Neverjetno: Gejevski aktivist Lobnik svojim plačuje celo psihoterapije?! Koalicija Marjana Šarca pa mu je za letos namenila že 1,1 milijona evrov davkoplačevalskega denarja!

Aktivist Miha Lobnik (foto: STA)

S pridržki je računsko sodišče ocenilo zaključni račun proračuna za lansko leto, torej poslovanje vlad Mira Cerarja v prvi polovici in Marjana Šarca v zadnjem delu leta. Vlada in ministrstva med izvajanjem revizije niso odpravila vseh napak in nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnih poročil, podalo pa je tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.

Računsko sodišče je tokrat še posebej pregledalo poslovanje urada zagovornika načela enakosti, ki ga je prejšnja vlada Mira Cerarja ustanovila, da bi zagotovila službo gejevskemu aktivistu Mihi Lobniku. Na volitvah leta 2014 Lobnik ni bil izvoljen kot kandidat Stranke Alenke Bratušek, ker je višji delež v ljubljanski volilni enoti zbral Jani Möderndorfer.

Lobnikovemu uradu zadnja leta proračun, ki mu ga odrejajo koalicijski poslanci, hitro raste. Koalicija Marjana Šarca mu ga je lani z rebalansom celo več kot podvojila. Številke so takšne:

Vir: spletnicasopis.eu

Računsko sodišče je Lobnikov urad, čeprav dobiva iz leta v leto več denarja, našlo celo med kršilci pravil, kaj se sme financirati iz državnih rezerv. Stroškov, ki bi jih z lahkoto načrtovali, denimo za plače uslužbencev, se ne sme plačevati iz državnih rezerv. A je vlada to storila in lani ob polmilijonskem proračunu Lobniku zagotovila še 35.000 evrov iz rezerv za zaposlovanje.

Tako to kršitev opiše računsko sodišče:

Vir: spletnicasopis.eu

Pri uslužbencih, ki so pri Lobniku dobivali plače, pa so revizorji tudi odkrili več nepravilnosti. Opozorili so, denimo, da je uslužbenka, ki je bila v delovnem razmerju za nedoločen čas od 1. 9. 2018, v obdobju, na katero se nanaša revizija, hkrati opravljala tudi dejavnost prokuristke v zasebnem s. p., javna uslužbenka, ki je bila v delovnem razmerju za določen čas od 7. 11. 2018 dalje, pa je obenem tudi samostojna podjetnica, ki se ukvarja s podjetniškim in poslovnim svetovanjem.

Javni uslužbenki nista posebej obvestili zagovornika načela enakosti o opravljanju teh dejavnosti. S tem, ko zagovornik ni preveril, ali javni uslužbenki opravljata tudi zasebno dejavnost, ki bi lahko vplivala na nepristransko opravljanje nujnega dela pri zagovorniku načela enakosti, ni vzpostavil potrebnih notranjih kontrol za delovanje organa. Navedeno ravnanje je v nasprotju s prvim odstavkom 100. člena ZJF, je opozorilo računsko sodišče.

Tudi pri nabavah ni bilo vse čisto. Zagovornik načela enakosti je v aprilu 2018 ponudnikom posredoval povabilo k oddaji ponudbe za nakup pisarniškega pohištva v skupni ocenjeni vrednosti 9.000 evrov, pri tem pa kot edino merilo določil najnižjo ponudbeno ceno. Po prejemu ponudb za nakup pohištva ni izbral ponudnika z najnižjo ponudbeno ceno.

Trošenje mimo namena organa
Že skoraj komičen pa je zaplet, ker je zagovornik načela enakosti za izvedbo izobraževanja Uvodni študij skupinske analize 8. 11. 2018 izdal naročilnico v znesku 2.257 evrov izvajalcu Inštitut za skupinsko analizo, Ljubljana.

Izobraževanje Uvodni študij skupinske analize je imelo namen, da seznani slušatelja z osnovami skupinske analitične psihoterapije in skupinskega dela. Tečaj se je pričel 10. 10. 2018 s predvidenim zaključkom v juniju 2019. Zagovornik načela enakosti je naročilnico izdal po začetku izvajanja izobraževanja, kar je v nasprotju s 142. členom pravilnika o izvrševanju proračuna, ki določa, da morajo neposredni uporabniki skleniti pogodbo (oziroma drug akt, opredeljen v 141. členu pravilnika o izvrševanju proračuna) pred začetkom opravljanja storitve ali nabave blaga. Zagovornik načela enakosti je izvedel izplačilo v znesku 2.257 evrov za izobraževanje, katerega vsebina ni neposredno povezana z izvajanjem nalog zagovornika načela enakosti, opredeljenih v 21. členu ZVarD, kar je v nasprotju z drugim odstavkom 2. člena ZJF, na podlagi katerega se sredstva proračuna uporabljajo za financiranje funkcij državnih in občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi ter v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ko je predsedniku republike Borutu Pahorju predal poročilo za leto 2018. (Foto: STA)

Pojasnilo zagovornika načela enakosti o tem je bilo takšno: “V letu in pol delovanja se je zagovornik soočal z večjim številom žrtev diskriminacije, ki so se na organ in na predstojnika obračali z različnimi pričakovanji. Formalni sestanki in postopki so pogosto vključevali tudi intenzivne izraze čustvene prizadetosti. Ker se predstojnik institucije imenuje enako kakor institucija sama, ni redko, da predstavniki diskriminiranih skupin na takšnih skupinskih srečanjih od zagovornika terjajo hipno in takojšnjo odpravo svojih težkih položajev ter razlogov, ki njihove stiske povzročajo. Prav tako je v okviru sistemskih nalog organa predvideno, da zagovornik skozi srečanja in vzpostavitev odnosa z različnimi marginaliziranimi skupinami vzpostavlja stalen dialog, s čimer se seznanja z njihovim položajem, stiskami in težavami. Zagovornik z dosledno uporabo z zakonom predpisanih pooblastil pogosto ne more hipoma razrešiti večletnih stisk in travm posameznikov, zato mora znati v dani situaciji tudi s primernim in strokovnim pristopom in ustreznimi veščinami pristopiti k udeležencem tovrstnih srečanj. To je nujni predpogoj za konstruktiven dialog, da lahko različnim ranljivim skupinam ponudi učinkovito podporo, vzpostavi konstruktivno sodelovanje ter jim na za njih primeren način pojasni tudi možnosti pravnih ravnanj, ukrepov ter drugih konstruktivnih načinov odzivanj na njihovo stisko. Zagovornik je po letu in pol praktičnih izkušenj leta 2018 presodil, da za boljše opravljanje zakonsko predpisanih nalog potrebuje dodatno usposabljanje za pridobitev dodatnih veščin, ki bi izboljšale učinkovitost njegovega dela v takšnih situacijah. Poleg lastnega usposabljanja je zagovornik predvidel tudi potrebo po razvoju dodatne dejavnosti organa v smeri, ki bi tovrstne stiske ljudi lahko tudi ustrezno sistematično naslavljal. Gre za koncept zagotavljanja redne in vsem dostopne osnovne psihološke podpore žrtvam diskriminacije, ki je pogosto predpogoj za zagotavljanje uspešnega izida postopkov ugotavljanja diskriminacije bodisi na individualni bodisi sistemski ravni. Zagovornik je ocenil, da je ‘Uvodni študij skupinske analize’ primerna oblika usposabljanja in izpopolnjevanja, saj z metodo, ki jo predstavlja, omogoča subjektu večplastno usposabljanje za boljše vodenje in delo z ranljivimi skupinami.”

Celotno poročilo računskega sodišča lahko preberete na povezavi TUKAJ

O Lobniku sem sicer poročal, da na “družinskem referendumu” leta 2015 ni škrtaril. Vladne stranke so bile takrat zelo skopuške pri prepričevanju volivcev. SMC, ki je združevala 35 poslancev, je za kampanjo namenila vsega 9.700 evrov. Z 11 tisoč evri je več kot SMC sam investiral Lobnik. Lobnik je s kampanjo prehitel celo vse tri koalicijske stranke skupaj: DeSUS ni porabil niti centa, SD pa 945 evrov. Krepko več kot vse koalicijske stranke je z 21.000 evri investirala opozicijska Združena levica, ki je takrat imela šest poslancev. ZL je na referendumu padlo novelo predlagala.

Vse te stranke in posameznike pa je s 47.000 evri prehitel Aleš Primc, ki je vodil kampanjo proti zakonu. Referendum so vladajoči izgubili na celi črti. Kar 63,51 odstotka glasujočih je zavrnilo spremembo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki bi gejevske in lezbične pare izenačila z drugimi.

A to izenačenje se je pozneje zaradi ustavnega sodišča vendarle zgodilo.

Peter Jančič / Spletnicasopis.eu

 • samotoje

  Če prav razumem, LGBT pacienti vendarle niso čisto prepričani, da so heteroseksualci čudaki in oni edini normalni in rabijo psihopatsko (pardon, psihološko) pomoč in terapijo. To je v redu, le sami naj si plačajo vsiseimamoradi seanse. Kako to gre? Običajni ljudje iz žepa vzamemo denar ali kartico in plačamo.

 • Antonius

  Treba se je zavedati, da načelo enakosti izhaja iz načela različnosti.
  Zato istospolni nikakor ne morejo biti enaki heterospolnim.
  Hetero rojevajo otroke, istospolni pa razmnožujejo AIDS.

  • SIMON ROZIC

   …in smrad! -in učijo krivo vero!

 • Morala

  Zakaj potrebujejo psihiatre, če trdijo, da to ni bolezensko stanje?!

  • Srbe na vrbe

   A samo pedri hodijo k psihiatru?

   • Morala

    Še mnogi drugi bi potrebovali psihiatre….

 • Valter BraniSlav

  Bolje Lubniku kot muslijem
  Me pa zanima ce Lobnik tudi vabi muslije v SLO?

  • učko

   Ritopiki vabijo vse, ki jih imajo radi.

  • SIMON ROZIC

   …tudi, tudi! Doma je že vse obdelal, zdaj gre dalje do Alaha ! Sprememba je kot počitek,
   pravi, čeprav še nikoli ni nič delal!

 • Luka Mesec

  Prizadevali si bomo za enakopravnost vseh družin in partnerskih skupnosti ter enakopravnost vseh ljudi ne glede na spolno usmerjenost ali spolno identiteto. Poenostavili in skrajšali bomo postopke posvajanja otrok in izenačili dejanske možnosti tako samskih oseb kot heteroseksualnih in homoseksualnih parov za socialno starševstvo. Istospolnim parom bomo omogočili sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok.

  • Jože Nardin

   Toliko idiotskega nakladanja pa še ne. Izven vseh normalnih norm.

  • Mojca pokraculja

   Haha, po novem se pedofiliji reče socialno starševstvo!!

   • dob

    EFEKT frau Diesel!
    To so Lidije Šentjurc, Vide Tomšič… AFŽ!
    Frauen Diesel so šefice verige vrtcev in jasli, koncetracijskih taborišč, internatov, šol, sirotnišnic… ki iz Sovraštva in Maščevalnosti naredijo poklic, da lahko bolj zvesto služijo Partiji.

    Morda nazivi teh služb države niso več takšni, kot so bili v času CCCP, vendar imamo služb s to funkcijo zdaj čez glavo, le da se zdaj drugače imenujejo. To so Socialna služba, Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, razne fakultete FDV …

    Služba državi, ki jo nadzira Partija, ustvarja sistem, ki je najbolj brezobziren, najbolj krut, nejbaolj brezupno brezizhoden, vase zaprt… saj ima tudi največ orodij za maščevanje.
    Takšna država je VISOKO ORGANIZIRANO NASILJE!
    Zato je pripravna za vse programe frauen Diesel.

    Pripravna je, dokler same ne izdelajo boljšega, bolj uničujočega in bolj pogubnega sistema za iztrebljanje ljudi in uničenja človeške duše. To je TERF (=Trans-Exclusionary Radical Feminism = trans-isključujoči radikalni feminizem).
    Za zdaj ta še uporablja črko G iz kratice LGBTIQ, kot zaveznika. Toda zelo kmalu bo L postal TERF in tedaj bo v odkritem sporu z ostalimi črkami kratice LGBTIQ.

    Mi bomo pa vse to financirali. Oni bodo samo pisali zakone. Fragmentacija problemov ima samo en cilj: zavračanje Odgovornosti za lastne odločitve in dejanja, potem pa iskanje nadomestnega Krivca (notranjega sovražnika!)
    Samo zadnji del tega stavka zahteva vsaj 100.000 novih delovnih mest za ohranjanje režima na oblasti! A ni to lepo?! Vsi zaposleni! Vsi dobijo plačo, vsi dobijo stanovanje…. kot včasih v SFRJ.

  • janko

   Ena sama napačnost in katastrofa ste levosučni. Ničesar pozitivnega. Če je kdo homo, naj se ozdravi (s pravim načinom življenja), če pa noče, naj živi tiho in NE MOTI IN NE POHABLJA OKOLICE!! DRUŽINA =EDINA ZAKONSKA SKUPNOST IN TO MOŠKI, ŽENSKA IN OTROCI! Vse ostalo je propad, gnusoba!

 • Slovenec

  OBESIT PEDRE!

  • GverilaStyle

   policaji te bodo preganjali ker si rasno nestrpen. hahahaha sej sm jz tud, sam jz nepokažem tega.

  • dob

   Bi nehal s tem!?

 • est

  Cene lubrikanta in ostalih erotičnih pripomočkov so visoke in če želi lesti v rit šefu vlade, ga porabi kar veliko.

 • janko

  Niti enega evra več za zblojenost! NA DELO NAGNATI VSE! Delo je terapija!

  • SIMON ROZIC

   …delo jim pa zelo smrdi smrdi, smrdi !

 • Franc Šink

  Kaj niso pedri srečni? Zakaj potem terapije?

  • GverilaStyle

   boli boli kako boli….pa so rekl da samo taprvič boli.

  • Steiermark

   Morda zato, da ji s terapijami prepričajo, da so srečni!

  • Dragan Krstič

   Ne samo srečni, tudi ponosni. Sicer pa, kdo ne bi bil srečen in ponosen če mu z neba denar pada.

  • KAPIBARA

   Pedri srečni ?
   NE !!
   Čmar pečeeeee

 • Big Dick Tony

  Bolje biti gejevski aktivist kot farški pedofilski gejevski župnik. Uboge otroške ritke !!!

 • učko

  V Zlovenii je denar za vse svinjarije in pederastije, samo za upokojence, zdravstvo in ostale normalne ljudi ne. Jah, levuharji se čedalje bolj delajo norca iz vseh in kradejo davkoplačevalski denar.

 • učko

  Vsak pederski pofukanc je pod to oblastjo več vreden kot kleni Slovenec. SRAMOTA !

 • GverilaStyle

  Zakaj naših skorumpiranih politikov neskrbijo muslimanski teroristi, ki jih uvažajo? Zato, ker se bolj bojijo Slovencev in Slovenk, ki se jim-nam lahko sname ….in kako narod kotrolirat drugače, kot ga sedaj….drobtinice za delo-tlako in krediti z limiti….pol vedo-vemo zakaj rabimo delat in ni ne časa ne volje za kaj drugega. Prišel bo dan….ko se bo njihova računica podrla kot hiška iz kart…..pol je pa v begu rešitev.

 • antimur

  Sram me je, da dopuščamo tej kučanistični bandi, da meče naš denar v smrdljivo pedersko greznico, prav vzgajajo to ogabnost. Kje imamo mi normalno spolno usmerjeni kakšno organizacijo, plačano iz proračuna. Noro, pokvarjeno, sicer pa od barabe Šarca in njegove vlade povsem pričakovano. Temu moramo narediti konec, na kakršenkoli način.

  • Dario Lupič

   saj pa imaš SDS / NSI organizacijo, plačano iz proračuna… ta črni, ki so blizu tem strankam so mnogi tudi ljubitelji otroških teles… na koncu se vse zlije v eno družbeno skupino z veliko variantami.

   • SIMON ROZIC

    ČISTOKRVNI IDIOT!

   • KAPIBARA

    Pririmek ti je beseda ki pove vse..

 • Olga101

  Zato pa ni denarja za otroke in družine, ni denarja za dostojne penzije… Dol z murglsko zloženko!

 • wert

  MORA CRKNIT DRŽAVA, kjer Luka in Miha/L komandirata, Marjan pa samo uboga.

 • Artur

  Uh koliko zajedalske izrojene navlake je nakotilo v tej naši Sloveniji. Imunski sistem odpovedal na celi črti.

 • IZBIRA

  Problem je po moje v (ne)razumevanju kaj je dodana vrednost. Zaradi Kardelja imajo mladi in stari, ki so bili prej mladi edini cilj, kako se udobno prešvercati skozi življenje na javnih sredstvih, ker denar itak raste na drevju.

  • macon

   Ja, levi sistem pa izvaja in spodbuja tako prazno vero.

 • Skrajno Desni

  Šarc dobro plača das ga v rit natepava.

 • montyamp

  No , to pa so geji , pedri bi dobili veliko manj .
  A dobijo tisti otroci ki morajo zaradi gnilega zdravstva v tujino , tudi meljone ??????
  Za ta denar se potem pikajo z noži , mi pa plačujemo sodišča in zapore .

 • montyamp

  SKRIJMO PSE IN OTROKE .

 • Miha Skumarc

  “Lobnikovemu uradu zadnja leta proračun, ki mu ga odrejajo koalicijski poslanci, hitro raste. Koalicija Marjana Šarca mu ga je lani z rebalansom celo več kot podvojila.”

  Očitno je v SI vse več toplih bratcev in lezbač, da za svoje orgije porabijo 1,1 mio €.
  Heterosexualci pa si vse financiramo sami…

 • šrauf

  Z Lobnikom se je zopet ustvarila ena čreda odvisnikov od javnega denarja in posledično fanatičnih volilcev. Te ovce sčasoma postanejo eksistenčno odvisne od politične struje,ki jim zagotavlja pogoje lagodnega preživetja.Zato so socialisti mahnjeni na iskanje in ustvarjanje raznih “ranljivih “skupin, ki jih potem z distribucijo javnega denarja “privežejo” nase. Pri tem se raje držijo načela,da jim je bolje dajati sardele kot pa jih naučiti loviti tune. Komunistična religija se je od ostalih religij naučila ,da je ekonomsko in drugače svoboden človek slab vernik.

  • Valter BraniSlav

   To je najboljsi komentar Nove vseh casov.

  • samotoje

   Urad je bil ustanovljen zato, ker je Lobnik rabil službo.

  • učko

   Jah, sej jim dajejo davkoplačevalski denar, ne svojega, čeprav so si levuharji v bistvu že zdavnaj prilastili davkoplačevalsko kaso, spričo totalno nesposobne in kolaborantske “opozicije”. Po načelu “deli in vladaj” rdečkarji še vedno delijo ljudi na “naše” in njihove in tako so slednji privilegirani, drugi pa vse to plačujejo tudi s svojo “neimaštino”. Samoimenovana “avantgarda”, ki vlada in lagodno živi in “drugorazredni”, ki vse to pohlevno plačujejo. Retorično vprašanje: “Zakaj se to še vedno dogaja”. No, ogovor pa je podan napisan par vrstic zgoraj: zaradi nesposobne opozicije.

 • Ryuk

  Zgleda, da v tej državi plačujemo preveč davkov.

  • macon

   Ja, zato lahko levičarji plačujejo udobne sinekure svojim prijateljčkom. Tisočem njih.

 • šmentanamuha

  Za Slovensko skupnost v zamejstvu 100.000 eur, za pedre, lezbe in ostale lgbtq gnusobe pa 1.100.000 eur našega denarja. Torej, cel milijon eur več. To pove vse o tem, kaj je v resnici prava agenda.

 • šmentanamuha

  Padlim dušam sekcije lgbtq+ ne bo pomagal noben zakon in zagovornik. Božja beseda je zapisana v Njegovem zakonu (Levitikus) in noben človeški zakon tega ne more spremeniti.

  • Valter BraniSlav

   Problem je v tem da boga ni.
   Boga si je izmislil clovek.
   No takih ljudi ki verjamejo v pravljice je medalje manj.

   • šmentanamuha

    Če Boga ne bi bilo, ti zdajle ne bi pisal na tem portalu, ker tudi tebe ne bi bilo. Lep pozdrav.

    • Valter BraniSlav

     Bi bil.
     Vsa ziva bitja bi bila, ceprav vecina zivih biti ne veruje.

    • Valter BraniSlav

     Boga si je izmislil clovek zaradi strahu pred smrtjo.
     Bolj ko so ljudje primitivni in neuki, bolj v nekaj verjamejo.
     Danes so najmanj verni Zidje in najbolj Musliji.
     Med Nobelovimi nagrajenci je preko 100 zidov in samo 7 muslijev. Muslijev je preko 1 miliarde, Zidov pa le 16 milionov.
     Kapish???

 • xtc

  Tegale na psihiatriji hospitalizrat.

 • montyamp

  LGBTQ orgije in pikanje z noži , za davkoplačevalski denar .
  Če se gre mularija žgat , se gre vsaj za svoj dnar , pa še potomce dobimo .

 • montyamp

  Pa kdo je zdaj rasist in diskriminatorno usmerjen ?????????????
  Se pravi , da se naj zlažem da sem usmerjen in bom dobil denar od države .
  Prekleti komunistični mladiči , totalno se je golazni ftrgalo .

 • KAPIBARA

  Zdej pa ne vem:

  Al si zarader zaradi neke napaka narave.. !!??

  Al pa zaradi denarja, ki ti ga daje država- davkoplačevalci..!!

 • Valter BraniSlav

  A sta Miha Lobnik in Franci Danko ze poslala kak gejevski pornic?

  • slosin

   a bi se pridružil….vazelin prinesi s sabo..

   • Valter BraniSlav

    Jaz ne.
    Sta mi pa izrazila zeljo da bi lepotico slosin z najvecjim uzitkom nabrisala v rit in usta.
    SI PRIPRAVLJENA?

  • cosmosjasnovidec

   Že dolgo se sprašujem od kje tebi podatek oziroma kje si ti zasledil,da je Donko gej oziroma buzič??
   Vprašam,ker sem o njem poiskal veliko pa nisem nikjer našel takega podatka.
   ——————————————————————————————–
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec
   —————————————————————————————-

   • Valter BraniSlav

    Samo o homoseksu govori.
    Govori o istospolnih, ne o lepih zenskah

    • cosmosjasnovidec

     Ja to je res vendar je to njegovo delo oziroma namen pljuvanja po LGBT sektaših kolikor sem se jaz seznanil in kolikor je meni poznano ima žensko z katero je bil na dopustu sem videl spotoma nekje na netu ne morem pa seveda dati roke v ogenj kaj kdo je v resnici sem pa prepričan,da Donko ni buzič.
     ——————————————————————————————–
     Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
     DR.Cosmosjasnovidec
     —————————————————————————————-

     • Valter BraniSlav

      Briga mene ce je ali ni.
      NE VEM PA ZAKAJ NAS TOLIKO MUCI S STVARJO KI VECINO LJUDI NE ZANIMA…
      LACNI O KRUHU GOVORI.

 • Valter BraniSlav

  Z Lobnikom se je zopet ustvarila ena čreda odvisnikov od javnega denarja in posledično fanatičnih volilcev. Te ovce sčasoma postanejo eksistenčno odvisne od politične struje,ki jim zagotavlja pogoje lagodnega preživetja.Zato so socialisti mahnjeni na iskanje in ustvarjanje raznih “ranljivih “skupin, ki jih potem z distribucijo javnega denarja “privežejo” nase. Pri tem se raje držijo načela,da jim je bolje dajati sardele kot pa jih naučiti loviti tune. Komunistična religija se je od ostalih religij naučila ,da je ekonomsko in drugače svoboden človek slab vernik…
  TO JE NAPISAL SRAUF IN ZADEL SRCIKO PROBLEMA IMENOVANEGA LEVICARSTVO.
  BRAVO SRAUF, POLNA SO NEBESA TVOJE SLAVE KI PREDSEDNIKUJES NA VEKE VEKOMAJ AMEN

  TOLE JE PA MOJ UMOTVOR, KAKE 4 LETA STAR:

  Levica ni sposobna produkcije. Ni sposobna ustanavljanja podjetij, kreiranja izumov ipd.

  Poslanstvo levice je da si pridobi oblast v “borbi” za izkoriscanega cloveka.

  Tako je v vzhodni Evropi prisel na obast Komunizem, ki bi brez Nacistov ostal za mejami Sovjetske Zveze.

  Danes Nacistov ki ogrozajo Slovanov ni vec, zato rabi Levica novo foro.

  Nasla je nove “ponizane in razzaljene” da se bo borila v njihovem imenu (za lastno oblast seveda). Ti “novi proletarci” so muslimani ki jih hoce levica privleci cim vec.

  Ob vsem tem pa levicarji pozabljajo da bodo prav oni tisti ki jim bodo muslimani, ko jih do kraja izkoristijo za potrebe invazije, prvim pognali metek v glavo.

  Muslimani ne prenasajo levicarjev in to zato ker so levi ateisti in ker se zavzemajo za enakopravnost spolov in spolnih orientacij. Kolikor vem levicarji ne sedijo v nobenem parlamentu musimanskih drzav.

  Tako dalec pa levim ne kapne. Lasten narod posiljujejo s toleranco do ljudi ki tolerance ne poznajo. Igrajo se z ognjem ki bo prve pogoltnil prav njih.

  Po njihovo, kdor aktivno ne podpiral islamizacijo Evrope in Slovenije je rasist in fasist.

  Ti levicarski skrajnezi bi takoj obrnili lajno ce bi za migrante morali dati kaj is svojega lastnega zepa.

  Tako pa delegirajo davkoplacevalce kaj morajo narediti. Pridejo na zbor, obsojajo druge “manj humane” Slovence in ob tem dozive katarzo.

  Kaksno Evropo bodo pustili nasim zanamcem jih ne zanima.

  PA SE TO, nisem veren. IZHAJAM IZ DRUZINE KARDELJ MACEK… Moja strica nikoli in nikdar ne bi vabila muslijev v SFRJ…

  KDO SEM?
  Velikokrat ste me sprasevali kdo sem. Takole je to. Sem eden on najbolj bogatih predstavnikov nasega klana. Strica mi nista dala dosti, SFRJ pa mi je dala ogromno: prosti dostop do izobrazbe.

  Nas klan je zelo stevilcen. Danes je zivih kakih 40 potomcev druzine Kardelj in 120 potomcev druzine Macek. Spodaj je rodovnik v grobem:
  DRUZINA KARDELJ:
  Bojan – 1922 – 1978 brat Eda
  Francka -1913 – 1988 prva zena Edvarda, rojena Mozan, iz Radovljice
  Borut – 1941 – 1971 sin Eda
  Janez – 1914 – 1942 brat Eda Kardelja, padel v NOB, tudi kot Ivan Janez Kardelj
  Pepca – 1914 – 1990 zena Eda, rojena Macek
  Edvard – 1878 – 1955 oce Eda, moz Ivane
  Ivana – 1881- 1944 mama Eda
  Pepca – 1904 – 1985 sestra Eda
  DRUZINA MACEK:
  Rod macek izvira iz Spodnje Zadobrove kjer so nekoc ziveli trije bratje Macek:

  MALNARCKOVI: Jozef Macek, Spodnja Zadobrova 5, tesar (1 marec 1872 – 1951), zena papirniska delavka Marija Ocvirk (19 sept 1874 – 30 decemberr 1941), porocena 22 april 1907, rodilo se je 5 otrok med njimi IVAN MACEK MATIJA.

  MATJACEVI Franc Macek, Spodnja Zadobrova 34, kocar in cevljar (7 december 1874 – 1957), zena gospodinja Marija Marn (2 marec 1876 – 12 februar 1935), porocena 16 oktober 1989, rodilo se je 8 otrok med njimi PEPCA porocena Kardelj.

  Starsi Marije Lovrenc Marni iz Spodnje Zadobrove 14 (1839-1913) in Karolina Corletti iz Trsta (1841-1915)

  PR KRLIN : Anton Macek, Spodnja Zadobrova 14, tesarski mojster in posestnik (9 februar 1878 – 9 marec 1956), zena sivilja Marn Franciska (10 julij 1879 – 10 september 1869, porocena 12 januarja 1902, rodilo se je 10 otrok

  Starsi Franciske Marn Lovrenc iz Spodnje Zadobrove in Karolina Corletti iz Trsta (BRATA Franc Macek in Anton Macek sta porocila sestri)

  IVAN MACEK MATIJA (1908 – 10 julij 1993 bolnica Petra Drzaja) je porocil z Alenko, partizansko Cveto (1924-2014), imela sta tri sinove Matjaza (1944), Jadrana (kemika) in Dobraca (1948-2004)
  Med 1947-1982 zivel v vili denacionaliziranega lekarnarja Leona Bahovca. Vilo so porusili da so zgradili Cankarjev dom. Leta 1982 so zanj dokoncali novo vilo na Snezniski ulici v kateri je danes Italijansko veleposlanistvo.

  • šmentanamuha

   Aleluja.

  • Miha Skumarc

   Ti cepec pa se nehaj hvaliti, da si v žlahti z zločinci,.

   • Valter BraniSlav

    Zakaj ???

    • Miha Skumarc

     Ker so pač zločinci…
     Če ti je stric Maček, Krištof ni tvoj stric

     • Valter BraniSlav

      En je stric po krvi, drugi je prizenjen.
      Zakaj bi se ju moral sramovati?
      NAJ SE TUDI SRAMUJEM TEGA DA IMAM RAD DRZAVO KI SLONI NA GENOCIDU IN SUZENJSTVU? BI SE MORAL ZATO IZSELITI IZ ZDA?

   • cosmosjasnovidec

    Miha tokrat se pa sicer jaz osebno nekako ne strinjam z tem tvojim komentarjem,ker si očitno malo prehitro podal zaključek.
    No ja je že res,da Valter Branislav skoraj vedno provocira z tem njegovim “titom” ter ostalimi tokrat pa osebno ne vidim,da se je imel namen z njimi hvaliti ampak je pač napisal resnico,če taka je.
    Če je vse to res kar je napisal o njegovih prednikih on dejansko ni imel nikakršnega vpliva na njih kolikor pa jaz razumem že po prejšnjih njegovih komentarjih ni ne na levi ne na desni strani ampak je nekje v sredini med obema torej nevtralno kar je pa tudi prosta odločitev vsakega posameznika.
    Kar se pa tiče provociranja z komunajzerji je za desno stran seveda sporno ter vzpodbuja pri njih jezo in to je tudi njegov namen doseči saj mislim,da predvsem zato,da se potem sam pri sebi smeji,ko se folk jezi.
    Velikokrat pa ima pri nekaterih izjavah celo več kot prav kar tudi vsi vemo ampak seveda nočemo priznati.
    ——————————————————————————————–
    Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
    DR.Cosmosjasnovidec
    —————————————————————————————-

  • cosmosjasnovidec

   Če si usmerjen v pravo stran ni pomembno kdo so bili tvoji predniki saj konec koncev na to ti nisi imel nikakršnega vpliva.
   Drugačna zadeva je pa za priliznjence komunajzarjev kateri so ali pa niso imeli nikakršnih pomembnejših komunističnih prednikov ampak so zasvojeni z propagando kakršna se je za časa komunizma širila.
   Ti stvori so ustanovili nekakšno svojo lažno komunajzersko sekto katero izkoriščajo za lopovske kraje,celo pokojnine predvsem pa širijo sovraštvo med državljani tako kot si napisal se hočejo prisilno držati na oblasti.
   Dejansko je to še bolj izprijena ter škodljiva mafija kot pa je Sicilijanska oziroma je bila,ker je tudi ta že delno iztrebljena kot bo kmalu ta komunajzerska.
   Vsemu temu pa najbolj botruje balkanska priseljenost,ker je ravno med njimi največ bivših čefutarskih komunajzarjev kateri so med in po vojni z užitkom pobijali Slovence seveda,da bi Slovenijo naselili z srbskimi četniki ter ostalo balkansko nesnago.
   Čeprav je že veliko od te golazni pocrkalo pa po njihovih stopinjah nadaljujejo njihovi čefutarski pankrti katere je ta svojad od malega tako učila enako kot musliči že v otroštvu učijo pankrte kako se mora pobijati belo raso predvsem katoliško.
   Sicer pa moram potrditi,da je ta tvoj komentar napisan točno.
   ——————————————————————————————–
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec
   —————————————————————————————-

   • Valter BraniSlav

    Aleluja
    Vendar moja stricka Kardelj in Macek nista bila tok prfuknjena kot danasnji levaki.
    Muslijev ne bi nikoli vabila. Vedela sta da verni musliji v sekularno druzbo ne spadajo.

    • cosmosjasnovidec

     To drži,ker čeprav je bil komunistični režim pod “titom” se to ne bi moglo zgoditi niti v sanjah niti se ne bi našel en sam Slovenec kateri bi se z tem strinjal.
     Pa tudi,če se bi se ne bi dolgo saj bi šel k hudiču in tudi prav bi bilo tako.
     Na žalost pa pač naiven folk nikakor ne more dojeti,da mu levuharji natikajo zanko okrog vratu z temi musliči in jih še celo podpira.
     Ko bo v Sloveniji oziroma celotni Europi počilo,ker drugače več ni izhoda pa bo ta levuharska golazen katera tihotapi ter uvaža muslimansko drhal v njo v trenutku izginila v države ZDA ter podobne kjer bodo v miru uživali do konca življenja z vsem nakradenim kar pokradejo ter si tudi že v naprej nalagajo na tuje banke.
     ——————————————————————————————–
     Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
     DR.Cosmosjasnovidec
     —————————————————————————————-

 • tramal

  Pedre in lezbače poloviti in jih prisilno zdraviti ,dokler ne bodo normalni.

  • Miha Skumarc

   V času vladavine – uradne – KPS so jih zdravili z elektrošoki.

 • cosmosjasnovidec

  Nikoli mi ne bo jasno kako teh pederskih ter lezbaških nesnag sploh ni nikakršna sramota pojaviti se v javnosti ampak so nesnage še celo ponosne na to kar so.
  ——————————————————————————————–
  Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
  DR.Cosmosjasnovidec
  —————————————————————————————-

 • MEFISTO MODRI

  Za koga pa naj dajemo denar, če ne za buzerante?

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!