Zver seznanil Evropski parlament o nevarnostih političnega prevzema RTV s strani vladajoče koalicije

Evropski poslanec Milan Zver (Foto: STA)

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na predsednico odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje Sabine Verheyen naslovil pismo, v katerem opozarja na dogajanje v povezavi z zakonom o RTV Slovenija in pritiski za politični prevzem tega slovenskega javnega zavoda posebnega kulturnega in nacionalnega pomena s strani vladajoče koalicije. Ob tem je tudi predlagal razpravo na eni od prihodnjih sej odbora, kjer bi spregovorili predvsem o vlogi nacionalnih medijev v sodobnih demokratičnih družbah.

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na Twitterju tudi sporočil, da je o začasnem zadržanju izvrševanja dela novele zakona o RTVS seznanil še vodjo parlamentarne skupine za spremljanje spoštovanja demokracije Sophie in ‘t Veld. Zver med drugim izpostavlja stališče predlagateljev ustavne presoje, da so določbe vladnega predloga zakona v nasprotju z ustaljeno sodno prakso Ustavnega sodišča RS ter sodno prakso Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice. Ocenil je tudi, da je vladni predlog v popolnem nasprotju z leta 2020 sprejeto resolucijo Evropskega parlamenta o krepitvi svobode medijev.

“Spoštovana predsednica odbora CULT Sabine Verheyen, na vas se obračam z opozorilom glede dogajanja v povezavi z zakonom o RTV Slovenija in pritiski za politični prevzem tega slovenskega javnega zavoda posebnega kulturnega in nacionalnega pomena s strani vladajoče koalicije, ki jo sestavljajo leve stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica,” je zapisal evropski poslanec ter izpostavil, da gre za skrb vzbujajočo prakso, ki ne bi smela imeti mesta v Evropski uniji.  Zver zato meni, da bi bilo treba o situaciji v povezavi z RTV Slovenija opraviti tudi razpravo na eni od prihodnjih sej odbora, kjer bi spregovorili predvsem o vlogi nacionalnih medijev v sodobnih demokratičnih družbah.

“Slovenska medijska situacija je v primerjavi z drugimi državami EU nekoliko posebna. Slovenija je država, ki se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja izvila iz okov totalitarizma, natančneje komunizma, kjer so bili novinarji prepoznani kot družbeno-politični delavci, ki so delovali v veliki meri po nareku vladajoče komunistične oblasti. Procesi demokratizacije v Sloveniji tečejo počasi, neobhodno dejstvo pa je, da je v več družbenih podsistemih še danes mogoče zaznati nekatere vplive iz časov preteklega režima. Vladajoča koalicija Roberta Goloba pa kljub temu, da javno zagovarja svobodo in izpostavlja depolitizacijo medijev, v resnici na različne grobe in tudi prefinjene načine dela vse, da bi si popolnoma podredila slovenski medijski prostor, ki je v Sloveniji v 80 odstotkih že tako levo usmerjen. S popolnim političnim prevzemom nacionalne RTV pa se nam obeta izvajanje leve propagande na nacionalnem mediju, ki bi moral skrbeti za uravnoteženo, demokratično, transparentno, predvsem pa informativno podajanje vsebin poslušalkam in poslušalcem,” je v pismu pojasnil evropski poslanec.

Povsem jasno je, da je bil v konkretnem primeru zlorabljen zakonodajni postopek
V nadaljevanju je Zver pojasnil, da je trenutno vladajoča koalicija pod vodstvom predsednika vlade Roberta Goloba v preteklem letu spremenila zakon o RTV, in sicer po nujnem postopku. Nujni postopek je predpisan za sprejem zakona zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Civilna družba in vse inštitucije, ki imajo običajno možnost predstaviti svoje stališče na zakon, so bile iz postopka prav zaradi nujnosti sprejemanja popolnoma izločene. “Povsem jasno je, da se je v konkretnem primeru zlorabil zakonodajni postopek za doseganje političnih ciljev vladajoče koalicije, ki je skupaj z nekaterimi sindikati že dlje časa načrtovala politični prevzem javnega zavoda RTV Slovenija,” je izpostavil.

Predsednica odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje Sabine Verheyen (Foto: epa)

Vladajoči si z namenom političnega obvladovanja postavljajo organe nadzora 
Opozoril je, da se je z zakonom o RTV uzakonilo predčasno prenehanje mandatov dosedanjim članom programskega sveta in nadzornega sveta RTV Slovenije, kar je povsem v nasprotju z demokratičnimi postopki odločanja v vsaki državi. Prav tako se programski in nadzorni svet z zakonom številčno zmanjšujeta. Vladajoča koalicija je tudi povsem spremenila zakonska določila glede predlagateljev za programski in nadzorni svet, na podlagi česar je jasno, da si vladajoči postavljajo organe nadzora na način, da ga bodo politično obvladovali. “Veliko moč odločanja na RTV bodo glede na spremembe zakona dobile provladne nevladne organizacije, ki nimajo z RTV ničesar skupnega, medtem pa se s spremembami zakona ukinja, da bi v organih RTV sodelovali predstavniki poslušalcev in gledalcev, ki smo tudi tisti, ki prek zapovedanega prispevka RTV financiramo,” je zapisal.

“Spremenjen zakon o Radioteleviziji Slovenija uvaja tudi nov organ upravljanja in povsem nedemokratično obglavlja aktualno vodstvo RTV. Glede na vse predvidene spremembe zakona je jasno, da je edini namen in cilj zakona takojšnji prevzem organov upravljanja RTV Slovenija in s tem podreditev javnega zavoda RTV Slovenija vladajoči politiki. RTV Slovenija bi morala opravljati javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu, pripadnic in pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. S spremembami zakona pa RTV postaja zgolj vladno propagandno trobilo.”

Krši se tako ustaljena praksa Ustavnega sodišča RS kot sodna praksa sodišča EU-ja in Evropskega sodišča za človekove pravice
Predsednici odbora CULTU je evropski poslanec še napisal, da ima Ustavno sodišče RS v tem trenutku na mizi pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija s predlogom za začasno zadržanje. Prvopodpisani pod zahtevo je predsednik programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič, med podpisniki pa sta tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough in vršilec dolžnosti direktorja Televizije Uroš Urbanija. Vlagatelji pobude izpodbijajo določbe, po katerih so z začetkom uveljavitve zakona o RTV decembra lani prenehali mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev Televizije in Radia. To se je po njihovem opozorilu zgodilo brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov. Po mnenju pobudnikov se z določili iz omenjenega predloga zakona krši ustaljena praksa Ustavnega sodišča RS kot sodna praksa sodišča EU-ja in Evropskega sodišča za človekove pravice. Kot ocenjujejo, bodo zaradi izvajanja novele in prekinitve mandatov nastale nepopravljive posledice, zato so predlagali absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje novele.

Andrej Grah Whatmough in Peter Gregorčič (Foto: STA)

Politično podrejanje javnih medijev je še toliko nevarnejše takrat, ko poteka pod krinko civilne družbe
Ustavni sodniki so imeli predlog za zadržanje novele na mizi sicer že večkrat in iz različnih razlogov. Vmes je bil iz odločanja izločen ustavni sodnik poročevalec Rok Čeferin. Ustavno sodišče je na seji 16. februarja 2023 začasno zadržalo izvajanje prehodnih določb zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki urejajo končno konstituiranje sveta in posledično novih organov RTV Slovenija, do končne odločitve ustavnega sodišča, da zaščiti “institucionalno samostojnost RTV Slovenija”. Čeprav sklep o začasnem zadržanju ne prejudicira končne odločitve ustavnega sodišča, med drugim nakazuje, kot je zapisal eden od ustavnih sodnikov v svojem pritrdilnem ločenem mnenju, da “je politično podrejanje javnih medijev še toliko nevarnejše prav takrat, ko poteka pod krinko civilne družbe, ko politika, ki skrivoma kadruje prek civilne družbe, za svoje podrejanje javnih medijev ne odgovarja niti na volitvah”.

Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. dr. Klemna Jakliča (Vir: us-rs.si)

Navedene spremembe zakona so povsem v nasprotju z resolucijo o krepitvi medijske svobode
“Spoštovana predsednica odbora CULT Sabine Verheyen, kot ste seznanjeni, je Evropski parlament novembra 2020 sprejel resolucijo o krepitvi medijske svobode, pri čemer je med drugim tudi pozval komisijo, naj dejanja vlad držav članic, s katerimi poskušajo škoditi medijski svobodi in pluralnosti, obravnava kot hudo in sistematično zlorabo pooblastil ter kot dejanja, ki so v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU iz člena 2 PEU. Tovrstne spremembe zakona, kot sem jih navedel, so zagotovo povsem v nasprotju z omenjeno resolucijo. Glede na vse navedeno menim, da bi o situaciji v Sloveniji v luči tako omenjene resolucije kot pomena medijev v demokratičnih družbah veljalo razpravljati na eni izmed prihodnjih sej odbora CULT,
” je pismo sklenil evropski poslanec Zver.

 

 

Sara Bertoncelj