Odločitev ustavnega sodišča naletela na številne kritike: Nepopravljive posledice nastale predvsem za mlade, ki bodo primorani oditi v tujino!

Foto: Ustavno sodišče RS, STA

Delodajalci nikakor ne želimo izgubljati ljudi, ki so polni delovnih izkušenj, kar je predvsem prisotno med starejšimi zaposlenimi. V primeru, ko delovno mesto kliče po novi energiji in obvladovanju novih tehnologij, pa bi moral imeti delodajalec možnost in pravico, da takšna mesta ponudi generaciji mladim, ki čakajo na prvo priložnost,” so se na GZS odzvali na današnjo odločitev ustavnega sodišča, da začasno zadrži  zakonska določila glede upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Tudi predsednik OZS Branko Meh ne razume, zakaj je ustavno sodišče zadržalo ukrep do vsebinske odločitve.

Na ministrstvu za delo, kjer opozarjajo, da ustavno sodišče še ni presojalo o skladnosti določb z ustavo, temveč le o začasnem zadržanju izvajanja teh določil, so  pojasnili, da se z uvedbo ukrepa, ki ga je v zakonodajo vpeljal sedmi protikoronski zakon (PKP 7), država odziva na poslabšanje razmer na trgu dela. Ob tem na ministrstvu še enkrat tudi poudarjajo, da ukrep ne bo sprožil prisilnega upokojevanja. Vsi zaposleni, ki sicer izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, a pri katerih se bo delodajalec strinjal z nadaljevanjem njihove zaposlitve, bodo ostali v delovnem razmerju, so zatrdili in izpostavili pozitivne učinke nove ureditve za zaposlovanje mladih in zaposljivost starejših. Sprejeti ukrep je namreč v prvi vrsti usmerjen v reševanje zaposlitvene krize med mladimi, ki jih je epidemija covida-19 hudo prizadela. Ukrep po prepričanju ministrstva mladim odpira nove možnosti za zaposlitev v Sloveniji in zmanjšuje njihov odliv v tujino. Po drugi strani pa tudi povečuje zaposlitvene priložnosti za vse delovno sposobne, predvsem osebe med 55. in 58. letom starosti, ki so v Sloveniji v večji meri še vedno trajno nezaposljive, ker se jih delodajalci bojijo zaposlovati.

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) po besedah predsednika Branka Meha obžalujejo, da je ustavno sodišče začasno zadržalo zakonska določila glede upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Računajo, da bo ustavno sodišče ob vsebinskem odločanju razumelo argumente v prid novi ureditvi. Meh je ponovno poudaril, da ne gre za prisilno upokojevanje, kar opozarjajo sindikalne centrale, ampak za redno upokojevanje tistih, ki izpolnijo pogoje za starostno upokojitev. Mehu se zdi prav, da bi se  delodajalec in delavec skupaj dogovorila glede nadaljevanja dela, po izpolnitvi pogojev za upokojitev. Predsednik OZS tudi meni, da se ob sedanji ureditvi dogaja, da delodajalci nočejo zaposliti starejših od 55 let, saj se bojijo, kako bodo z njimi po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev prekinili delovno razmerje. Istočasno pa se bo po njegovem mnenju dogajalo, da bodo starejši delavci v javnem sektorju ali na manj napornih delovnih mestih ostajali na položajih, saj  se jih bodo “držali kot pijanci plota”, mladi pa do teh služb ne bodo prišli. Meh je še komentiral, da ga čudi, da isti ljudje, ki so zagovarjali pravice delavcev in način upokojitve v prejšnji državi, zdaj takorekoč delujejo v nasprotju s tem. Predsednik OZS je razočaran, od svojih stališč, ki jih je ves čas zagovarjal, pa ne odstopa.

Na Twitterju sta se odzvala tudi obrambni minister Matej Tonin in minister za delo Janez Cigler Kralj. Tonin je opozoril, da bodo po mnenju stranke NSi posledice odločitve ustavnega sodišča zares nepopravljive, veliko bolj kot če se upokoji nekdo, ki za to izpolnjuje pogoje. Cigler Kralj pa je še enkrat poudaril, da epidemija covid predstavlja največjo krizo našega časa, vlada pa se proti njej aktivno bori tudi s tovrstnimi ukrepi. “Kot pristojni minister še vedno stojim za tem ukrepom, ki je vključen v PKP7,” je zapisal.

Tudi v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) obžalujejo, da je ustavno sodišče začasno zadržalo zakonska določila glede upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Menijo namreč, da nova ureditev, ki jo je v zakonodajo vnesel PKP 7, uravnotežuje pravice delodajalcev in zaposlenih. Možnost odpovedi delovnega razmerja ob izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev, kot so na GZS navedli , po eni strani uravnotežuje pravice delodajalcev in delojemalcev, po drugi pa je delavcu, ki bi izgubil zaposlitev, ko je že izpolnil pogoje za upokojitev, zagotovljena socialna varnost.

Ustavno sodišče je danes s sedmimi glasovi proti dvema začasno zadržalo izvajanje členov zakona o delovnih razmerjih in o javnih uslužbencih, ki se nanašajo na ureditev upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Člena določata, da lahko delodajalec zaposlenemu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, odpove delovno razmerje brez navedbe utemeljenega razloga. Zahtevo za presojo ustavnosti določb, ki jih je v omenjena zakona prinesel sedmi protikoronski zakon, so vložili sindikati. Po oceni sodišča bi bile posledice, ki bi nastale z nadaljnjim izvrševanjem morebiti protiustavne zakonske ureditve, večje od posledic, ki bi nastale, če se do končne odločitve ustavnega sodišča njeno izvrševanje zadrži in bi se v presoji pokazalo, da niso protiustavne, so pojasnili.

Sara Bertoncelj