fbpx

Odstopljeni ravnatelj SNG Drame si je izplačeval honorarje na svoj s. p.

Igralec in nekdanji ravnatelj SNG Drame, Igor Samobor (Foto: STA)

Nekdanji ravnatelj SNG Drame Igor Samobor, ki je s tega mesta protestno odstopil, si je izplačeval honorarje na svoj s. p., poroča Demokracija. ERAR namreč kaže, da je bilo iz naslova SNG Drama od leta 2013 opravljenih več izplačil na naslov Igor Samobor, s. p., kar bi lahko pomenilo nepravilnost oziroma nezdružljivost funkcije direktorja SNG Drama Ljubljana, ki jo je opravljal Samobor. Na Komisiji za preprečevanje korupcije so potrdili, da so prejeli prijavo glede te nezdružljivosti, prijava pa je v fazi predhodnega preizkusa.

ERAR kaže, da je bilo iz naslova SNG Drama od leta 2013 opravljenih več izplačil na naslov Igor Samobor, s. p. To bi lahko pomenilo nezdružljivost funkcije direktorja SNG Drama Ljubljana, ki jo je opravljal Igor Samobor, s tem da je hkrati kot s. p. prejemal plačila od SNG Drame Ljubljana. Demokracija je včeraj poročala, da so na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) na njihovo vprašanje glede tega potrdili, da so novembra letos prejeli prijavo glede nezdružljivosti opravljanja funkcije direktorja SNG Drama in hkrati plačevanja Samoborju kot samostojnemu podjetniku s strani Drame SNG.

Na KPK so se tudi obrnili z vprašanjem, ali je pri njih zaradi te prijave potekal kakšen postopek in v kolikšnem času se lahko pričakuje ugotovitve. Odgovor je bil sledeč: “Komisija je novembra letos prejela prijavo, ki se nanaša na zadevo, o kateri sprašujete. Prijava je v fazi predhodnega preizkusa, v okviru katerega se preveri, ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti Komisije, in se na podlagi tega odloči o (ne)uvedbi preiskave. Kdaj bo predhodni preizkus končan, ne moremo napovedati. Trajanje postopkov je namreč odvisno od več dejavnikov, med drugim tudi od kompleksnosti posamezne zadeve ter odzivnosti posameznikov in pravnih subjektov na zaprosila Komisije. Več informacij o konkretnem primeru ne moremo podati.

Za direktorje javnih zavodov ne veljajo določbe ZIntPK glede nezdružljivosti funkcij
KPK so prosili tudi za njihovo za načelno mnenje in stališče KPK glede primerov, ko imajo direktorji javnih zavodov hkrati še svoje pravne subjekte in poslujejo z zavodi, katerih direktorji so. Odgovor Komisije za preprečevanje korupcije se je glasil tako: “Na načelni ravni lahko pojasnimo, da za direktorje javnih zavodov ne veljajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) glede nezdružljivosti funkcij, saj te veljajo le za funkcionarje (direktor zavoda pa ni funkcionar). Torej ne obstaja prepoved opravljanja dveh funkcij/dejavnosti hkrati, kot to velja na primer za funkcionarje (ministre, župane …).

Temu so dodali, da pa direktorji javnih zavodov  sicer spadajo, v skladu z določbami ZIntPK, med uradne osebe, za katere v skladu z ZIntPK velja dolžnost izogibanja nasprotju interesov. Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. “Če se uradna oseba znajde v takšnih okoliščinah, mora prenehati z delom v zadevi, razen če bi bilo nevarno odlašati, ter o izločitvi in okoliščinah nasprotja interesov pisno obvestiti svojega nadrejenega oziroma predstojnika,” so še zapisali.

Spomnimo, Samobor je leto in pol pred iztekom svojega mandata  odstopil z mesta ravnatelja SNG Drama, kot razlog je navedel zamude in zaplete pri načrtovani obnovi gledališča. Razlogi za odstop niso bili osebne narave, je poudaril, odločitev je bila po njegovih besedah posledica odlašanja prenove gledališke zgradbe, ki se je pojavila v mandatu ministra za kulturo Vaska Simonitija. Slednja izjava je sicer privlečena za lase – o prenovi Drame se govori že dolga leta, do danes pa niso pridobili niti dovoljenja za oddajo vloge za gradbeno dovoljenje – kar pa je prvi pogoj za pripravo dokumentacije, ki je podlaga za vse nadaljnje postopke in tudi za izračun dejanske vrednosti investicije.

Foto: STA

Samobor je mesto ravnatelja zasedel leta 2014, v tem času se je zamenjalo kar šest ministrov za kulturo. “Kljub pogostosti menjav so priprave na sanacijo Drame tekle brez prekinitev,” je zapisal ob svojem odstopu ravnatelj, ki je to mesto zasedel ravno zato, da bi “pokrenil postopke sanacije”. Samobor je Dramo torej vodil osem let, krivdo za to, da se v vseh teh letih ni kaj dosti zgodilo, pa je zvrnil na ministra, ki je na svojem položaju približno leto in pol. Precej priročen način, da se izogneš odgovornosti za lastno nesposobnost. Mimogrede, en del elektroinštalacij v Drami je še iz leta 1911, iz istega leta pa je tudi  ostrešje nad odrom, kamor je obešeno vrvišče. Priprave na obnovo Drame potekajo že vsaj dvajset let, po mnenju Samoborja pa je vsega kriv pač Simoniti.

Sara Kovač