fbpx

OECD: Slovenija ni uspela odpraviti vpliva politike v KPK

Vir: STA

Delovna skupina OECD proti podkupovanju je v izjavi za javnost izrazila zaskrbljenost zaradi stanja na KPK. Komisija naj ne bi delovala v primernih okoliščinah, kompromitirana naj bila predvsem politična neodvisnost ter neprimerni finančni in kadrovski viri.

OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) je že leta 2014 izrazila zaskrbljenost zaradi vmešavanja politike v delo KPK. Problematično naj bi bilo predvsem podkupovanje tujih uradnikov. Ugotavljajo, da od opozorila naprej ni prišlo do nikakršnega napredka, saj ni bila izvedena niti ena reforma, ki bi te probleme poskušala nasloviti, ter da se na KPK ubadajo z resnimi izzivi, kako zagotoviti neodvisno izvajanje svojih nalog ter obenem ohraniti moč in vpliv v javnosti.

Člani delovne skupine zagotavljajo, da bodo spremembe v Sloveniji budno spremljali, saj je KPK pomemben del slovenskega pravnega in institucionalnega protikorupcijskega ustroja. Slovenija bo morala o napredku (implementaciji priporočil) ponovno poročati junija letos.

Štefanec: To je kritika vlade in ne KPK !
Predsednik KPK, Boris Štefanec, je v odzivu na zaskrbljenost OECD opozoril, da zaskrbljenosti ne razume kot kritiko delovanja KPK, temveč oblasti, ki bi morala zagotoviti pogoje za njeno kvalitetno delovanje. Meni sicer, da bi KPK lahko z več finančnimi sredstvi delovala bolje, a da količina dodeljenih proračunskih sredstev odraža finančno stanje v javni upravi.

Slovenijo opozorila tudi Transparecy International
Slovenijo “bremeni” tudi poročilo Transparecy International, ki prav tako trdi, da država ne spada v krog držav, ki bi izvajale konvencije OECD o podkupovanju tujih uradnikov.

Ž. K.