fbpx

NSi: Potrebujemo strožje pogoje za odvzem statusa begunca

(Foto: JF)

Nova Slovenija je na vladni predlog Zakona o mednarodni zaščiti vložila predlog dopolnil. Če bi bili njihovi predlogi sprejeti, bi se zaostrilil pogoji za pridobitev azila. V NSi želijo zožati krog oseb, ki jim zakon priznava položaj družinskega člana prosilca za azil, predlagajo pa tudi omejitev kvote prosilcev za azil. Pri NSi bi jih vzeli največ 5000.

V NSi so zapisali, da se je vlada očitno odločila, da ubere drugačno pot kot večina članic EU, ki zaostrujejo azilno zakonodajo. Dodajajo, da nov vladni zakon o mednarodni zaščiti širi nabor pravic in rahlja kriterije za pridobitev statusa begunca ali mednarodne zaščite.

“Našo azilno zakonodajo želimo uskladiti s primerljivimi ukrepi evropskih držav”
V NSi vladnim ukrepom nasprotujejo. Z njihovim predlogom dopolnil želijo slovensko azilno zakonodajo uskladiti s primerljivimi ureditvami v večini držav članic EU. Prepričani so, da gospodarska moč naše države in njeno javnofinančno stanje ne omogočata priznavanja statusa družinskega člana širšemu krogu oseb, kot so bratje, sestre, starši ali drugi sorodniki prosilca.

Ohranili pa bi priznavanje položaja družinskega člana zakoncu, izvenzakonskemu partnerju, mladoletnim neporočenim otrokom, posvojencem in enemu od roditeljev ali drugi odrasli osebi, ki je odgovorna za mladoletnega neporočenega prosilca

Slovenija lahko sprejme največ 5000 prosilcev za azil
V NSi predlagajo, da se v zakon vnese člen, s katerim bi uzakonili kvoto oseb za priznanje mednarodne zaščite na največ 5000. Treba je namreč upoštevati nastanitvene zmožnosti in finančna sredstva naše države, menijo v NSi. Predlagajo tudi 5-dnevni rok, v katerem mora prosilec zaprositi za azil, sicer oseba to pravico izgubi.

K večji varnosti slovenskih državljanov pa bi po njihovem pripomogli tudi strožji pogoji za odvzem statusa begunca. Predlagajo, da se ta status odvzame osebam, ki so bile pravnomočno kaznovane ali spoznane za krive prekrškov z elementi nasilja.

A. R., STA