teh nadur, imajo zaposleni z manjkom ur pravico do takšne organizacije dela in takšnih vodij, ki bodo sposobni ustrezno načrtovati delo in razporediti obveznosti”.

“Ta sklep pomeni kršitev Pravilnika o delovnem času ter izničuje dosedanja pravila in dogovore o t. i. izravnalnih obdobjih, ki so natančno opredeljena v omenjenem pravilniku …”, navajajo in opozarjajo, da naj bi pooblaščenec s tovrstnim sklepom prekoračil pooblastila, ki jih ima. Poteptal pa naj bi tudi dolžnost sodelovanja s Svetom delavcev RTVS, ki predstavlja legalni organ delavske participacije. Pri tem so posebej izpostavili 91. člen Zakona o sodelovanju delavcev v upravljanju, ki narekuje, da je delodajalec dolžan obveščati Svet delavcev in “zahtevati skupno posvetovanje o vseh statusnih in kadrovskih vprašanjih družbe”. V skladu s Participacijsko pogodbo pa naj bi bilo vodstvo tudi dolžno v procesu sprejemanja povabiti še predstavnika Sveta delavcev.

Vir: Twitter

Svet delavcev pravi, da je širši kolegij generalnega direktorja ali širši kolegij v. d. generalnega direktorja lahko le posvetovalno telo vodstva javnega zavoda, ne pa tudi organ, ki bi imel možnost sprejemanja sklepov. “Ta organ je namreč v Statutu RTVS neobstoječ”. Pravijo, da so že večkrat opozorili na “nedopustno sklicevanje vodstva na sklepe fantomskih organov”. “Zaposleni imamo tudi pravico vedeti, kdo sestavlja takšne organe, ki jih vodstvo očitno izrablja kot paravan za lastno samovoljo. Molk “članov širšega kolegija” ob takšni zlorabi lahko razumemo kot sodelovanje pri takšni samovolji in podpiranje takšne samovolje,” poudarjajo in dodajajo, da člane širšega kolegija pozivajo k distanciranju od sklepa, ki jim gre v zobe. Neobvladovanje velikega števila nadur ali manjkajočih ur je po njihovem dokaz, da vodstvo ne zagotavlja minimuma kakovostnega vodenja zavoda. Kot pravijo, bodo o tem sklepu obvestili Svet RTV, predlagali obravnavo in ukrepanje.

Ljudje so ogorčeni
Da je način dela po njihovi meri marsikje povsem nemogoč, jim, kot kaže, ni jasno. Da pa brisanje minus ur ni pretirano dobro sprejeto pri tistih, ki financirajo obvezni RTV prispevek, kažejo komentarji na Twitterju v smislu: “Govorijo o “fantomskem organu” – in to taki, ki so v službi samo fantomi (torej prividi!).”; “In mi naj to plačujemo”; “Tole pa ne bo šlo. So delavci v proizvodnji, ki morajo oddelati vse ure. So samozaposleni, ki jim nihče ne plača nadur, delajo, da preživijo. So učitelji, ki morajo dovolj plus ur nabrati v 10 mesecih, zato da so julija in pol avgusta doma, vse, kar je več kot dopust.”; “Ja, tako se dela z našim denarjem!! Ti prisilno plačaj, mi bomo pa po naše! …; Ta sekret je potrebno sesut in na novo sestavit!! Brez teh osebkov!!!”; “Če tako razmišljajo, takoj prenehat s plačevanjem naročnine.” 

Sara Kovač