STA ima velike težave s povzemanjem sporočil za javnost poslanske skupine SDS

Foto: STA

Kot kaže, imajo na Slovenski tiskovni agenciji (STA) velike težave s povzemanjem sporočil za javnost. Glede nedavnega poziva največje opozicijske stranke SDS vodstvu Državnega zbora RS in poslanskim skupinam, da se opredelijo do ugotovitve Zakonodajno pravne službe, ki je v zvezi s sklicem več sej mandatno-volilne komisije na temo RTVS ugotovila zlorabo oblasti, so namreč zapisali, kot da bi v omenjeni zadevi šlo zgolj za mnenje poslanske skupine SDS, čeprav je očitno, da to ne drži. 

“V SDS menijo, da je šlo pri sklicu sej mandatno-volilne komisije DZ o seznanitvi z nezakonito razrešitvijo nekdanje direktorice Televizije Slovenija in predlogih za razrešitev programskih svetnikov RTVS za zlorabo oblasti, seje pa da so bile sklicane brez poslovniške podlage. Vodstvo DZ in poslanske skupine pozivajo, naj se do tega opredelijo”, so poročali pri STA, čeprav je jasno, da stranka v pozivu za opredelitev navaja ugotovitve s strani Zakonodajno-pravne službe. “Tisti, ki na STA povzema sporočila za javnost s strani poslanske skupine SDS, naj še enkrat dobro prebere dopis, kjer smo jasno zapisali, da navajamo zgolj ugotovitve Zakonodajno-pravne službe in to ravno z razlogom, da ne bi prišlo do takšne zlorabe, kot ste si jo privoščili,” je bila v zvezi s poročanjem kritična vodja poslanske skupine Jelka Godec

Spomnimo: 10. maja letos je potekala 14. nujna seja mandatno-volilne komisije, ki je bila sklicana le dan prej. Ker se je na dnevnem redu seje pojavila točka “Seznanitev s sodbama Višjega delovnega in socialnega sodišča v zvezi z nezakonitostjo sklepa Programskega sveta RTV Slovenija o imenovanju generalnega direktorja RTV Slovenija in v zvezi z nezakonito razrešitvijo direktorice Televizije Slovenija”, so poslanci stranke SDS, ki so tudi člani mandatno-volilne komisije, od predsednice komisije Janje Sluga zahtevali pojasnilo glede poslovniškega okvira za sklic seje z omenjeno točko dnevnega reda. Zaradi neargumentiranega pojasnila so sprejeli odločitev, da sejo obstruirajo. Kasneje pa so omenjeni seji sledili sklici sej mandatno-volilne komisije, kjer naj bi se odločali okrog razrešitve in takojšnjega prenehanja dela za posamezne programske svetnike RTVS.

Na račun omenjenega dogajanja je poslanka in vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec sprejela odločitev, da na predsednico Državnega zbora RS Urško Klakočar Zupančič naslovi šest dopisov za pridobitev mnenja Zakonodajno-pravne službe o upravičenosti sklicev zgoraj navedenih sej komisije. “Zaradi ignorance, samovoljne odločitve o nerelevantnosti zahteve in zavrnitvi dostopa do dokumenta z njene strani je vodja poslanske skupine omenjeno mnenje bila prisiljena pridobiti na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja”, so pojasnili v SDS.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec (Vir: STA)

Zakonodajno-pravna služba je ugotovila več nepravilnosti
“Povsem nerazumljivo zavračanje zgoraj omenjenih zahtev in skrivanje dokumenta, povezanega z delom poslancev in državnega zbora s strani predsednice državnega zbora je dobilo “pravi obraz” takrat, ko je vodja poslanske skupine SDS vendarle prejela mnenje Zakonodajno-pravne službe”, so bili jasni v stranki. Iz omenjenega mnenja je bilo mogoče prebrati, da je seznanitev s sodbami sodišč kot samostojna točka dnevnega reda mandatno-volilne komisije sporna in nedopustna iz več pravnih razlogov. Z ustavnopravnega vidika državni zbor namreč ne more obravnavati sodb sodišč. Omenjena obravnava pa je po njihovih besedah sporna tudi z vidika poseganja v pristojnost sodne veje oblasti in kršitve načela delitve oblasti in položaja sodnikov. Ravno tako so pojasnili, da državni zbor nikakor nima ustavne, zakonske in poslovniške podlage za razrešitev članov programskega sveta RTVS.

“Glede na vse navedemo ZPS ugotavlja, da so Predlogi sklepov o razrešitvi in o prenehanju opravljanja dela članov programskega sveta RTVS v neskladju z načelom zaupanja v pravo, načelom pravne varnosti in načelom vladavine prava v neskladju z načelom delitve oblasti, v neskladju s svobodo izražanja, v neskladju z zakonom in v neskladju s poslovnikom državnega zbora,” je sklenila Zakonodajno-pravna služba. Ker izsledki kažejo, da so vladajoči, ki so tako radi pljuvali čez prejšnjo vlado, zlorabili oblast, je nedvomno žalostno, da so si pri pisanju novice privoščili takšno zlorabo. Še posebej zato, ker je znano, da novice STA povzemajo vsi slovenski mediji. Kot kaže, obstaja velika želja, da se ljudem na vsak način prikrije resnica o delovanju aktualne vlade. Če bi bila danes na oblasti prejšnja vlada, bi bilo seveda vse drugače.

Ž. N.