fbpx

Nanny State Index 2021: Slovenija pod desnosredinsko vlado v primerjavi z drugimi evropskimi državami postala bolj svobodna!

Vsake dve leti Epicenter Network objavlja razporeditev držav v Evropski uniji na podlagi tako imenovanega Nanny State Indexa, ki prikazuje, kako se država vtika v življenja posameznikov (“država pestunja”/”država varuška”), ko gre za uživanje cigaret, pijače in hrane. Aktualna lestvica kaže, da Slovenija napreduje. Kljub temu, da se še zmeraj uvršča med manj svobodne države, je napredovala z 9. mesta na 14. mesto. 

Ko govorimo o napredku za 5 mest v primerjavi z letom 2019, moramo upoštevati, da kolikor bolj si na lestvici visoko, toliko več svobode je. Med najbolj svobodne države se letos uvršča Nemčija, med najmanj svobodne pa Norveška, ki je na nečastnem prvem mestu zamenjala Finsko.

Indeks, ki meri regulacije, ki so vezane na uživanje pijač, hrane in cigaret, upošteva višino trošarin, koliko stroga je zakonodaja na tem področju, oglaševanje teh proizvodov in še nekaj malenkosti. Ena tretjina indeksa je vezana na hrano in brezalkoholne pijače, ena tretjina na alkoholne pijače in ena tretjina na nikotinske izdelke (cigarete in elektronske cigarete).

Če si pobliže pogledamo razvrstitev držav, lahko vidimo, da se poleg Nemčije med najbolj svobodne države uvrščajo: Češka, Luksemburg, Španija in Italija, v peterico najmanj svobodnih držav se poleg Norveške uvrščajo: Litva, Finska, Madžarska in Latvija.

Celoten razpored držav članic EU si lahko ogledate v spodnji tabeli:

[Legenda] Rdeča barva – najmanj svobode, oranžna – manj svobodne, rumena – svobodne, zelena – najbolj svobodne. (Foto: (PrintScreen/NannyState)

Podatki za Slovenijo
Iz raziskave je razvidno, da so pri razvrščanju upoštevali določena dejstva. Pri Sloveniji denimo to, da je bil februarja 2017 sprejet Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki določa ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter ukrepe in vire za preprečevanje njihovih škodljivih vplivov na zdravje; najvišje vrednosti emisij tobačnih izdelkov; obveznosti poročanja o najvišjih vrednostih emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida za cigarete; označevanje in embalažo tobačnih in povezanih izdelkov, vključno z zdravstvenimi opozorili; sledljivost in varnostne elemente, ki se uporabljajo za tobačne izdelke; prepoved dajanja tobaka za oralno uporabo na trg; obveznosti glede predložitve uradnega obvestila o novih tobačnih izdelkih; dajanje na trg elektronskih cigaret; dajanje na trg in označevanje zeliščnih izdelkov za kajenje; prepoved oglaševanja, promocije in sponzoriranja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov; način in omejitve prodaje tobačnih in povezanih izdelkov; prepoved kajenja oziroma uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v zaprtih javnih in delovnih prostorih.

V Sloveniji je prepovedano vsako doniranje ali sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika ter kakršno koli posredno in neposredno oglaševanje in promocija tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, tudi prek storitev informacijske družbe. Od marca 2017 se elektronske cigarete uvrščajo med tobačne izdelke. To pomeni, da za njihovo oglaševanje veljajo ista pravila kot v primeru ostalih tobačnih izdelkov. Avtomati za prodajo cigaret so po vsej državi prepovedani in je nezakonito “prikazovanje in uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in sorodnih izdelkov na televiziji in na javnih predstavah, namenjenih osebam, mlajšim od 18 let”. Navajajo, da je pozitivno, da Slovenija ni uvedla vrste drakonske prepovedi kajenja, ki je pogosta v anglosaških državah. “Dovoljene sobe za kadilce omogočajo do dvajset odstotkov površine prostorov, čeprav vanje pokrovitelji ne morejo vnašati hrane ali pijače.”

Foto: (PrintScreen/NannyState)

Slovenija je v celoti prepovedala oglaševanje alkoholnih pijač, ki presegajo 15 promilov alkohola. Reklame za pivo in vino, če sta pod 15 promilov alkohola, lahko predvajate po televiziji in radiu med 21.30 in 7. uro ter v kinodvoranah po 22. uri. Na reklamnih panojih, oddaljenih 300 metrov od šole ali vrtca, oglaševanje alkoholnih izdelkov ni dovoljeno. “Dajatev na pivo je precej visoka, dajatev na vino pa ni, davki na žgane pijače pa so blizu povprečju EU. Bari in restavracije se lahko zaprejo, kadar želijo. Vlada je pod pretvezo preprečevanja debelosti sprejela posebno zakonodajo, čeprav so avtomati s hrano v šolah prepovedani. Davek na sladkor ni, bistvenih omejitev pri trženju takšnih živil ni,” navajajo.

Nina Žoher