fbpx

Dr. Ivanjko glede sprejetja zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb: Dobljena je ena bitka. Vojna bo še dolgo trajala, vse dokler ne bo dejansko zaživela vladavina prava

Upokojeni profesor gospodarskega prava dr. Šime Ivanjko (Foto: FB)

Državni zbor Republike Slovenije je z 52 glasovi za in 30 proti dal zeleno luč predlogu zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb, katerega cilj je reševanje problematike družbenikov družb, ki so bile leta 1999 izbrisane na podlagi uradne dolžnosti. Predlog zakona je sicer pripravil državni svet, odbor DZ za gospodarstvo pa ga je nato na podlagi dopolnil močno spremenil. Upokojeni profesor gospodarskega prava dr. Šime Ivanjko poudarja, da je bila s tem dobljena bitka, ne pa tudi vojna za pravno državo in vladavino prava. 

Na osnovi zakona o finančnem poslovanju podjetij je bilo iz sodnega registra izbrisanih prek 10 tisoč podjetij, ki so po veljavnih merilih veljala za nedelujoča. Zakon obveznosti družb pa se je obenem prenesel na njihove družbenike, ki so bili primorani dolgove odplačevati z osebnim premoženjem. Državni svetnik Mitja Gorenšček je na matičnem odboru v okviru obravnave predloga dejal, da se z odškodnino ne bi doseglo le finančnega zadoščenja, ampak tudi moralno zadoščenje.

Predlog državnih svetnikov je bil s strani odbora močno spremenjen, med drugim tudi njegov naslov, poroča STA. Zakon se tako glasi- zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 15. 1. 2008, prej pa je bilo obdobje določeno v časovnem obdobju med 23. 7. 1999 in 16. 11. 2011. Dopolnila koalicije po mnenju Gorenščka zasledujejo isti cilj kot začetni predlog zakona in omogočajo sanacijo škode, ki je bila povzročena družbenikom.

Najbolj sporen zakon, ki je posegel v temelje korporacijskega prava
Dr. Šime Ivanjko je v odzivu na potrditev zakona o odpravi krivic družbenikom izbrisanih družb v obdobju 1999-2008, ki določa postopek plačila delne odškodnine družbenikom, ki so plačevali dolgove izbrisnih družb na podlagi zakona o finančnem poslovanju podjetij ( ZFPPod) iz leta 1999 zatrdil, da slednji zakon predstavlja najbolj sporen zakon sprejet v Sloveniji, saj je posegel v temelje korporacijskega prava na način, ki ga ne pozna nobena država.

Foto: STA

Ivanjko kritičen do izjave poslanke Kociper
Ivanjko je še posebej kritičen do izjave poslanke Maše Kociper, ki se je oglasila tik pred končnim glasovanjem v Državnem zboru RS. “Oglasila se je vehementno, neobičajno v žaljivem tonu za vse, ki so/smo sodelovali pri pripravi tega zakona, povedala tisto, kar se že 22 let populistično ponavlja s strani pravosodja, češ da gre za lobistični zakon 20 tisoč oseb, ki so ‘upravičeno izgubili spore na vseh sodiščih in tudi na ESČP’.” To populistično trditev po besedah Ivanjka ne bi izrekel noben pravnik korporacijskega prava, če bi prebral več kot tisoč strani gradiva v zvezi z vodenjem raznih postopkov. “Vzrok ni v ‘izgubi sodnih sporov’, temveč v zakonu, na podlagi katerega so bili vodeni omenjeni postopki,” je poudaril.

Po besedah Ivanjka je poslanka Kociprova sama povedala, da je 1999 leta delala na sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je bilo pobudnik in nosilec vseh aktivnosti v zvezi s sprejetjem ZFPPod. “Pri tem pa ni povedala bistva, da je ta zakon takrat bil sprejet na pritiske sodišč kot legalizacija opustitve sodišč in sodnih registrov, da v obdobju 1995-1999 leta niso izvajala po uradni dolžnosti postopkov stečajev oziroma prenehanja neaktivnih in neusklajenih družb v skladu z zakonom gospodarskih družbah.” Ivanjko poudarja, da je to izvirni greh vsega, kar se povezuje že 22 let z ex lege prenosom obveznosti izbrisanih družb na družbenike mimo pravno urejene institucije spregleda pravne osebnosti. “Gospa poslanka je večkrat omenjala, da gre za lobističen zakon skupine sprevrženih podjetnikov, saj je zakonodajalec trikrat 2007, 2011 in 2018 leta sam ugotovil, da je zakon bil neodmerjen in nepravičen.” Nekorektno je po besedah Ivanjka v hramu demokracije trditi, da je 20 tisoč prizadetih z izbrisom podjetniških prevarantov in da sedaj želijo odškodnino za utemeljeno in sodno pravilno izrečeno kazen.

Poslanka SAB Maša Kociper

Ne gre za zmago lobistične skupine
“Znano mi je, da je knjiga z naslovom “Zakaj ste nas kaznovali”, ki sem jo objavil o 22 letnem prizadevanju, da odpravijo krivice v kateri sem glavno odgovornost za opisano ureditev 1999 pripisal pravosodju povzročila razburjenje v pravosodnem sistemu in om kateri je bilo že včeraj govora v razpravi o zakonu in katerega odsev je bil tudi današnji nastop omenjene poslanke,” je poudaril in dodal, da doslej njegovih trditev in sklepov še ni nihče kritiziral ali izpodbijal. Kot poudarja današnja zmaga v državnem zboru ni zmaga lobistične skupine 20.000, kot to zatrjuje gospa poslanka, temveč zmaga pravne države in prava oziroma pravne stroke.

Ker mu mediji očitajo, da sodeluje že dvajset let pri odpravi posledic tega zakona zaradi odškodnine, ki bi jo naj dobil na podlagi tega zakona, izjavlja, da ni na podlagi ZFPPod ne on ali člani moje družine niso bili v ničemer oškodovani in da nima nobenega finančnega interesa v zvezi z včeraj sprejetim zakonom. “Motiviran sem le za odpravo krivic storjenih sprejetjem ZFPPod zaradi poklicne odgovornosti pravnika s področja gospodarskega prava. Zavedam se, da je danes dobljena le ena bitka in da bo še vojna dolgo trajala, vse dokler ne bo dejansko zaživela v naši družbi v svoji popolnosti vladavina prava,” poudarja.

Nina Žoher