Niti Mramor niti Brenčičeva ne vesta, koliko denarja sta prejela za stalno pripravljenost na Ekonomski fakulteti UL

Foto: STA

Poslanska skupina SDS opozarja, da je bil inšpektorat na začetku leta seznanjen, da si je enajst fakultet ljubljanske univerze izplačevalo – in si po nekaterih podatkih še vedno izplačuje – dodatek za stalno pripravljenost. Med prejemniki sta bila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič in minister za finance Dušan Mramor, ki sta dodatek prejemala za stalno pripravljenost na Ekonomski fakulteti.

Poročali smo že, da si je devet fakultet med letoma 2012 in 2014 izplačalo slabih 600 tisoč evrov dodatka za stalno pripravljenost. Od tega 150 tisoč samo Ekonomska fakulteta.

Poslanska skupina SDS navaja, da naj bi po nekaterih podatkih kar 60 zaposlenih (večinoma profesorjev) na Ekonomski fakulteti prejemalo dodatek za stalno pripravljenost, tovrstnega dodatka pa je bilo izplačanega za 150 tisoč evrov.

Med prejemniki dodatka sta tudi sedanja ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič in minister za finance Dušan Mramor. Na obe ministrstvi smo poslali vprašanja, ki naj bi osvetlila zgodbo.

Zastavili smo jima sledeča vprašanja:
1. Kdaj in koliko časa ste dobivali dodatek za pripravljenost na Ekonomski fakulteti?
2. Na kateri (zakonski) podlagi ste prejemali dodatek?
3. Kolikokrat vas je fakulteta angažirala sredi noči, med prazniki ali v nedeljo, da ste se morali odzvati in biti v pripravljenosti?
4. Kaj natančno ste delali, kadar ste opravljali delo, za katerega ste bili plačani, ker ste bili v pripravljenosti?
5. Kakšen je celoten znesek (do današnjega dne), ki ste ga prejeli za to, da ste bili v stalni pripravljenosti?

Ministrica je prejemala dodatek v skladu s pravilnikom
Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli kratek napotek, da naj vprašanja glede izplačila dodatka naslovimo na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kar smo tudi storili. Na odgovore še čakamo.

Glede prejemkov ministrice Maje Makovec Brenčič pa smo prejeli kratko razlago: “Ministrica je prejemala dodatek v skladu s pravilnikom Ekonomske fakultete UL. Spoštovala bo vsako odločitev, ki bo podana v nadaljnih postopkih.” 

Minister Mramor je bil v stalni pripravljenosti tudi med prazniki in ponoči
Na ministrstvu za finance so se malce bolj razpisali: “Ekonomska fakulteta si je ob začetku dekanovanja dr. Mramorja zadala zelo ambiciozen cilj, uvrstiti se med 1 odstotek najboljših ekonomskih in poslovnih fakultet na svetu z dvema najpomembnejšima akreditacijama, evropsko mednarodno Equis in ameriško mednarodno AACSB. To je zahtevalo izjemen napor, predvsem strokovnih služb in vodstva fakultete, saj je bilo potrebno na vseh področjih (mednarodno, raziskovalno, programsko) doseči zahtevane pogoje – npr. povečanje števila tujih študentov s skoraj 0 na 1000 in tujih profesorjev na 80.”

Razložili so še, da je bilo “z vidika delovnopravnih predpisov dodatno naloženo delo (ob vikendih, praznikih, tudi ponoči) pravno sporno, zato sta kadrovska in pravna služba po pravnih posvetovanjih predlagali zakonsko možnost stalne pripravljenosti. Službi sta pripravili ustrezen pravilnik, ga preverili pri pravnih strokovnjakih, dr. Mramor pa ga je kot dekan podpisal, da bi odpravil neustrezno stanje. Po letih trdega dela je fakulteta ta cilj tudi dosegla. Vse to je bilo izvedeno v okviru danih finančnih zmožnosti fakultete ob zelo restriktivni finančni in kadrovski politiki”.

Minister Mramor s podatkom o višini dodatka ne razpolaga
Sporočili so tudi, da “minister Mramor s podatkom o višini dodatka, ki ga je prejel za stalno pripravljenost na EF, ne razpolaga. Dr. Mramor meni, da je bila rešitev pravno ustrezna, ravnal pa bo skladno z odločitvami, ki izhajajo iz postopkov in odločitev pristojnih organov”.

Glede vprašanj o pravilniku pa so nas tudi oni napotili na Ekonomsko fakulteto UL.

Poslanska skupina SDS je zahtevala sklic nujne seje
Poslanska skupina SDS je na predsednico Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino Mirjam Bon Klanjšček in na predsednika Komisije za nadzor javnih financ mag. Andreja Širclja naslovila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Komisije za nadzor javnih financ zaradi spornega izplačevanja dodatka za stalno pripravljenost na ljubljanskih fakultetah.

Pobudo za nadzor je v začetku leta sicer dalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je pregledalo letno poročilo Univerze v Ljubljani za leto 2013 in pri tem zasledilo, da so pri posameznih članicah odgovorne osebe odredile in izplačevale dodatek za stalno pripravljenost.

Zakon o visokem šolstvu tovrstnega dodatka ne pozna
Poslanska skupina SDS še opozarja, da Zakon o visokem šolstvu tovrstnega dodatka sploh ne pozna. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa le, da ta dodatek, tako kot nekateri drugi, javnim uslužbencem pripada samo za delo v manj ugodnem času. Stalna pripravljenost mora biti tudi pisno odrejena, pomeni pa dosegljivost javnega uslužbenca zaradi potrebe prihoda na delo izven njegovega delovnega časa.

Ker profesorji na fakultetah ne opravljajo del, ki bi bila neodložljiva v smislu reševanja človeških življenj, in pri njih ni potrebe za prihod na delo izven delovnega časa (razen profesorjev na Medicinski in Veterinarski fakulteti), po njihovem mnenju dodatki za stalno pripravljenost zanje niso potrebni.

Vesna Vilčnik