Programski svet RTV prevzel vodja nevladnih organizacij

Novi predsednik Programskega sveta RTV Goran Forbici je direktor Centra nevladnih organizacij.

Potem ko so predlagatelji novega zakona o RTV obljubljali depolitizacijo RTV, pa so z zeleno lučjo ustavnega sodišča programski svet prevzele leve nevladne organizacije. Predsednik programskega sveta je postal kar vodja Centra nevladnih organizacij Goran Forbici. Njegova namestnica je predstavnica prav tako ideološko enoumnega Društva novinarjev Slovenije Špela Stare.

Malo po 18. uri se je pričela konstitutivna seja novega Programskega sveta RTV, ki je sploh ne bi bilo, če bi imeli pravno državo in ustavne sodnike, ki niso podrejeni dnevni politiki. V tem neustavnem stanju so vseeno sprejeli več odločitev.

Vršilca dolžnosti generalnega direktorja RTV Andreja Graha Whatmougha ni bilo, a ga je nadomeščal vodja pravne službe Drago Zadergal. Njegovih pojasnil niso želeli slišati in mu niso pustili nadaljevati s sejo. Kasneje so predlagali pravno komisijo. Sašo Hribar je nato celo zahteval, da se Graha Whatmougha na seje ne vabi. Številni so opazili, da med novimi svetniki ni nasprotovanj, med seboj se tikajo, kot da bi se poznali. Različnost stališč in pogledov, kar je značilnost uravnoteženega medija, je očitno preteklost.

Na dnevnem redu seje je bil sprva zgolj ugotovitveni sklep o sestavi sveta RTVS, a so svetniki ob začetku seje soglasno potrdili širitev dnevnega reda. Svetniki tako na seji sprejemajo poslovnik, imenujejo komisijo za poslovnik in komisijo za pripravo razpisa za imenovanje štiričlanske uprave, ki bo po noveli zakona vodila in upravljala javni zavod. Na seji pa bodo obravnavali tudi realizacijo finančnega in programskega produkcijskega načrta.

Prva seja programskega sveta je požela veliko zanimanja javnosti, objavljamo nekaj odzivov:

 

Andrej Žitnik