fbpx

Odkrili številne nepravilnosti na Šahovski zvezi Slovenije

Foto: STA, Pixabay

Evropski poslanec Milan Brglez iz vrst stranke SD je v težavah. Inšpektorat za šolstvo in šport je namreč v izrednem inšpekcijskem nadzoru na Šahovski zvezi Slovenije, ki ji predseduje prav Brglez, ugotovil številne nepravilnosti pri porabi javnih sredstev.

Inšpektorat za šolstvo in šport je opravil izreden inšpekcijski nadzor na Šahovski zvezi Slovenije (ŠZS), ki jo od marca 2019 vodi Milan Brglez, evropski poslanec iz vrst SD in nekdanji predsednik državnega zbora, ter ugotovil vrsto nepravilnosti pri porabi javnih sredstev, ki bi morala biti porabljena namensko.

Nepravilnosti so po navedbah naših virov povezane z Brglezovo izvolitvijo na mesto predsednika ŠZS. Inšpektorat je z nepravilnostmi seznanil tudi Policijsko upravo Ljubljana. Komisija za preprečevanje korupcije se je namreč izrekla za nepristojno. Zapisali so, da pri ugotovljenih nepravilnostih ne gre za kršenje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ampak za domnevno kaznivo dejanje.
Iz končnega zapisnika o inšpekcijskem nadzoru zoper ŠZS je med drugim razvidno, da je ŠZS poleg stroškov, ki jih je uveljavljala pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in dajala v končni obračun Fundaciji za šport (FŠO), izdajala tudi račune na šahovske klube in starše otrok. To pomeni, da so bili določeni stroški dvakrat vrnjeni, kar pomeni dvojno financiranje.

Brglezova izvolitev ali ŠZS v pristojnosti SD
Po odstopu nekdanjega predsednika dr. Tomaža Subotiča je ŠZS kot prvi podpredsednik vodil Mirko Bandelj, nekdanji vidni funkcionar LDS. V upravni odbor ŠZS je bil 4. septembra 2018 neposredno kooptiran kot nadomestni član upravnega odbora. ŠZS je vodil do vključno 30. marca 2019, ko je zvezo prevzel Brglez. Brglez je s svojo ekipo na volilnem občnem zboru 30. marca 2019 delegate klubov vztrajno prepričeval in hkrati svojo izvolitev pogojeval s sponzorstvom državnega podjetja Slovenske železnice (SŽ). Brglezova izvolitev je bila po navedbah naših virov pogoj za podpis sponzorske pogodbe v višini 200 tisoč evrov (štiri leta po 50 tisoč EUR) med ŠZS in SŽ, od katere naj bi imela domnevne koristi tudi šahovska mladina, kar pa se v nadaljevanju ni zgodilo.

Veselovo umivanje rok
Starši mladih šahistov, ki so bili seznanjeni z vsem, kar se je dogajalo, so želeli stvari razčistiti. Obrnili so se tudi na Računsko sodišče RS, ki ga vodi Tomaž Vesel. Na računskem sodišču so sprva navedli, da bodo revizijo ŠZS opravili, nato pa so si premislili. Razlogi so bili sramotni, menda naj bi šlo za manjše vrednosti. Obstaja pa sum, da je šlo za neposreden Veselov poseg, ki si želi vstopiti v politiko. Predvsem pa, kompromitiran kot je, nujno potrebuje pomoč politike in v tem delu tudi opozicijske SD. Spomnimo. Tomaž Vesel ima velike težave zaradi okoli 250 tisoč evrov letno, ki jih prejema od Fife, v štirih letih je to milijon evrov, za opravljanje »popoldanskega« dela pa v Sloveniji ni pridobil ustreznih dovoljenj.

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel. (Foto: Posnetek zaslona)

Inšpektorat prišel stvarem do dna
Starši mladih šahistov se niso pustili odgnati. Na koncu so prišli do Inšpektorata RS za šolstvo in šport, ta pa je v ŠZS opravil izredni inšpekcijski nadzor. Z ugotovitvami je poleg Policijske uprave Ljubljana, Komisije za preprečevanje korupcije, resornega ministrstva in FŠO seznanil tudi Finančno upravo RS. Policija je že potrdila, da poteka predkazenski postopek zaradi suma, da je bilo storjeno uradno pregonljivo dejanje. Glede na stopnjo postopka na policiji več ne razkrivajo.

Brglezovo ustrahovanje
O dogajanju v ŠZS v povezavi z mladimi šahisti smo v Demokraciji že poročali. Ker v ŠZS staršev mladih šahistov niso mogli utišati drugače, so zoper enega od njih vložili tožbo. ŠZS pod Brglezovim vodstvom od enega od staršev enega od mladih šahistov zahteva plačilo 5000 evrov odškodnine. Prepoveduje mu tudi kakršnokoli razširjanje »neresničnih trditev o ŠZS«, predvsem o nezakoniti porabi sponzorskih in drugih finančnih sredstev ŠZS, o nezakonitih volitvah predsednika Brgleza in o obvladovanju Brgleza s strani politične stranke SD. Skratka, Brglez prek ŠZS na tak način ustrahuje starše mladih šahistov.

Eden od staršev tožbo razume, kot bi ga tožila politična stranka SD
Predstavnik staršev je dejal, da je tožba ŠZS pripravljena na popolnem medijskem zavajanju in lažeh, kar je po njegovem mnenju dokončno potrdil tudi Inšpektorat RS za šolstvo in šport. Tožbo razume, kot da ga toži stranka SD, v njenem imenu njihov član Brglez, za potrebe ŠZS.

Ugotovitve v izrednem inšpekcijskem nadzoru v Šahovske zveze Slovenije
Po naših informacijah je ugotovljeno:
– da ŠZS zakonito zastopata predsednik dr. Milan Brglez in generalna sekretarka Nina Rob;
– da je ŠZS v svojem pravilniku o uvrščanju na evropska in svetovna prvenstva v starostnih razredih od 8. do 20. leta starosti določila, da so za svojega nepolnoletnega udeleženca dolžni zagotoviti ustrezno spremstvo starši sami oziroma matični klub. Iz tega naslova ŠZS ali njen uradni predstavnik in/ali uradni strokovni sekundant ne prevzemajo nobene odgovornosti na poti ali na tekmovanju za katerokoli kategorijo udeležencev.
Glede na opisano interno pravilo je bilo nesporno ugotovljeno, da se vseh mednarodnih mladinskih tekmovanj in turnirjev poleg igralcev vedno udeležijo tudi njihovi starši, ki morajo glede na določila organizatorjev zato bivati v uradnem hotelu skupaj z otroki. Iz tega naslova si organizatorji pridržujejo pravico, da za vsakega udeleženca (igralcem in spremljevalcem) zaračunajo prijavnino;
– da so organizatorji ŠZS pravilno izstavljali račune za prijavnino in nastanitev, ki se lahko uveljavljajo kot upravičen strošek vračila pri MIZŠ in FŠO, vendar pa le za igralce in uradne spremljevalce;
– da je ŠZS poleg stroškov, ki jih je uveljavljala pri MIZŠ in dajala v končni obračun FŠO, še izdajala račune na šahovske klube in fizične osebe (starše otrok), kar pomeni, da so bili stroški dvakrat vrnjeni in je šlo za dvojno financiranje;
da je inšpektorat v sklopu inšpekcijskega nadzora ŠZS ugotovil nepravilnosti pri namenski porabi javnih sredstev in da mora ŠZS nenamensko porabljena sredstva vrniti v proračun in FŠO skupaj zakonitimi obrestmi;
da je Inšpektorat RS za šolstvo in šport na podlagi zakona o športu ŠZS naložil, da do 31. maja 2021 odpravi nepravilnosti in jih o ukrepih obvesti.

Vida Kocjan