Vlada za priče pred Ustavnim sodiščem RS predlagala ta “neodvisna” novinarja

Ksenija Horvat in Igor E. Bergant spadata med novinarje RTV, ki ne skrivajo radikalno leve politične usmerjenosti. (Foto: STA)

Zaslišanje vrste prič je predsedniku ustavnega sodišča Mateju Accettu predlagala vlada, da bi ustavno sodišče lahko odločilo, ali bi ustavili naglo predčasno menjavo vseh nadzornikov, glavnih direktorjev in programskih svetnikov RTV Slovenija. Kot so sporočili iz vlade, so za priče, ki bodo ustavnemu sodišču pojasnile, kaj je privedlo do kritičnih razmer na RTV Slovenija in bi povzročilo škodljive posledice za RTV Slovenija ob morebitnem zadržanju novele zakona o RTV Slovenija, predlagali nekdanjo odgovorno urednico informativnih programov TVS iz časov, ko je imela večino v organih upravljanja še levica, Ksenijo Horvat, voditelja Odmevov Igor E. Berganta, predsednik Sveta delavcev RTV Slovenija Roberta Pajka in Igorja Vobiča s Fakultete za družbene vede.

Po zakonu o ustavnem sodišču lahko predsednik ustavnega sodišča razpiše javno obravnavo na lastno pobudo ali na predlog udeležencev v postopku, predsednik ustavnega sodišča pa mora razpisati javno obravnavo, če to predlagajo trije sodniki.

Predsednik vlade Robert Golob ob obisku Ustavnega sodišča RS (Foto: STA)

Spletni časopis