Neverjetno! Država v imenu nekakšnega internacionalizma v praksi ukinja kategorijo narodnosti; je to povezano tudi z navalom tujcev na prijavo stalnega bivališča v Ljubljani za potrebe Zorana Jankovića?

Župana Jankovića zanimajo zgolj še zasebni interesi. (Foto: STA)

Med okostnjaki iz omar prejšnje vlade – očitno se takšna politika nadaljuje tudi sedaj – velja omeniti tudi to, kako je leta 2016 ministrstvo za javno upravo, ki ga je takrat vodil Boris Koprivnikar, dejansko ukinilo izrekanje o narodnosti. Kar je očitno še eden od ukrepov, kako vsiliti lažno “multikulturnost”.

Verjetno se spomnite, kako so že ob popisu prebivalstva leta 2002 razni kulturni (in tudi klasični) marksisti dvigovali prah glede izrekanja o narodnosti in o verski pripadnosti, s čimer so marsikaterega državljana prestrašili in prisilili k temu, da se ni hotel izreči o narodnosti in verski pripadnosti. No, očitno gre trend dalje v smer brisanja narodnosti, v naši državi kmalu ne bomo smeli več vedeti, kakšne narodnosti je kdo. Na to nas je opozorila tudi naša bralka, ki pravi, da je celo njen mož imel v prejšnji državi SFRJ v vojaški knjižici vpisano narodnost, češ da je Slovenec.

Takole so sredi poletja 2016 državni organi pošiljali navodila upravnim enotam … (Foto: Demokracija)

Za kaj gre? Direktorat za upravne notranje zadeve, naturalizacije in migracijo je 11. avgusta 2016 razposlal navodila upravnim enotam o vodenju podatka o narodnosti oziroma prepovedi za posredovanje podatkov v registru stalnega prebivalstva. Gre za zakon o prijavi bivališča, kjer je navedeno, da se posameznik ob prijavi oziroma odjavi bivališča oziroma spremembi naslova ni več dolžan izreči o svoji narodnostni pripadnosti, na kar ga mora upravni delavec posebej opozoriti. Poleg tega naj bi se posameznika zaščitilo tudi z varstvom osebnih podatkov. Ker pa v tem času – spremembe so začele veljati 13. avgusta 2016 – register prebivalstva še ni bil prilagojen novi zakonski določbi, so morali upravni delavci v polje, kjer se označuje narodnost, vpisovati “neznano”, pri posredovanju podatkov pa označiti “ne”.

Kaj to pomeni? Morda predvsem to, da se nacionalna pripadnost v praksi ukinja pod pretvezo pravice do neopredelitve. Kar je seveda v skladu z neomarksistično doktrino o tem, da je absolutno pomembno, kakšne narodnosti je posameznik, in da se narodnost vpiše le, če se sam izrecno želi izreči o tem. Čisti internacionalizem torej – slovenska narodnost nenadoma ni več pomembna, prav tako ni več pomembno, če je nekdo tujega porekla. Vse to pa vodi k sklepu, da je zakonodajalec želel s tem olajšati migrantom bivanje ter jim omogočiti večjo zaščito pred morebitnimi “nacionalisti”, s tem pa uvesti lažno “multikulturnost” skozi stranska vrata. Ob tem velja spomniti na dejstvo, da je slovenski narod ustavna kategorija, saj tretji člen slovenske ustave določa, da je Slovenija “država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe”.

Zanimivo je, da je pri tem dopisu nekaj stvari precej bizarnih. Namreč, v glavi dopisa je napisano “Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo”, torej gre za združeni dve ministrstvi. Takšno ministrstvo je obstajalo zgolj v času vlade Alenke Bratušek, torej od marca 2013 do izvolitve Cerarjeve vlade septembra 2014. Takrat je ministrstvo vodil Gregor Virant, z izvolitvijo Cerarjeve vlade pa se je združeno ministrstvo znova razdelilo – notranje zadeve je prevzela Vesna Györkös Žnidar, javno upravo pa Boris Koprivnikar. Vendar pa dopis nosi datum 11. 8. 2016, torej skoraj dve leti po tistem, ko enotnega ministrstva za notranje zadeve in javno upravo ni bilo več! Zakaj je uporabljen takšen dokument, ni jasno, lahko pa sklepamo, da je bil za to odgovoren minister za javno upravo Boris Koprivnikar, glede na to, da je šlo za navodila upravnim enotam.

Morda pa velja vendarle spomniti tudi na to, o čemer smo ta teden že pisali, namreč, da je Upravna enota Ljubljana v zadnjih nekaj tednih dobesedno pokala po šivih, zaradi česar se je zgodila tudi stavka, ki sicer ostaja trenutno zamrznjena. Iz UE Ljubljana so nam sporočili, da je bil največji naval na oddelke, kjer so se registrirali tujci, slednji pa imajo na lokalnih volitvah vsaj delno volilno pravico. Več bralcev nas je opozorilo na manipulacije v zvezi s prijavami stalnega bivališča v Ljubljani v zadnjem času z namenom, da bi bilo v volilne imenike vpisanih čim več volivcev Zorana Jankovića (o tem smo pisali TUKAJ). Glede na zakonske določbe o narodnosti ter o tajnosti glede prijave in odjave bivališča se zdi, da je ta manipulacija sedaj celo lažja, saj je mogoče zaradi zakonske ureditve marsikaj prikriti. Povedano drugače: vladajoča nomenklatura spreminja zakone, s tem pa spreminja Slovenijo po svoji meri. In če je ne bomo ustavili, bo prepozno!

Demokracija.si

 • samotoje

  3. člen ustave: Slovenija je država vseh svojih državljanov in državljank, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici SLOVENSKEGA NARODA do samoodločbe.
  Slovenija je nastala zaradi slovenskega naroda in za slovenski narod.
  Noben dokument, noben zakon ni nad tem.

  • tohuvabohu

   Ta člen ustave je popolnoma odveč. Slovenci smo se na plebiscitu odločili za lastno državo, zdaj jo imamo, torej pravice do samoodločbe ne potrebujemo več. Poudarjanje te “trajne in neodtujljive pravice” pomeni, da ne verjamemo v to državo.
   Prav tako je neumno govoriti, da je Slovenija država “vseh svojih državljanov”. Taka je vsaka država po definiciji. Enako velja za predsednika Slovenije: zgrešeno je, ko Pahor (ali njegov predhodnik) naklada, da je/bo predsednik vseh državljanov. Saj drugače ni predsednik!

   • samotoje

    Bistvo je slovenski narod.

    • tohuvabohu

     Sic!

   • AlojzZ

    Imamo enojne pa dvojne državljane pa še kakšni bi se našli. Čigava je torej Slovenija?

   • RATATA

    Ta člen ustave je popolnoma odveč pod pogojem,
    da se končno osamosvoji tisto, kar se je združilo (zedinilo 31.10.1918… to so vse slovenske dežele, kjer je narodna vlada prevzela vsa ustavna pooblastila)
    in se nato s Kraljevino Srbijo dne 01.12.1918 ujedinilo.
    O državi, državni subjektiviteti, narodu, naciji, diplomaciji, zunanji politiki … v Sloveniji vlada temna lisa nezavedanja.
    To, da imamo osamosvojeno le Socialistično Republiko Slovenijo je vir vseh težav, ki jih pa samotitulirani pravni eksperti še dodatno poglabljajo s tem, ko govorijo o meji v Piranskem zalivu namesto v Kvarnerju in lažejo, da sta se Slovenija in hrvatska osamosvojili hkrati 25.06.1991, pa to sploh niti slučajno ni res, saj smo mi razglasili samostojnost dne 26.06.1991, hrvatska pa je “raskinula veze sa sfrj” šele po končanem trimesečnem moratoriju dne 08.10.1991.

    • tohuvabohu

     Lej, prjatu, scanje proti vetru se ponavadi ne obnese. Bodimo zadovoljni, da imamo vsaj nekaj. Lahko bi imeli nič.

     • RATATA

      Jaz nočem nič več kot da se to, kar je pač res pove folku, ki nima pojma, ker je naplahtan in zaradi svoje lenobe, saj se mu ne da niti razmišljat, poslušat ali kaj prebrat.

  • AlojzZ

   Že res, da tako piše, a države Slovenci ne znamo obdržati. Pardon! Nismo znali.

  • RATATA

   Že tretji a člen je nad tem členom!!
   3.a člen

   Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ter vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju teh vrednot.

   Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.

   Pravni akti in odločitve, sprejeti v okviru mednarodnih organizacij, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij.

   V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obvešča državni zbor o predlogih takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. Državni zbor lahko o tem sprejema stališča, vlada pa jih upošteva pri svojem delovanju. Razmerja med državnim zborom in vlado iz tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.

   • samotoje

    Drži, ampak moj namen je bil vun postaviti slovenski narod. Nikogar in ničesar ne more biti nad tem.

 • Volkhv

  Srbi v Sloveniji že ne bodo sami sebi ukinili nacionalnosti, brez skrbi ,… nam jo bodo

 • VERRZIFIKATOR

  Na ledene plošče šel je tanke,
  kdo, ni važno, narodnost ni važna,
  je pa površina gladka, vlažna,
  prav nevaren led je za opanke.

  • VERRZIFIKATOR

   Janko Župančič

   IDENTITETNA DILEMA

   Je brez spola, sklona, brez števila,
   je brez narodne identitete,
   vse značilnosti so mu odvzete,
   le katera mu je mati mila?

   Se sprašuje kakor kamen mlinski,
   ali on, al´ žito melje njega,
   mu pripadnost glavna je zadrega,
   bi lahko cigan bil šumadinski?

   Se cigan seveda z malo piše,
   da morda se Romov ne užali
   in domačih tudi ne živali,
   ko se slika osla mu nariše.

   Se nariše, saj ni opismenjen,
   ne izpolni tale formularja,
   kar posebej glásno rad poudarja,
   saj ne ve, da je kot pes priklenjen.

   Na verigo, brez identitete,
   od kosti oglodanih odvisen,
   sebi pravi kajpaj “nezavisen”,
   dobro ve, poteze so mu štete.

   In če kje slučajno se ušteje,
   takle brezidentitetni ubožec
   bo, kot je na formularju krožec
   sam odkljukan in to najhitreje.

 • Volkhv

  Edini, ki so zgodovinsko zahtevali raznarodovalno politiko v Sloveniji so bili nacisti in Srbi v Jugoslaviji… Ker so lovke Milo Ševića preživele, so še danes aktivni ne samo v politiki, ampak v vseh gospodarskih, izobraževalnih in takoimenovanih “varnostnih” sferah,..

  • Ivan Friderik Novak

   V SFRJ je zvezna ustava zagotavljala popolno svobodo glede odločanja nacionalne pripadnosti.
   Namerno sem uporabil izraz “nacionalne”, kajti v Jugi so obstajali narodi in narodnosti (izviren konstrukt(!)).

   Ustava je opredeljevala narode: Slovenci, Hrvati, Srbi, Makedonci, Črnogorci, Muslimani (danes so to Bošnjaki) in Jugoslovani.
   Narodnosti (teh je bilo “nešteto”) so bile: italijanska, madžarska, albanska, slovaška, rusinska, romunska, turška, . . .

   Glede zatiranja uporabe slovenskega jezika so bili odgovorni predvsem slovenski ritolizniški politiki, ki so v zveznih organih, v Belgradu, “pozabili” na materni jezik (Vinko Hafner, Stane Dolanc, . . .).

   Narod Jugoslovan je bil mnogokrat nadomestek za nacionalnost narodnostno naopredeljenih državljanov.
   Predvsem Bosni in Hercegovini so obstajali mešani zakoni. Otroci, rojeni v teh zvezah, so se praviloma opredeljevali kot Jugoslovani.

   V našem odredu (JLA) smo imeli podoficirja Muslimana (danes bi bil Bošnjak), ki se je opredeljeval za Jugoslovana.
   Potem je bil še en albanski podoficir s srbskim priimkom in imenom, ki se je prav tako opredeljeval za Jugoslovana.

   Pozneje sem spoznal mornariškega poročnika, čistega Slovenca, ki se je hvalil(!), da se od leta xxxx opredeljuje kot Jugoslovan.
   Ja, za hlapce vzgojeni . . .

   • Volkhv

    Ti si očitno prespal vojno leta 91 ali pa si bil za Srbe oz. “JLA”… Samo dvoje je OČITNO. Da ti cel narod (več kot 80%) gre na svoje ti mora biti jasno(mora imeti svoj temeljni razlog) ali pa pač “ne”… Da ti več kot 80% ljudi (Slovencev) gre na svoje (v lastno državo) Slovenijo (očitno sta si besedi Slovenija in Slovenec podobni in nimata veze s tvojimi razlagami o “umetnem slovenskem narodu”), pomeni da NAROD zahteva pravico o odločanju in svobodi!

 • šmentanamuha

  Pri nas v službi npr. ob prijavi ne vpisujemo več spola. Postajamo torej človečki brez spola, brez narodnosti, brez identitete … ker si je tako zaželela LGBTQ+Pedofili sekta, ki počasi prevzema vse segmente družbe.

  • samotoje

   Jaz sem že po naravi žleht- vsaj do prvega kafeta- in sem vedno in povsod napisal Slovenec/ Slovenian, čeprav me ni nihče spraševal po tem. Še ti napiši svoj spol.

 • Beličič

  Zakaj?Za hobi!

  • Beličič

   Mali mislijo da je preprosto,pa ni!

  • cosmosjasnovidec

   ————————————————————————-
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec

 • bubamara

  Internacionalizacija svetovne populacije. Vračamo se nazaj v Afriko. Vsi ena velika družina, vsi en narod. Ampak bogati in revni še vedno ostajajo. Rešitev za to pa levičarji nimajo. V našem kraju gradijo hiše samo javno opredeljeni levičarji. Vsi zaposleni v javnem sektorju. Njihov stil življenja in standarda je za večino krajanov sanjski.

  • janko

   Ni problem za službo – ČE si SDjev! Sicer si lahko enciklopedija znanja, mojster obrti, genij itd – pa ne boš našel službe… no, za tekočim trakom že, pa kot pomočnik monterjem.
   Isto je na ostalih področjih. Tardeči imajo zelo močen čredni nagon.

   • Slovenec sem

    Seveda, ker so zastopani z množicami in ne s pametjo.

  • učko

   Kot v starih partijskih časih. Člani komunistične partije so bili privilegiranci, ostali pa sužnji. Evo, v taki obliki se to ponavlja sedaj pri nas. Ni pa nobene politične stranke, ki bi se zavzemala za odpravo tega “apartheida” !

  • traktor

   Malo delajo in imajo solidne plače. Dobijo dobro kredo, pa znajdejo se. Zlasti tisti pri koritu na občinah in državnih podjetjih. Ti so v glavnem vsi majstri za 10%. Z dobrega jurja plače, imajo standard za katerega potrebujejo +5 jurjev. In ližejo se med sabo.

 • Slovenec sem

  Toda, čefurja bomo še vedno zavohali okrog vogala kot lastnika in krstitelja najpogostejših komentirajočih nickov na tem portalu.

  Malo sem se ugriznil v jezik, ker sem njegove izlive označil za komentarje.

 • Novakec1

  Ja, zmeri manjši je rezervat avtohtonih sloovc.

  • učko

   Še velik slabš so ĆEFURO-OVCE,

 • učko

  Izganjanje Slovencev in Srbizacija odnosno Čefurizacija Slovenije se dogaja že od začetka ’90 let.

 • učko

  Ćarapanković lahko tako počne kar hoče, Ćefurkovići ga bojo na volitvah podprli BREZPOGOJNO!

 • učko

  Kaj pa dela JaJo? Spet twita? A sploh kej hodi v službo v parlament ? Pička mu komunistično-belogardistična šiptarska !!!!!!

 • učko

  V Ljubljani se na veliko gradijo stanovanja. Kdo so kupci le-teh sploh ne vemo. Slovenci s svojimi bednimi plačami očitno nimajo denarja za nakup stanovanj, sploh pa ne v Ljubljani.

 • učko

  Ni večjih nacionalistov od Ćefurjev ! Ćefurji so milijonkrat večji nacionalisti on Slovencev, njihov nacionalizem je napadalen, predatorski, odnosno NACISTIČEN !!!!!

 • učko

  Tako so Srbi Hrvate sfukal že v 1.Jugoslaviji in tud po tem v 2.Jugoslaviji, ko so po Hrvaški zasedli vsa pomembna delovna mesta. Kjer so bli oni, Hrvat ni mogel priti zraven, predvsem v sodstvu, policiji, vojski, v bolnicah kot zdravniki itd.

 • antimur

  Ker smo Slovenci v okupirani državi, katero so okupirali balkanski nacionalisti z našimi veleizdajalci kot je Kučan in njegova golazen, ima vsak Slovenec dolžnost, da se upre z vsemi sredstvi proti tem okupatorjem, ki izvajajo nad Slvenci že pravi genocid.

 • učko

  V Zloveniji je zelo močna tako imenovana ORJUNA. Ta izhaja še iz 1.Jugoslavije, torej ORGANIZACIJA JUGOSLOVANSKIH NACIONALISTOV !!!!!! Eni imamo v genih pač “Bečko fijakterstvo”, drugi pa so bli “sluge Ćarapanima” !!!!!!!

 • Govekar

  Balkanci so ponosni na svojo narodnost. Za njo so ratovali. Ne vem, zakaj bi Zoranov glasać tajil, kaj je, pa še Slovenijo lahko na ta način uizi prevzamejo in postanejo večina.

 • Grog

  Zanimivo , da se ni clanka . Kako so desne komisije v Lj , gledale skozi prste in dovolile , da so tujci volili zupana ;)

  • učko

   Za to ker so poscanetje in lulčki, k jih je strah. Sam tistga FDV-jevca Mahniča poglej, prašička JaJotovega !!!!

 • radames

  Za levakarje, kadar so na oblasti in kadar niso na oblasti, velja OBVEZNA navedba narodnosti. Kajti njihova narodnost je nova etnična skupina: GOVEDA, GOVEDO.

 • učko

  Pejte u Južno Afriko pogledat, kaj je dejanski “črnuharski apartheid”. Še Mendela se vrti v grobu ! Isto se obeta nam Slovencem. Kdor je Slovenec, je že danes DISKRIMINIRAN, še posebej v Čefurjani !!!!!

 • Foglof Tunek

  Torej, še vedno ne morete preboleti poraz Logarja in zmago Zokija v naši prelepi prestolnici? Bogi :)

  • učko

   Lepa je tvoja namaziljena rit kakšnemu srbijanskemu pedru !

   • Foglof Tunek

    Te je črnuh že nategnil? Brez kondoma?

 • Foglof Tunek

  Čujte, ka učko izhaja iz Afrike? A je bolj temne barve? Sam fprašam :)

  • učko

   A je Fuklov Turek morda tisti ravpiti Anton Peinkiher, oficir JLA, specialist za propagando in špijunažo, ki je po naključju tud doma iz Haloz, točneje iz Nadol ? Sam prašam.

   • Foglof Tunek

    Glej glej…črnuh se je oglasil :)

    • učko

     Govno režimsko, za denar in privilegije si pripravljen počet kar koli in to tud počneš !

     • Foglof Tunek

      Ko mačku stopiš na rep…

     • učko

      Ko stopiš na fuklov drek, nardi “špljac” !

     • Garbage man

      Ko ti nekdo pride ponoči v hišo……

  • Garbage man

   Pozor na cesti!

 • učko

  Čefuristični apartheid nad Slovenci se nadaljuje. Ćaća Zoki bo pokradu še ene 2 milijardi, njegov Jurćek Ćefurćek bo spet poln dnarja in se bo kazal Slovencem kot “uspešen poslovnež”, govno balkansko !!!!!

 • učko

  Kako deluje srbijanski gestapo dobro vejo Hrvati. Država SHS je obstajala samo 1 mesec, potem pa je prišla na vrsto diktatura norega srbijanskega kralja. Mal si preberte zgodovino, da boste videl, kaj nas čaka ob takem razvoju dogodkov v bližnji prihodnosti !

  • Foglof Tunek

   Čuj črnuh, ka maš ti take debele čobe…in vejkega kurca? Sam fprašam :)

   • učko

    Zate sam batine od trde dolge lesene palce !

   • učko

    Zgleda, da ti Zokijevi majmuni dobr drek mešajo, da si že ves zmešan !

   • Garbage man

    Pazi na prehodu za pešce, levo desno pogledat

 • Anton

  od te vlade kajpak ne pričakujem reform, vsaj ne dobrih, ker zato moraš imeti jajca(beri pogum) , predvsem pa sive celice, kar ti levičarji, kajpak nimajo, opletati znajo zgolj z svojim jezičkom, to pa je tudi vse s čimer jih je obdarla mati narava.Da levičarji niso superiorni se da z lahkoto več kot z odliko razbrati iz njihovih komentarjev, vsi so praviloma napisano brez tehtnih argumentov, konfuzni, kar me kajpak niti pod razno ne preseneča.Njihovo žaljenje vsepovprek pa vidim kot odraz njihove nemoči, frustracij, ob vspoznanju kako intelektualno so nemočni

  sarkazem press

 • Jovo Jamnica

  Nekaj fseeno nea zastopim. Če se že Srbom priznava, da so nepokorljivi nacionalisti, kako je potem mogoče, da bi se tej lastnosti odrekli, kot državljani Slovenije, v prid internacionalizmu???

  • Peter

   Kdo govori o odrekanju? Gre za andergraund aktiviti. Ko bodo dosegli svoje in bo Slovenija srpska republjik, bodo na Prešercu slavili poraz na Kosovem polju, no.

   • Jovo Jamnica

    Meni se zdi, da to velja predvsem za Hrvate in Kosovare. Oni so vešči hlinjenja. Ne pa Srbi.

    • učko

     Pa ja ne mislš, da so Zokija volil Hrvati pa Kosovarji?!

     • Jovo Jamnica

      A so za Logara???

     • učko

      Več kot 60 % volivcev ni šlo na volitve! Tam not jih boš najdu !

  • Garbage man

   Šiptarji vas jebejo na Kosovu in v Srbiji

 • Halo? Kje pa je spalo, in kje jedlo, in vse ostalo, teh 35.000+ ljudi, ki se je na upravni enoti prijavilo da so lahko volili Jankovića?
  #čeverjameš

  Dom Planica beleži skoraj 22.000 nočitev – v celotni sezoni (!!)

  • macon

   Zakaj bi jedli in spali? Dosti bi bilo, da bi se začasno prijavili in potem šli domov v druge občine.

   • Ja ker je trajalo več dni, teden dva, 35.000 ljudi se ne prijavi v enem dnevu, tako da, nekaj so morali jest, nekje spat…
    In samo za prevoz, če jih daš 35 na avtobus, potrebuješ 1000 (!!) avtobusov

    Pravljico vam prodajajo, vi pa prikimavate

    • macon

     Ne vem, kaj je na tem. Je pa zanimivo, da je menda bil nekak naval na UE Ljubljana in so zato stavkali. Sicer pa za prijavo ne rabiš več kot kakih deset-petnajst minut in dela več šalterjev kot en.

     • Jovo Jamnica

      Ne vem, koliko duš v UE sprejema vloge, a za rešitev vseh, bi bilo potrebnih najmanj 7000 ur dela…

     • Jp, vsaki dan je zraven rednih strank, 35 dni zaporedoma prišlo še 1000 dodatnih vsaki dan, in potem je tisoče in tisoče ljudi spalo pod mostom in čakalo na volitve.
      #čeverjameš

 • Olga2345

  Muslimani se morajoi zavedati, da so njihove rojake na Balkanu morili KOMUNISTI, ki se danes v Sloveniji skrivajo za levicarstvom! Janković JE komunist, ki postavlja kandelaber z rdečo zvezdo! Komunizem=nacizem! Rdeča zvezda=kljukasti križ!

  • učko

   Jah, sam muslimansko vodstvo je pragmatično, ravno tako komunistični režim in bojo vse tisto v Srebrenici pozabili. Sedaj delajo združno skupaj v škodo Slovenije in Slovencev, pri tem pa je muslimanizacija Slovenije internacionalizirana, torej ne prihajajo samo muslimani iz BIH, ki jo sicer Srbi že dalj časa praznijo, da jo bojo lahko zavzeli in vozijo muslote v Zlovenijo. Prihajajo muslimani tudi od drugod.

 • učko

  Balkanizacija in čefurizacija Zlovenije se nadaljuje s pospešenim tempom, JaJo pa tvita, pa vadi “srbsko kolo”, mogoče mu bo prišlo kdaj prav.

 • Franci Steiner

  POD TO KRINKO ZGINEVA PODATEK, DA JE V SLOVENIJI SLOVENCEV VSE MANJ( IZ RAZLIČNIH RAZLOGOV) . PREPLAVIL NAS JE BALKAN, KI NAM TUDI VLADA. POD KRINKO KOMUNISTIČNE VREDNOTE PROLETARSKEGA INTERNACIONALIZMA SLOVENSTVA NE PREPOZNAMO VEČ.
  VČERAJ SMO PA PRAZNOVALI DAN GENERALA MAISTRA!

 • Občasni Komentator

  ta zgodba o prijavah za potrebe volitev je čista laž in nič drugega….nimate dokaza, nimate niti jajc, da priznate, da ste poraženi proti Jankoviću…skratka sramota

  • 35.000+ ljudi so skrili pod most..
   #čeverjameš

 • Fhhhhanc Bhhhezveznik

  Še danes ne berem argumentov, da je Janković povecal volilno prednost na nezakonit nacin. Dokler jih ne bom bral stejem Nova24 in vse simpatizerje za levicarje.

 • Felikss_AH

  Neverjetno??? … ma kje pa… verjetno je bolj kot si folk lahko sploh predstavlja. Sicer je tole za enkrat “samo” Yugo-Slovenski Multukulturalizem… počakajmo še na Marakesh Multikulturalizem… ta bo pa v svoji končnici prinesel tudi tole – http://shoebat.org/wp-content/uploads/2016/01/big2014961549RN187.jpeg – Muslimani prisilili starše gledati kaj so naredili njihovem sinu. Ko in če se bo to dogajalo tudi v “Najlepšem Mestu na Svetu”… ni vzroka zakaj se nebi, samo število Marakeshancev mora doseči “idealno” razmerje, pa bo.

 • RATATA

  Vse je internacionalno, vsi bomo tovariši, rasa ni pomembna….
  http://www.gibanjefokolarov.si/zacetki-v-svetu

  • Jovo Jamnica

   Sn se že fstrašo, da si našo kako srpsko internacjonalistično gibanje… LOL

   • RATATA

    Podpiram vse nacionaliste v mejah njihovih držav, saj so vsi internacionalisti tudi komunisti in po novem globalisti.
    Sem zelo za identiteto. Za svojo in za kogarkolišnjo.

    • Jovo Jamnica

     Jas tut. Zato sn tut to napiso f slengu…

     • RATATA

      Cerkev je pa “vesoljna” in s tem globalistična. Fokolarji iz linka vse povedo.
      …”ne glede na raso…” celo vera v prvi fazi ni pomembna…jih bodo źe spreobrnili sčasoma..!
      Folk pa fukjen u božjo mater!! Jaz ne prestopim praga trgovine, ki ima u auslogu črne lutke!
      Me bo treba zaklati hahaha

     • Jezus je bil internacionalist, a?
      … iz bližnjega vzhoda.

     • Jovo Jamnica

      Verjetno kaj podobnega. Takrat še nacij ni bilo. Bila so ljudstva, sestavljena iz plemen. Počakati je bilo na razsvetljenstvo.

     • večni srb

      Niso bila samo plemena, ogromno je bilo kultov.

     • RATATA

      Ne mešaj tega ubogega Jezusa!
      Seveda je bil internacionalist in globalist, daj je prav med vse ljudi širil svojo vero.

     • večni srb

      Ampak je vseeno zanimivo kdaj se je božja naklonjenost razširila še na preostanek človeštva,ker prej je imel Bog rad samo jude. Predstavljaj si, da bi tebe uklenili v okove in bi moral zlagati tam sredi puščave ogromno piramido, Bog je to nekaj časa gledal in sklenil, da je treba judovskim sužnjem pomagat, sicer jih bo Hudič vse iztrebil,pa niso tako slabi ljudje.

     • večni srb

      Mislil sem, da je bil najbolj izjemen pripadnik svojega izbranega ljudstva, sicer je bil takrat verjetno rimski državljan, isto kot vsa ostala multi kulti plemena.

    • večni srb

     Jaz sem samo za lastno identiteto, ego je zakon, blagovne znamke naj terajo pa svojo ideologijo.

    • Fhhhhanc Bhhhezveznik

     Potem je Jezus oz. Bog komunist.

     • večni srb

      Delavček je bil, kmetoval je pa s pomočjo čarovnije. Vsak bi bil kmet, če bi lahko obližnji potok spremenil v vino.

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      To je simbolika ne pa resnicnost. Vem, da se rad hecas.

     • RATATA

      Bog kot Simbol je lahko karkoli dobrega. Le dobrega.

     • večni srb

      Dobro je že to ,da se v vesolju sploh kaj dogaja, še posebej na Zemlji, ob petkih in sobotah zvečer.

     • RATATA

      Meni je dovolj Četrtkov večer slovenskih pesmi in napevov.

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Ko si bil mlad si komaj cakal, da zavrtis sosedovo tamlado.
      Upokojenca, razumem, da zivi zmerno.

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Simbol je brez stvarnosti, ker je clovekov produkt.

     • RATATA

      Takoj nastopi interpretacija, z njo pa vsiljevanje.

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Simbole drzave se spostuje, ko tekmujemo nenasilno z drugimi drzavami.
      Vase/ nekaterih pretiravanje vodi samo v sovraštvo med slivenskimi drzavljani.
      Do zdrave mere imate nekateri komentatorji tu, povsem prav.
      Pretiravanje pa samo vodi v skrajnost.
      Da so migrantje izzvali sovrastvo, je samo izgovor.

     • večni srb

      Jezus je učil predvsem praktične stvari, za vsakdanjo rabo, s katerimi si lahko pomagajo tudi najbolj nesposobni in leni med nami.
      Sprašujem se, če je sploh obstajal kakšen njegov podvig, ki ga ne bi bilo mogoče uresničiti, ampak v prenesenem pomenu. Recimo vino iz vode, takrat seveda še niso poznali plinov in ni mogel vedeti, da so vse rastline samo ogljik iz zraka in sončna svetloba, polna vode. Zakaj je voda tako posebna snov, ker je polna vodika, vodik je pa v bistvu atom, bolj preproste kvantne snovi v vesolju enostavno ni. Ne bom se poglabljal v alkemijo, ampak meni se zdi logično, da ima sončna svetloba rada vodik, zakaj rabi tudi ogljik, je verjetno stvar regionalnih okoliščin, ki pomagajo stabilizirati pojav oziroma omogočajo pretok življenja.
      Pomembno je kako je odprl ljudem glavo, povezal je vodo in trto, dal nam je vedeti, da tisto obilje, ki ga iščemo in nam prinaša veselje do življenja, teče povsod, samo trto mora nekdo zasadit in postati dober vinogradnik. Ali pa, kako je oživil mrliča, mogoče je enostavno verjel, da še ni mrtev in ni obupal nad njim, včasih so reveže enostavno zavili v rjuhe in če se ni par dni zbudil iz kome, vrgli na grmado ali v kakšno kostnico med skalami, kjer je potem zagotovo umrl.
      Saj ne gre samo za čudež, zanimiva je prazgodovinska naravna logika, Jezus ni bil kmet, pa je učil ljudi bolj pravilno kmetovati, kar je še bolj pomembno, zavzeti bolj optimističen odnos do svojih opravil ter videti v teh naravnih pojavih neko čarovnijo, ki je dobra.

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Jezus je uporabljal kmecko pamet. Ti rad filozofiras, kar seveda ni nic narobe. Meni je ljubse strnit misel v cim krajsi zapis.

     • večni srb

      Ampak mene razumeš, Jezusa pa ne, čeprav je znal čisto na kratko povedati najbolj pomembne stvari, da bi ga razumeli tudi najbolj zarukani takrat in tudi v prihodnosti.

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Jezusa nism poslusal na lastna usesa. Ko ga poslusam s srcem mi je jasno.
      Vse kar je zapisal clovek v Biblijo, definitivno niso besede Joshue.
      Tebe razumem, po pravic povedan se mi ne da brati vsega, tvojega zapisanega.

   • Garbage man

    A ti imaš 3 razrede OŠ dokončane?

 • učko

  Na začetku ’90 let, ko se je samostojna Slovenija sramežljivo odpirala v Evropo in svet, so levuharji zagnali vik in krik, da bojo Slovenijo ponemčili, da se bojo delavci morali v tovarna pogovarjati nemško, da bo slovenščina samo še za popoldansko rabo. In to vse z namenom, da se ne odpremo v razviti svet, ampak da nas bojo oni zvlekli nazaj v balkansko greznico. No, in so nas ! In tukej se lahko zahvalmo tud desnakarjem, ki so zaradi svojih neumnih stališč, nesposobnosti in kolaboriranja z redečkarji, nardil Sloveniji in Slovencem neizmerljivo škodo !!!! PRASCI !!!!!

  • Jovo Jamnica

   Ker jim je sistem pasal. Zato niso bili proti spremembi…

   • učko

    Ne za to, pač pa za to, da so lahko vse pokradli. Peterle-Sachsov model je predvideval prodajo komunističnega premoženja najboljšim ponudnikom, kar se sicer dogaja danes. No, takrat je Peterletova vlada padla, za kar ima Jajo vse zasluge, privatizacija pa je bla po modelu Kučan-Ribnikar-Mencinger s certifikati in kasneje notranjim meneđerskim odkupom, ko naj bi kučanova elita na koncu vse pokupla iz nakradenih in izcuzanih podjetij. F21 pa tako naprej….. !

  • “uspešno” smo razprodali državo, gozdove banke podjetja itd., malo še in ostalo bo slovensko samo še zastava himna in potica.
   #notgood

   • Jovo Jamnica

    Zastava je ruski fejk, himna pa balkanizirana spakedranka Zdravljica, plod “nemške” cenzure…

    • Hja, zdaj pa še to
     ; )

    • Garbage man

     Mama ti je bila prostititka -kurba. očeta nepoznaš, verjetno šipac

   • večni srb

    Potica je avstrijska.

    • Potice ne damo! Zahtevamo ponovne volitve!!

     • večni srb

      Torej nam ostaneta samo še zastava in himna, dva od tri ni slabo.

  • ĐĐ Style

   Demokracija nas je pripeljala tako daleč, da politiki morajo jemati pufe v Bosni.

   • učko

    Ja, komunistični režim je “uradno politiko” zreduciral na nivo vaških krožkov, torej režim onemogoča normalno financiranje političnih strank. To pa za to, ker načrtno uničuje demokratično politiko, da lažje vladajo na mafijski način. Če ti še kej ni jasno, sam upraš !

    • Fhhhhanc Bhhhezveznik

     Mafie v komunizmu ni. Mafia je pred Benitom bezela v ZDA
     Komunisti so mocnejsi od mafie.
     Mafia je za kapitalizem.

     • večni srb

      Mafija sploh ni nikoli obstajala.

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Tako pravijo mafiosoti, ki ne prekrsijo omertà.

   • Garbage man

    Ali pa ,da četniki svinjajo po sloveniji preko VPN-ov

    • ĐĐ Style

     Saj je Jajo jemal od srbov, govedo zarukano

     • Garbage man

      Tvoja mama je bila govedo tj. krava in verjetno te je povrgla na ploščice

     • ĐĐ Style

      Ti si verjetno bil spočet od kakšnega far, vidi se tvoja globoka umska domišljavost.

  • lili pili

   In kdo nas bo resil po tvoje..

  • večni srb

   In kar je še huje, angleži grejo ven, zdaj jih verjetno kar nekaj časa ne bo nazaj, mi smo pa celo humanistiko prevedli v njihov jezik,medtem ko nemške in italijanske zakladnice znanja nihče ne zna brat. Lahko si pomagamo z Google prevajalnikom, ampak saj vemo kakšna je googlontologija, eno vejico zamakneš, pa dobijo stvari čisto drugačen pomen.
   Kar je pa najlepše, Google je idiot, ne razume nič slabega, umetna nespamet sploh ne razmišlja o tem, zato je za resne študije popolnoma neuporaben, pa toliko bolj za dobre globalne medčloveške odnose ,kjer je bolj pomembno biti zabaven kot precizen.

 • učko

  Balkanistični apatheid iztreblja Slovence, jih naganja v tujino ! To je treba ustaviti !!!!

  • ĐĐ Style

   Ko bi ti razmel kaj si napisal, paradox.

   • učko

    Kje ti vidiš paradox?

   • Garbage man

    Vse vrbe bomo uporabili asap

    • ĐĐ Style

     No ,naj te vidim. Bomo videli ko se boš prenehal skrivati za tipkovnico če boš to upal izgovoriti. očitno so jame premalo polne.

     • Garbage man

      Kakšne jame? A groziš drek srpski? Vrbe so za košare!

     • ĐĐ Style

      Sem toliko srbin kot ti, v jamah je baje plac

     • Garbage man

      Tebe osebno bi počastil z zobotrebcem (čačkalicom)

     • ĐĐ Style

      Od tebe nebi orehov vzel iz rok, ker si verjetno kužen.

   • večni srb

    Ima prav, ampak vsi smo odvisni od domačega okolja, kjer je čedalje več migrantov iz balkana in Albanije, zato mora človek paziti, da se ne zameri komu takemu, ki ga že dolgo pozna.

    • lili pili

     Zanimivo da sds nic ne rece cez albance, ki se mnozicno naseljujejo pri nas, kaj to pomeni da so med sds tudi siptarji…

     • GkGbsmzjLiJkDA

      Iz Balkana je veliko ljudi v Sloveniji in nikomur ni nič hudega, če se drži tega, kar je predpisano tudi za domače ljudi in pridno dela za vsakdanji kruhek tudi svoje družine. Pa saj ti to še PREDOBROO veš.
      Zakaj pa ti mrziš “šiptarje” ? Umiri se, ker nimaš razloga, da nekoga mrziš !

     • večni srb

      Saj bomo pridni.

     • lili pili

      Samo opozarjam na njih, ker se nikoli ne prilagodijo za razliko od vecine drugih jugovicev, nekaj ima sds s temi siptarji

 • Slovenec sem

  Za prepovedjo navajanja narodnosti stoji žalostno dejstvo, da so nas že tako razredčili, da je še samo vsak drugi prebivalec Slovenije avtohtoni Slovenec.

  • Fhhhhanc Bhhhezveznik

   Se vam, ki si pripisujete avtohtonost so vam zgodovino ukradli Rvati.

 • Van Der Waals

  JZ NISM RAZUMEL ZAKAJ LEVI FAŠISTI NA ŠIROKO ODPIRAJO VRATA ČRNUHOM IN MUSLIMANOM. ZDEJ MI JE VSE JASNO. LEVIČAR=MUSLIMAN!!!! TOREJ IMAMO SAMO DVA POLA NE DESNO NE LEVO AMPAK MUSLIMA ALI KRISTJAN!!! DRUGE RAZLAGE NI ZAKAJ LEVIČARJI TAKO RADI UVAŽAJO ARABCE!!! LEVAK BEDAK MUSLIMAN!!! LEVI FAŠISTI MUSLIMANI!

  • Pozabil si na budiste, jehove priče, hare krišnovce, ateiste, in vse ostale.
   V Sloveniji je registriranih kar nekaj verskih skupnosti.

  • lili pili

   Psihijater ti bi mogoce pomagal ni pa sigurno..

   • Van Der Waals

    A SAM TO ZNAŠ NAPISAT BOGI REVEŽ MUSLIMANSKI!

    • lili pili

     To je humana metoda, lahko pa bi te tudi drugace pozdravili…

 • večni srb

  Notranje zadeve in javna uprava, policija je torej tudi cela občina, mogoče se ne zavedamo dovolj teh dejstev.

  Vse je skorumpirano do amena, same barabe so nažokali na občino.

 • Nata

  + + + + + + + barabija na kvadrat-
  Pa se vseeno ne spomnim nikakršnega cirkusa v tej smeri. Samo mimogrede smo mi, komentatorji nekaj omenjali.
  Dragi komentatorji, preberite si tole ” razlago ” , kaj je Narodnost, ki je v izpiskih iz rojstne listine ni več !!!!!!!!
  http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/letna-porocila/letno-porocilo-2001/2-obravnavana-problematika/22-varstvo-osebnih-podatkov/227-narodnost-in-drzavljanstvo/

  • večni srb

   Narodnost pomeni pripadnost določenemu narodu. Isto velja za stranke, biti desničar pomeni pripadati stranki SDS ali NSi, pri čemer sem samo zamenjal izraz narodnost in strankarska pripadnost.

   • Fhhhhanc Bhhhezveznik

    Razlika med SDS in NSi je ogromna.

    • večni srb

     Seveda, ampak obe stranki zastopata tisti pravi desni del naroda, če rečeš pri nas desničarstvo, je po mojem oboje prav.

    • lili pili

     Res je NSI je postala norlmana desnosredinska stranka sds pa je bila najprej na levem politicnem polu in sedaj postaja skrajno desna stranka skratka stranka popolnoma zmedenih ljudi, ki bi na vsak nacin radi prisli na oblast. To je sds..

     • večni srb

      Pri nas imajo relativno malo sledilcev, Webru sledijo pa stotine milijonov, je treba videti tudi širšo sliko.

     • lili pili

      No glih ne stotine milionov, pri nas ni srednje klase, ki je tradicionalno volilno telo krscanskih demokratov…

     • večni srb

      Uh, krščanov je par milijard, od katerih večina sploh ne ve, da so naši, to vpliva kolektivno nezavedno, iz flaše pira, pa naravnost skozi hrbtenjačo, do seratotnina. Nekako se tudi ateisti in celo infideli identificirajo s tradicionalnimi zahodnimi vrednotami, ko stvari enkrat postanejo preveč komplicirane in določene, se možgan utrudi in preklopi na bolj lepe, simetrične in uravnotežene stvari, kjer so krščani seveda največji mojstri.

     • lili pili

      Samo dobra miliarda jih je…

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Zmedeni niso. Jebe se njim kaj so bili. Ko si oni nekaj v sedanjosti pripisejo se imajo za edine prave. So pa skrajno kot zamik v desno, željni ablasti.

     • lili pili

      Ni jim pomoci

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      NSi se neb smela bat Janse. Pa jim SDS nikoli ne bi “kradla” volivcev.

     • lili pili

      Ni glih tako, ko se je nehala bratit jih jer kar nekaj uslo k jansi, je pa tudi nekaj novih, treba bo pocakat, da starejdi odidejoooo

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Ves, ovce, primarno delujejo instinkrivno. Zmagovalce si izbirajo.
      Skacejo sem ter tja s karakterjem dvolicnih pićketin.

      Jansa in SDS ni politicna stranka. Postala je “legitimna” mafia.
      Bozjo pomoc bomo potrebovali tisti, ki bomo kritiziral SDS, ko bo na ablasti.

     • lili pili

      On nikoli vec razen v svojem noriskem kraljestvu

   • Nata

    Mene pravzaprav strankarstvo ne zanima toliko. Ampak to o narodnosti me je pa krepko v nos dregnilo.

    Državljanov, ki po narodnosti niso Slovenci je pri nas ogromno. In sedaj bi radi navlekli še nove.

  • RATATA

   Jaz si narodnosti nisem sam izbral, saj si jo nihče ne more!
   Sem pa prav rad Slovenec in zato nočem da mi kdo to jemlje, pravzaprav bi si želel, da bi bilo to nekje poudarjeno.
   Varuh nima pojma.

   • Nata

    Drži-Same take ” nastavijo “, ki pojma nimajo. Oz. , ga ne smejo imeti. . .

 • Slovenec sem

  Ko smo februarju 1989 v našem starodavnem mestu ustanavljali enega prvih, če ne že kar prvi občinski odbor Slovenske demokratične zveze izven Ljubljane, so me na pogovorni oddaji na radiu zgroženo vprašali, zakaj “Slovenska” demokratična zveza, sem jim pojasnil, da jo Slovenci ustanavljamo za Slovence in za Slovenijo.

  Samo še bolj so bili so bili zgroženi.

  Tako je bilo in je še s slovensko narodnostjo.

  • lili pili

   Slo. Demok. Zveza ni predhodnica sedanje sds ki se je prej imenovala social dss

   • Slovenec sem

    Tega tudi nisem trdil.

    Se je pa večinski del članov SDZ in SDSS preselil v SDS.

    • lili pili

     Drzi in velik del clanstava zks

     • Slovenec sem

      Tistih Nekaj, ki so bili zapeljani in so bili člani zločinske ZKS, je že davno spregledalo svojo mladostno naivnost in napako, pa so danes zgledni Slovenci in pripadniki slovenskega naroda.

     • lili pili

      Spregledalo, dej no zaradi koristi so spregledali po domace pa se temu rece izdali prejsno druscino…

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Zapeljani? Zapeljal jih je oportunizem in alergija na fizicno delo.

   • Fhhhhanc Bhhhezveznik

    Social beseda oznacuje pravico. Je beseda namenjena enakopravnosti za drugorazredne-delavce.To je bilo Pucniku jasno. Kleru pac ta beseda ne ustreza, ki se jim zdi kot npr. marihuana prehodna droga na trde droge.

    • lili pili

     Logicno ko je stranko prevzel jajo so jo preimenovali in zajadrali dalec v desno

 • Kaj pa Jehove priče pravijo na vse to?

  • večni srb

   Ves svet leži v oblasti Hudiča.

   • Prinašalec luči?

    • večni srb

     Kar naj dela kar hoče, naj cel univerzum vidi, kako je patetičen, obnaša se slabše kot dojenček.

 • PORK Amashina

  Seveda je ta golazen ki se pod prisilo naseljuje tu skupaj z že naseljenimi balkanci bodoča volilna masa Zokića,SD in podobnih.Najbrž se samo zato tudi gre.Pa če vse drugo pocrka in propade samo da bojo njihove oportunistične riti ostale prilepljene na stolčke.

  • Pod prisilo se naseljujejo tu?, ja kdo pa jih sili da se naseljujejo tu?

   • PORK Amashina

    Ma dej.Navadni ljudje smo siti takih kot si ti,ki se delajo neumne in nore.Taki kot ti in pa tvoji politiki nas slijoda jih naselijo med normalen delovni folk.In pošten človek mora imeti take za sosedeker jih socialna naseli v zastonj stanovanja zraven tistih ki so jih morali plačati z odrekanjem in trdim delom.Zapomnite si to da večno to ne bo trajalo.Vse to btiyje norcev vam bo že nekdo poračunal.

    • No odgovori, preprosto vprašanje, kdo jih sili da se naseljujejo? Bo šlo?

     • PORK Amashina

      Nauči se najprej slovensko.Očitno imaš težave s razumevanjem slovenščine.Ne silijo njih ampak nas da jih imamo za sosede ker jih naseljujejo v socialna stanovanja in futrajo s socialnimi podporami.Tvoji gospodarji katerekoli politične stranke so kdo pa drug.A je to SD ali katera druga pa sedaj ti odgovori.

    • Fhhhhanc Bhhhezveznik

     Kolk ur na dan delas vsak dan, da se kitis za pridnega.

     • PORK Amashina

      Ma dej smrdiš po socialni na daleč.In tak mi bo to govoril?

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Ti bojazlivi hinko z vprasajem na koncu stavka, bos s mene tlacil.

  • večni srb

   Zagotovo. Kdo pa res so, srbi so šli ven.

  • lili pili

   V tem ste sd in sds enaki pa saj vas je vecina prej bila v gnezdu zks, drugace ne more bitiii

   • PORK Amashina

    Nisem ne sd ne sds ne kaj drugega.Kaj si pa ti?

    • lili pili

     Krscanski demokrat

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Pismo jaz sem te ze nameraval oznacit za skrajnega rdeckarja, ker si “upas” kritizirat SDS.

     • lili pili

      Mi jih se bolj poznamo, nam delajo najvec skode…

     • PORK Amashina

      Če se pa obračate po vetru…Trenutno ste pri uvozniku ISILa torej…

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Z mehkuznim Toninom je NSi podlozna SDS-u.

     • lili pili

      Mehek je samo navidezno..

     • PORK Amashina

      Moje sožalje.Vas pa res čisto noben ne mara.Zato pa morate kolaborirati.

     • lili pili

      Nas pa se bojo, upam

   • Fhhhhanc Bhhhezveznik

    Res je.

    • PORK Amashina

     Ti srbine čuti.

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Bos moral veliko zgancev pojesti, da bos mene utisal, ceprav nisem “srbin”.

  • Fhhhhanc Bhhhezveznik

   Dokler boste vse na -ić in -ski imeli za golazen, bodo volili za vase politicne nasprotnike oz. v velki vecini ne bodo za nobene lopovske stranke namenil svojega glasu.

 • Common Sense

  Narodnost vsaj od osamosvojitve dalje ni podatek, ki bi omogočal ali enomogočal karkoli. Že do sedaj je bil samo podatek statistične narave. Nihče ti naprimer ne bi mogel preprečiti, da se izrečeš za Marsovca, pa bi kljub temu lahko dobil vse uradne dokumente. Zame pomemben podatek je državljanstvo. V praksi pa, ali plačuješ davke ali ne. Vse ostalo je tralala.

  • večni srb

   Maorska Bunga bunga deklaracija nam omogoča, da bi lahko vsi imeli državljanstva vseh držav. Mar ne bi bilo tako najbolj praktično?

 • lili pili

  In kaj potem, volitev je konec zamenjajte temooo, vsi princi teme

  • učko

   Volitve boje še bile …

   • lili pili

    In spet ne bo kot sanjas, prej ko bos to doumel lazje bos zivelll

  • dk

   fagoot

   • lili pili

    Ti pa faloottt

  • GkGbsmzjLiJkDA

   Koga spet zlonamerno etiketiraš ???
   Odidi odtod !
   Slovenski pregovor pravi, da “po slabi družbi, rada glava boli”.

   • lili pili

    Pol pa ni cudno da si tako tecen, bo drzslo kar si napiso…

 • lili pili

  Saj v ameriki je tudi tako…

  • xtc

   Ne,ni.
   Vsi vemo kako je v ZDA z legalno urejenim statusom.

   • lili pili

    In kako po tvoje..

  • učko

   ka ti veš kako je u ameriki

   • lili pili

    Berem, vprasam ne poslusam samo enega trobilaaa

 • večni srb

  Ne se preveč sekirat zaradi filozofije, ker to niso neki znanstveni eksperimenti ampak bolj eno tako moraliziranje o življenju, naravi in sploh vsem.

  Kaj je finta v celotni ideologiji oziroma humanistiki, nič se ne da prijeti v roke, neprestano govorimo o nekih iluzivnih in simboličnih formah, substancah,odnosih med njimi, ki lahko obstajajo, lahko so pa tudi posledica nekih drugih gibalnikov in vplivov, ne da se vedeti zanesljivo.

  Kaj pa mislite, kdo so bili vsi tisti stari filozofi, kaj so bili, nič, niso menda celo življenje mozgali par stavkov. Kaj je mislil Plavt s tistim “Nomen est omen”, v imenu je življenje, v imenu je znamenje, je pomen- To so resne stvari, take modrosti ostali učenjaki resno vzamejo, ker tudi sami razmišljajo o raznih družbenih pojavih. Če ime ne bi bilo pomembno, lahko dva cigana vsakemu bogatašu prodala navadno kurbo. Spomnimo se samo Ruby, ki ga je srala z Berlusconijem, Nomen atque omen quantivis iam est preti, bjeatchhh…

  Ali pa Descarteesova znamenita mojstrovina, Cogito ergo sum! Mislim, torej sem, ampak trajalo je še par sto tisoč let, preden so to lahko tudi drugim dopovedali. Takšno moč ima filozofija, lahko opisujemo celo procese iz pradavnine razvoja uma, ne da bi sploh kaj vedeli o tem. In prav v tem grmu tiči zajec.

  Danes bi morali vprašati Descartesa in vse ostale genije iz pradavnine, kaj si mislijo o svojih modrih stavkih. Verjetno bi takoj vse zanikali in nas debelo gledali, v smislu, a vi ste pa kar verjeli tisto poenostavljeno verzijo in si vse razlagali po svoje, kakšni idioti, saj niso rekli samo to ampak so pisali cele klobase, ogromne traktate besedičenja in nabijanja prazne slame. A to pa niste nič prebrali? Saj potem se pa ne da razumeti, lahko pomeni karkoli, to je samo par besed, katerih pomen si lahko vsakdo razlaga po svoje, in tudi si. Še sami niso vedeli kaj točno so mislili, tako se jim je pač zdelo prav, saj se da razumeti, če se nekaj časa pogovarjaš o tem.

  Isto je z vsemi sociološkimi konstrukti, zato se tudi dialektika deli na socialno in objektivno, pri ekonomiji si recimo ne moreš izmišljevati številke, o morali se da pa vedno debatirati, sploh če poznaš prave ljudi oziroma še bolje, če veš kakšni so ljudje.

  • Fhhhhanc Bhhhezveznik

   “Odlicno” filozofirajo tisti, ki imajo prevec casa in nic izkusenj na terenu. Ni cudno, da vse priznane filozofe simbolno predstavljajo sivolasi starci.Filozofi na smrtni postelji dojamejo, da do univerzialne modrosti ne prides s starostjo, izkusnjami in znanjem. Modrost je dana cloveku ze v samem startu- ob rojstvu.

 • Miža

  Zapovedujejo, da se “v rubriko “Narodnost” ne vnaša več podatka o narodnosti”. To pa je protiustaven ukrep, če ukinjajo evidence po narodnosti. Na kakšen način bo potem slovenščina sploh še ostala uraden jezik Slovenije, če v njej sploh več ne bo nikogar, ki je po narodnosti evidentiran kot Slovenec? Tudi ustavna določila o madžarski in italijanski manjšini postanejo na ta način povsem brezpredmetna. Saj niso normalni. Če to izvajajo, bi moral nekdo sprožiti ustavno presojo tovrstnega ukrepanja.

 • freedomfighter

  Ce je nekdo drzavljan nase drzave ne razumem zakaj je vprasanje o nacionalnosti pomembno ker kot prvo to ne spremeni pravice drzavljana in kot drugo kaj bo pomagalo nam cistokrvnim slovencen ce izvemo da smo manjsina v drzavi??? Cisto nic se ne spremeni ker nacionalnost v ustavi nima pomena le drzavljanstvo ga ima…kar je pravilno ker ne mores deliti drzavljanov

  • Fhhhhanc Bhhhezveznik

   Nacionalnost ima pomen v Ustavi. Saj z drzavljanstvom postanes slovenski drzavljan. Nacionalnost pa ni nad Ustavo, kar je edino pravilno.
   Treba je pa povdart, da imamo dve kategoriji drzavljanstva. Po rodu in naturalizaciji.

   • opazovalec

    Logika ti pa ne dela preveč. Nacionalnost nima pomena v ustavi, v 3. členu piše

    “Slovenija je država vseh svoji državljank in državljanov…..”

    Je že res, da imamo dve katergoriji državljanstva, ampak v pravicah ni razlike. Sicer kako se pa dokazuje narodnost? Recimo kot pri židih in je sin slovenske matere Slovenec, ali se to deduje po očetu, samo v tem primeru odpade kategorija materin jezik…? Kašno je tvoje mnenje spoštovani Bhhhezveznik?

    • Fhhhhanc Bhhhezveznik

     Moje mnenje je spostovani Opazovalec, da me pojem “nacionalnost” ne nahrani želodčka meni in moji familiji.

 • Peter

  Za naše vrle levosučne, kopipejst iz Reporterja…

  Preden začnem komentar, mi dovolite, da se iskreno zahvalim Luki Mescu,
  prvemu človeku vlade Marjana Šarca. V Sloveniji smo, vsaj od 2001 dalje,
  vztrajno čakali, da se znebimo NLB, toda prav nobena vlada, razen tiste
  2012–2013 ni bila ravno navdušena nad privatizacijo tega udbovskega
  nacionalnega ponosa. Vse dokler se v vladi ni pojavil Luka Mesec. Tisto,
  s čimer se je strahopetni Cerar poskušal ukvarjati, pa se je v
  pomanjkanju poguma pred bančno sivino raje skril v luknjo, je Mesec
  omogočil s tem, ko je podprl Šarčevo vlado. Skratka, Luka Mesec, hvala
  ti!

 • Peter

  Luka Mesec, levičar, ki je prodal partijskega prašička, no.

 • jovan jovan

  V Ljubljani se je število prebivalcev letos zmanjšalo za 164. Tujci, s stalnim prebivališčem lahko volijo samo, če so državljani EU.

  • učko

   Kar se tega tiče si pa načitan kt ta prau čefur. Jest volivne pravice ne priznam nobenmu, ki ne živi vsaj 20 let v Ljubljani, če je seveda rojen izven Slovenije !!! Levuharji so to zdej use sfukal, prasci smrdljivi, kradljivi, zločinski !!!!!

 • Fhhhhanc Bhhhezveznik

  Priseljeni Slovenci v ZDA so normalni. Takoj na glas povedo da so Americani. Cudno, da multikulti deluje v ZDA. Se mi zdi, da je ravno zaradi multikulturnosti najkvalitetnejsa velesila.

  • učko

   Jah, Slovenci so v ZDA dobrodošli kot Norvežani in ostale napredne nacije. Ne pa tisti iz “usranih držav” ! Tud pr nas hodjo sem uni ta usrani, žal !!!

   • Fhhhhanc Bhhhezveznik

    Ne bluzi “ne-učko”.
    Cca. 300.000 tisoc Slovencev se je iz revno- usrane Slovenije preselilo pred 2.WW. V ZDA s culo na rami.

    • učko

     To je takrat blo normalno, tud ZDA so ble še bolj “usrane”, Nemčija tud, vse Evropske države !

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Danes ni nic drugaze. Revscina je povsod “usrana”.
      Ocitno smo danes civilizirani ljudje tok sterilizirani in vsak projekt( delanje in vzgajanje otrok) bolano stroskovno racionaliziramo.
      Revezu preostane samo primarni instinkt, najpomebnejse clovesko poslanstvo na zemlji, ustvarjanje potomcev.

    • Imperial Commando

     Je teh 300 000 Slovencev žrlo ameriško socialo ali so si našli službe in garali , da si ustvarijo življenje v državi , ki jih je sprejela? Ko jih tako rad primerjaš z afriškimi in arabskimi astrofiziki, kirurgi itd..

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      To kar so politiki po vsej Evropi poceli, sluzili ocitno preko socialnega fonda je obenem posledica, da furajo prijazno politiko do migrantov. Tudi desnicarski politiki spadajo med ljudi z lepljivimi prsti.
      Da imajo danes najvec moznosti, do socialnega “nadomestila”, priseljenci, tudi meni ni posteno.
      Vsak pa izkoristi pravico kot priloznost. Sam sem dojel, da je obcinska oblast najvecji krivec za izdajanje dovolenj migrantom.
      Zato je potrebno nujno priseljensko zakonodajo zaostrit na “zvezni” ravni.

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Ne primerjam nikogar.
      Preziram pa vse slovenske politike, ki so skoraj vecinsko priznali samostojnost Kosova in vstop Rvatske v EU.

  • RATATA

   To povej srbom, hrvatom, bosancem, šiptarjem, makedoncem, nemcem, italjanom…madžarom… saj nihče noče bit Slovenc!

   • Fhhhhanc Bhhhezveznik

    Saj tudi Slovenci v tujini ohranjajo slovenstvo. Ta Slovenec bo v druzbi sebi enakih, komuniciral v slovenskem jeziku.

    Poslusam, da je temeljna razlika med avtohtonim Slovencem in ostalim drzavljanov Slovenije. Sebi avtohtonost stejes v ponos in nekaj neprecenljivega. Ne razumem tvoj miselni paradoks, zakaj si zelis, da se priseljenci “spremenijo” v Slovence.

    • RATATA

     Kaj ko bi to razumel tako, da jih je že zdavnaj bilo preveč?

     • Fhhhhanc Bhhhezveznik

      Jaz tebe razumem povsem jasno.
      In se strinjam s tem problemom.
      Jasno mi je tudi, da bi ti “neslovenskim” priimkom, predvsem iz balkana omejil ustavno enakopravne pravice.

      Kar se tice nemskih priseljencev. Si jih dodal, da bi “olepsal” tvoje mnenje.

 • učko

  “Internacionalci” v Zloveniji so sam čefurji in 3x zapečeni. Drugih ni. Ni Avstrijcev, ni Nemcev, ni Italijanov, ni Nizozemcev itd. Jebeš ti tako “internacionalizacijo”, kot to piše v naslovu članka ! A smo šli v EU, al smo šli nazaj u Srbijo !

 • učko

  Sicer je pa glavni krivec za tele pizdarije kar JaJo sam, s svojo pezdetarsko in izdajalsko politiko in seveda svojo “anti-fris” Grgamelovsko faco in bebavim obnašanjem !!!!!

 • učko

  Če ma London lahko za župana Afganistanca, bomo zgleda pa še mi moral met Srbijanca.

  • Lustrator

   S tem da Anglija ni bila nikoli v vojni in izkoriščana s strani Afganistana, mi pa imamo skoraj polovico samostojnosti za župana glavnega mesta Srbina s katerimi smo bili še nedavno v vojni, pred tem pa še 50 let pod njihovo tiranijo.

 • Get Smart

  Pomni, kaj so ti položili v zibko:

  SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKI POLIS = POLITEJO = DRŽAVO,
  seveda na slovenski način, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
  vrednotami.
  Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
  ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
  = poštenost,
  = pravičnost,
  = resnicoljubnost,
  = prijateljstvo do ljudi,
  = domoljubnost,
  = rodoljubnost,
  = svobodoljubnost
  in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih SLOVENCI
  podarili svetu.
  Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

  • Get Smart

   Nasprotje kulture življenja je “kultura smrti”.

   KULTURA SMRTI = kaviarŽIDO KOMINTERNISTIČNO oziroma tukaj predvsem
   MURGL SRBO RVACKO … skratka JUGOKOMUNISTIČNO pasjejebstvo = pedrstvo = pedofilstvo =
   = babilon egipt perzija bizanc rim jugoslavija …
   =
   detomorilstvo = uničevanje = UMOR = ropanje = LAŽ = blatenje ljudi = NORČEVANJE = sviranje kurtzu = prodajanje magle = skratka PARAZITIRANJE na ljudeh … =

   transićizem = TEMELJNA AGENDA teh kreatur = svoje izrodke in posvojene otroke
   kastrirajo in jih VZGAJAJO v pedofiliji, v LAŽI, v SOVRAŠTVU DO LJUDI in predvsem s hormoni nasprotnega spola,
   ko te kreature odrastejo, so, kot si sami pravijo, SMRTNI NEPRIJATELJI LJUDI =
   sovraštvo do ljudi kar žari iz njihovih oči in potem so vam FOVŠ,
   poznate PODTIKANJA o fovšiji =
   fejk ženske = kastrirani fantki ne morejo roditi, ne morejo izkusiti
   ženskih bolečin in užitkov,
   fejk moški = transićirane deklice = v glavnem jih kastrirajo in te ne morejo rojevati in do konca svojih dni igrajo vloge “poženščenih kao moških”

   pedrizem / lezbizem je najprej iniciacijski odnos GOSPODAR vs SERBUS=hlapec =
   kar nato, kot vse ostale zadeve tega sveta, te kreature PODTIKAJO LJUDEM:
   kolikokrat ste slišali “za HLAPCE ROJENI” =
   ja, CANKAR je govoril o teh kaviar SERBUSNIH KREATURAH,
   ki so za SERBUSE tekovina revolucije rojeni;
   potem pa je pedrizem/lezbizem sredstvo za poneumljanje otrok, predvsem deklic,
   ki “kupijo” PROPAGANDO o “grdih moških, ki da zlorabljajo ženske” =
   kar je znova samo še ena izmed POTURANCIJ =
   samo te parazitske kreature in njihovi SERBUSI zlorabljajo ženske,

   in predvsem je pedrizem/lezbizem sredstvo za prikrivanje TRANSIćiZMA=
   =
   enako velja za ostale -izme =
   = feminizem = kretinizem = drkalizem = pasjejebizem = vegizem = SOCIALIZEM =
   KOMUNIZEM = FAŠIZEM = ČETNICIZEM = USTAŠIZEM = MUSLIćKULTIZEM = kozojebizem = vukojebizem
   … =
   tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM =
   = globalno pa kaviarŽIDOžido KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI SERBUSIZEM …
   (SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuške Sholtes ŠARAC …
   pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
   gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
   i tako dalje do tokija …)
   vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
   delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO oz. kaviar KOMUNISTIČNO INTERNACIONALO
   =
   “Nov svetovni red” = njihov red = skozi TISOČLETJA isti red = SUŽNJELASTNIŠTVO =

   1. = PRVORAZREDNI TRANSIćI so gazde
   2. = DRUGORAZREDNI TRANSIćI so SERBUSI=hlapci = watchdogići =
   psi čuvaji tekovina revolucije
   3. = TRETJERAZREDNI = ljudje = LJUDJE so SUŽNJI
   oz.
   z njihovimi besedami,”… RAZRED, ki ne sprejema njihove sužnjelastniške ureditve.”

   Ker so ti paraziti v svojih glavićih “bog i batina nje”,
   seveda PRVORAZREDNI odločajo o ŽIVLJENJU in SMRTI svojih psičkov in LJUDI.
   .
   Vsi našteti in ostali “-izmi” (“novi obrazi” nje )
   so izdelek kaviar ŽIDOKOMINTERNE in vsi so namenjeni poneumljanju in končno
   ZASUŽNJEVANJU ljudi.
   .
   .
   Jezus Kristus:
   »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas bo
   osvobodila.«
   .
   »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

   • Get Smart

    Tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM =
    = globalno pa kaviarŽIDOžido KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI SERBUSIZEM …

    in ostali -izmi = SOCIALIZEM = FAŠIZEM = KOMUNIZEM = USTAŠIZEM=ČETNICIZEM = SERBUSIZEM=hlapčizem = vukojebizem = pedrizem = pedofilizem = muslićkultizem = kozojebizem = vegizem = feminizem … = TRANSIćIZEM =

    kaviaržido KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA =

    = SMRTNO neprijateljstvo DO LJUDI.

    (SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuške Sholtes ŠARAC …
    pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
    gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
    i tako dalje do tokija …)

    vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
    delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO oz. kaviar KOMUNISTIČNO INTERNACIONALO
    =
    “Nov svetovni red” = njihov red = skozi TISOČLETJA isti red = SUŽNJELASTNIŠTVO =

    1. = PRVORAZREDNI TRANSIćI so gazde
    2. = DRUGORAZREDNI TRANSIćI so SERBUSI=hlapci = watchdogići =
    psi čuvaji tekovina revolucije
    3. = TRETJERAZREDNI = ljudje = LJUDJE so SUŽNJI
    oz.
    z njihovimi besedami,”… RAZRED, ki ne sprejema njihove sužnjelastniške ureditve.”

    Ker so ti paraziti v svojih glavićih “bog i batina nje”,
    seveda PRVORAZREDNI odločajo o ŽIVLJENJU in SMRTI svojih psičkov in LJUDI.
    .
    Vsi našteti in ostali “-izmi” (“novi obrazi” nje )
    so izdelek kaviar ŽIDOKOMINTERNE in vsi so namenjeni poneumljanju in končno ZASUŽNJEVANJU ljudi.
    .
    .
    Jezus Kristus:
    »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas boosvobodila.«
    .
    »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

    • Get Smart

     SOCIALIZEM=FAŠIZEM=KOMUNIZEM=KAPITALIZEM=
     FEVDALIZEM = MUSLIćKULTIZEM …
     so vse po vrsti onanije, drkancije nje,
     ki so vse po vrsti IZUMI kaviaržido KOMINTERNE =

     =SUŽNJELASTNIŠTVO.

     Dovolj bo, če pogledate, katero je NAJVEČJE KAPITALISTIČNO društvo v Sloveniji =
     = FORUM 21
     =
     MURGL JUGOKOMUNISTIČNO združenje vsega NAROPANEGA KAPITALA,
     predsednik je pa MILAN KUćAN,
     ki je tudi predsednik
     PREDSEDSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE v Sloveniji=
     =
     ki se je uradno preimenovala v SD = SOCIALNI DEMOKRATI
     in podmladek SKOJ = Savez komunističke omladine Jugoslavije =
     = uradno preimenovan v LDS =
     DeSUS LEVI bratuške šoltesi Zares POZITIVNA-srbija dobri dobovški ŠARAC
     i tako dalje do tokija,
     pa so vse le “novi-obrazi” teh dveh struktur, ki je dejansko ENA =
     MURGL KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA.

 • Get Smart

  Država ne ukinja … država ne dela, država samo je,
  je OKUPIRANA, okupator je MURGL KOMI JUGA = združenje zločinskih kastratov =
  transićev nje = pohabljalcev svojega in predvsem telesa ljudi,
  obstaja kot formalni okvir, je družben dogovor ljudi (ali pa kaviaržido kominternističnih in tu MURGL JUGOKOMUNISTIČNIH kreatur = transićev) o
  skupnih poslih.

  Če pa že (pogojno), če prav morate, želite uporabljati pojem država,
  MORATE povedati, katera!

  =kaviaržidoKOMINTERNISTIČNA država = KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA =
  =muslićkulti islamska država = je le oddelek KOMINTERNE=
  =MURGL JUGOKOMUNISTIČNA država = je oddelek KOMINTERNE.

  MURGL JUGOKOMI kreature delajo za svojo državo MURGL KOMI JUGO =
  VSI -izmi = KOMUNIZEM = FAŠIZEM = SOCIALIZEM = pedofilizem = pedrizem = lezbizem = MURGLJUGOKOMUNIZEM = vukojebizem = muslićkultizem = kozojebizem … so izdelki kaviaržido KOMINTERNISTIČNIH transićev in njihovih serbusov=hlapcev= psov čuvajev=watchdogov. VSI.

  ČLOVEK pa dela za svojo pošteno državo: svobodno, pravno, pravično, človekoljubno, resnicoljubno …
  .
  Torej, tega in onega ne dela neka država (država to, država ono, država je grda … VSE TO
  JE KOMINTERNISTIČNI oz. tu MURGL JUGOKOMUNISTIČNI agitprop),ampak to počno MURGL JUGOKOMUNISTIČNI aparatčiki – “vojaki revolucije”, kot jim pravi tovariš MILAN KUćAN,ki je
  predsednik predsedstva Centralnega komiteja Komunistične partije JUGOSLAVIJE v Sloveniji,
  sami pa si med drugim pravijo še “WATCHDOGI”, “psi čuvaji tekovina revolucije.

  • Get Smart

   Razen redkih izjem, so vsi kaviaržido kominternistični MURGL JUGOKOMUNISTIČNI nastavljenčki (narejene lutke) transići.

   VSI -izmi = KOMUNIZEM = FAŠIZEM = SOCIALIZEM = pedofilizem = pedrizem = lezbizem = MURGLJUGOKOMUNIZEM = vukojebizem = muslićkultizem = kozojebizem … so izdelki kaviaržido KOMINTERNISTIČNIH transićev. VSI.

   Ti psi (watchdogi si celo sami pravijo) so morilci, roparji, lažnivci, uničevalci vsega,
   kar je delo poštenih ČLOVEŠKIH rok.
   .
   Prosto po Pavelu:

   “Pazite se psov v službi zla, teh pohabljalcev telesa.”

 • plamen100

  To je zaradi Jankovica in njemu podobnih kot tudi zaradi Velenja in Jesenic ker bomo sedaj vsi nic vec slovenci ampak zgolj drzavljani. Naslednja stopnja je da se z.povsod zbrise pridevnik “slovenski” saj bo postal sestavni element sovraznega govora. Levi fasizem ne izbira metod in sredstev da cimprej unici norodovo zavest in vzpostavi nekaksno multikulti druzbo pod alpami. Mar se tega gnilega slovenskega levicarstva ki isce svoje vzglede v Venezueli res ne da ustaviti??? Banda komunajzleska je izgubila na volitvah pa je vseeno prisla oblast un nadaljuje z unicevanjem slovenije na vsakem koraku!

 • Gr Enze

  TE BARABE SO GLIH ZA POBITI SRAM NAJ JIH BO GLEDAJO SAMO NA SVOJO KORIST PREŠEREN , CANKAR IN ŠE MARSIKDO SE OBRAČAJO V GROBU KO VIDIJO KAKŠNE ZAHOJENE NEIZVOLJENE LOPOVSKE KOMUNISTIČNE NIČVREDNEŽE IMAMO V VLADI .

 • Andrej

  Levica dela. Tako kot Zoki, tudi dela.
  Zase in za svoje interese.
  Njih Slovenija ne zanima, v stvari je ne marajo. Oni bi JUGOSLAVIJO.

 • BlackOpsSystem

  Samo tako se lahko naši skorupiranci zavarujejo…..da gamad uvažajo……ampak ni problema, bomo že poskrbeli za ene in druge!!!

 • Jože Kramar

  Jaz in moja družina smo Slovenci in tudi še naprej se bomo opredeljevali za Slovence. Če je nekdo prišel iz južnih republika in nima Slovenskega državljanstva ima pa dvojno državljanstvo je za mene južnjak .

 • piko8

  V vsej tej zadevi je važna samo NARODNOST “SLOVENEC – SLOVENKA” ROJEN SLOVENSKEMU OČETU IN MATERI SLOVENKI!!
  Vse ostalo je multi kulti!!
  Državljan Slovenije je lahko Zimbadjevec ali Južnoafričan ali kdor koli, ki si pridobi po vejavni zakonodaji državljanstvo !!
  Po osamosvojitvi je Slovenija delila državljanstvo za ceno 1kg mesa, in tukaj je vsa nesreča!!

  • Lustrator

   Se ne strinjam – narodnost se ne nahaja v genih (po taki logiki so tudi biki in kokoši rojene v Sloveniji avtomatično slovenske narodnosti), ampak v srcu. Narod definirajo vera, kultura, jezik, zgodovina, običaji.Glavni problem Slovenije ni v tem, da med nami živijo tujerodni ljudje, ki se na naš narod poščijejo, ampak v tem, da so zgled za tako početje videli pri cirka 2/3 avtohtonih Slovencih, ki se jim še danes kolca po Titu, Jugi in socializmu.

   • piko8

    Za to stanje je kriva leva politika in komunistiçna partija, ki je v Slovenijo načrtno uvažala tujerodne ljudi iz bivše juge od leta 1945 dalje!!
    Slovenci smo si gradili hiše sami, južnjake je pa čakalo v Sloveniji stanovanje in delavno mesto!!

    • Lustrator

     Delno ja, a glavno odgovornost še vedno nosijo avtohtoni slovenski sodržavljani in sodržavljanke, ki so ključni pri držanju štange rdečim trinogom na oblasti – tako je bilo tako v Jugi kakor tudi danes. balkanski priseljenci seveda so faktor (in to vedno večji), a glavnina volivcev je zaenkrat še vedno Slovencev, ki so ideološko vsaj enako, če ne še bolj deformirani od priseljencev. Prej se bomo s tem sprijaznili, bolje bo. Najprej je treba počistiti pred svojim pragom – osebno poznam precej več rdečih Slovencev kot pa južnjakov (večinoma zato ker slednji navadno sploh ne hodijo volit, kaj šele da bi se zanimali za politiko).

 • Get Smart

  Ja, toda rojen članoma neke skupnosti, katerekoli, se lahko oddalji od vrednot skupnosti, ki sta ji pripadala oče in mati.
  Rojen SLOVENEC seveda ne bo zamenjal lastne SVOBODE, doma, resnice itd.
  za
  piškotek in palico v tazadno, kot to počno MURGL JUGOKOMUNISTIČNE in kaviaržido KOMINTERNISTIČNE SERBUSNE=hlapčevske kreature.
  .
  Poznamo pa številne skupnosti tega sveta, ki so sprejele SLOVENSKO KULTURO ŽIVLJENJA za svojo.
  Kaj to pomeni?
  Pomeni, da se en zimbabvijc lahko rodil zimbavijcema, vendar lahko svojo zimbabvijsko kulturo zamenja s SLOVENSKO, se pridruži SVOBODOLJUBNEMU NARODU SLOVENCEV in postal zastopnik kulture življenja = postane član skupnosti sicer SLOVENSKEGA NARODA
  = če igra po vseh pravilih SLOVENSTVA ZA SVOBODNO SLOVENIJO,
  lahko ex zimbabvijec postane Slovenec.
  .
  Če pa živi in dela za MURGL KOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO v Sloveniji
  in ima potni list države Slovenije, je pač državljan države Slovenije,
  toda hkrati pripadnik ZLOČINSKE mednarodne kaviaržido KOMINTERNISTIČNE satanistične sekte, ki tu sliši na ime MURGL KOMUNISTIČKA JUGOSLAVIJA
  in je:
  –MURGL JUGOKOMUNJARA
  –MURGL SRBOKOMUNJARA
  –MURGL RVACKOKOMUNJARA … skratka
  –MURGL kaviaržido KOMINTERNISTIČNA KOMUNJARA =
  = komunistički internacionalac = “smrtni neprijatelj ljudi” =
  SERBUS=hlapec tekovina revolucije = watchdog = pes čuvaj MURGL KOMI JUGE.
  .
  Po DELIH jih prepoznate.

  • Get Smart

   Pomni, kaj so ti položili v zibko:

   SLOVENSKA politika je SKRB ZA SLOVENSKI POLIS = POLITEJO = DRŽAVO,
   seveda na slovenski način, torej z značilnimi SLOVENSKIMI deli, navadami, običaji in
   vrednotami.
   Naprimer SDS = Slovenska demokratska stranka, izvaja SLOVENSKO POLITIKO,
   ker tako z besedo kot z vsemi ostalimi deli sledi PRASTARIM SLOVENSKIM VREDNOTAM:
   = poštenost,
   = pravičnost,
   = resnicoljubnost,
   = prijateljstvo do ljudi,
   = domoljubnost,
   = rodoljubnost,
   = svobodoljubnost
   in kar je še svetovno znanih SLOVENSKIH ZNAČILNOSTI in odlik, ki smo jih SLOVENCI
   podarili svetu.
   Govorimo skratka o KULTURI ŽIVLJENJA.

   • Get Smart

    Tukaj MURGL JUGOKOMUNIZEM =
    = globalno pa kaviarŽIDOžido KOMINTERNIZEM in njegov MUSLIćKULTI SERBUSIZEM …

    in ostali -izmi = SOCIALIZEM = FAŠIZEM = KOMUNIZEM = USTAŠIZEM=ČETNICIZEM = SERBUSIZEM=hlapčizem = vukojebizem = pedrizem = pedofilizem = muslićkultizem = kozojebizem = vegizem = feminizem … = TRANSIćIZEM =

    kaviaržido KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA =

    = SMRTNO neprijateljstvo DO LJUDI.

    (SMC SD DeSUS Levi LDS ZARES PS Bratuške Sholtes ŠARAC …
    pirati sloge unije solidarnosti dobri-LDS-dobovšeki zelenićuši
    gibanja hčerk LDSrbo-šiptarskih drnovškov socialističke partije
    i tako dalje do tokija …)

    vse to je KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA,
    delajo za MURGL JUGOKOMUNISTIČNO JUGOSLAVIJO oz. kaviar KOMUNISTIČNO INTERNACIONALO
    =
    “Nov svetovni red” = njihov red = skozi TISOČLETJA isti red = SUŽNJELASTNIŠTVO =

    1. = PRVORAZREDNI TRANSIćI so gazde
    2. = DRUGORAZREDNI TRANSIćI so SERBUSI=hlapci = watchdogići =
    psi čuvaji tekovina revolucije
    3. = TRETJERAZREDNI = ljudje = LJUDJE so SUŽNJI
    oz.
    z njihovimi besedami,”… RAZRED, ki ne sprejema njihove sužnjelastniške ureditve.”

    Ker so ti paraziti v svojih glavićih “bog i batina nje”,
    seveda PRVORAZREDNI odločajo o ŽIVLJENJU in SMRTI svojih psičkov in LJUDI.
    .
    Vsi našteti in ostali “-izmi” (“novi obrazi” nje )
    so izdelek kaviar ŽIDOKOMINTERNE in vsi so namenjeni poneumljanju in končno ZASUŽNJEVANJU ljudi.
    .
    .
    Jezus Kristus:
    »Po njihovih delih jih boste prepoznali. In spoznali boste Resnico in Resnica vas boosvobodila.«
    .
    »Osamosvojili smo se, zdaj se moramo še osvoboditi!«

 • Get Smart

  Torej, ne država, ampak MURGL KOMUNISTIČNA JUGOSLAVIJA
  dela nje
  “v imenu kaviržido KOMINTERNISTIČNEGA muslićkulti INTERNACIONALIZMA =
  = “nov svetovni red” = STAR kaviaržido KOMINTERNISTIČNI red =
  = SUŽNJELASTNIŠTVO.

  .
  Država ne dela, država samo je,
  država Slovenija je OKUPIRANA, okupator je MURGL KOMI JUGA = združenje zločinskih kastratov =
  transićev nje = pohabljalcev svojega in predvsem telesa ljudi,
  obstaja
  kot formalni okvir, je družben dogovor ljudi (ali pa kaviaržido
  kominternističnih in tu MURGL JUGOKOMUNISTIČNIH kreatur = transićev) o
  skupnih poslih.
  Če pa že (pogojno), če prav morate, želite uporabljati pojem država,
  MORATE povedati, katera!
  =kaviaržidoKOMINTERNISTIČNA država = KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA =
  =muslićkulti islamska država = je le oddelek KOMINTERNE=
  =MURGL JUGOKOMUNISTIČNA država = je oddelek KOMINTERNE.
  MURGL JUGOKOMI kreature delajo za svojo državo MURGL KOMI JUGO =
  VSI
  -izmi = KOMUNIZEM = FAŠIZEM = SOCIALIZEM = pedofilizem = pedrizem =
  lezbizem = MURGLJUGOKOMUNIZEM = vukojebizem = muslićkultizem =
  kozojebizem … so izdelki kaviaržido KOMINTERNISTIČNIH transićev in
  njihovih serbusov=hlapcev= psov čuvajev=watchdogov. VSI.
  ČLOVEK pa dela za svojo pošteno državo: svobodno, pravno, pravično, človekoljubno, resnicoljubno …
  .
  Torej, tega in onega ne dela neka država (država to, država ono, država je grda … VSE TO
  JE
  KOMINTERNISTIČNI oz. tu MURGL JUGOKOMUNISTIČNI agitprop),ampak to počno
  MURGL JUGOKOMUNISTIČNI aparatčiki – “vojaki revolucije”, kot jim pravi
  tovariš MILAN KUćAN,ki je
  predsednik predsedstva Centralnega komiteja Komunistične partije JUGOSLAVIJE v Sloveniji,
  sami pa si med drugim pravijo še “WATCHDOGI”, “psi čuvaji tekovina revolucije.