fbpx

Ministrstvo za obrambo in varnostna akademija EU v Bruslju organizirala tečaj o skupni varnostni politiki

Seznanitveni tečaj v Bruslju (foto: Vlada RS)

V Bruslju med 25. in 29. aprilom poteka seznanitveni tečaj o skupni varnostni in obrambni politiki EU, ki sta ga organizirala Ministrstvo za obrambo in Evropska varnostna in obrambna akademija.

Ministrstvo za obrambo in Evropska varnostna in obrambna akademija sta med 25. in 29. aprilom v Bruslju organizirala seznanitveni tečaj o skupni varnostni in obrambni politiki EU, ki je sestavni del usposabljanja EU o skupni varnostni in obrambni politiki. Tečaj želi spodbuditi boljše razumevanje civilnih in vojaških vidikov tega dela skupne politike.

Slovenija je kot organizatorka tečaja na stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju organizirala sprejem s pozdravnim nagovorom Uroša Lampreta, vodjem obrambnega oddelka na stalnem predstavništvu, pozdravni nagovor pa so imeli tudi stalna predstavnica Republike Slovenije pri političnem in varnostnem odboru Veronika Boškovič Pohar, Sven Biscop iz Evropske varnostne in obrambne akademije ter Simone Coccia iz Evropske službe za zunanje delovanje. Omenjenega tečaja se je udeležilo 37 predstavnikov držav članic EU in tretjih držav Turčije in Kolumbije. Na tečaju so kot predavatelji nastopili akademiki in eksperti z institucij EU, ki se ukvarjajo s področjem skupne varnostne in obrambne politike EU.

Foto: Vlada RS

Z integrativnim oziroma celostnim pristopom do navedenega področja so obravnavali različne vidike skupne varnostne politike, kot so krizno upravljanje in odločanje, sodelovanje s partnerji, vloga delegacij EU, misije in operacije EU. Ukvarjali so se tudi s sodobnimi izzivi, povezanimi z razvojem informacijske tehnologije, ter trenutnim varnostnim položajem v Evropi in njeni soseščini. Udeleženci iz različnih ministrstev in služb so poleg aktivne udeležbe na tečaju, ki je pomembnejši del usposabljanja skupne varnostne in obrambne politike, opravili internetno usposabljanje in ob koncu pridobili certifikat.