Minimalni dohodek lahko pomaga, a vprašanja revščine žal ne rešuje

Foto: epa

V Evropi so nizke plače, dolgotrajna brezposelnost in pomanjkljivo socialno varstvo 120 milijonov ljudi pripeljali na prag revščine, zato je eden izmed glavnih ciljev strategije Evropa 2020 zmanjšati število oseb, ki se spopadajo s tovrstnimi težavami. Evropski parlament je sicer za rešitev tega perečega problema sprejel vrsto resolucij, ki pa problema niso rešile.

Evropski poslanci, ki so člani odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, so Evropsko komisijo povprašali glede sheme minimalnega dohodka v EU. Tokrat so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu na to temo tudi razpravljali. Med govorniki je bila tudi evropska poslanka Romana Tomc iz vrst SDS/ELS, ki je dejala: “Človeka dostojno življenje ni mogoče, če nekdo nima sredstev za osnovno preživetje. Evropa je prostor, kjer se lahko pohvalimo z najvišjim socialnim standardom. Truditi se moramo, da tako tudi ostane. Revščino moramo zmanjšati na najmanjšo možno raven.”

V resoluciji Evropskega parlamenta, z dne 20. oktobra 2010 je poudarjeno, da bi moral biti ustrezen minimalni dohodek vsaj 60-% delež povprečnega dohodka v državah članicah, če bi hoteli rešiti zgolj problem kritja osnovnih življenjskih stroškov in na takšen način zmanjšati revščino v EU. “V mislih moramo imeti, da je zagotavljanje minimalnega dohodka obveznost, ki bremeni državo. Države so različno razvite in imajo različno ekonomsko moč ter s tem različno sposobnost zagotavljanja minimalnega dohodka,” je med govorom poudarila Romana Tomc.

Ključno je ustvarjanje novih delovnih mest  
Minimalni dohodek ima morda v nekaterih državah članicah vlogo rešilnega čolna, vendar pa to po mnenju Tomčeve ne more biti dolgoročen način za reševanje problematike revščine. “Menim, da so nove zaposlitve bistvena rešitev za izhod iz revščine, zato moramo spodbujati gospodarstvo in ustvarjanje novih delovnih mest, ki bodo posameznikom omogočala samostojnost in neodvisnost. Pomembno je tudi, da je razmerje med minimalnim dohodkom in drugimi vrstami dohodkov, kot npr. plačo ali pokojnino, ustrezno. Njegova višina mora biti določena tako, da stimulira delo,” je svoj nagovor zaključila evropska poslanka.

D. M.