fbpx

Nova generacija za izboljšanje duševnega stanja mladih v Sloveniji

Foto: iStock

Predsednik Nove Generacije SLS Daniel Valentine in podpredsednik Glavnega odbora NG SLS Alexander Crowther sta po objavi skrb vzbujajočih podatkov, da se skoraj vsak osmi slovenski mladostnik sooča z duševnimi motnjami, predstavila pogled podmladka SLS na duševno stanje mladih v Sloveniji in predstavila predloge za izboljšanje stanja.

Predstavnika Nove generacije sta izpostavila problematiko premalo usposobljenih specialistov pedopsihiatrije. V Sloveniji se na tem področju trenutno usposablja 26 mladih zdravnikov, ki pa nimajo zagotovljenega delovnega mesta. Prav tako je Valentine izpostavil dejstvo, da bi pri zaposlitvi morali imeti prednost diplomanti mariborske ali ljubljanske medicinske fakultete.

Predsednik Nove generacije Daniel Valentine (levo) in podpredsednik Alexander Crowther (desno).

Prav tako je po mnenju podmladka SLS problematično zaposlovanje diplomantov biopsihologije na koprskemu FAMNIT-u. Biopsihologija je namreč edini program v Sloveniji, ki poučuje nevroznanost, ki je ena izmed najbolj napredujočih znanstvenih strok. Predlog Nove generacije SLS je, da se diplomantom biopsihologije samodejno podeli pravica za pristop k specializaciji iz klinične psihologije ali psihoterapije, kar trenutno zakonsko urejajo.

Valentine je hkrati izpostavil željo po čim prejšnji uveljavitvi nacionalne poklicne kvalifikacije “mladinski delavec”. Mladinski delavci so kot del psihosocialne ekipe pomemben člen v terapevtskem procesu, v katerega je mladostnik vključen. Crowther pa je predlagal še dodatno usposabljanje pedagogov po finskemu modelu “Alert”, kjer učitelji v sodelovanju s socialnimi delavci in šolskimi zdravniki kar najhitreje prepoznajo spremembe pri mladostniku.

M. P.