Ministrstvo za zdravje slovenskim podjetnikom neupravičeno onemogoča trgovanje z e-cigaretami!

simbolična slika (Foto: iStock)

V začetku marca je začel veljati Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUPTI), ki ga je Republika Slovenija nepremišljeno sprejela v upanju, da bi se s tem zmanjšala uporaba e-cigaret in drugih tobačnih izdelkov med ljudmi. Pred kratkim pa je bila na Ustavno sodišče RS vložena pobuda za presojo ustavnosti prepovedi spletne prodaje e-cigaret in z njimi povezanih izdelkov, saj takšna prepoved nikakor ne zmanjšuje uporabo tobačnih izdelkov, temveč kvečjemu onemogoča spletno poslovanje slovenskih podjetij.

Republika Slovenija je s sprejetjem ZOUPTI prepovedala in onemogočila spletno poslovanje v Sloveniji registriranih podjetij. Cilj tega zakona je bil sicer zmanjšati uporabo tobačnih izdelkov med ljudmi, kar se seveda ni zgodilo. Slovenske trgovce so s sprejetjem zakona postavili na rob poslovnega propada, medtem ko tuja podjetja na območju Slovenije še naprej nemoteno poslujejo in ustvarjajo dobičke, s tem pa je kršen člen Ustave RS, v katerem piše: “Prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco.”

Poleg tega, da smo s tem podprli tuje trgovce, ki so konkurenca slovenskim, naše pa smo potlačili in jim onemogočili trgovanje, je skrb vzbujajoče tudi dejstvo, da s takšnim delovanjem ni zagotovljena varnost za končnega potrošnika pri naročanju izdelkov iz tujine. V primeru, da potrošnik naroči izdelke iz Slovenije, prejme regulirane, pravilno označene in preverjene izdelke, kar za naročila iz tujine ne moremo trditi, saj lahko potrošnik prejme slabo ali nepravilno označene izdelke, ki niso v skladu s slovensko zakonodajo.

Simbolična slika (Foto: iStock)

Ministrstvo za zdravje je javnost ponovno razočaralo z neuspešnimi poskusi doseganja zadanih ciljev in s svojim dejanjem slovenske podjetnike, ki se s spletnim trgovanjem preživljajo, postavilo na rob preživetja. Uporaba teh izdelkov se nikakor ni omejila ali zmanjšala, omejila se je le spletna prodaja na območju RS. Do tovrstnih izdelkov lahko prek tujih spletnih strani dostopajo vsi, tudi mladoletni.

ZVS rešuje slovenske trgovce
V Združenju vejperjev Slovenije (ZVS) so vložili pobudo o presoji ustavnosti ZOUPTI, saj so prepričani, da je ravno prepoved spletne prodaje najbolj škodljiv del tega zakona, saj prepoved spletne prodaje e-cigaret ščiti trgovine s tobačnimi izdelki, kadilcem zelo otežuje nakup in izbiro učinkovitih oziroma najustreznejših izdelkov ter jih ovira pri prehodu na e-cigareto, pri obstoječih uporabnikih e-cigarete pa spodbuja povratek na kajenje tobačnih cigaret. Posledično se število kadilcev, bolezni in smrtnosti ne zmanjšuje. Prepoved spletne prodaje e-cigaret vzpodbuja tudi nastanek neformalnega in črnega trga (uporabniki izdelujejo svoje izdelke, prodajajo se tekočine z višjo vsebnostjo nikotina). Spletne trgovine so ključni prodajni kanal, obenem pa tudi malodane edini vir informacij za končne uporabnike, kar je posledica že obstoječe prepovedi oglaševanja, ki sicer prav tako nima pravne podlage. Informacije pa so na tem novem, razvijajočem se trgu nujno potrebne.

V ZVS upajo, da bo Ustavno sodišče RS odločilo v korist pobudnika in s tem kadilcem, vejperjem, v Sloveniji ponovno omogoči lažji dostop do bistveno manj škodljive alternative.

N. Š.