fbpx

Nevladne organizacije, ki pomagajo migrantom in se financirajo neposredno iz proračunskih sredstev davkoplačevalcev, naj se ukinejo!

Foto: družbena omrežja

Na vedno večje število ilegalnih prehodov schengenske meje, ki pretresajo Slovenijo, se je odzval poslanec SDS, Žan Mahnič. Ta opozarja na popolno nedopustnost dejstva, da nevladne organizacije ilegalnim migrantom dajejo navodila, kako zlorabiti sistem mednarodne zaščite, in za to prejemajo še proračunska sredstva davkoplačevalcev. Gre torej za popoln nesmisel, saj se sredstva davkoplačevalcev v tem primeru neposredno porabijo za načrtno ogrožanje varnosti Republike Slovenije.

Ilegalne migracije tudi v Sloveniji postajajo vedno bolj pereč problem. Zaradi vedno številnejših ilegalnih migrantov, ki jih pri nezakonitem prehodu schengenske meje zasačijo slovenski policisti, ter njihovih kriminalnih dejanj namreč slovenski varnostni sistem vedno bolj poka po šivih. Pri migrantski krizi, s katero se soočamo, pomembno vlogo igrajo tudi nevladne organizacije. Na to opozarja poslanec SDS Žan Mahnič, ki je na Vlado Republike Slovenije pod vodstvom Marjana Šarca naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi z ukinitvijo financiranja nevladnih organizacij, ki pomagajo ilegalnim migrantom pri ilegalnem prečkanju državne meje Republike Slovenije.

Vloga Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij 
V poslanski pobudi se Mahnič med drugim navezuje na članek z naslovomSo nevladne organizacije člen kriminalne združbe, ki Evropo naseljuje z migranti? Dokumenti to potrjujejo!”, ki je bil na našem spletnem portalu objavljen 13. maja 2019. V omenjenem članku je bila namreč slovenska javnost seznanjena z uradnim zaznamkom policije, v katerem je zapisano, da je v eni izmed policijskih obravnav ilegalni migrant povedal, da je v Veliki Kladuši stopil v stik s predstavniki Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) – z osebo, ki se je predstavila kot Andrej, poleg pa je bila še neznana ženska, ki se mu je predstavila kot odvetnica PIC ter mu posredovala vsa nadaljnja navodila, kako naj ravna ob vstopu v Slovenijo. Ob tem se Mahnič nanaša na še en uradni zaznamek, iz katerega je razvidno, da so v primeru, ko so policisti zavrnili vloge za mednarodno zaščito, iz PIC posredovali, naj policija “nemudoma sprejme te prošnje, ker bodo zoper njih uvedli postopke“. Policijski inšpektor je o tem obvestil vodstvo policije in v zaznamku zapisal, da takšno ravnanje PIC ni v skladu z zakonodajo. Ob tem je resorno ministrstvo, ki ga vodi Boštjan Poklukar, prosil za ukrepanje.

Ilegalne migracije se financirajo iz proračunskih sredstev slovenskih davkoplačevalcev
Po mnenju Mahniča je nedopustno, da slovenske nevladne organizacije ilegalnim migrantom dajejo navodila, kako zlorabiti sistem mednarodne zaščite, in za to prejemajo še proračunska sredstva davkoplačevalcev. Dejstvo, ki iz tega izhaja, namreč je, da se sredstva davkoplačevalcev neposredno porabljajo za načrtno ogrožanje varnosti Republike Slovenije, kar pa je popolnoma nesprejemljivo. Ob tem se Mahnič nanaša na kazenski zakonik, ki jasno opredeljuje kaznivo dejanje prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države v 308. členu, natančneje v njegovem petem odstavku, kjer je zapisano: “Kdor pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira nezakonito preseljevanje ali organizira preseljevanje s preslepitvijo pristojnih organov glede pravega namena vstopa na ozemlje Slovenije, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.”

Žan Mahnič

Vlada naj preuči vlogo nevladnih organizacij pri ilegalnih prehodih meje
Poslansko pobudo Mahnič zaključuje z naslednjimi besedami: “Glede na navedeno dajem Vladi Republike Slovenije pobudo, da prouči navedbe policije in navedena ravnanja nevladnih organizacij, ki pomagajo ilegalnim migrantom pri nezakonitem prečkanju državne meje Republike Slovenije, in dejansko vlogo nevladnih organizacij, ki se s tem ukvarjajo. Prav tako naj se prouči stroške, ki nastanejo pri tem, in možnosti sprememb zakona, ki ureja delovanje nevladnih organizacij v smeri, da se jim ukine financiranje iz državnega proračuna Republike Slovenije.”

M. D.