Ministrica za obrambo ne deli pomislekov sindikata SV: “Mnenja sindikatov ni mogoče vedno upoštevati”

Vir: STA

“Mnenja sindikatov ni mogoče vedno upoštevati,” je ministrica za obrambo Andreja Katič komentirala pritožbo sindikata slovenske vojske, da le-ta ne uživa sodnega varstva zoper ukaze in povelja. Varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer, je dejala, da bodo glede pritožb kmalu razpravljali na kolegiju varuhinje.

Člani Sindikata vojakov Slovenije so prepričani, da so jim kršene pravice, saj zoper ukaze, ki jih prejmejo od svojih nadrejenih, ne uživajo sodnega varstva. Zaradi tega so pred časom vložili pritožbo na ustavno sodišče, ki je o njihovi zadevi že odločilo – po mnenju sodišča naj bi ukaz ne bil akt delovnopravne zakonodaje, temveč akt vodenja in poveljevanja v vojski, čemur je v različnih odločbah sledilo tudi vrhovno sodišče. Ministrica zato sklepa, da je to področje SV dobro urejeno.

Andreja Katič: “Slovenija ima staro vojsko”
Na obrambnem ministrstvu pripravljajo tudi nekatere ukrepe v zvezi s starostno sestavo pripadnikov Slovenske vojske. Da je ta zaskrbljujoče visoka, priča podatek, da znaša povprečna starost pripadnikov 40 let, medtem, ko je v drugih vojska le-ta 30 let. V vojski so do sedaj uspeli rešiti probleme vojakov, ki so bili starejši ob 45 let, teh vojakov pa bo v prihodnosti v skladu s povprečno starostjo vedno več. Ministrica predlaga, da bi se vojake prezaposlilo znotraj Slovenske vojske, upravnega dela ministrstva ali pa sistema zaščite in reševanja, in to brez javnega natečaja ali razpisa.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na delovnem srečanju gostila ministrico za obrambo Andrejo Katič, s katero sta spregovorili o dogajanju na področju slovenske vojske in obrambe. Sestanek je bil za medije zaprt, sta pa varuhinja in ministrica za medije spregovorili, ko se je sestanek zaključil.

Žiga Korsika