Nas jeseni s svobodnjaki čaka švedski model, ki je v resnici temeljil na zaščiti “švedske podobe” ne pa reševanju in zaščiti življenj?

Danijel Bešič Loredan (Foto: STA)

Švedski odziv na to pandemijo je bil edinstven in ga je zaznamoval moralno, etično in znanstveno vprašljiv pristop laissez-faire. Večji poudarek je bil na zaščiti “švedske podobe” kot pa na reševanju in zaščiti življenj ali na pristopu, ki temelji na dokazih. Obvezna zakonodaja se je redko uporabljala; priporočila, ki temeljijo na osebni odgovornosti in brez kakršnih koli sankcij, so bila norma. Številnim starejšim so kljub razpoložljivim zalogam namesto kisika dajali morfij, kar je dejansko končalo njihovo življenje. “Če želi Švedska biti boljša v prihodnjih pandemijah, je treba znanstveno metodo ponovno vzpostaviti, ne nazadnje v Agenciji za javno zdravje. Verjetno bi dosegli veliko, če bi se ponovno ustvaril ločen neodvisen Inštitut za nadzor nalezljivih bolezni. Priporočamo, da Švedska začne samokritičen proces glede svoje politične kulture in pomanjkanja odgovornosti odločevalcev, da bi se izognila prihodnjim neuspehom, kot se je zgodilo s pandemijo covid-19,” so med drugim ocenili v znanstveni študiji, ki je razkrila povsem neznanstven pristop spoprijemanja z epidemijo.

Švedska strategija je v glavnem temeljila na priporočilih in prostovoljnih ukrepih, na primer delo od doma za tiste, ki so imeli to možnost; v letu 2020 niso bile uveljavljene nobene pravne omejitve, vključno z globami.  Ministrica za zdravje in socialne zadeve je pozneje med parlamentarno preiskavo izjavila, da Švedska pravzaprav nima strategije. Švedska “strategija” je bila vplivna tudi v tujini in je postala argument v drugih državah, med drugim v Združenih državah (ZDA), Združenem kraljestvu in Avstraliji, za popuščanje omejitev. Zagovorniki strategije naravne čredne imunosti so spodbujali široko “nadzorovano” širjenje virusa v družbi, da bi pridobili čredne imunosti brez cepljenja – čeprav nikoli ni bilo dovolj dokazov, ki bi kazali v prid trajni imunosti proti ponovni okužbi. Švedska uradno ni priznala, da je naravna čredna imunost osnovni cilj, vendar so oblasti izjavile, da bi bil to dobrodošel stranski učinek ali posledica. Veliko notranjih dokumentov in javnih izjav različnih uradnikov v letu 2020 potrjuje, da je bilo doseganje čredne imunitete v resnici pomemben dejavnik. Pogovori prek elektronske pošte in izjave državnega epidemiologa in drugih kažejo, da so vsaj špekulirali o uporabi otrok za pridobitev čredne imunosti, hkrati pa so javno trdili, da otroci igrajo zanemarljivo vlogo pri prenosu virusa in da praviloma ne zbolijo.

Znanstveniki so v študiji, ki je bila objavljena v več znanstvenih publikacijah, želeli oceniti, v kolikšni meri je imela Švedska strategijo za pandemijo pred letom 2020 in kako je ta strategija temeljila na znanosti ter kako se je izvajala in prilagajala oblikovanju politike med pandemijo, s poudarkom na obdobju do konca leta 2020. Prav tako so ocenjevali, v kolikšni meri so bili znanstveniki, oblikovalci politik in politiki vključeni v proces odločanja. Švedska vlada, predsednica vlade in ministrica za zdravje in socialne zadeve so se v letu 2020 v glavnem sklicevali na pooblastila Agencije za javno zdravje in regije/občine. Predsednica vlade je le redko dajal intervjuje in le nekaj vnaprej posnetih sporočil – poleg tega v parlamentu ni bila ustanovljena krizna skupina. Med drugim so ugotovili, da je bil v obdobju pandemije objavljen samo en uradni načrt kriznega upravljanja, ki se nanaša na načrtovano ravnanje in ukrepe. Ta načrt je junija 2020 izdalo ministrstvo za pravosodje, posodobljen pa septembra 2020 in se osredotoča na vpliv pandemije na družbo.  Ključne točke so bile: ne širiti strahu in panike, preprečiti socialne nemire in omejiti vpliv na industrijo/gospodarstvo/gostinstvo. Ta načrt ni vključeval ničesar o zdravstvenem varstvu, zmogljivosti zdravstvenega varstva ali ukrepih za nadzor okužb. “Odgovornost za to očitno pomanjkanje kriznega upravljanja ostaja nejasna,” so med drugim zapisali v študiji.

Vladni ukrepi pozni in neustrezni, “strategija” ni zaščitila starejših
Več švedskih strokovnjakov je na pandemijo opozorilo že januarja 2020, vendar so to oblasti zavrnile in se v medijih celo posmehovale. Od začetka pandemije je bilo mnogo kritik iz medicinske in znanstvene skupnosti, ki so poudarjale pomanjkanje pripravljenosti zdravstvenega varstva in družbe. Spomladi 2020 mnogi posamezniki niso bili sprejeti v bolnišnice in niso niti opravili zdravstvenega pregleda, saj niso veljali za ogrožene, kar je povzročilo, da so posamezniki umrli doma – čeprav so poskušali poiskati pomoč. Poleg tega so bila v regiji Stockholm na voljo navodila za triažo, ki navajajo, da posameznikov s pridruženimi boleznimi, indeksom telesne mase nad 40 kg/m2, starejše starosti (80+) ne smejo sprejeti v enote intenzivne nege, ker “verjetno ne bodo okrevali”. Čeprav je bilo sporno, da so se ta navodila izvajala v praksi, starostna porazdelitev sprejema na oddelkih za intenzivno nego močno kaže na pristranskost pri izbiri za sprejem v intenzivno nego, na podlagi starosti. Kljub zaskrbljujočim signalom sta Agencija za javno zdravje in vlada še naprej trdili, da so na Švedskem na voljo postelje za intenzivno nego in da njihova strategija ni spodletela. Švedska je sicer dosegla najnižjo oceno glede dostopnosti postelj intenzivne nege na podlagi študije 14 evropskih držav, ki so preučevale vpliv na razmerje smrtnosti primerov covid-19. V prvem vmesnem poročilu je bilo ugotovljeno, da so bili vladni ukrepi pozni in neustrezni, širjenje virusa v družbi pa je označilo za “edini najpomembnejši dejavnik za velike izbruhe in veliko število smrti v domovih”. Komisija je ugotovila, da strategija ni zaščitila starejših in da so bili vladni ukrepi nezadostni in prepozni, ter opozorila na prepozen začetek razširjenega testiranja.

Predsednica vlade Magdalena Andersson in ministrica za zdravje in socialne zadeve Lena Hallengren (Foto: EPA)

Obrazne maske naj bi bile neučinkovite, obenem naj bi tudi širile strah
Največji švedski sindikat, ki vključuje 500 tisoč delavcev, je podvomil v trditve Agencije za javno zdravje, da pri zdravljenju bolnikov, okuženih s covid-19, niso potrebne ustrezne obrazne maske ali osebna zaščitna oprema – in je začel lokalno stavko.  S švedsko zakonodajo o delovnem okolju so se zavzeli za zaščito svojih delavcev in Uprava za delovno okolje je odločila v korist sindikata. Vendar je bila ta odločitev zaradi lobiranja švedskih občin in regij razveljavljena. Švedska agencija za javno zdravje je 25. junija 2020 končno priporočila obrazne maske ali zaščito v bolnišnicah in domovih za ostarele – po več kot 5000 smrtnih primerih – a tudi takrat je bilo njihovo priporočilo za uporabo obraznih mask samo za zdravljenje potrjenih ali sumljivih primerov covid-19 – medtem ko so se pogosteje uporabljali vizirji/obrazni ščitniki, čeprav je znano, da niso dovolj učinkoviti proti okužbam, ki se prenašajo po zraku. Agencija za javno zdravje in ministrstvo za zdravje in socialne zadeve sta odvračala od uporabe obraznih mask v javnosti in trdila, da so obrazne maske neučinkovite, nevarne in širijo strah. Čeprav so nekatere zdravstvene ustanove uvedle uporabo mask na lastno pobudo, je bilo nošenje mask v zdravstvenih ustanovah, domovih za starejše, šolah in drugih okoljih aktivno odsvetovano oziroma celo ne dovoljeno.

Šolanje na domu na Švedskem ni bilo dovoljeno, starše, ki so otroke obdržali doma, so oglobili
Ta pandemija je močno prizadela tudi otroke, saj je švedska strategija odločno nasprotovala kakršnim koli zaprtjem šol ali ukrepom za zaščito otrok, kot so jasno sporočili Agencija za javno zdravje, ministrstvo za šolstvo in drugi. Testiranje je bilo tudi omejeno in pogosto nemogoče za otroke, zlasti če so bili asimptomatski, zato ni na voljo zanesljivih številk. Kljub temu veliko otrok še vedno trpi za resnim dolgotrajnim covidom, veliko jih je izgubilo enega ali dva starša, več otrok pa je umrlo – kot je navedeno tudi v poročilu o preiskavi varuha otrok. Učenje na daljavo ali šolanje na domu na Švedskem ni bilo dovoljeno – tudi v času pandemije niso bile narejene izjeme za otroke z dejavniki tveganja. Šole in občine so opozarjale socialne službe, starše, ki so želeli zaščititi svoje otroke tako, da so jih imeli doma, pa so oglobili.

O strategiji se ni nikoli razpravljalo med vsemi relevantnimi stranmi in nikoli ni bila izvedena ali posredovana javnosti. Poleg tega je obstajala nepripravljenost in nezmožnost priznavanja kakršnih koli neuspehov na vseh ravneh vlade; ali prevzeti kakršno koli odgovornost za očitno škodljive posledice za švedsko družbo. Prišlo je celo do poskusov revizije zgodovine s spreminjanjem ali brisanjem uradnih dokumentov, komunikacije in spletnih strani. Vpletene švedske oblasti niso bile samokritične in niso sodelovale v nobenem uradnem in odprtem dialogu ter so zavajale javnost s prikrivanjem pravilnih informacij in celo širjenjem zavajajočih informacij. Eden od uradnikov švedske agencije za civilne nepredvidene situacije, Mikael Tofvesson, je celo dejal, da je resnica lahko dezinformacija, če vpliva na zaupanje javnosti v oblasti  Ta vzorec tajnosti, prikrivanja in manipulacije podatkov je bil prisoten na nacionalni, regionalni in občinski ravni.

Podporniki švedske strategije so dejavno diskreditirali kakršno koli kritiko
Vendar se je zdelo, da ima švedska strategija že na začetku splošno in široko podporo na vseh ravneh prebivalstva. Agencija za javno zdravje in podporniki švedske strategije so tudi dejavno diskreditirali kakršno koli kritiko in nacionalne/mednarodne znanstvene dokaze, ne glede na večjo količino dokazov, ki kažejo na nasprotno. Spraševanje o strategiji, tudi v akademskih okoljih, mediji ali vlada očitno ni bilo sprejeti v švedski družbi in so veljali za nelojalne, kritiki pa so bili diskreditirani kot “hobi-epidemiologi” ali brez kompetenc. 3. marca 2020 je Fredrik Elgh, mednarodno cenjeni profesor klinične virologije pisal o svojih preteklih izkušnjah s pandemijami in pozval Švedsko, naj se pripravi.  Johan Carlson, generalni direktor Agencije za javno zdravje, je Fredrika Elgha primerjal s Samijem (avtohtonim Švedom), “ki prerokuje prihodnost v ribjih želodcih”, drugi pa so ga zaničevali. Med zainteresiranimi stranmi (vključno z neodvisnimi strokovnjaki iz različnih strok) ni bilo intelektualne/znanstvene razprave, mednarodni nasveti WHO, ECDC in znanstvene skupnosti pa so bili prezrti in/ali diskreditirani.

Videti je, kot da bi Švedi na lastnem prebivalstvu izvajali eksperiment?
Švedska je bila dobro opremljena, da prepreči, da bi pandemija covid-19 postala resna. Več kot 280 let sodelovanja med političnimi organi, oblastmi in znanstveno skupnostjo je prineslo številne uspehe v preventivni medicini. Švedsko prebivalstvo je pismeno in ima visoko stopnjo zaupanja v oblasti ter tiste na oblasti. Vendar pa je imela Švedska leta 2020 desetkrat višjo smrtnost zaradi covida-19 v primerjavi s sosednjo Norveško. Zdi se, da je bila švedska strategija za pandemijo usmerjena v “naravno” imuniteto črede in v izogibanje družbenemu zaprtju. Na čelo Agencije za javno zdravje, ki se je združila z Zavodom za obvladovanje nalezljivih bolezni, so nastavili Johana Carlsona, ki je takoj na začetku razrešil šest profesorjev – “pri tej postavitvi organ ni imel strokovnega znanja in bi lahko zanemaril znanstvena dejstva,” so zapisali v študiji. Agencija za javno zdravje je nasvete nacionalnih znanstvenikov in mednarodnih organov označila za skrajna stališča, zaradi česar so mediji in politična telesa sprejeli lastno politiko. Švedi so ostali v nepoznavanju osnovnih dejstev, kot je to, da se SARS-CoV-2 prenaša po zraku, da so lahko asimptomatski posamezniki nalezljivi in ​​da obrazne maske ščitijo tako nosilca kot druge.

Sara Kovač