SDS poziva vlado, naj zagotovi varnost in zakonitost na meji in naj pri tem vključi vojsko

Foto: epa

Razpravo parlamenta o priporočilih za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejših ukrepih za zaščito meja ter krepitev varnosti državljanov in njihovega premoženja so včeraj zahtevali poslanci opozicijske SDS. To so storili po sestanku notranjega ministra Boštjana Poklukarja (Svoboda) z notranjima ministroma Italije in Hrvaške Matteom Piantedosiem in Davorjem Božinovićem v Trstu, potem ko je Italija uvedla mejni nadzor proti Sloveniji in ga je tudi Slovenija uvedla na delu meje proti Hrvaški in Madžarski.

SDS na razpravo, kako bi vlada morala ravnati ob zapiranju meja v številnih državah po Evropi, ki skušajo ustaviti veliko število migrantovi, vabi premiera Roberta Goloba (Svoboda), notranjega ministra Poklukarja in obrambnega ministra Marjana Šarca (Svoboda).

SDS parlamentu predlaga, da bi vlado pozvali, da okrepi prisotnost policije na kritičnih mejnih točkah, povezanih z migracijskimi tokovi, posebej na tistih delih meje s Hrvaško, kjer je število nezakonitih prehodov največje, okrepi naj aktivnosti za preprečitev velikega povečanja nezakonitih migracij in zagotovitev varnosti ljudi in premoženja. Za pomoč pri tem naj vključi tudi pripadnike vojske in sprejme dodatne ukrepe za učinkovitejšo varovanje državljanov in njihovega premoženja. Pri tem naj policijo ustrezno kadrovsko razporedi. SDS predlaga vladi tudi aktivnosti za sestanek z odgovornimi v vladah držav Evropske unije, prizadetih zaradi povečanega števila nezakonitih migracij na balkanski poti z namenom organizirati močne mejne sile za pomoč republiki Hrvaški pri varovanju zunanjih meja Evropske unije. SDS pa predlaga še, da naj vlada prekliče sklep, ki ga je sprejela na svoji 26. redni seji dne 1. decembra 2022, da bo sprejela 50 državljanov Turčije ali Afganistana.

Celotna zahteva je takšna:

Peter Jančič, Spletni časopis