fbpx

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc od bolnišnic zahteva kršenje Zakona o javnem naročilu in omejuje konkurenco na trgu z zdravili

Foto: STA

Oktobra 2015 je ministrstvo za zdravje vsem bolnišnicam poslalo dopis, v katerem jim nalaga, da zdravila iz slovenske plazme bolnišnicam dobavi Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) neposredno v okviru podeljene javne službe. Dopisa ni upošteval Univerzitetni klinični center Maribor in je za vsa zdravila iz krvi objavil javno naročilo.

UKC MB je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc 16. februarja opomnila, da ne ravna v skladu z navodili ministrstva za zdravje. Bolnišnico je pozvala, da vse aktivnosti v zvezi z naročili zdravil iz plazme uskladijo s prvotnimi navodili iz oktobra leta 2015. Univerzitetni klinični center je pridobil dve pravni mnenji, v katerih je zapisano, da Zavod za transfuzijsko medicino  po veljavni državni zakonodaji nima ekskluzivne pravice pri prodaji zdravil iz plazme. V 71. točki 6. člena Zakona o zdravilih – 2 (na katerega se v svojih odgovorih sklicuje ministrica za zdravje) ni zapisana ekskluzivna pravica Zavoda za transfuzijsko medicino, ampak prednostna pravica. Kadar se določbe v 71. točki 6. člena razlaga tako, da ima pri prodaji zdravil iz krvi ZTM privilegiran položaj oziroma da mora naročnik kupovati zdravila iz krvi od ZTM, so te določbe v nasprotju s pravili Evropske unije o prostem prometu zdravil. Za nakup zdravil iz krvi veljajo enake pravice in obveznosti kot za vsa ostala zdravila.

Bolnišnice morajo nabavljati vsa zdravila po Zakonu o javnem naročanju – 2. Kupcu se omogoči pridobitev konkurenčnih ponudb, ponudnikom pa se omogoči, da pod enakimi pogoji konkurirajo na javnih razpisih. Računsko sodišče RS je v porevizijskem poročilu ZTM št. 1213-6/2006-24, napisanem dne 10. 1. 2008, navedlo, da je prodaja zdravil iz krvi tržna dejavnost Zavoda za transfuzijsko medicino.

Poslanko SDS Jelko  Godec zanima, na osnovi katere veljavne slovenske in evropske zakonodaje je ministrstvo za zdravje zahtevalo od bolnišnic, naknadno pa še od UKC Maribor, da mora nabaviti zdravila iz krvi neposredno od ZTM brez predhodnega javnega naročila. Predsednika vlade sprašuje, kako komentira dejstvo, da ministrica Milojka Kolar Celarc od bolnišnic zahteva kršenje Zakona o javnem naročilu-2 in omejuje konkurenco na trgu z zdravili. V preteklosti je bil Zavod za transfuzijsko medicino že izpostavljen zaradi spornih nabav in prodaje zdravil iz krvi. Leta 2012 je takratni  minister za zdravje Tomaž Gantar zahteval odstop direktorja omenjenega zavoda, Igorja Veluščka. Po navedbah medijev naj bi ZTM plazmo v Sloveniji nabavljal od transfuzijskih centrov v Celju in Mariboru, ki je liter krvi zaračunal po 63 evrov, pripravljeno svežo zamrznjeno plazmo pa so  na zavodu prodajali po 280 evrov za liter. Velušček je ostal zaposlen na ZTM na mestu vodje službe za ekonomiko in finance.

Leta 2015 je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc izdala sklep o imenovanju Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo pri ministrstvu za zdravje. V Strokovni svet sta bila imenovana direktor ZTM Danijel Starman in vodja službe za ekonomiko in finance Igor Velušček.

Gre za sporno dejstvo, da sta v Strokovni  svet za preskrbo s krvjo na ministrstvu za zdravje imenovana dva vidna odločevalca v ZTM, ki po navodilih ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc ‘pridobi’ ekskluzivno pravico za dobavo zdravil iz krvi brez javnega naročila slovenskim bolnišnicam. Po navedbah medijev naj bi sedanji direktor UKC Maribor, Janez Lavre, brez predhodno objavljenega javnega naročila podpisal pogodbo za dobavo zdravil iz krvi z Zavodom za transfuzijsko medicino za nedoločen čas in brez določene cene zdravil. Temu naj bi nasprotovala pravna služba mariborskega kliničnega centra, ki naj bi se v svojih argumentih sklicevala na pridobljena pravna mnenja. Poslanko SDS Jelko Godec v poslanskem vprašanju zanima, ali je v tem primeru, če gre za točne informacije za morebitne nepravilnosti, odgovorna tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ker je s svojimi navodili zahtevala od vodstev bolnišnic kršenje slovenske in evropske zakonodaje? V nadaljevanju poslanka SDS izpostavlja še vprašanji:

Ali so podobne pogodbe podpisali tudi ostali direktorji slovenskih bolnišnic? Kako bo ukrepal predsednik vlade, če se ugotovi, da so sklenjene pogodbe med ZTM in slovenskimi bolnišnicami v nasprotju s slovensko in evropsko zakonodajo?

V letu 2012 je ministrstvo za zdravje ugotovilo tudi visoke cene Zavoda za transfuzijsko medicino pri industrijskih zdravilih, izdelanih iz plazme. Na področju albuminov je zavod za nakup zdravil iz tuje plazme iz podjetja Octapharm v Avstriji plačeval 48 evrov na pakiranje, v Sloveniji pa so ista zdravila nato prodajali po 86,22 evra. Za albumine iz slovenske plazme, ki jo v Avstriji za zavod predelajo brezplačno, je zavod zaračunaval dobrih 86 evrov.

Zanimivo je tudi  dejstvo, da sta direktor ZTM Danijel Starman in vodja službe za ekonomiko in finance Igor Velušček oba pooblaščenca Octapharm AG iz Švice za produkte: Gammanarom, Rhesonaliv, Octagam 5 % in 10 %, Octanate, Octanine, Octaplex, Wilate, Octaplas, Octaplas LG in Nuwiq za Slovenijo. Hkrati  je Igor Velušček tudi predsednik sveta Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki določa cene zdravil v skladu z Zakonom o zdravilih. Člane in članice JAZMP imenuje Vlada RS, člani v imenu ustanovitelja agencije JAZMP izvršujejo pravice in obveznosti države. Ob tem je poslanka SDS Jelka Godec nanizala naslednja vprašanja: Ali je Vlada RS ob imenovanju članov v JAZMP preverila morebitno navzkrižje interesov pri posameznih članih? Če je, zakaj je bil v svet JAZMP imenovan Igor Velušček, ki je pooblaščenec farmacevtske družbe iz Švice za Slovenijo? Kdo bo odgovarjal, če se ugotovi, da je Vlada RS delovala protizakonito, ker je v svet JAZMP imenovala člana, pri katerem je ugotovljeno navzkrižje interesov? Ali se Vladi RS zdi moralno in etično, da je ena oseba imenovana na več odločevalskih mest/skupin, ki odločajo o nabavi in prodaji zdravil in tako prihaja do navzkrižja interesov?

Danijel Starman je direktor Zavoda za transfuzijsko medicino, imenovan je v Strokovni svet za preskrbo s krvjo na ministrstvu za zdravje in je pooblaščenec švicarske farmacevtske družbe Octapharm AG za Slovenijo. Igor Velušček je vodja službe za ekonomiko in finance na ZTM, imenovan je v Strokovni svet za preskrbo s krvjo na  ministrstvu za zdravje, je pooblaščenec švicarske farmacevtske družbe Octapharm AG za Slovenijo in predsednik sveta Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke.

Branka Jurhar