Bonitetna agencija Fitch Ratings Sloveniji potrdila bonitetno oceno A in napovedala stabilne obete

Slovenska zastava. (Foto: iStock)

Bonitetna agencija Fitch Ratings je Republiki Sloveniji potrdila bonitetno oceno A s stabilnimi obeti. Agencija je ena od treh nacionalno priznanih statističnih bonitetnih organizacij, ki jih je leta 1975 imenovala ameriška komisija za vrednostne papirje in borze.

Bonitetna agencija Fitch Ratings je v svojem poročilu oceno A s stabilnimi obeti utemeljila na osnovi več dejavnikov, ki jih je v svojem poročilu tudi utemeljila.

Visoka bonitetna ocena utemeljena na osnovi več dejavnikov
Visoka bonitetna ocena Slovenije je podprta z visokimi kazalniki upravljanja in človekovega razvoja, izboljšanjem zunanjih financ in verodostojnim političnim okvirjem, ki je zasidran s članstvom v EU in evrskem območju. Kljub temu, da so omenili tudi visok javni dolg, je ta uravnovešen z vsemi navedenimi prednostmi. V utemeljitvi so omenili tudi počasni napredek pri izvajanju strukturnih reform za reševanje srednjeročnih fiskalnih izzivov in izzivov rasti, povezanih s staranjem prebivalstva, s čimer se Slovenija sooča že lep čas.

Agencija sicer napoveduje upočasnitev rasti BDP v prihodnjih dveh letih, vendar predvideva, da bo letošnja rast višja od evrskega območja, in sicer za 3 odstotke, kot posledica močnega prenosa iz leta 2021. Na zasebno potrošnjo naj bi vplivala višja inflacija in le skromno zvišanje plač, medtem ko bodo nenehne motnje dobavne verige in šibkejše zunanje povpraševanje vplivali tudi na izvoz in zasebne naložbe (slednje so leta 2021 močno okrevale). Javne naložbe, vezane na programe EU, bodo zagotovile določeno podporo v predvidenem obdobju, čeprav se bodo omejitve zmogljivosti verjetno povečale in zvišale stroške dela in vložkov.

https://twitter.com/mfinance_gov_si/status/1527907552515719169?s=20&t=PUK8bYXwXmWjO049L1epbQ

Sloveniji močno koristi članstvo v EU
V poročilu so prav tako zapisali, da so inflacijski pritiski olajšani z vrsto ukrepov, ki jih je v te namene uvedla vlada, inflacija pa naj bi se umirila do leta 2023. Kot prednosti agencija navaja članstvi v Evropski uniji in evroobmočju, ki podpirata ekonomsko in finančno stabilnost ter institucionalno moč države, ter visoko raven domačih prihrankov in zunanjo konkurenčnost, ki ugodno vplivata na presežek tekočega računa plačilne bilance. Izpostavljeni prednosti sta krepka gospodarska rast in močna fiskalna podpora v času pandemije, ki je ohranjala nizko stopnjo brezposelnosti. Prav tako omenjajo precejšnjo likvidnostno rezervo, ki bistveno izboljšata stanje neto dolga in finančno fleksibilnost, ter nizek delež dolga v tuji valuti, ki je hkrati tudi zavarovan pred tveganjem tečajnih razlik.

Čeprav agencija kot šibkost omeni relativno visok javni dolg Slovenije, istočasno omeni, da je dolg krepko pod povprečjem evroobmočja in da Slovenija z njim preudarno upravlja. Na dolgi rok Slovenijo šibi pritisk stroškov, povezanih s staranjem prebivalstva. V povezavi z vojno v Ukrajini agencija ugotavlja, da je Slovenija najranljivejša na področju oskrbe z energijo.

Ana Hribar