[Video] Nadškof msgr. Marjan Turnšek: Ko bo dovolj veliko število ljudi zahtevalo sistemske spremembe, se bo družba začela premikati v smeri večjega spoštovanja družinskega življenja

Mesec maj, ki je za veliko ljudi tudi najlepši mesec v letu, začenjamo katoličani s praznikom Svetega Jožefa delavca, nadaljujemo pa s šmarnicami, ko z ljudsko pobožnostjo v čast Mariji skozi cel mesec premišljamo o naših odnosih in se spominjamo najpomembnejših trenutkov v človeški zgodovini.

V pogovoru je msgr. Marjan Turnšek spregovoril o Cerkvi, ki v svojem nauku vedno zagovarja človeka, osebo, ne glede na njegov položaj. Cerkev neposredno ne spreminja družbenega reda, ampak spreminja odnose v njem, a tudi Jezus ni neposredno posegal v družbeno ureditev, v kateri se je rodil. Jezus je oznanjal nauk, ki je sam po sebi spreminjal odnose med sužnjelastnikom in sužnjem. Človek naj bi sam spoznal, da je suženj tudi človek, oseba, božji otrok. Skozi zgodovino na tak način pristopa tudi Cerkev.

V 19. stoletju, ob pojavu industrializacije, je Cerkev z družbenim naukom nastopila v prid urejenega odnosa med delodajalci in delavci. Cerkev spoštuje in vključuje različnost vlog, hkrati pa temeljno enakost in spoštovanje med vsemi deležniki pri delu. Cerkev jasno pokaže, da je tudi zaslužek – profit pri delu potrebno pravično razdeliti.

Današnje potrošništvo nas opominja, da človeka ne smemo jemati kot sredstvo, ampak je vedno cilj, človekovo delo pa se najbolj oplemeniti v razvoju odnosov in družbe.

Glavno vodilo upravljanja z delom je vedno človek, zato je prav, da s svojim delom zagotovi preživetje sebi, družini in prispeva k razvoju celotne družbe. Ob tem pa kristjani ne pozabimo spoznavati verske strani dela, ki v sebi skriva lepoto sodelovanja z božjim načrtom, ob čemer ni pomembno, kaj človek dela, ampak na kakšen način živi svoje delo. Ob tem kristjani svoj odnos do dela prenašamo tudi na svoje otroke ter jih učimo prepoznavati njihove talente in poklicanost.

Maj s svojim praznikom Jožefa delavca in Marijino pobožnostjo nakazuje povezavo med Jožefom in Marijo, s čimer nam Bog pokaže na bistveno človekovo poklicanost na zemlji –  živeti v odnosu, bivati v družinskem življenju. Bog je na primeru svojega Sina pokazal na pomembnost družine za normalen človeški razvoj. Vso zgodovino se vse plete v sposobnosti za odnose, kar je danes mladim precej oteženo, saj način življenja ni naklonjen družini in odnosom. Pred vojno je pri nas živelo 90 odstotkov ljudi na podeželju, danes pa imamo le še 5 odstotkov kmetov.

Ko bo dovolj veliko število ljudi zahtevalo sistemske spremembe, se bo družba začela premikati v smeri večjega spoštovanja družinskega življenja, veselja do otrok in prave vloge žensk v družbi. Zato se lahko vsaka ženska prepozna v njej, hkrati pa z zaupanjem v Boga in lastnim delom predstavlja tudi veliko spodbudo za moške. V letu evropskih volitev ne pozabimo na Marijino skrb za Evropo in Slovenijo, tudi s čudežnimi posegi in pomočjo, kadar koli se nanjo z zaupanjem obrnemo. Če bo v evropsko politiko zajet tudi božji načrt z Evropo, zagotovo ne bo propadla.

Vabljeni k ogledu praznične Polemike tukaj:

Franci Donko